Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogramy zajęć

Harmonogram, I semestr 2021/22

  • Harmonogramy zajęć mają charakter orientacyjny i pomocniczy. Harmonogram końcowy jest dostępny po zalogowaniu na indywidualnych kontach USOS po uprzednim podpięciu wszystkich przedmiotów (początek października).
  • Zarządzenie nr 53 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 maja 2021 roku określa, że w roku akademickim 2021/2022 kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w formie kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego. Zarządzenie określa również, że w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej zasady organizacji kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2021/2022 mogą ulec zmianie. 
  • Komunikat nr 24 Rektora UJ z dnia 16 września 2021 roku w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 określa, że z dniem 1 października Uniwersytet Jagielloński powraca do stacjonarnego trybu kształcenia, z wyjątkiem zajęć określonych przez Dziekanów Wydziałów / kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni, które będą odbywały się w formie zdalnej. 
  • Większość zajęć w formie stacjonarnej będzie odbywać się w budynku przy ul. Reymonta 4. Wyjątkiem są lektoraty, BHK oraz WF (i inne) - szczegóły w harmonogramie. 
  • Przedmioty realizowane w IAiSP, które będą odbywały się w formie zdalnej to: 

- Środowisko geograficzne USA i Kanady (wykład)
- Boliwia: kultura, polityka, społeczeństwo (wykład)
- Ochrona własności intelektualnej (wykład)
- Historia potomków Afrykańczyków w Ameryce Łacińskiej (wykład) 
- Social and political advancement of women in the USA and Canada (wykład)
- Używki i narkotyki w Ameryce Łacińskiej (wykład)
- Prawa autorskie (wykład)
- Ewolucja tożsamości politycznej i kulturowej Ameryk w ujęciu porównawczym (wykład)
- Socjologia (wykład)
- Amerykańska myśl polityczna (wykład)
- Wstęp do latynoamerykanistyki (wykład)

Pliki do pobrania
docx
Zajęcia obowiązkowe z podziałem na lata i kierunki
docx
Fakultety I i II stopnia (I semestr)
docx
Wykaz planowanych fakultetów II semestr (kody, przypisanie do kierunków i poszczególnych lat)