Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Faculty

Web Content Display Web Content Display

Anna Wyrwisz, dr

Anna Wyrwisz, dr

 

Holds a Ph.D. in political science from the Jagiellonian Univeristy (2017), M.A. in cultural studies minor in American studies (Jagiellonian University, 2008). She has been a grantee of the Copernicus Society of America (Dickinson College, USA, 2008), and received Roosevelt Institute for American Studies research grant (Middelburg, The Netherlands, 2011).

Academic interests:

  • history of international relations
  • U.S. foreign policy
  • international cooperation in the protection of the environment and water management
  • foreign and social policy of the Netherlands

Web Content Display Web Content Display

Publications

Books

2020, Wzorowy sojusz? Współpraca i źródła tradycji związków amerykańsko-holenderskich, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [A Model Alliance? Cooperation and Sources of Tradition of the American-Dutch Relationship, Kraków: Jagiellonian University Press] pp. 200.

 

Articles

2019, The United States of America and the End of Dutch Colonial Rule in Indonesia, “Ad Americam”, 18, pp. 67-82.

2015, America’s longest war – the war on drugs, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria Nauki Społeczne”, 1/2015, pp. 47-65.

Chapters

2018, Analiza amerykańsko-holenderskich stosunków w sferze bezpieczeństwa, w: Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją, red. Andrzej Mania, Piotr Bajor, Tomasz Pugacewicz, Anna Wyrwisz, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych: Rambler Press, Warszawa [„Analysis of US-Dutch security relations” in: The United States and European countries between globalization and regionalization, (ed.) Andrzej Mania, Piotr Bajor, Tomasz Pugacewicz, Anna Wyrwisz, Warszawa: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych: Rambler Press], pp. 75-96.

2018, Zagadnienia regionalne w polityce USA i państw europejskich, w: Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją, red. Andrzej Mania, Piotr Bajor, Tomasz Pugacewicz, Anna Wyrwisz, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych: Rambler Press, Warszawa [„Regional issues in the United States and European countries policy” in: The United States and European countries between globalization and regionalization, (ed.) Andrzej Mania, Piotr Bajor, Tomasz Pugacewicz, Anna Wyrwisz, Warszawa: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych: Rambler Press, pp. 11-26.

2016, Wybrane problemy bezpieczeństwa w polityce Holandii, w: Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Wybrane problemy. Tom I, red. Tomasz Iwanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice [“A number of security issues in the policy of the Netherlands” in: Military and non-military aspects of contemporary international security. Selected problems, (ed.) Tomasz Iwanek, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego], pp. 91-103.

2013, Critical Views of the U.S. in the Land of its Loyal Ally – Examples of aniti-Americanism in the Netherlands, in: Polish Perspectives on American History. Insights, Interpretations, Revisions, (ed.) Halina Parafianowicz, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, pp. 199-213.

 

Editions

2018, Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją, eds. Andrzej Mania, Piotr Bajor, Tomasz Pugacewicz, Anna Wyrwisz, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych: Rambler Press, Warszawa, pp. 220.

Wystąpienia konferencyjne

2019, 8 listopada, IX Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. „Ład międzynarodowy in statu nascendi. Multidyscyplinarna perspektywa”, Gdynia.

2018, 19 września, IV Ogólnopolski Kongres Politologii „Państwo w czasach zmiany”, Lublin.

2017, 10 listopada, VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. „Myśleć globalnie, działać regionalnie. Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych”, Kraków.

2014, 18 listopada, “Wieloaspektowość współczesnego bezpieczeństwa”, Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

2012, 24 czerwca, IX Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.

2011, 25 czerwca, VIII Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.

2011, 9 maja, „Globalizacja: polityka, ekonomia, kultura – szanse i zagrożenia”, Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.