Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przegląd Polonijny

Studia Migracyjne, Przegląd Polonijny to kwartalnik wydawany do roku 2017 przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, a od roku 2018 przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polską Akademię Umiejętności. Pod tym tytułem pismo kontynuuje tradycje Przeglądu Polonijnego, który ukazał się po raz pierwszy w 1975 roku z inicjatywy ówczesnego Komitetu Badania Polonii PAN.

 
Od samego początku Przegląd Polonijny (najpierw pół rocznik, a od 1978 roku kwartalnik) był pismem interdyscyplinarnym, w którym dzieje i przemiany funkcjonowania skupisk polonijnych analizowano w kontekście szeroko rozumianych procesów migracji i stosunków etnicznych. Rozszerzony, nowy tytuł informuje o faktycznym zakresie tematycznym zamieszczanych publikacji. Nie ograniczamy się do tematyki polonijnej, wręcz przeciwnie, staramy się uniknąć pułapki etnocentryzmu.

Publikujemy teksty dotyczące przeszłych i współczesnych procesów migracji międzynarodowych oraz przeobrażeń, jakim podlegają skupiska imigrantów w miejscu zamieszkania. Interesują nas wszelkie aspekty procesów migracji, od zagadnień polityki migracyjnej oraz stosunku władz państwowych do migrantów, po kwestie tożsamości zbiorowej oraz indywidualnej. 

Strona internetowa czasopisma: http://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne

Artykuły archiwalne (do 2017 roku): Spisy treści i wybrane artykuły

Kontakt z Redakcją: przeglad.polonijny@uj.edu.pl