Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Jolanta Szymkowska-Bartyzel, prof. UJ

dr hab. Jolanta Szymkowska-Bartyzel, prof. UJ

 

Absolwentka filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim.  W Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych przygotowała rozprawę doktorską poświęconą amerykańskim mitom i motywom kulturowym i ich wykorzystaniu w telewizyjnych tekstach reklamowych. Uczestniczka licznych konferencji krajowych i zagranicznych, autorka artykułów omawiających  wpływy amerykańskiej kultury popularnej w Polsce. Temu tematowi  poświęciła również  wykłady  gościnne i zajęcia zrealizowane na uniwersytetach w Vaxjo (2009), w Pradze (2012) , w Coimbrze (2013) i Bolonii (2016) Współorganizatorka  przedsięwzięć promujących kulturę amerykańską: wystawy American Dream  w Muzeum Narodowym w Krakowie (2009), wystawy fotograficzne z wypraw naukowych do USA –2010 i 2012.

Funkcje w IAiSP:

  • Koordynator Programu Erasmus PLUS

Zainteresowania naukowe:

  • Amerykanizacja i anty-amerykanizm
  • Amerykańska kultura popularna
  • Dialog międzykulturowy

Projekty badawcze:

  • Wykonawca w dwóch projektach finansowanych z grantów NCN:
  • Polska w stosunkach transatlantyckich - narzędzia, perspektywy i znaczenie Polski w kształtowaniu debaty transatlantyckiej (SYMFONIA, nr. UMO-2011/03/D/HS5/01116.)
  • Negocjowanie Różnic Kulturowych w erze komunikacji cyfrowej – HARMONIA, nr. UMO-2012/04/M/HS6/00517.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Monografie

2015, Nasza Ameryka Wyobrażona. Polskie spotkania z amerykańską kulturą popularną po roku 1918, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, s. 423.

2006, Amerykański mit - polski konsument, czyli reklamowe oblicza Ameryki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 182.

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2017, From domination to contestation: the changing faces of American popular culture in Poland after 1989, [w:] Miracle Fair: Poland in Transatlantic Relations after 1989, M. Zachara (red.), Cambridge Scholars Publishing, ss. 222-247.

2016, Kanadyjska wojna na znaki – "culture jamming" jako element budowania kanadyjskiej tożsamości, [w:] Pani Anna w Kanadzie. Księga pamiątkowa dedykowana Prof. dr hab. Annie Reczyńskiej, red. M. Paluszkiewicz-Misiaczek, M. Gabryś, Księgarnia Akademicka, 2016, ss.325-340.

2014, Divided by the Moving Image: Racism, Separatism and Political Correctness [w:] M.Grabowski, K.Kozak, G.Toth: The United States as a Divided Nation. Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, ss.151-166.

2014, Cosmopolitanism Online and Offline: Social Media and Polish Students in Europe. Garry Robson, Malgorzata Zachara (red): Digital Diversities: Social Media and Intercultural Experience (Post – Intercultural Communication and Education).Cambridge Scholars Publishing, ss. 182-198.

2014, Cowboys Go to Washington - Cowboy Culture in Presidential Politics, [w:] 2012 U.S. Presidential Election: Challenges and Expectations, red. Paweł Laidler, Maciej Turek, Kraków: Jagiellonian University Press, ss. 327-342.

2013, Iconizing Radical Change: How Gary Cooper Led Poland to Freedom, [w:] Configuring America. Iconic Figures, Visuality, and the American Identity, red: Klaus Rieser, Michael Fuchs, Michael Philips, Bristol, Chicago: Intellect, ss.149-166.

2012, Przeklinana i pożądana  – rzecz o amerykanizacji, [w:] Amerykomania. Księga jubileuszowa Profesora dra hab. Andrzeja Mani, tom 2,  red. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 865-878.

2011, The Polish Face of Anti-Americanism, [w:] Quo Vadis America? Conceptualizing change in American Democracy, red. Tomasz Basiuk, Bohdan Szklarski, Frankfurt am Main: Peter, ss. 137-147

2009, William Thomas Stead and his 1901 Vision of the Americanized World, [w:] The United States and the World: From Imitation to Challenge,  red. Andrzej Mania Łukasz Wordliczek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 251-262.

2006, Oblicza reklamowej perswazji, [w:] Religia. Prawo. Reklama. Dylematy współczesnej kultury, red. Ryszard Paradowski Warszawa: Ośrodek Studiów Amerykańskich, ss. 205-213.

2006, America from Polish Perspective – Several Basic Myths, [w:] United States and Europe. Conflict versus Collaboration, red. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Katarzyna Spiechlanin, Łukasz Wordliczek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 9-17.

2006, Polityczna poprawność w kinie amerykańskim - kompromis czy kompromitacja, [w:] Amerykańska demokracja w XXI wieku, red. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 275-282.

Artykuły naukowe

2018, Successful Against All Odds? – Margaret Fuller: The Self-Made Woman in the Nineteenth Century, “Ad Americam.  Journal of Americam Studies”, Vol. 19, ss.143-154

2017, A Good Man Among Bad Americans: The Image of John Fitzgerald Kennedy in Przekrój (1960-1964), “Ad Americam.  Journal of Americam Studies”, Vol. 18, ss.65-73.

2015, Counterculture and Hyper-Capitalism: Commodifying the Rebel. The Case of Harley-Davidson, “Op. cit. Revista de Estudos Anglo-Americanos/A Journal of Anglo-American Studies”, 2nd Series, No. 4: 205, https://sites.google.com/site/opcitapeaa/2015---2nd-series-no4

2015, Między Śląskiem a Teksasem – śląskie westerny Józefa Kłyka jako przykład pamięci protetycznej. "Studia Migracyjne- Przegląd Polonijny," Zeszyt 1/2015.

2014, From American Wild West to Bojszowy: Jozef Kłyk’s  Westerns as Social Rituals. "Review of International American Studies", Vol.7/1, ss. 51-71.

2014, Harley-Davidson on Polish Roads-the Mythical Aspects of Automotive Fascinations. "Ad Americam," Vol.15. pp.129-140.

2014, The Voice of the System, "Short Film Studies" , Vol.5/, Intellect. Ltd. UK, pp.57-60

2014, Harley-Davidson on Polish Roads: the Mythical Aspects of Automotive Fascination, „Ad Americam", vol. 15, ss. 129-140.

2003, How Do We Perceive It – Examining Polish Perception of Canada, „Ad Americam", vol. 4, ss. 11-17.

2002, Nie mów, że chcesz go złowić, czyli reklama zakamuflowana, „Kultura popularna", nr 1, ss. 193-198.

​Redakcje naukowe

2014, "Ad Americam", vol. 15, s. 210, (współredaktor: Marcin Fatalski).

​Inne

2009, American Dream Exhibition Lexicon, Kraków: Muzeum Narodowe.

Wystąpienia konferencyjne

2018, 20-21 listopada, “Self-made woman w XIX-wiecznej Ameryce – przypadek Margaret Fuller” referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji „Wolność, równość…dla wszystkich? Kobiety w walce o awans społeczny 1700-1918”, Wydziała Historyczny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

2018, 26-27 kwietnia,  “Rebels on the stage. Polish theater and social resistance in 1968 and 2018”,referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji “Transnational Legacies of 1968. Between Memory, Politics and Culture”, Department of North American Studies, Uniwersytet Karola, Praga, Czechy. 

2018, 20 kwietnia, “Pop culture sells – how pop culture texts develop and promote tourism”, referat wygłoszony na miedzynarodowym sympozjum Experiential Tourism, Insitute for Tourism, Travel and Culture, University of Malta, Msida, Malta.

2017, 30 listopada-1 grudnia, „Men vs. Women – Civic Androgyny in Margaret Fuller’s Writings”, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji Against Conventions. Uncommon Social roles of Men and Women from EarlyModernTimes to 1945. Wydziała Historyczny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

2016, 22-15 kwietnia,“Towards the Co- Creation of Cultural Diplomacy. The Case of American Dream Exhibition Poland 2009”, referat wygłoszony w panelu Times, Roles and Places of American Public Diplomacy, podczas kongresu European Association of American Studies, Kontstanca, Rumunia.

2015, 20 marca,“Changing faces of American popular culture in Poland after 1989,” referat wygłoszony  na konferencji Back to the Game? Poland in Transatlantic Relations after 1989, Instytut     Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2014, 28-29 marca“Good Guy Among Bad Americans” - the Image of JFK Presidency in Przekrój -1960-1964”, referat wygłoszony na konferencji międzynarodowej Deconstructing the Kennedy Mystique: JFK as a Cultural Phenomenon, Ośrodek Studiów Amerykanistycznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

2013, 2-3 października, ”Developing Cosmopolitanism:Erasmus, Social Media and Polish Students in Europe,” referat wygłoszony na Międzynarodowym Sympozjum Negotiating Cultural Differences in the Digital Communication Era, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2013, 3-6 sierpnia 2013, “From the American Wild West to Bojszowy – Józef Klyk’s Westerns as Social Rituals,” referat wygłoszony na VI Światowym Kongresie International American Studies Association  Oceans Apart: In Search of New Wor(l)ds, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

2013, 21-23 czerwca,“Successful Against all Odds: Margaret Fuller as 19th Century Self-Made Woman,” referat wygłoszony podczas X Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego, American Success: Its Many Faces Past and Present, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.

2012, 26-27 października,“Cowboys go to Washington: Cowboy Culture in Presidential Politics,” referat wygłoszony podczas konferencji, 2012 Presidential Elections in the United States: Challenges and Expectations, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2012, 11-12 maja,“Counterculture and hyper-capitalism: Commodifying the Rebel – the case of Harley-Davidson” referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji The 60s: Legacies, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski, Warszawa. 

2009, 29-30 maja, “William T. Stead and his Vision of Americanized World,” referat wygłoszony na konferencji międzynarodowej The United States and the World: From Imitation to Challenge, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.  

2007, 8-9 grudnia, „Polish Faces of Anti-Americanism,” referat wygłoszony na konferencji międzynarodowej Quo Vadis America?, School of American Studies - Collegium Civitas oraz Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
2008, 18-19 kwietnia, „Harley –Davidson na polskich dróżkach. Mityczny wymiar motoryzacyjnych fascynacji,” referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji Amerykański mit w kulturze polskiej. Konstrukcja. Rekonstrukcja. Dekonstrukcja, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (18-19 kwietnia 2008).

2007, 20-23 września, “America from Polish Perspective. Several Basic Myths,” referat wygłoszony na III Światowym Kongresie International American Studies Association, Trans/American, Trans/Oceanic, Trans/lation, Faculty of Letters, University of Lisbon, Lizbona, Portugalia.

2005, 9-11 grudnia, „Polityczna poprawność w kinie amerykańskim - kompromis czy kompromitacja”, referat wygłoszony na konferencji Amerykańska demokracja w XXI wieku, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2005, 25-26 lutego, „Oblicza reklamowej perswazji” referat wygłoszony na konferencji Religia. Prawo. Reklama. Dylematy współczesnej kultury, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.