Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Anna Wyrwisz

dr Anna Wyrwisz

 

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Jagielloński, 2017); studia magisterskie: kulturoznawstwo w zakresie amerykanistyki (Uniwersytet Jagielloński, 2008). Stypendystka Copernicus Society of America (Dickinson College, USA, 2012) oraz Roosevelt Institute for American Studies (Middelburg, Holandia, 2011).

Zainteresowania naukowe:

  • historia stosunków międzynarodowych
  • polityka zagraniczna USA
  • współpraca międzynarodowa w obszarze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  • polityka zagraniczna i społeczna Holandii

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Artykuły naukowe

2019, The United States of America and the End of Dutch Colonial Rule in Indonesia, “Ad Americam”, 18, ss. 67-82.

2015, America’s longest war – the war on drugs, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria Nauki Społeczne”, 1/2015, ss. 47-65.

 

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2018, Analiza amerykańsko-holenderskich stosunków w sferze bezpieczeństwa, w: Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją, red. Andrzej Mania, Piotr Bajor, Tomasz Pugacewicz, Anna Wyrwisz, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych: Rambler Press, Warszawa, ss. 75-96.

2018, Zagadnienia regionalne w polityce USA i państw europejskich, w: Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją, red. Andrzej Mania, Piotr Bajor, Tomasz Pugacewicz, Anna Wyrwisz, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych: Rambler Press, Warszawa, ss. 11-26.

2016, Wybrane problemy bezpieczeństwa w polityce Holandii, w: Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Wybrane problemy. Tom I, red. Tomasz Iwanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 91-103.

2013, Critical Views of the U.S. in the Land of its Loyal Ally – Examples of aniti-Americanism in the Netherlands, w: Polish Perspectives on American History. Insights, Interpretations, Revisions, red. Halina Parafianowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, ss. 199-213.

Redakcje naukowe

2018, Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją, red. Andrzej Mania, Piotr Bajor, Tomasz Pugacewicz, Anna Wyrwisz, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych: Rambler Press, Warszawa, ss. 220.

Wystąpienia konferencyjne

2019, 8 listopada, IX Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. „Ład międzynarodowy in statu nascendi. Multidyscyplinarna perspektywa”, Gdynia.

2018, 19 września, IV Ogólnopolski Kongres Politologii „Państwo w czasach zmiany”, Lublin.

2017, 10 listopada, VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. „Myśleć globalnie, działać regionalnie. Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych”, Kraków.

2014, 18 listopada, “Wieloaspektowość współczesnego bezpieczeństwa”, Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

2012, 24 czerwca, IX Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.

2011, 25 czerwca, VIII Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.

2011, 9 maja, „Globalizacja: polityka, ekonomia, kultura – szanse i zagrożenia”, Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.