Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Amerykanistyki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Amerykanistyki jest jednym z pierwszych ośrodków badań amerykanistycznych w Polsce. Do jego powstania przyczyniły się granty Fundacji Mellona, które umożliwiły rozwój działalności naukowej i zgromadzenie bogatego księgozbioru. Twórcą krakowskiego ośrodka studiów nad Stanami Zjednoczonymi jest prof. dr hab. Andrzej Mania, który w 1994 r. stanął na czele Międzywydziałowego Zakładu Studiów Amerykanistycznych, przekształconego w 2000 r. w Katedrę Amerykanistyki. W Katedrze przez wiele lat funkcjonowały interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie amerykanistyki, które zaowocowały powstaniem kilkudziesięciu rozpraw doktorskich w różnych dyscyplinach. W 2019 r. Katedra przekształciła się w Zakład.

Jego pracownicy reprezentują szeroki zakres specjalności i zainteresowań naukowych, które obejmują historię, politologię, stosunki międzynarodowe, prawo i filozofię.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • polityka zagraniczna USA
 • system i instytucje polityczne USA
 • kampanie wyborcze i wybory w USA
 • system prawa amerykańskiego
 • Sąd Najwyższy USA
 • historia intelektualna Stanów Zjednoczonych
 • amerykański sposób prowadzenia wojny
 • historia Stanów Zjednoczonych
 • historia najnowsza stosunków międzynarodowych
 • zarządzanie globalne

dr hab. Łukasz Kamieński, prof. UJ (kierownik)

 • 2020-2023: Neurobiologia i neurotechnologie na wojnie, projekt badawczy w ramach konkursu OPUS 17, Narodowe Centrum Nauki (2019/33/B/HS5/01297).
 • "Wojna cyborgów", książka, Wydawnictwo Czarne.
 • "Military human enhancement."
 • "Wojna i medycyna."
 • Grant badawczy MNiSW/NCN "Nowe technologie i ich wpływ na zmianę oblicza wojny. Science fiction czy przyszłość zachodniego sposobu prowadzenia wojny?" (2010-2014).
 • "Historia środków psychoaktywnych na wojnie" – projekt własny, książka
 • "Rewolucje w sprawach wojskowych: od nuklearnej do informacyjnej" – projekt własny, książka

dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ

 • Kierownik międzynarodowego projektu Beethoven 2 (NCN-DFG) pt. „Zaufanie i przejrzystość w czasach inwigilacji. Perspektywa amerykańska, niemiecka i polska.” 2018-2021, realizowanego we współpracy badawczej z Prof. Lorą Anne Violą z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie.
 • Kierownik projektu Opus 16 (NCN) pt. „Konstytucjonalizacja polityki jako narzędzie kontroli i równowagi w ujęciu porównawczym” 2019-2021, realizowanego w ramach Centrum Badań Ilościowych UJ wraz z prof. Łukaszem Jakubiakiem, dr. Jackiem Sokołowskim oraz dr. Dariuszem Stolickim.
 • Kierownik grantu badawczego NCN (OPUS), "Finansowanie kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych a przyszłość demokracji", (wykonawca: dr Maciej Turek), 2014-2017 – książka
 • Grant SET, udział w Winter School of Methods, European Consortium for Political Research (ECPR), Wiedeń, 2014.
 • Grant biblioteczny JFK Institute for North American Studies w Berlinie (lipiec 2011) – praca nad książką
 • grant SYLFF na trzymiesięczny wyjazd naukowo-badawczy do Catholic University in America, Waszyngton D.C. – praca nad ksiązką.
 • "Konflikt prawa i polityki na urzędzie prokuratora generalnego USA" – projekt własny, książka
 • "Komentarz do konstytucji Stanów Zjednoczonych" – projekt własny, książka.
 • "Opracowanie najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego USA" – projekt własny, trzy zbiory kazusów z komentarzem.
 • "Analiza prawno-politycznej pozycji Sądu Najwyższego USA w amerykańskim systemie władzy" – projekt własny, książka.

dr Magdalena Modrzejewska

 • "XIX wieczny amerykański anarcho-indywidualizm."
 • "Anarchizm i utopijny socjalizm w Ameryce Łacińskiej w pierwszej połowie XIX wieku."
 • "Victoria Woodhull i walka o prawa wyborcze."
 • Amerykańskie malarstwo kolonialne.
 • Grant badawczy NCN "Josiah Warren - pierwszy amerykański anarchista?"
 • "Metodologia badań nad myślą latynoamerykańską" – projekt współrealizowany z dr Karolem Derwichem i zakończony publikacją Latin American Thought. Problems and Perspectives - Three Case Studies, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2015.

dr Maciej Turek

 • "Prawybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych" - praca nad monografią
 • grant NCN (2014-2016): "Cena demokracji. Finansowanie federalnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki" - książka (z Pawłem Laidlerem).

dr Patrick Vaughan, prof. UJ

 • 2006, Kennan Research Grant: George Kennan Institute of the Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, DC.
 • 2003, Kennan Research Grant: George Kennan Institute of the Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, DC.
 • 2002-2003, Kościuszko Foundation Fellowship Research Grant, Nowy Jork, USA.
 • 2000-2001, Stypendium J. Williama Fulbrighta: Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska.

dr hab. Łukasz Wordliczek, prof. UJ

 • 2020: Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim, Priorytetowy Obszar Badawczy DigiWorld 2020, projekt: Budowa bazy danych w ramach polskiego oddziału Comparative Agendas Project.
 • 2015-2018: grant NCN w ramach konkursu OPUS 8 "Wykorzystanie sieci neuronowych w badaniach politologicznych".
 • 2015-: projekt własny (prywatyzacja przestrzeni międzynarodowej).
 • 2015-2016: projekt własny (suwerenność żywnościowa na świecie, publikacja artykułu).
 • 2010-2013: grant badawczy habilitacyjny MNiSW Nr N N116 324239 „Mechanizmy kontynuacji i zmiany w polityce zagranicznej USA po II wojnie światowej".
 • 2011-2012: udział w projekcie UE Atomium Culture – publikacja w „El Pais” (7.XI.2013) i „Il Sole 24 Ore” (7.XI.2013).
 • 2006-2007: projekt własny (ustawodawstwo prywatne w USA, publikacja artykułu).
 • 2000-2003: projekt własny (ewolucja uprawnień prezydenta USA w polityce zagranicznej po II wojnie światowej, publikacja książkowa).
 • 2000: stypendium i projekt badawczy w USA (The Ryoichi Sasakawa Young Leaders' Fellowship Fund).

dr hab. Małgorzata Zachara, prof. UJ

 • 2021, "Holokaust w praktykach i narracjach przywództwa" w ramach pierwszej edycji konkursu na MiniGRANTY „Program Motywacyjny” Priorytetowego Obszaru Badawczego (POB) Heritage.
 • 2021, "Przywództwo dla ochrony globalnych dóbr publicznych" w ramach Global Trends Lab (GTL) – "Świat w okresie turbulencji – wyzwania polityki i bezpieczeństwa", Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. 
 • 2019, "Can Institutions Save the World?  Global Governance in a Time of Fragmentation". Projekt badawczy na bazie Stypendium Rządu Włoskiego. Cagliari University, 2019.
 • "Leadership w zarządzaniu globalnym." (badania nakierowane na opracowanie monografii)
 • 2011-2016, „Polska w stosunkach transatlantyckich - narzędzia, perspektywy i znaczenie Polski w kształtowaniu debaty transatlantyckiej.” – grant badawczy Narodowego Centrum Nauki, projekt SYMFONIA, UMO-2011/03/D/HS5/01116. Kierowniczka grantu.
 • 2012-2014, „Negocjowanie Różnic Kulturowych w erze komunikacji cyfrowej.” – międzynarodowy grant badawczy  Narodowego Centrum Nauki, projekt  HARMONIA, UMO-2012/04/M/HS6/00517. Autorka oraz główna wykonawczyni grantu.  W ramach projektu prowadzono badania w międzynarodowym zespole, obejmującym m.in. specjalistów z Northen Illinois University nad społecznym i komercyjnym wykorzystaniem procesów komunikacyjnych w cyberprzestrzeni.
 • 2014-2015, „Zmiana w stosunkach międzynarodowych - zarządzanie przestrzenią ponadnarodową” dotacja Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych na badania naukowe dla młodych pracowników nauki.
 • 2011-2013, „Global governance” dotacja Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych na badania naukowe dla młodych pracowników nauki.

Wydawnictwa: periodyk naukowy "Ad Americam. Journal of American Studies" (wydawany od 2000 roku).

Zorganizowane konferencje i warsztaty:

 • "Back to the Game? Poland in Transatlantic Relations after 1989", międzynarodowy workshop z udziałem 20 badaczy z ośrodków polskich, amerykańskich i niemieckich, aktywnych w obszarze stosunków transatlantyckich (20 marca 2015).
 • "Negotiating Cultural Differences in a Digital Communication Era", międzynarodowe sympozjum z udziałem ok. 30 badaczy z 8 krajów, w tym m.in. Zygmunta Baumana i Ciro Marcondes Filho (2–3 października 2013); publikacja pokonferencyjna.
 • "Presidential Elections in the United States: Challenges and Expectations" (26–27 października 2012); publikacja pokonferencyjna.
 • "The United States and the World: from Imitation to Challenge", konferencja międzynarodowa (29–30 maja 2009); publikacja pokonferencyjna.
 • "Amerykański mit w kulturze polskiej: konstrukcja, rekonstrukcja, dekonstrukcja", ogólnopolska konferencja poświęcona mitologii amerykańskiej (18–19 kwietnia 2008).
 • "US Foreign Policy: Theory, Mechanisms and Practice", konferencja międzynarodowa dotycząca uwarunkowań i funkcjonowania amerykańskiej polityki zagranicznej oraz metod jej badania (25-27 maja 2007); publikacja pokonferencyjna.