Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Rafał Kuś

dr Rafał Kuś

 

Absolwent prawa oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim (2005). Ukończył studia podyplomowe dla tłumaczy tekstów specjalistycznych – sekcja języka angielskiego (Katedra UNESCO UJ, 2006), podyplomowe studium prawa prasowego, wydawniczego i autorskiego (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, 2008) oraz – z wyróżnieniem – podyplomowe studium retoryki (Wydział Polonistyki UJ, 2011). Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego (Catholic University of America oraz Wydział Prawa i Administracji UJ). W 2015 r. dr Kuś ukończył Program Letni w zakresie Metod Ilościowych w Badaniach Społecznych ICPSR (Interuniversity Consortium for Political and Social Research) na Uniwersytecie Michigan (Ann Arbor). Ukończył interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie studiów amerykańskich (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, 2011).

Pracę doktorską pt. „Public Broadcasting Service: miejsce telewizji publicznej w systemie medialnym Stanów Zjednoczonych" (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mania) obronił z wyróżnieniem w 2011 r. W 2012 r. dysertacja została uhonorowana Nagrodą im. dr. Pawła Stępki (przyznawaną przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji) za najlepszą pracę doktorską z dziedziny mediów elektronicznych.

Pracuje jako wykładowca od 2006 r. Związany zawodowo z Wyższą Szkołą Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu (2006-2008, 2010-2012), Małopolską Wyższą Szkołą Zawodową (2009-2010), Uniwersytetem Jagiellońskim (od 2010 r.) oraz Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II (od 2011 r.). Od października 2011 r. pracownik naukowy Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. W styczniu 2017 r. rozpoczął pracę jako wykładowca Szkoły Retoryki UJ. Od października 2020 r. dr Kuś jest opiekunem Koła Naukowego Studentów Amerykanistyki UJ.

Wykładał na uniwersytetach w Katanii (Włochy), Lublanie (Słowenia), Utice (USA), Santiago de Compostela (Hiszpanii), Płowdiwie (Bułgaria) i Jassach (Rumunia). W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 dr Kuś pracował jako profesor wizytujący w Utica College (Nowy Jork, USA). Posługuje się biegle językiem angielskim (Certificate of Proficiency in English z oceną A, 2006), bardzo dobrze – językiem francuskim. Dr Kuś pracuje od 2012 r. jako redaktor językowy i statystyczny Zeszytów Prasoznawczych.

Funkcje:

 • Tłumaczenia.
 • Organizacja debat wydziałowych.

Zainteresowania naukowe:

 • telewizja amerykańska
 • media publiczne
 • metodologia badań medioznawczych
 • nowe media
 • prawo amerykańskie
 • prawo prasowe
 • retoryka
 • językoznawstwo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2016, Retoryka polityczna Richarda Nixona, Kraków: Księgarnia Akademicka 2016, ss. 208.

2013, PBS. Amerykańska telewizja publiczna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 238.

2019, Evil Empire. Analiza retoryczna przemówienia Ronalda Reagana z 8 marca 1983 roku, [w:] Retoryka i wartości, red. Agnieszka Budzyńska-Daca, Ewa Modrzejewska, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 27-44.

2016, „Odwaga nadziei”. Analiza retoryczna przemówienia Baracka Obamy z 27 lipca 2004 r. [w:] Oblicza Ameryki. Szkice o społeczeństwie, kulturze i polityce Stanów Zjednoczonych, red. Rafał Kuś, Paulina Napierała, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 87-105.

2013, Historia telewizji amerykańskiej, [w:] Stany Zjednoczone wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne, red. Agnieszka Małek, Paulina Napierała, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 215-249.

2012, Status, nauczanie i wykorzystywanie w mediach języków mniejszościowych i obcych we współczesnej Polsce, [w:] Oblicza polszczyzny, red. Andrzej Markowski i Radosław Pawelec, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, ss. 313-330, (współautor: Wojciech Kajtoch).

2011, Republikanie z kreskówki? Jak South Park komentuje rzeczywistość polityczną USA, [w:] Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, red. Mirosław Filiciak i Barbara Giza, Warszawa: Scholar, ss. 122-139.

2010, Śmierć księżniczki. Historia jednego dokumentu, [w:] Prawda w mediach – między ideałem a iluzją, red. Michał Drożdż, Tarnów: Biblos, ss. 301-311.

2020, “Our Grief and Anger”: George W. Bush’s Rhetoric in the Aftermath of 9/11 as Presidential Crisis Communication, „Res Rhetorica”, nr 7 (1), ss. 44-60.

2020, Books on the Air: the Cultural Mission of Public Radio in the United States, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1, ss. 97-113.

2018, From Dreams to Disillusionment: A Socio-Cultural History of the American Space Program, “Ad Americam” nr 18, ss. 75-87 (współautor: Patrick Vaughan).

2015, Canadian Broadcasting Corporation and the Role of National Media Institutions in Creating National Identity: A Historical Approach, „TransCanadiana”, nr 7, ss. 104-119.

2011, Status, nauczanie i wykorzystywanie w mediach języków mniejszościowych i obcych we współczesnej Polsce, „Zeszyty Prasoznawcze", nr 3-4, ss. 197-213.

2009, „Underwriting" w systemie finansowania amerykańskiej telewizji publicznej, „Zeszyty Prasoznawcze", nr 3-4, ss. 75-88.

2009, O telewizji publicznej w Ameryce. Historia PBS, „Zeszyty Prasoznawcze", nr 1-2, ss. 95-110.

2009, Myśl polityczna Feliksa Młynarskiego, „Politeja", nr 11, ss. 281-306.

2009, Jim Lehrer and the NewsHour, „Ad Americam", nr 10, ss. 41-49.

2006, Przestrzeń europejskiej tożsamości, „Pressje", nr 6-7, ss. 153-164, (współautorzy: Aleksander Gumiński, Mateusz Filary i Marcin Leśniak).

2005, Wizerunek lewicy i prawicy na ich witrynach internetowych, „Zeszyty Prasoznawcze" nr 3-4, ss. 60-83.

2005, Hipoteza Sapira-Whorfa. Rola języka w funkcjonowaniu kultury, „Mediator", nr 2, ss. 24-28.

2010, Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Media powszednie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009 / rec. [w:] „Zeszyty Prasoznawcze", nr 1-2, ss. 154-156.

2008, News from the Interview Society, red. Mats Ekstrom, Åsa Kroon, Mats Nylund, Göteborg: Nordicom, 2006 / rec. [w:] „Zeszyty Prasoznawcze", nr 3-4, ss. 184-185.

2008, From Public Service Broadcasting to Public Service Media, red. Gregory F. Lowe, Jo Bardoel, Göteborg: Nordicom, 2007 / rec. [w:] „Zeszyty Prasoznawcze", nr 3-4, ss. 185-186.

2006, Content and Effects of Media in the 2004 US Presidential Campaign, specjalny numer „Journalism Studies", maj 2005 / rec. [w:] „Zeszyty Prasoznawcze", nr 1-2, ss. 142-145.

2006, Marek Kochan, Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków: Znak, 2005 / rec. [w:] „Zeszyty Prasoznawcze", 1-2, ss. 130-132.

2005, Naomi Klein, No Logo, Izabelin: Świat Literacki, 2004 / rec. [w:] „Zeszyty Prasoznawcze", 1-2, ss. 174-176.

2016, Oblicza Ameryki. Szkice o społeczeństwie, kulturze i polityce Stanów Zjednoczonych, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 200 (redakcja; współredaktor: Paulina Napierała).

2007, Why not Barack?, „Ampersand", nr 10, ss. 16-17.

2020, 31 października, konferencja "Trump, Television and the Media: From Drama to 'Fake News' to Tweetstorms", London Metropolitan Univeristy, Wielka Brytania. Referat: "Making America Great Again, One Tweet at a Time: The Rhetoric of Trump on Twitter" (online).

2020, 12-17 lipca, konferencja International Association for Media and Communication Research (IAMCR), Tampere University (online).

2019, 18-19 listopada, 18. Konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego „Retoryka i medycyna”, Warszawa.

2017, 22-23 listopada, 16. Konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego „Retoryka wartości”, Warszawa.

2018, 19-20 kwietnia, Konferencja „Współczesne media. Problemy i metody badań nad mediami”, Lublin.

2018, 24-25 maja, 12. Konferencja Etyki Mediów „Prawdziwe media – uczciwość i prawda w mediach”, Kraków.

2016, 17-18 listopada, XV Konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego „Retoryka doradzania”, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

2015, 5-6 listopada, XIV Konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego „Retoryka wizerunku medialnego”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.

2009, 23-24 czerwca, VI Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. A. Bartnickiego, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk.

2009, 14-15 maja, „Prawda w mediach – między ideałem a iluzją", Papieska Akademia Teologiczna, Kraków.

2009, 12-13 marca, „Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia", Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze i media

 • 2021, "Historia - tożsamość - edukacja. Analiza dyskursu kulturowego i medialnego wokół społeczności rdzennie amerykańskiej w stanie Minnesota", minigrant w ramach konkursu POB Heritage, kierownik projektu (członkowie zespołu: dr hab. Agnieszka Gondor-Wiercioch, dr Maciej Smółka).
 • 2019 r., grant Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 3 na projekt badawczy dotyczący funkcjonowania National Public Radio (NPR) w systemie medialnym i politycznym Stanów Zjednoczonych.
 • Podręcznik do metodologii badań medioznawczych.
 • Monografia poświęcona amerykańskiemu radiu publicznemu (NPR).