Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Studiów Kanadyjskich

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pierwsze wykłady dotyczące problematyki kanadyjskiej zostały uruchomione na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 1997/1998 i były stopniowo rozbudowywane w ramach programu studiów amerykanistycznych, funkcjonującego przy Międzywydziałowym Zakładzie Studiów Amerykańskich. W październiku 2001 r. utworzony został Zakład Kanady jako część struktury Instytutu Studiów Regionalnych UJ. Po reorganizacji tego Instytutu, w styczniu 2005 r., Zakład Kanady włączono do nowopowstałego Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. Od jesieni 2002 r. jednostka wykorzystuje prywatną dotację pana Henry’ego Slabego z Toronto przeznaczoną na dofinansowanie programu studiów kanadyjskich. Dzięki niej zakupiono około 2200 książek dotyczących problematyki kanadyjskiej (głównie angielskojęzycznych), które jako wydzielona kolekcja zostały włączone do biblioteki amerykanistycznej Instytutu. Z dniem 1 lutego na mocy Zarządzenia nr 8 Rektora UJ z dnia 26 stycznia 2021 roku Zakład Kanady został przekształcony w Katedrę Studiów Kanadyjskich.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • historia oraz problemy współczesne Kanady
 • kanadyjska polityka zagraniczna oraz rola i status Kanady na arenie miedzynarodowej
 • przemiany kulturowe społeczeństwa kanadyjskiego, Quebecu i Montrealu
 • system konstytucyjny Kanady
 • mozaika etniczna, imigranci i polityka imigracyjna Kanady 
 • procesy budowy wieloetnicznego społeczeństwa kanadyjskiego i relacje interetniczne
 • ludność rdzenna w Kanadzie oraz nowe formy samorządu mieszkańców kanadyjskiej Północy
 • przeszłość i wspólczesność disapory polskiej w Kanadzie 
 • kanadyjska Arktyka i jej status geopolityczny
 • problemy kanadyjskich weteranów
 • ewolucja pozycji kobiet w Ameryce Północnej
 • fala polskiej emigracji lat 80. XX w.
 • przemiany strukturalne i kulturowe społeczeństwa polskiego
 • polityka językowa i prawa językowe w Kanadzie

Prof. dr hab. Anna Reczyńska (kierownik)

 • Kierowniczka grantu: "Dokumentacja aktywności Polonii w Toronto na rzecz Polski i polskich imigrantów w latach 80. i 90. XX w.", grant złożony do MSZ (w 2015), przyznany przez Senat RP w 2016 r.
 • "Zaangażowanie Kanady i polskiej grupy w Kanadzie na rzecz pomocy Polsce i polskim imigrantom w latach 80 i 90 XX w."
 • "Rekrutacja i szkolenie ochotników z Ameryki do armii polskiej w czasie I wojny światowej"
 • "Wkład Polaków i osób polskiego pochodzenia w rozwój Dominium Kanady."

dr Marcin Gabryś

 • Rozwój samorządów inuickich w kanadyjskiej Arktyce - praca nad książką.
 • Grant badawczy NCN - Kanada jako mocarstwo selektywne. Rola i pozycja międzynarodowa Kanady po 1989 roku – książka.
 • Przewodnik po konstytucji Kanady – książki.
 • Grant badawczy MNiSW/NCN Pokój, porządek i dobry rząd. Najważniejsze zagadnienia współczesnej polityki Kanady (kierownik dr hab. Marta Kijewska-Trembecka) – rozdział w pracy zbiorowej analizującej kluczowe problemy kształtujące wewnętrzną oraz zagraniczną politykę Kanady od czasów powojennych do początku XXI wieku.
 • Historia kanadyjskiej myśli społecznej, politycznej i prawnej od połowy XIX wieku do 1945 roku –projekt własny zrealizowany wraz z dr Magdaleną  Modrzejewską, książka.
 • Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w okresie rządów Pierre'a Elliotta Trudeau - projekt własny, książka.

dr hab. Marta Kijewska-Trembecka, prof. UJ

 • Wieloetniczny Montreal: anglojęzyczne grupy w Quebecu / projekt na lata 2014-2018/, praca nad publikacją książkową.
 • Grant badawczy MNiSW/NCN Pokój, porządek i dobry rząd. Najważniejsze zagadnienia współczesnej polityki Kanady, kierowniczka projektu; efekt to praca zbiorowa (wraz z Radosławem Rybkowskim, Tomaszem Soroką i Marcinem Gabrysiem) Kanada na przełomie XX i XXI wieku, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013.

dr hab. Marta Paluszkiewicz-Misiaczek

 • Problemy weteranów misji pokojowych i stabilizacyjnych.
 • Aktywność Polonii kanadyjskiej na rzecz Polski i polskich imigrantów w latach 80. i 90. XX wieku
 • działalność społeczna i publiczna kobiet w Kanadzie.
 • John F. Kennedy Institute for North American Studies, Freie Universitat, Berlin, Grant na kwerendę biblioteczną, 2000.
 • Masaryk University, Republika Czeska, Brno, Grant na kwerendę biblioteczną, 2005
 • 2002 - grant badawczy  Ryoichi Sasacawa Young Leader's Fund – Japan, badania na Ottawa University oraz McGill University w Montrealu.
 • 2007- grant Badawczy The Tokyo Foundation; Joint Initiatives Program (JIP) wraz z dr Bartoszem Hlebowiczem i mgr Alicją Froń - Bridging the distance - Photo Auto-portrayals of Two Small Communities in Poland and Canada.
 • John F. Kennedy Institute for North American Studies, Freie Universitat, Berlin, Grant na kwerendę biblioteczną, 2011
 • Wykonawczyni w grancie Senatu RP Dokumentacja aktywności Polonii w Toronto na rzecz Polski i polskich imigrantów w latach 80. i 90. XX wieku realizowanym pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Reczyńskiej.

dr Tomasz Soroka

 • 2019-2021, Projekt: Miejsce i znaczenie języka inuickiego w polityce i prawie terytorium Nunavut – grant MINIATURA 3, NCN.
 • Polityka i prawa językowe w Kanady – projekt własny, praca nad monografią
 • 2018, Projekt Międzynarodowa pozycja Kanady: 2006-2018 – dotacja WSMiP UJ na dofinansowanie publikacji monografii (współautorzy: M. Gabryś, M. Marczuk-Karbownik)
 • 2012-2017, współwykonawca grantu MNiSW/NCN Kanada jako mocarstwo selektywne. Rola i pozycja międzynarodowa Kanady po 1989 roku – praca nad monografią w języku angielskim.
 • 2016-2017, współwykonawca grantu Senatu RP: Dokumentacja aktywności Polonii w Toronto na rzecz Polski i polskich imigrantów w latach 80. i 90. XX wieku.
 • 2015, dotacja WSMiP UJ dla młodych naukowców Nunavut’s Language Policy: Unprecedented Protection of an Aboriginal Language (2014-2015) - wystąpienie konferencyjne, Zagrzeb (9-10 października)
 • 2015, dotacja WSMiP UJ dla młodych naukowców Canada’s Selective Engagement in Contemporary Foreign Affairs – wystąpienie konferencyjne, Nowy Orlean (18-21 lutego)
 • 2011-2014, Współwykonawca grantu MNiSW Pokój, porządek, dobry rząd. Najważniejsze zagadnienia współczesnej polityki Kanady – współautorstwo książki
 • 2013-2014, dotacja WSMiP UJ dla młodych naukowców Rola Kanady w transformacji Imperium Brytyjskiego. Analiza stosunków kanadyjsko-brytyjskich w okresie międzywojennym – publikacja książki.
 • 2013, dotacja WSMiP UJ dla młodych naukowców The Role of People’s Republic of China in Contemporary Canadian Foreign Policy – wystąpienie konferencyjne, Stambuł (27-28 lipca)
 • 2005, International Council for Canadian Studies Graduate Student Scholarship – grant badawczy, University of Ottawa oraz Biblioteka i Archiwa Narodowe Kanady, Ottawa.
 • 2004, Central European Association for Canadian Studies – grant badawczy, Masaryk University, Brno, Czechy.

Zorganizowane konferencje:

 • 5th Congress of Polish Canadianists: "Towards Critical Multiculturalism: Dialogues Between/ Among Canadian Diasporas" (wspólnie z  ośrodkami  badań kanadyjskich Uniwersytetu Śląskiego), Kraków (7–9 października 2010).
 • "Canada & Poland: Diaspora and Diversity" (wspólnie z kanadyjską Association for Canadian Studies), Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (3 marca 2008).
 • "Place and Memory in Canada: Global Perspectives", Polska Akademia Umiejętności Kraków (30 kwietnia–3 maja 2004).  

 
Ponadto:

od 2011 r. organizowane są coroczne seminaria poświęcone podsumowaniu najważniejszych wydarzeń w Kanadzie.

 • 25 października 2014 r. pracownicy Katedry uczestniczyli w spotkaniu władz Uniwersytetu Jagiellońskiego z Gubernatorem Generalnym Kanady, jego Ekscelencją prof. Davidem Johnsonem, któremu w wizycie na UJ towarzyszyła pani ambasador Kanady w Polsce Alexandra Bugailiskis oraz grono kanadyjskich parlamentarzystów. 
 • 17 czerwca ​2015 r. kanadyjska telewizja publiczna CBC wyemitowała ​program z udziałem pracowników Katedry dr. Tomasza Soroki i dr. Marcina Gabrysia na temat zmian w kanadyjskiej polityce zagranicznej​; przedstawiono również studia kanadyjski​e​ w IAiSP UJ oraz aktywność Polskiego ​Towarzyst​wa Badań Kanadyjskich.
 • Udział w konferencjach naukowych organizowanych przez studentów IAiSP, w tym moderacja paneli konferencyjnych w Festiwalach Kultury Kanadyjskiej.
 • Uczestnictwo w w spotkaniach dyskusyjnych ze studentami (m.in. w cyklicznych „Fireside Chats” poświęconych bieżącym problemom polityczno-społecznym Kanady).
 • Organizacja wykładów gościnnych przeznaczonych dla studentów i pracowników IAiSP UJ (m.in.: profesorów Jana Grabowskiego i Petera Bischoffa z University of  Ottawa oraz Sama Soleckyego z University of Toronto; pisarzy: Tompsona Highwaya i Janice Kiluk-Keefer, senator Raynell Andreychuk, ambasadorów Kanady w Polsce: Ralpha Lysyszyna, Daniela Costello, Davida Prestona, Alexandry Bugailiskis i Stephena de Boera, attaché Sił Zbrojnych Kanady pułkownika Daniela Geleyna, chargé d’affaires Ambasady Kanady Pamela Isfeld  oraz radcy politycznego Ambasady Kanady w Polsce Jeremiego Wallacea.