Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Migracji Współczesnych i Stosunków Etnicznych powstała w 2013 r. jako kontynuacja Katedry Socjologii Narodu i Stosunków Etnicznych, którą od lat 70. kierował w ramach ówczesnego Instytutu Badań Polonijnych UJ (później Instytut Studiów Polonijnych i Etnicznych UJ) prof. Grzegorz Babiński. W dniu 1 października 2021 roku na mocy Zarządzenia nr 72 Rektora UJ z dnia 7 lipca zmieniła się nazwa Katedry na Katedrę Migracji i Stosunków Etnicznych.

Zainteresowania badawcze pracowników koncentrują się na problematyce migracji kontynentalnych i zamorskich, tworzenia i trwania zbiorowości imigranckich, mniejszości etnicznych i narodowych oraz toczących się w nich procesów tożsamościowych, a także roli religii w sferze publicznej i amerykańskiej prawicy religijnej.

Działalność Katedry jest ściśle związana z uruchomionymi w roku akademickim 2014/2015 studiami I stopnia na kierunku migracje międzynarodowe.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • strumienie współczesnych migracji zarobkowych i politycznych z uwzględnieniem kontekstu historycznego (socjologia historyczna), głównie na obszarze UE i Ameryki Północnej
 • imigracja do Włoch oraz włoska polityka migracyjna
 • socjologia narodu i stosunków etnicznych; mniejszości narodowe i etniczne 
 • wybrane grupy etniczne w Ameryce, ich dzieje i stosunki etniczne: grupa polska, niemiecka, włoska i żydowska
 • przemiany skupisk imigracyjnych: stare i nowe formy instytucjonalne
 • migracje kobiet
 • religia i migracje
 • stosunki państwo-Kościół w USA; rola religii w amerykańskiej sferze publicznej; amerykańska prawica religijna i „wojny kulturowe”; Black churches
 • tożsamość etniczna i polityka tożsamości mniejszości narodowych i grup etnicznych w Europie Środkowo-Wschodniej nieposiadających własnego państwa
 • problemy społeczne w USA

Zorganizowane konferencje i warsztaty:

Organizacja cyklicznych międzynarodowych konferencji "American Ethnicity". Konferencje odbywające się co dwa lata począwszy od 2004 roku na stałe wpisały się w kalendarium wydarzeń naukowych organizowanych przez IAiSP UJ oraz Polską Akademię Umiejętności. Od pierwszego spotkania biorą w nim udział wybitni naukowcy z prestiżowych amerykańskich uczelni (np. Columbia University, New York University), niemieckich (np. Universität Leipzig), austriackich (np. Universität Wien) oraz polskich (UJ, UW). Dotychczas odbyło się siedem edycji konferencji, ostatnie z nich to:

 • 2012 – "American Ethnicity: Rethinking Old Issues, Asking New Questions."
 • 2014 – "American Ethnicity and East European Immigration." 
 • 2016 – "American Ethnicity and Ethnic Community Building". 

Współorganizacja Sympozjum Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego "Mobilność i osiadłość. Antropologiczne badania społeczno-kulturowej aktywności wobec przestrzeni", Zakopane (24-26 września 2015 roku).

W ramach grantu MSZ współorganizacja (razem z Polską Akademią Umiejętności) konferencji „Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych: EuroEmigranci.PL” (23-24 września 2013).

Współorganizacja, razem z Polską Akademią Umiejętności oraz Krakowskim Oddziałem Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Kongresów Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie:  

 • „Strumienie migracyjne ze współczesnej Polski: od tradycji wychodźstwa do trans-narodowości”, sesje naukowe w ramach II Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, Kraków (5 września, 2008).
 • III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, MŁODZIEŻ POLSKA NA OBCZYŹNIE – ZADANIA EDUKACYJNE, Kraków (7-11 września 2011).
 • IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, NOWOCZESNE NAUCZANIE TRADYCJI OJCZYSTYCH 0 SYBIRACY I MŁODZIEŻ, Kraków (4-7 września 2014).

 
Ponadto:

 • Udział w konferencjach naukowych organizowanych przez członków Koła Naukowego. Amerykanistycznych – moderowanie paneli konferencyjnych i wystąpienia z referatami.
 • Uczestnictwo w spotkaniach dyskusyjnych ze studentami, m.in. w cyklicznych „Fireside Chats” oraz spotkaniach organizowanych przez Koło Naukowe Migracji Międzynarodowych „Kawa z wykładowcą”.