Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEEPUS

CEEPUS, czyli Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich, to program zajmujący się promowaniem współpracy między uczelniami wyższymi. Celem programu jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich. Program oferuje studentom możliwość odbycia części studiów w wybranej uczelni partnerskiej.

W ramach programu IAiSP przyjmuje również studentów i wykładowców z uczelni partnerskich.

 • spotkanie z inną kulturą
 • doskonalenie umiejętności językowych
 • zdobycie doświadczenia międzynarodowego
 • szansa na zdobycie istotnych kontaktów międzynarodowych
 • możliwość korzystania z bibliotek i konsultowania projektów z miejscowymi specjalistami
 • w wolnym czasie zwiedzanie, odpoczynek

 • W programie CEEPUS mogą wziąć udział uczestnicy studiów I, II lub III stopnia.
 • W momencie wyjazdu trzeba mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów licencjackich.
 • Przystąpić do konkursu można warunkowo już na I roku studiów licencjackich.
 • Osoby kończące studia licencjackie mogą ubiegać się o wyjazd pod warunkiem przyjęcia na studia magisterskie.
 • Na stypednium CEEPUS można wyjechać kilkakrotnie w czasie trwania studiów. Pierwszeństwo w udziale w programie mają osoby, które dotychczas nie przebywały na takim stypendium.
 • Minimalna długość pobytu studenta na stypendium to 21 dni roboczych
 • Wysokość stypendium można sprawdzić na stronie www.ceepus.info
 • Stypendium otrzymuje się po przyjeździe do wybranego kraju.  (UWAGA! W przypadku szkoły letniej w Grazu (Austria) stypendium otrzymane przez studenta z sieci CEEPUS nie pokrywa w pełni kosztów pobytu. Student musi pokryć z własnych środków koszt 150 Euro - informacji o dodatkowych możliwościach dofinansowania udziela dr Anna Bartnik).

W ramach sieci Inter-American Studies, z Instytutem Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ współpracuje 13 uczelniami partnerskimi z: Chorwacji, Rumunii, Bułgarii, Węgier, Czech, Słowacji, Słowenii, Austrii, Serbii. Do każdej z nich na 1 semestr (min. 3 miesiące) lub na 1 miesiąc mogą wyjechać studenci IAiSP. Uniwersytet w Grazu (Austria) oferuje także miejsca w szkole letniej trwającej dwa tygodnie.

Zobacz pełną listę uczelni partnerskich. Lista miejsc w uczelniach partnerskich zmienia się każdego roku. Zobacz listę miejsc w bieżącym roku akademickim (poza freemover).

Rekrutacja do programu CEEPUS jest ogłaszana przez koordynatora programu w IAiSP na przełomie maja i czerwca (strona internetowa IAiSP). Rekrutacja na wyjazdy w I semestrze kończy się w połowie czerwca, a na wyjazdy w II semestrze, w połowie października. Jeśli w ramach sieci pozostają wolne osobomiesiące, to w listopadzie można starać się o tzw. wyjazd freemover.

Koordynatorka programu CEEPUS w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ:

Strony internetowe:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron