Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Rafał Kuś, Ph.D.

Rafał Kuś, Ph.D.

 

Dr. Kuś graduated from the Jagiellonian University with degrees in Law as well as Journalism and Social Communication (2005). He completed Postgraduate Studies for the Translators of Specialist Texts – English Language Section (UNESCO Chair of the Jagiellonian University, 2006); Postgraduate Studies in Press, Publishing, and Copyright Law (Faculty of Management and Social Communication of the Jagiellonian University, 2008); and Postgraduate Studies in Rhetoric (Faculty of Polish Studies of the Jagiellonian University, cum laude, 2011). He also graduated from the American Law School (Catholic University of America and Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University, 2007). In 2015, Dr. Kuś completed the ICPSR (Inter-University Consortium for Political and Social Research) Summer Program in the Quantitative Methods of Social Research at the University of Michigan – Ann Arbor. He graduated from the Interdisciplinary Ph.D. Program in American Studies (Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University, 2011).

Dr. Kuś’s doctoral dissertation Public Broadcasting Service: The Place of Public Television in the United States’ Media System (supervisor: Professor Andrzej Mania) was successfully defended cum laude in 2011. He received the Dr. Paweł Stępka Award for the Best Doctoral Dissertation in the Field of Electronic Media (funded by the National Broadcasting Council and the Faculty of Journalism and Political Science of the University of Warsaw) in 2012.

He has worked as an academic teacher since 2006 and has been professionally affiliated with Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University in Nowy Sącz (2006-2008, 2010-2012), the Małopolska Vocational College (2009-2010), the Jagiellonian University (since 2010), and the Pontifical University of John Paul II (since 2011). He has worked at the Institute of American Studies and Polish Diaspora of the Jagiellonian University since October 2011 and lectured at the Jagiellonian University School of Rhetoric since January 2017. Beginning in October 2020, he has been the adviser to the American Studies Academic Circle.

Dr. Kuś has lectured at the Universities of Catania (Italy), Ljubljana (Slovenia), Utica (USA), Santiago de Compostela (Spain), Plovdiv (Bulgaria), and Iasi (Romania). In the spring 2019 semester, Dr. Kuś worked as a Visiting Professor at Utica College (New York, USA). He speaks fluent English (Certificate of Proficiency in English, 2006) and French. Dr. Kuś has worked as a language and statistical editor for Zeszyty Prasoznawcze since 2012.

Functions:

 • Translations.
 • Organization of faculty debates.

Academic interests:

 • American television
 • The public media
 • The methodology of media studies
 • The new media
 • American law
 • press law
 • rhetoric
 • linguistics

Web Content Display Web Content Display

Publications

2016, Retoryka polityczna Richarda Nixona (“The Political Rhetoric of Richard Nixon”), Krakow: Księgarnia Akademicka 2016, pp. 208.

2013, PBS. Amerykańska telewizja publiczna (“PBS: American Public Television”), Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 238.

 

2019, Evil Empire. Analiza retoryczna przemówienia Ronalda Reagana z 8 marca 1983 roku (“Evil Empire: A Rhetorical Analysis of Ronald Reagan’s Speech on March 8, 1983”), [in:] Retoryka i wartości (“Rhetoric and Values”), eds. Agnieszka Budzyńska-Daca, Ewa Modrzejewska, Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 27-44.

2016, „Odwaga nadziei”. Analiza retoryczna przemówienia Baracka Obamy z 27 lipca 2004 r. (“‘The Audacity of Hope’: A Rhetorical Analysis of Barack Obama’s Speech on July 27, 2004”), [in:] Oblicza Ameryki. Szkice o społeczeństwie, kulturze i polityce Stanów Zjednoczonych (“The Faces of America: Sketches on the Society, Culture, and Politics of the United States”), eds. Rafał Kuś, Paulina Napierała, Krakow: Księgarnia Akademicka, pp. 87-105.

2013, Historia telewizji amerykańskiej (“The History of American Television”) [in:] Stany Zjednoczone wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne (“The United States, Yesterday and Today: Selected Socio-Political Issues”), eds. Agnieszka Małek and Paulina Napierała, Krakow: Księgarnia Akademicka 2013, pp. 215-249.

2012, Status, nauczanie i wykorzystywanie w mediach języków mniejszościowych i obcych we współczesnej Polsce (“The Status, Teaching, and Use of Minority and Foreign Languages in Contemporary Poland”), [in:] Oblicza polszczyzny (“The Faces of Polishness”), eds. Andrzej Markowski and Radosław Pawelec, Warsaw: Narodowe Centrum Kultury, pp. 313-330, (co-author: Wojciech Kajtoch).

2011, Republikanie z kreskówki? Jak South Park komentuje rzeczywistość polityczną USA (“Cartoon Republicans? How South Park Comments on the Political Reality of the United States”), [in:] Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia (“Post-Soap: The New Generation of Television Series and Polish Audiences”) eds. Mirosław Filiciak and Barbara Giza, Warsaw: Scholar, pp. 122-139.

2010, Śmierć księżniczki. Historia jednego dokumentu (“The Death of a Princess: The History of One Documentary”), [in:] Prawda w mediach – między ideałem a iluzją (“Truth in the Media: Between the Ideal and Illusions”), eds. Michał Drożdż, Tarnow: Biblos, pp. 301-311.

2020, ‘Our Grief and Anger‘: George W. Bush’s Rhetoric in the Aftermath of 9/11 as Presidential Crisis Communication, "Res Rhetorica", No. 7 (1), pp. 44-60.

2020, Books on the Air: The Cultural Mission of Public Radio in the United States, "Zeszyty Prasoznawcze", No. 1, pp. 97-113.

2018, From Dreams to Disillusionment: A Socio-Cultural History of the American Space Program, "Ad Americam", No. 18, pp. 75-87 (co-author: Patrick Vaughan).

2015, The Canadian Broadcasting Corporation and the Role of National Media Institutions in Creating National Identity: A Historical Approach, "TransCanadiana", No. 7, pp. 104-119.

2011, Status, nauczanie i wykorzystywanie w mediach języków mniejszościowych i obcych we współczesnej Polsce (“The Status, Teaching, and Use of Minority and Foreign Languages in the Media in Contemporary Poland”), "Zeszyty Prasoznawcze", No. 3-4, pp. 197-213, (co-author: Wojciech Kajtoch)

2009, „Underwriting" w systemie finansowania amerykańskiej telewizji publicznej (“‘Underwriting’ in the System of Financing American Public Television”), "Zeszyty Prasoznawcze", No. 3-4, pp. 75-88.

2009, O telewizji publicznej w Ameryce. Historia PBS (“On Public Television in America: The History of PBS”), "Zeszyty Prasoznawcze", No. 1-2, pp. 95-110.

2009, Myśl polityczna Feliksa Młynarskiego (“The Political Thought of Feliks Młynarski”), Politeja, No. 11, pp. 281-306.

2009, Jim Lehrer and NewsHour, "Ad Americam", No. 10, pp. 41-49.

2006, Przestrzeń europejskiej tożsamości (“The Sphere of European Identity”), "Pressje", No. 6-7, pp. 153-164, (co-authors: Arkadiusz Gumiński, Mateusz Filary and Marcin Leśniak).

2005, Wizerunek lewicy i prawicy na ich witrynach internetowych (“The Image of the Left and Right on Their Websites”), "Zeszyty Prasoznawcze", No. 3-4, pp. 60-83.

2005, Hipoteza Sapira-Whorfa. Rola języka w funkcjonowaniu kultury (“The Sapir-Whorf Hypothesis: The Role of Language in the Functioning of Culture”), "Mediator", No. 2, pp. 24-28.

2010, Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Media powszednie (“Everyday Media”), Krakow: Jagiellonian University Press 2009 / review [in:] "Zeszyty Prasoznawcze", No. 1-2, pp. 154-156.

2008, News from the Interview Society, eds. Mats Ekstrom, Åsa Kroon, Mats Nylund, Göteborg: Nordicom, 2006 / review [in:] "Zeszyty Prasoznawcze", No. 3-4, pp. 184-185.

2008, From Public Service Broadcasting to Public Service Media, eds. Gregory F. Lowe, Jo Bardoel, Göteborg: Nordicom, 2007 / review [in:] "Zeszyty Prasoznawcze", no. 3-4, pp. 185-186.

2006, The Content and Effects of the Media in the 2004 US Presidential Campaign, "Journalism Studies", May 2005 / review [in:] "Zeszyty Prasoznawcze", No. 1-2, pp. 142-145.

2006, Marek Kochan, Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach (“A Duel of Words: Eristic Techniques in PublicDisputes”), Krakow: Znak, 2005 / review [in:] "Zeszyty Prasoznawcze", 1-2, pp. 130-132.

2005, Naomi Klein, No Logo, Izabelin: Świat Literacki, 2004 / rev. [in:] "Zeszyty Prasoznawcze", 1-2, pp. 174-176.

2016, Oblicza Ameryki. Szkice o społeczeństwie, kulturze i polityce Stanów Zjednoczonych (“Faces of America: Sketches on the Society, Culture, and Politics of the United States”), Krakow: Księgarnia Akademicka, pp. 200 (edited by; co-editor: Paulina Napierała).

2007, Why Not Barack?, "Ampersand", No. 10, pp. 16-17.

2020, October 31, the conference: "Trump, Television and the Media: From Drama to 'Fake News' to Tweetstorms," London Metropolitan University, Great Britain. Paper: "Making America Great Again, One Tweet at a Time: The Rhetoric of Trump on Twitter" (online).

2020, July 12-17, the conference of the International Association for Media and Communication Research (IAMCR), Tampere University (online).

2019, November 18-19, Sixteenth Conference of the Polish Rhetorical Society: “Rhetoric and Medicine,” Warsaw, Poland

2017, November 22-23, Sixteenth Conference of the Polish Rhetorical Society: “The Rhetoric of Values,” Warsaw, Poland.

2018, April 19-20, the conference: “The Contemporary Media: The Problems and Methods of Media Research,” Lublin, Poland.

2018, May 24-25, Twelfth Conference of Media Ethics: “Truthful Media – Honesty and Truth in the Media,” Krakow, Poland.

2016, November 17-18, Fifteenth Conference of the Polish Rhetorical Society: “The Rhetoric of Advising,” the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland.

2015, November 5-6, Fourteenth Conference of the Polish Rhetorical Society: “The Rhetoric of Media Image,” Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland.

2009, June 23-24, Sixth Prof. A. Bartnicki Forum of Advanced Studies on the United States, Pułtusk Academy of Humanities, Pułtusk, Poland.

2009, May 14-15, “Truth in the Media: Between the Ideal and Illusion,” Pontifical Academy of Theology, Krakow, Poland.

2009, March 12-13, “Post-Soap: The New Generation of Television Series and the Polish Audience,” University of Social Sciences and Humanities, Warsaw, Poland.

Web Content Display Web Content Display

Research projects and media

 • 2021, "History - Identity - Education. Analysis of the cultural and media discourse on the Native American community in Minnesota", POB Heritage minigrant, head of the project (team members: prof. Agnieszka Gondor-Wiercioch, Maciej Smółka, Ph.D.).
 • 2019, grant from the National Science Center (NCN) MINIATURE 3 for a research project on the functioning of National Public Radio (NPR) in the media and the political system of the United States.
 • Textbook on media studies methodology.
 • Monograph about American public radio (NPR).