Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Anna Wyrwisz

dr Anna Wyrwisz

 

Dr nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Jagielloński, 2017); studia magisterskie: kulturoznawstwo w zakresie amerykanistyki (Uniwersytet Jagielloński, 2008). Stypendystka Copernicus Society of America (Dickinson College, USA, 2012) oraz Roosevelt Institute for American Studies (Middelburg, Holandia, 2011).

Funkcje:

  • zespół redakcyjny czasopisma wydziałowego "Ad Americam"
  • koordynatorka OSA (amerykanistyka)

Zainteresowania naukowe:

  • historia stosunków międzynarodowych
  • polityka zagraniczna USA
  • współpraca międzynarodowa w obszarze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  • polityka zagraniczna i społeczna Holandii

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2020, Wzorowy sojusz? Współpraca i źródła tradycji związków amerykańsko-holenderskich, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 200.

 

2019, The United States of America and the End of Dutch Colonial Rule in Indonesia, “Ad Americam”, 18, ss. 67-82.

2015, America’s longest war – the war on drugs, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria Nauki Społeczne”, 1/2015, ss. 47-65.

2023, Polityka wodna Stanów Zjednoczonych i Holandii: porównanie i współpraca, [w:] Problemy i wyzwania współczesnego świata: bezpieczeństwo, ludzkość, stosunki międzynarodowe w perspektywie wielodyscyplinarnej, red. Piotr Obacz, Wydawnictwo Libron, Kraków, ss. 179-198.

2018, Analiza amerykańsko-holenderskich stosunków w sferze bezpieczeństwa, [w:] Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją, red. Andrzej Mania, Piotr Bajor, Tomasz Pugacewicz, Anna Wyrwisz, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych: Rambler Press, Warszawa, ss. 75-96.

2018, Zagadnienia regionalne w polityce USA i państw europejskich, [w:] Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją, red. Andrzej Mania, Piotr Bajor, Tomasz Pugacewicz, Anna Wyrwisz, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych: Rambler Press, Warszawa, ss. 11-26.

2016, Wybrane problemy bezpieczeństwa w polityce Holandii, [w:] Militarne i pozamilitarne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Wybrane problemy. Tom I, red. Tomasz Iwanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 91-103.

2013, Critical Views of the U.S. in the Land of its Loyal Ally – Examples of aniti-Americanism in the Netherlands, [w:] Polish Perspectives on American History. Insights, Interpretations, Revisions, red. Halina Parafianowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, ss. 199-213.

2018, Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją, red. Andrzej Mania, Piotr Bajor, Tomasz Pugacewicz, Anna Wyrwisz, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych: Rambler Press, Warszawa, ss. 220.

2023, 22 czerwca, "The new norm(ality) - immigrants' adaptation strategies in the pandemic and post-pandemic reality", Conference Migration and Societal Change, Utrecht University, Utrecht, Holandia; wystąpienie wraz z Katarzyną Górską i Joanną Kulpińską.

2023, 22 listopada, "COVID-19 and immigrant labour market - (re)organization of adaptation strategies. Case study of Poland, the UK and Germany", Organizing Migration and Integration in Contemporary Societies, University of Gothenburg, Goteborg, Szwecja; wystąpienie wraz z Katarzyną Górską i Joanną Kulpińską.

2023, 5 czerwca, "(Post)pandemic integration strategies of Polish migrants in the UK and Germany", "Poland: migrants' perspectives and experiences", UCL School of Slavonic and East European Studies, Londyn, Anglia; wystąpienie wraz z Katarzyną Górską i Joanną Kulpińską.

2023, 26 sierpnia, "Immigrants' adaptation strategies in the (post)pandemic reality", The Migration Conference 2023 Hamburg, Niemcy; wystąpienie online wraz z Katarzyną Górską i Joanną Kulpińską.

2022, 24 listopada, "Polityka USA wobec wody", XI Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. "Nowy ład międzynarodowy?", Wrocław.

2022, 22 września, „Mapping Migration and Poltics", V Ogólnopolski Kongres Politologii, Wrocław; współprowadzenie panelu wraz z Katarzyną Górską i Joanną Kulpińską.

2021, 13 września, 14th Pan-European Conference on International Relations “The Power Politics of Nature”, EISA Virtual Conference.

2021, 6 września, UACES Virtual Conference.

2021, 16 kwietnia, międzynarodowa konferencja online „Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: nowa mapa geopolitycznej rywalizacji”.

2019, 8 listopada, IX Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. „Ład międzynarodowy in statu nascendi. Multidyscyplinarna perspektywa”, Gdynia.

2018, 19 września, IV Ogólnopolski Kongres Politologii „Państwo w czasach zmiany”, Lublin.

2017, 10 listopada, VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. „Myśleć globalnie, działać regionalnie. Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych”, Kraków.

2014, 18 listopada, “Wieloaspektowość współczesnego bezpieczeństwa”, Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

2012, 24 czerwca, IX Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.

2011, 25 czerwca, VIII Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.

2011, 9 maja, „Globalizacja: polityka, ekonomia, kultura – szanse i zagrożenia”, Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze

  • Konkurs POB Anthropocene Young Lab, tytuł projektu: "The new norm(ality) – (changes in) immigrants' adaptation strategies during the COVID-19 pandemic".