Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Magdalena Modrzejewska

Dr nauk o polityce (Uniwersytet Jagielloński, 2007); studia magisterskie: nauki polityczne specjalność ustrojowa  (Uniwersytet Jagielloński 2001), studia magisterskie: kulturoznawstwo specjalność amerykanistyka 2003). Visiting Scholar w Boston University, Department of Philosophy 2006 oraz University of Toronto, Department of Philosophy 2010. Visiting professor na University of Rochester w 2010 oraz 2015. Stypendystka Fundacji Fulbrighta - Senior Fulbright Fellow na University of Michigan, Ann Arbor 2011-2012. Stypendystka Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund SYLFF w roku 2005.

Funkcje:

 • Newsletter IAiSP

Zainteresowania naukowe:

 • historia intelektualna Stanów Zjednoczonych i Kanady
 • myśl i filozofia Ameryki Łacińskiej
 • prawa człowieka na przełomie XIX i XX wieku
 • radykalne ruchy w XIX wieku
 • myśl libertariańska
 • sztuka amerykańska

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2016, Josiah Warren – remarkable American, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 142.

2015, Latin American Thought. Problems and Perspective, Kraków: Ksiegarnia Akademicka, Kraków, ss. 136, (współatorstwo z Karolem Derwichem).

2012, Josiah Warren – pierwszy amerykański anarchista?,  Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 208.

2010, Libertarianskie koncepcje jednostki i panstwa we wspołczesnej amerykańskiej mysśi politycznej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 236.

2021, The quest for European identity(ies) [w:] Imagining Europe: essays on the past, present, and future of the European Union, red. Edmondson III Henry T., Mentzel Peter C., Lanham: Lexington Books. Rowman & Littlefield Publishing Group, ss. 149-170. 

2019, Koncepcja wolności w myśli Roberta Nozicka: w poszukiwaniu aksjologicznych podstaw systemu polityczno-prawnego [w:] Wolność człowieka i jej granice: antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych, red. Górecki Olgierd, vol. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, vol. 3, ss. 379-398 

2016, Spór o istnienie filozofii kanadyjskiej [w:] Pani Anna w Kanadzie: księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Annie Reczyńskiej, red. Marcin Gabryś, Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, ss. 235-249

2014, Presidential Debate. Where is the Question? [w:] 2014 U.S. Presidential Election. Challenges and Expectations, red. Paweł Laidler, Maciej Turek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 99-116

2012, Amerykański Anarchizm indywidualistyczny. [w:] Josiah Warren (American Individualist Anarchism – Josiah Warren) red. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Amerykomania 2, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 595-604.

2011, Afoniczny piewca wolności – libertariańska krytyka Ronalda Reagana, [w]: Ronald Reagan. Nowa odsłona w 100-lecie urodzin, red. Piotr Musiewicz, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, ss. 59-73.

2010, The Development of Women Rights as a Part of Inter-American Human Rights System – The Origination of Inter-American Commission of Women [w:] Wartości Polityczne red. Jacek Majchrowski, Barbara Stoczewska, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM. 

2021, Wpływ teorii pestalozziańskich na teorię i praktyki filozofii edukacji Josiah Warrena: geneza systemu, "Politeja", vol 18, no. 6 (75), ss. 359-378.

2018, Spór o istnienie filozofii latynoamerykańskiej: implikacje pytania,"Ameryka Łacińska", vol. 3, ss. 3-34

2017, Adam Smith's concept of value of labour: Anglo-American perspective till mid-19th century, "Horyzonty Polityki", vol. 8, nr 25, ss. 65-82.

2011, Anarchistyczna utopia. Czy Somalia ma się lepiej bez struktur państwowych? „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, vol. 3, ss.119-136.

2012, Państwo i społeczeństwo: kanadyjska myśl społeczna, polityczna i prawna, Katowice: Agencja Artystyczna PARA, s. 337 (współredakcja z M. Gabrysiem).

2009, Świat w 2025: Scenariusze Narodowej Rady Wywiadu USA, AlfaSagittarius, (współtłumaczenie z A. Krzynówek)

2017, 23-25 czerwca, “The Libertarian Attitude Toward War -The Anti-war wing”, XIV Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Bartnickiego, Uniwersystet w Białymstoku.

2016, 17-20 listopada, “Social Norms and Political Orders: The New Frontier of Freedom”, Palermo, Włochy.

2016, 29 września-2 października, “Tyranny, Resistance, and Voices of Liberty in East Central Europe” Wilno, Litwa.

2016, 21-24 kwietnia “Private property and individualism – two pillars of Individual anarchism in 19th century America”,PCPE CEVRO Institute,  Praga, Czechy.

2015, 15-18 października “Law, Liberty, and the State”, Portland, Main, USA.

2015, 17-20 września, “Liberty, Compact and Covenant: the Iroquis League” Williamsburgh, Wirginia, USA.

2015, 11-13 września, “Anarchy and Legal Order: Legal and Political Arguments for a Statelesss Society” Indianapolis, Indiana, USA.

2015, 27-30 sierpnia “Decentralization and Liberty”, Jackson Village, New Hamsphire, USA.

2015, 26-28 czerwca, „Libertarian Approach to immigration through Tea Party lences – reflelction or distortion?”, XII Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Bartnickiego, Uniwersystet w Białymstoku.

2015, 21-24 czerwca, „Amerykańska myśl doby przedrewolucyjnej, od ‘rights of Englishmen’ do praw naturalnych”, XIV Ogólnopolski Zjazd Katedr Historii Doktryn Politycznych i Prawnych, Uniwersytet w Białymstoku.

2015, 12-13 czerwca, „Nieustraszeni Jeffersoniści – próba definicji amerykańskiego anarchizmu indywidualistycznego”, Amerykańska Filozfia polityczna, Wrocław.

2014, 6-8 listopada, “Cost the Limit of Price’: Economic Theory of Josiah Warren”, “Capitalism & Socialism: Utopia, Globalization and Revolution”, New Harmony, Indiana, USA.

2014, 23-26 paźdzernik, “Totalitarianism, Democracy, and Liberty”, Kraków.

2014, 14-17 sierpnia, „Liberty and Bioethics” Sztockholm, Szwecja.

2014, 6-9 marca, “Liberty and the American West in the Films of John Ford” Sevilla, Hiszpania.

2013, 21 grudnia, "Free market solution? Searching philosophical remedies for economic crisis" Uniwersytet ekonomiczny, Kraków. Referat: “Ideological roots of current crisis”.

2013, 18-20 września, „Anarchia, utopia, i co? - koncepcja państwa w myśli Roberta Nozicka”,  XII Zjazd Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych: "Wolność w myśli politycznej i prawnej", Uniejów.

2013, 13-15 września , “Socratic Leadership Seminar” Indianapolis, Indiana, USA.

2013, 11-14 lipca, “Liberty, Subsidiarity, and Federalism in the History of European Integration", Ratbor u Kolína, Czechy.

2013, 15-16 marca, “Implementacja Międzyamerykańskiej Konwencji w sprawie zapobiegania, karania oraz likwidacji przemocy wobec kobiet (Convención de Belém do Pará) 1994. III Krakowska Konferencja Latynoamerykanistyczna "Prawa Człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka", Kraków.

2012, 26-27 października „Where is the question? Presidential debate” “2012 Presidential Elections in the United States: Challenges and Expectations", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2012, 8-12 marzec, “Liberty and Responsibility in the American Anti-slavery Movement” Cincinnati, Ohio, USA.

2011, 4 lutego, “Afoniczny piewca wolności – libertarianska krytyka Ronalda Reagana”, Krucjata wolności Ronalda Reagana, Instytut Nauk Politycznych UJ i Ośrodek Myśli Politycznej.

2010, „Kategoria rozwoju z perspektywy myśli libertariańskiej” „Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne”, organizowana przez Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM oraz Zakład Etnologii Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, Będlewo.

2010, 11-14 kwietnia, Annual conference of Association of Private Enterprise Education, Las Vegas, Nevada, USA.

2007, 22-24 czerwca, IV Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego, Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Pułtusk.

2007, 26-29 kwietnia, “Morals by Agreement. David Gauthier’s contractual approach to axiology”, 4 th Congress of Polish Canadianists, Puławy.

2003, 12-14 listopada, „American Politics Forum", Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze

 • 2022 - grant w ramach IV edycji POB Heritage, Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim:„Potencjał Laborystycznej Teorii Wartości”.
 • XIX wieczny amerykański anarcho-indywidualizm.
 • Anarchizm i utopijny socjalizm w Ameryce Łacińskiej w pierwszej połowie XIX wieku.
 • Victoria Woodhull i walka o prawa wyborcze.
 • Amerykańskie malarstwo kolonialne.
 • Grant badawczy NCN Josiah Warren - pierwszy amerykański anarchista?
 • Metodologia badań nad myślą latynoamerykańską – projekt współrealizowany z dr Karolem Derwichem i zakończony publikacją Latin American Thought. Problems and Perspectives - Three Case Studies, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2015.