Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Studia Migracyjne, Przegląd Polonijny to kwartalnik wydawany do roku 2017 przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, a od roku 2018 przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polską Akademię Umiejętności. Pod tym tytułem pismo kontynuuje tradycje Przeglądu Polonijnego, który ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii PAN.

Od samego początku Przegląd Polonijny (najpierw pół rocznik, a od 1978 roku kwartalnik) był pismem interdyscyplinarnym, w którym dzieje i przemiany funkcjonowania skupisk polonijnych analizowano w kontekście szeroko rozumianych procesów migracji i stosunków etnicznych. Rozszerzony, nowy tytuł informuje o faktycznym zakresie tematycznym zamieszczanych publikacji. Nie ograniczamy się do tematyki polonijnej, wręcz przeciwnie, staramy się uniknąć pułapki etnocentryzmu.

Publikujemy teksty dotyczące przeszłych i współczesnych procesów migracji międzynarodowych oraz przeobrażeń, jakim podlegają skupiska imigrantów w miejscu zamieszkania. Interesują nas wszelkie aspekty procesów migracji, od zagadnień polityki migracyjnej oraz stosunku władz państwowych do migrantów, po kwestie tożsamości zbiorowej oraz indywidualnej. 

Obecnie za publikację w kwartalniku autorzy otrzymują 70 punktów.

Strona internetowa czasopisma: http://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne

Artykuły archiwalne (do 2017 roku): Spisy treści i wybrane artykuły

Kontakt z Redakcją: przeglad.polonijny@uj.edu.pl