Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Joanna Kulpińska

dr Joanna Kulpińska

Asystentka w Katedrze Migracji Współczesnych i Stosunków Etnicznych Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. Absolwentka kulturoznawstwa o specjalności bałkanistyka oraz stosunki etniczne i migracje międzynarodowe. W Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych przygotowała rozprawę doktorską poświęconą porównawczej analizie migracji z polskiej wsi do Stanów Zjednoczonych w przekroju czasowym.

Funkcje:

  • koordynatorka OSA (migracje)
  • praktyki studenckie (migracje)

Zainteresowania naukowe:

  • Migracje transatlantyckie
  • Socjologia migracji
  • Polityka migracyjna
  • Trendy migracyjne w perspektywie czasowej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2019, Transatlantyckie trendy migracyjne na przestrzeni stulecia. Studium przypadku wychodźstwa z powiatu strzyżowskiego, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 311.

2018, „Zwyczajne” życie z nieuregulowanym statusem prawnym. Różne strategie funkcjonowania polskich nieudokumentowanych imigrantów w Stanach Zjednoczonych – studium przypadku powiatu strzyżowskiego, „Studia Sociologica”, ss. 60-74.

2018, Migracje z polskiej wsi do Stanów Zjednoczonych: listy pasażerów statków z Archiwum Ellis Island jako źródło informacji o transatlantyckich migracjach (studium przypadku powiatu strzyżowskiego), [w:] Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, red. Henryk Chałupczak, Magdalena Lesińska, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek, Lublin, ss. 483-500.

2018, Multigenerational Migration Chains of Families from the Village of Babica – an Attempt to Create a Typology, "Polish American Studies", Autumn, ss.77-93.

2016, Ameryka czy Europa? Porównanie zamorskich i europejskich strumieni migracyjnych z Babicy, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” nr 2, ss. 67-82. 

2014, The Children Left Behind and Their Place in the Social Structure, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” nr 3, ss. 203-2018.

2014, Emigration and the Social Topography of a Village. Analysis of Emigration from Babica, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” nr 1, ss. 131-141.

2013, Polacy we współczesnym społeczeństwie amerykańskim: studium przypadku podkarpackiej wsi Babica, [w:] Społeczeństwo amerykańskie dawniej i dziś, red. Agnieszka Małek, Paulina Napierała, Kraków, ss. 87-107.

2011, Babiccy Amerykanie dawniej i dziś, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny” nr 4, ss. 39-57.

2017, Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych - sybiracy i młodzież, red. Hubert Chudzio, Zygmunt Kolenda, Kraków.

2014, III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, red. Dorota Praszałowicz, Kraków.

2018, Anna Sosnowska, Polski Greenpoint a Nowy Jork. Gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy na przełomie XX i XXI wieku, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny” nr 2, ss. 251-258.

2018, 50th Annual ASEEES Convention, Boston, USA.

2018, „VII Ogólnopolska Konferencja Migracyjna Komitetu Badań nad Migracjami PAN, Opole.

2018, "American Ethnicity. Old and New Immigration Flows, Old and New Challenges", Kraków.

2017, „Polacy i diaspora polska w Ameryce Północnej”, Muzeum Emigracji w Gdyni. 

2017, „Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka”, Lublin.

2017, „POLACY w AMERYCE. Polsko-amerykańska konferencja naukowa z okazji 50-lecia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce”, Warka.

2016, 6th International Students’ Workshop "Central European Jewish Studies The student voice", Ołomuniec.

2016, "American Ethnicity and Community Building", Kraków.

2014, "American Ethnicity and East European Immigration", Kraków.

2013, „Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych”, Kraków.

2013, "Children Migrants & 3rd Culture Kids: Roots and Routes", Kraków.

2013, „Forum Amerykanistyczne”, Białystok. 

2012, "American Ethnicity: Rethinking Old Issues, Asking New Questions", Kraków.

2012, IX Forum Amerykanistyczne, Białystok.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze i media

  • Konkurs POB Anthropocene Young Lab, tytuł projektu: "The new norm(ality) – (changes in) immigrants' adaptation strategies during the COVID-19 pandemic".
  • Konkurs "Society Now!" w ramach Inicjatywy Doskonałości UJ (IDUB), tytuł projektu: "Wpływ zmian polityki imigracyjnej Polski wywołanych przez COVID-19 na rynek pracy".