Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Amerykanistyki jest jednym z pierwszych ośrodków badań amerykanistycznych w Polsce. Do jego powstania przyczyniły się granty Fundacji Mellona, które umożliwiły rozwój działalności naukowej i zgromadzenie bogatego księgozbioru. Twórcą krakowskiego ośrodka studiów nad Stanami Zjednoczonymi jest prof. dr hab. Andrzej Mania, który w 1994 r. stanął na czele Międzywydziałowego Zakładu Studiów Amerykanistycznych, przekształconego w 2000 r. w Katedrę Amerykanistyki. W Katedrze przez wiele lat funkcjonowały interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie amerykanistyki, które zaowocowały powstaniem kilkudziesięciu rozpraw doktorskich w różnych dyscyplinach. W 2019 r. Katedra przekształciła się w Zakład.

Jego pracownicy reprezentują szeroki zakres specjalności i zainteresowań naukowych, które obejmują historię, politologię, stosunki międzynarodowe, prawo i filozofię.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • polityka zagraniczna USA
 • system i instytucje polityczne USA
 • kampanie wyborcze i wybory w USA
 • system prawa amerykańskiego
 • Sąd Najwyższy USA
 • historia intelektualna Stanów Zjednoczonych
 • amerykański sposób prowadzenia wojny
 • historia Stanów Zjednoczonych
 • historia najnowsza stosunków międzynarodowych
 • zarządzanie globalne

Wydawnictwa: periodyk naukowy "Ad Americam. Journal of American Studies" (wydawany od 2000 roku).

Zorganizowane konferencje i warsztaty:

 • "Back to the Game? Poland in Transatlantic Relations after 1989", międzynarodowy workshop z udziałem 20 badaczy z ośrodków polskich, amerykańskich i niemieckich, aktywnych w obszarze stosunków transatlantyckich (20 marca 2015).
 • "Negotiating Cultural Differences in a Digital Communication Era", międzynarodowe sympozjum z udziałem ok. 30 badaczy z 8 krajów, w tym m.in. Zygmunta Baumana i Ciro Marcondes Filho (2–3 października 2013); publikacja pokonferencyjna.
 • "Presidential Elections in the United States: Challenges and Expectations" (26–27 października 2012); publikacja pokonferencyjna.
 • "The United States and the World: from Imitation to Challenge", konferencja międzynarodowa (29–30 maja 2009); publikacja pokonferencyjna.
 • "Amerykański mit w kulturze polskiej: konstrukcja, rekonstrukcja, dekonstrukcja", ogólnopolska konferencja poświęcona mitologii amerykańskiej (18–19 kwietnia 2008).
 • "US Foreign Policy: Theory, Mechanisms and Practice", konferencja międzynarodowa dotycząca uwarunkowań i funkcjonowania amerykańskiej polityki zagranicznej oraz metod jej badania (25-27 maja 2007); publikacja pokonferencyjna.