Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak wygląda rekrutacja na amerykanistykę I stopnia?

Rekrutacja na nasze studia dokonuje się tylko za pośrednictwem strony Internetowa Rekrutacja Kandydatów (w skrócie: IRK). Na tej stronie znajdziesz informacje o terminach rejestracji i wpisów, zasadach kwalifikacji, limicie przyjęć oraz wymaganych dokumentach przy wpisie.

Dla kogo?

Dla osób zainteresowanych regionem Ameryki Północnej, które chcą zdobyć wiedzę na temat różnorodnych zagadnień społecznych, politycznych, kulturowych, prawnych i cywilizacyjnych kontynentu amerykańskiego.

O czym?

Podczas trzyletnich studiów zapoznasz się z historią państw Ameryki Północnej, specyfiką rozwoju społeczeństw amerykańskich, ich kulturą i obyczajami, procesami migracyjnymi i zróżnicowaniem religijnym, a także zagadnieniami polityki wewnętrznej i zewnętrznej poszczególnych państw. Będziesz miał również możliwość doskonalenia kompetencji językowych poprzez udział w kursach prowadzonych w języku angielskim. 

Co po studiach?

Absolwenci amerykanistyki wchodzą na rynek pracy z solidną wiedzą i umiejętnościami rozumienia i interpretowania polityki, kultury, biznesu oraz społeczeństw amerykańskich. To doskonałe studia dla przyszłych dziennikarzy, dyplomatów, liderów, pracowników ośrodków społecznych, kulturalnych oraz sektora prywatnego. Pozwalają łatwiej odnaleźć się w międzynarodowym, wielokulturowym środowisku, stanowiąc dobrą podstawę do podjęcia pracy w firmach amerykańskich.

Zajęcia są oparte na prowadzeniu dyskusji, przygotowaniu prezentacji i realizacji projektów grupowych. Pozwalają doskonalić takie umiejętności, jak: autoprezentacja, przygotowanie handoutu, komunikatywność, praca w grupie i realizacja projektów.
(Piotr)