» Wykłady archiwalne

Wybrane wykłady gościnne, które odbyły się w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ w roku:

 

2010

 • Spotkanie z posłem Jerzym  Fedorowiczem, PO

  Członkiem Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą
  12.III.2010, Audytorium Maximum (aula średnia A).

 • Prof. Jana Grabowskiego, University of Ottawa
  Przyszłość i przeszłość quebeckiego separatyzmu

  12.V.2010, Rynk Główny 34, s. 4.

 • Prof. Wilfried Mausbach, HEIDELBERG CENTER FOR AMERICAN STUDIES
  FORLORN SUPERPOWER: EUROPEAN REACTIONS TO THE AMERICAN WARS IN VIETNAM AND IRAQ     
                    


  18.V.2010, Rynek Główny 34, s. 38

 • Prof. Wilfried Mausbach, HEIDELBERG CENTER FOR AMERICAN STUDIES
  MARCHING TOGETHER, STRIKING SEPARATELY? THE TRANSATLANTIC STRUGGLE AGAINST THE EUROMISSILES AND THE FUTURE OF THE WEST

  19.V.2010, Rynek Główny 34, s. 4

 • Prof. Mischa Honeckau, HEIDELBERG CENTER FOR AMERICAN STUDIES 
  "Of Murderers and Martyrs: Felice Orsini's Transnational Afterlife and  the Radicalization of America"          
   1.VI.2010, Rynek Główny 34, s. 4

2009

2008

 • Dr Paweł Zając, OMI
  O Inuitach i pracy misyjnej w kanadyjskiej Arktyce 

  25.XI.2008, ul. Radziwiłłowska 4, s. 104
 • Prof. Clyde Wilcox
  The Role of Religion and Interest Groups in the US Elections 2008

  5.XII.2008, Rynek Główny 34, s. 6
 • Prof. Mark J. Rozell 
  Presidential Transition 

  16.XII.2008, Kosulat USA, ul. Stolarska 9