Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Rafał Kuś

dr Rafał Kuś

 

Absolwent Prawa oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim (2005). Ukończył studia podyplomowe dla tłumaczy tekstów specjalistycznych – sekcja języka angielskiego (Katedra UNESCO UJ, 2006), podyplomowe studium prawa prasowego, wydawniczego i autorskiego (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, 2008) oraz – z wyróżnieniem – podyplomowe studium retoryki (Wydział Polonistyki UJ, 2011). Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego (Catholic University of America oraz Wydział Prawa i Administracji UJ). W 2015 r. dr Kuś ukończył Program Letni w zakresie Metod Ilościowych w Badaniach Społecznych ICPSR (Interuniversity Consortium for Political and Social Research) na Uniwersytecie Michigan (Ann Arbor). Ukończył Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie Studiów Amerykańskich (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, 2011). Pracę doktorską pt. „Public Broadcasting Service: miejsce telewizji publicznej w systemie medialnym Stanów Zjednoczonych" (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mania) obronił z wyróżnieniem w 2011 r. W 2012 r. dysertacja została uhonorowana Nagrodą im. dr. Pawła Stępki (przyznawaną przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji) za najlepszą pracę doktorską z dziedziny mediów elektronicznych. Pracuje jako wykładowca od 2006 r. Związany zawodowo z Wyższą Szkołą Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu (2006-2008, 2010-2012), Małopolską Wyższą Szkołą Zawodową (2009-2010), Uniwersytetem Jagiellońskim (od 2010 r.) oraz Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II (od 2011 r.). Od października 2011 r. pracownik naukowy Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. Wykładał na uniwersytetach w Katanii (Włochy), Lublanie (Słowenia), Utice (USA), Santiago de Compostela (Hiszpanii) i Płowdiwie (Bułgaria).  Od stycznia 2017 r. wykładowca Szkoły Retoryki UJ. Posługuje się biegle językiem angielskim (Certificate of Proficiency in English z oceną A, 2006), bardzo dobrze – językiem francuskim. Dr Kuś pracuje od 2012 r. jako redaktor językowy Zeszytów Prasoznawczych.

Funkcje w IAiSP:

 • Tłumaczenia.
 • Organizacja debat wydziałowych.

Zainteresowania naukowe:

 • telewizja amerykańska
 • media publiczne
 • metodologia badań medioznawczych
 • nowe media
 • prawo amerykańskie
 • prawo prasowe
 • retoryka
 • językoznawstwo

Projekty badawcze:

 • Podręcznik do metodologii badań medioznawczych.
 • Monografia poświęcona amerykańskiemu radiu publicznemu (NPR).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

​Monografie

2016, Retoryka polityczna Richarda Nixona, Kraków: Księgarnia Akademicka 2016, ss. 208.

2013, PBS. Amerykańska telewizja publiczna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 238.

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2016, „Odwaga nadziei”. Analiza retoryczna przemówienia Baracka Obamy z 27 lipca 2004 r., red. Rafał Kuś, Paulina Napierała, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 87-105.

2013, Historia telewizji amerykańskiej, [w:] Stany Zjednoczone wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne, red. Agnieszka Małek, Paulina Napierała, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 215-249.

2012, Status, nauczanie i wykorzystywanie w mediach języków mniejszościowych i obcych we współczesnej Polsce, [w:] Oblicza polszczyzny, red. Andrzej Markowski i Radosław Pawelec, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, ss. 313-330, (współautor: Wojciech Kajtoch).

2011, Republikanie z kreskówki? Jak South Park komentuje rzeczywistość polityczną USA, [w:] Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, red. Mirosław Filiciak i Barbara Giza, Warszawa: Scholar, ss. 122-139.

2010, Śmierć księżniczki. Historia jednego dokumentu, [w:] Prawda w mediach – między ideałem a iluzją, red. Michał Drożdż, Tarnów: Biblos, ss. 301-311.

​Artykuły naukowe

2018, From Dreams to Disillusionment: A Socio-Cultural History of the American Space Program, “Ad Americam” nr 18, ss. 75-87 (współautor: Patrick Vaughan).

2015, Canadian Broadcasting Corporation and the Role of National Media Institutions in Creating National Identity: A Historical Approach, „TransCanadiana”, nr 7, ss. 104-119.

2011, Status, nauczanie i wykorzystywanie w mediach języków mniejszościowych i obcych we współczesnej Polsce, „Zeszyty Prasoznawcze", nr 3-4, ss. 197-213.

2009, „Underwriting" w systemie finansowania amerykańskiej telewizji publicznej, „Zeszyty Prasoznawcze", nr 3-4, ss. 75-88.

2009, O telewizji publicznej w Ameryce. Historia PBS, „Zeszyty Prasoznawcze", nr 1-2, ss. 95-110.

2009, Myśl polityczna Feliksa Młynarskiego, „Politeja", nr 11, ss. 281-306.

2009, Jim Lehrer and the NewsHour, „Ad Americam", nr 10, ss. 41-49.

2006, Przestrzeń europejskiej tożsamości, „Pressje", nr 6-7, ss. 153-164, (współautorzy: Aleksander Gumiński, Mateusz Filary i Marcin Leśniak).

2005, Wizerunek lewicy i prawicy na ich witrynach internetowych, „Zeszyty Prasoznawcze" nr 3-4, ss. 60-83.

2005, Hipoteza Sapira-Whorfa. Rola języka w funkcjonowaniu kultury, „Mediator", nr 2, ss. 24-28.

​Recenzje

2010, Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Media powszednie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009 / rec. [w:] „Zeszyty Prasoznawcze", nr 1-2, ss. 154-156.

2008, News from the Interview Society, red. Mats Ekstrom, Åsa Kroon, Mats Nylund, Göteborg: Nordicom, 2006 / rec. [w:] „Zeszyty Prasoznawcze", nr 3-4, ss. 184-185.

2008, From Public Service Broadcasting to Public Service Media, red. Gregory F. Lowe, Jo Bardoel, Göteborg: Nordicom, 2007 / rec. [w:] „Zeszyty Prasoznawcze", nr 3-4, ss. 185-186.

2006, Content and Effects of Media in the 2004 US Presidential Campaign, specjalny numer „Journalism Studies", maj 2005 / rec. [w:] „Zeszyty Prasoznawcze", nr 1-2, ss. 142-145.

2006, Marek Kochan, Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków: Znak, 2005 / rec. [w:] „Zeszyty Prasoznawcze", 1-2, ss. 130-132.

2005, Naomi Klein, No Logo, Izabelin: Świat Literacki, 2004 / rec. [w:] „Zeszyty Prasoznawcze", 1-2, ss. 174-176.

​Inne

2016, Oblicza Ameryki. Szkice o społeczeństwie, kulturze i polityce Stanów Zjednoczonych, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 200 (redakcja; współredaktor: Paulina Napierała).

2007, Why not Barack?, „Ampersand", nr 10, ss. 16-17.

​Wystąpienia konferencyjne

2017, 22-23 listopada, 16. Konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego „Retoryka wartości”, Warszawa.

2018, 19-20 kwietnia, Konferencja „Współczesne media. Problemy i metody badań nad mediami”, Lublin.

2018, 24-25 maja, 12. Konferencja Etyki Mediów „Prawdziwe media – uczciwość i prawda w mediach”, Kraków.

2016, 17-18 listopada, XV Konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego „Retoryka doradzania”, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

2015, 5-6 listopada, XIV Konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego „Retoryka wizerunku medialnego”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.

2009, 23-24 czerwca, VI Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. A. Bartnickiego, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk.

2009, 14-15 maj,a „Prawda w mediach – między ideałem a iluzją", Papieska Akademia Teologiczna, Kraków.

2009, 12-13 marca, „Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia", Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa.