Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Aleksandra Jargiełło

mgr Aleksandra Jargiełło

Doktorantka na kierunku nauki o polityce. Ukończyła studia licencjackie (2015) i magisterskie (2017) na kierunku stosunki międzynarodowe oraz studia licencjackie (2018) na kierunku logistyka na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendystka programu „PROM NAWA”, w ramach którego prowadziła kwerendę biblioteczną w Instytucie Iberoamerykańskim w Berlinie (2022). Ukończyła kurs "Violencia criminal en Las Américas: Colombia, Centroamérica, México, Brasil y EE.UU.", zorganizowany przez Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), "Revista Nexos" i PRGS/RAND (2022).

Zainteresowania naukowe:

  • Polityka narkotykowa
  • Polityka wewnętrzna i zagraniczna Meksyku
  • Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie
  • Stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo w zachodniej hemisferze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2022, Model redukcji szkód w polityce narkotykowej Meksyku, [w:] Zdrowie publiczne w myśli i działalności politycznej – perspektywa historyczna i współczesna, red. Łukasz Lewkowicz, Anna Szwed-Walczak, Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 137-154.

2021, Harm Reduction Model in Mexico’s Drug Policy, “Anuario Latinamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, vol. 11, ss. 131-145.

2020, Strategia „królewskiego kręgla” jako przykład zwalczania przestępczości narkotykowej w Meksyku, “Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka”, nr 4 (XLI), ss. 289-302.

2019, „Wrogość” w dyskursie polityki Felipe Calderona, “Teka of Political Science and International Relations – UMCS”, nr 14/1, ss. 179-190.

2018, Założenia strategii bezpieczeństwa Felipe Calderona i Enrique Peñi Nieto w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej w Meksyku, “Ameryka Łacińska”, nr 1 (99), ss. 51-70.

2018, Uwarunkowania przestępczości narkotykowej we współczesnym Meksyku, “CONSENSUS Studenckie Zeszyty Naukowe”, nr 20/2017, ss. 177-192.

2022, 21-23 września, 5 Ogólnopolski Kongres Politologii „Polityka ładu, polityka chaosu”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. Referat: „Regulacja rynku konopnego w Meksyku i rola organizacji społeczeństwa obywatelskiego w tym procesie”.

2021, 11 marca, Ogólnopolska Konferencja „Zdrowie publiczne w myśli politycznej – perspektywa historyczna i współczesna”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. Referat: „Model redukcji szkód w polityce zdrowotnej Meksyku”.

2019, 22-25 października, VI Spotkania Naukowe z Ameryką Łacińską (międzynarodowe sympozjum) „Polityki bezpieczeństwa państw Ameryki Łacińskiej”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. Referat: „The Kingpin Strategy jako przykład zwalczania przestępczości zorganizowanej w Meksyku”.

2019, 5-6 kwietnia, V Conferencia Cracoviana Latinoamericanista “Violencia en América Latina. Retos y perspectivas para el futuro”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: “The Kingpin Strategy: Mexico’s Fight Against Drug Cartels”.

2018, 21-22 listopada, III Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna „Ameryka Łacińska jako region w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku”, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin. Referat: „Polityka bezpieczeństwa publicznego w okresie rządów Enrique Peña Nieto”.

2017, 7 czerwca, „Dylematy – wyzwania – zagrożenia demokracji w Meksyku”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. Referat: „Militaryzacja zwalczania przestępczości narkotykowej w Meksyku”.

2022, 8 czerwca, „Co łączy przemytników narkotyków z Robin Hoodem i Matką Boską? – fenomen narkokultury w Meksyku”. Wykład wygłoszony dla uczniów I i II klasy o profilu dyplomacja i stosunki międzynarodowe z XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.

2021, 25 marca, „Model redukcji szkód w polityce narkotykowej Meksyku”. Wykład wygłoszony w ramach wykładów otwartych Koła Latynoamerykanistów UMCS i czasopisma naukowego “Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, Lublin.

2019, 17 maja, „Narkokultura w Ameryce Łacińskiej”. Wykład wygłoszony podczas VI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Ameryce Łacińskiej w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie.