Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pierwsze wykłady dotyczące problematyki kanadyjskiej zostały uruchomione na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 1997/1998 i były stopniowo rozbudowywane w ramach programu studiów amerykanistycznych, funkcjonującego przy Międzywydziałowym Zakładzie Studiów Amerykańskich. W październiku 2001 r. utworzony został Zakład Kanady jako część struktury Instytutu Studiów Regionalnych UJ. Po reorganizacji tego Instytutu, w styczniu 2005 r., Zakład Kanady włączono do nowopowstałego Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. Od jesieni 2002 r. jednostka wykorzystuje prywatną dotację pana Henry’ego Slabego z Toronto przeznaczoną na dofinansowanie programu studiów kanadyjskich. Dzięki niej zakupiono około 2200 książek dotyczących problematyki kanadyjskiej (głównie angielskojęzycznych), które jako wydzielona kolekcja zostały włączone do biblioteki amerykanistycznej Instytutu. Z dniem 1 lutego na mocy Zarządzenia nr 8 Rektora UJ z dnia 26 stycznia 2021 roku Zakład Kanady został przekształcony w Katedrę Studiów Kanadyjskich.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • historia oraz problemy współczesne Kanady
 • kanadyjska polityka zagraniczna oraz rola i status Kanady na arenie miedzynarodowej
 • przemiany kulturowe społeczeństwa kanadyjskiego, Quebecu i Montrealu
 • system konstytucyjny Kanady
 • mozaika etniczna, imigranci i polityka imigracyjna Kanady 
 • procesy budowy wieloetnicznego społeczeństwa kanadyjskiego i relacje interetniczne
 • ludność rdzenna w Kanadzie oraz nowe formy samorządu mieszkańców kanadyjskiej Północy
 • przeszłość i wspólczesność disapory polskiej w Kanadzie 
 • kanadyjska Arktyka i jej status geopolityczny
 • problemy kanadyjskich weteranów
 • ewolucja pozycji kobiet w Ameryce Północnej
 • fala polskiej emigracji lat 80. XX w.
 • przemiany strukturalne i kulturowe społeczeństwa polskiego
 • polityka językowa i prawa językowe w Kanadzie

Zorganizowane konferencje:

 • 5th Congress of Polish Canadianists: "Towards Critical Multiculturalism: Dialogues Between/ Among Canadian Diasporas" (wspólnie z  ośrodkami  badań kanadyjskich Uniwersytetu Śląskiego), Kraków (7–9 października 2010).
 • "Canada & Poland: Diaspora and Diversity" (wspólnie z kanadyjską Association for Canadian Studies), Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (3 marca 2008).
 • "Place and Memory in Canada: Global Perspectives", Polska Akademia Umiejętności Kraków (30 kwietnia–3 maja 2004).  

 
Ponadto:

od 2011 r. organizowane są coroczne seminaria poświęcone podsumowaniu najważniejszych wydarzeń w Kanadzie.

 • 25 października 2014 r. pracownicy Katedry uczestniczyli w spotkaniu władz Uniwersytetu Jagiellońskiego z Gubernatorem Generalnym Kanady, jego Ekscelencją prof. Davidem Johnsonem, któremu w wizycie na UJ towarzyszyła pani ambasador Kanady w Polsce Alexandra Bugailiskis oraz grono kanadyjskich parlamentarzystów. 
 • 17 czerwca ​2015 r. kanadyjska telewizja publiczna CBC wyemitowała ​program z udziałem pracowników Katedry dr. Tomasza Soroki i dr. Marcina Gabrysia na temat zmian w kanadyjskiej polityce zagranicznej​; przedstawiono również studia kanadyjski​e​ w IAiSP UJ oraz aktywność Polskiego ​Towarzyst​wa Badań Kanadyjskich.
 • Udział w konferencjach naukowych organizowanych przez studentów IAiSP, w tym moderacja paneli konferencyjnych w Festiwalach Kultury Kanadyjskiej.
 • Uczestnictwo w w spotkaniach dyskusyjnych ze studentami (m.in. w cyklicznych „Fireside Chats” poświęconych bieżącym problemom polityczno-społecznym Kanady).
 • Organizacja wykładów gościnnych przeznaczonych dla studentów i pracowników IAiSP UJ (m.in.: profesorów Jana Grabowskiego i Petera Bischoffa z University of  Ottawa oraz Sama Soleckyego z University of Toronto; pisarzy: Tompsona Highwaya i Janice Kiluk-Keefer, senator Raynell Andreychuk, ambasadorów Kanady w Polsce: Ralpha Lysyszyna, Daniela Costello, Davida Prestona, Alexandry Bugailiskis i Stephena de Boera, attaché Sił Zbrojnych Kanady pułkownika Daniela Geleyna, chargé d’affaires Ambasady Kanady Pamela Isfeld  oraz radcy politycznego Ambasady Kanady w Polsce Jeremiego Wallacea.