Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekretariat

Godziny otwarcia sekretariatu:

poniedziałek-piątek, godz. 09.00-14.00

Dane kontaktowe:

W dniu 15 sierpnia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższym, mając na uwadze zniesienie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni, należy wskazać, że wszelkie pisma/podania w sprawach dotyczących toku studiów (np. podania o powtarzanie roku studiów, wpis po urlopie od zajęć czy wpis warunkowy), które dotychczas, z uwagi na ograniczenie funkcjonowania Uczelni mogły być składane przez studentów z adresu mailowego w domenie uj.edu.pl, aktualnie powinny być wnoszone przez studentów tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty, systemu ePUAP, USOS bądź składane osobiście w siedzibie Instytutu. 

Termin wizyty w IAiSP należy uzgodnić co najmniej na dwa dni przed planowaną datą przybycia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowegoPrzy okazji wizyty w budynku IAiSP prosimy o zachowanie dystansu społecznego, zakrycie ust i nosa, dezynfekcję rąk oraz o przyniesienie własnego długopisu. Każda osoba przybywająca do budynku IAiSP jest zobowiązana do wpisu w rejestrze osób odwiedzających Instytut.

Justyna Pękała

email: justyna.pekala@uj.edu.pl

tel.: +48 12 663 27 59

pokój: 221

Obsługa studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku: amerykanistyka i I rok II stopnia na kierunku amerykanistyka oraz koordynowanie programu MOST.

Zuzanna Roszka-Żukowska

email: zuzanna.roszka@uj.edu.pl

tel.: +48 12 663 27 55, +48 505 132 881

pokój: 218

Obsługa administracyjna projektów badawczych i grantów.

Dominika Skóra

email: dominika.skora@uj.edu.pl

tel.: +48 12 663 27 58

pokój: 221

Obsługa studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku: latynoamerykanistyka, migracje międzynarodowe i studiów II stopnia na kierunku: migracje międzynarodowe oraz II rok II stopnia na kierunku: amerykanistyka, a także koordynowanie programu MOST.

Iwona Hodur

email: iwona.hodur@uj.edu.pl 

tel.: +48 12 663 27 56

pokój: 219

Obsługa studiów transatlantyckich: MA in Transatlantic Studies.

Agnieszka Steczko

email: agnieszka.steczko@uj.edu.pl

tel.: +48 12 663 27 57

pokój: 221

Obsługa spraw związanych z działalnością Instytutu oraz obsługa spraw pracowniczych.

Monika Wyroba

email: monika.wyroba@uj.edu.pl

tel.: +48 12 663 27 53

pokój: 218

Administrowanie strony internetowej Instytutu oraz profili społecznościowych (facebook, instagram), administrowanie obsługą działań promocyjnych i reklamowych Instytutu oraz przygotowywanie planów zajęć.