Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Faculty

Web Content Display Web Content Display

Magdalena Modrzejewska, dr

Holds Ph.D in political science form Jagiellonian University (2007); M.A. in cultural studies (Jagiellonian University 2003) and M.A. in political science (Jagiellonian University 2001). She was visiting Scholar at the Boston University, Department of Philosophy (2006) and University of Toronto, Department of Philosophy (2010). Visiting professor at the University of Rochester (2010 and 2015). In 2005 she received scholarship from Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund SYLFF and she was Senior Fulbright Fellow at the University of Michigan, Ann Arbor 2011-2012.

Intellectual interests:

 • Intellectual history of US and Canada
 • Latin American Philosophy and Latin American thought.
 • Human rights in in 19th and 20th century
 • 19th century radical social and intellectual movements
 • Libertarian philosophy
 • American Art

Research projects:

 • Adam Smith’s labor theory of value in context of American utopian experiments
 • 19th century American individualist anarchism
 • Anarchism and utopian socialism in Latin America in first half of 19th century
 • Victoria Woodhull and voting rights for women
 • American colonial painting

Past research projects:

 • National Science Foundations (2011-2016) Josiah Warren – the first American Anarchist? Book project
 • Methods and paradigms of Latin American thought – book project

Web Content Display Web Content Display

Publikacje

Books

2016, Josiah Warren – remarkable American, Ksiegarnia Akademicka, Kraków

2015, Latin American Thought . Problems and Perspectives: Three case studies, Ksiegarnia Akademicka, Kraków, 2015, (co-authored with Karol Derwich)

2012, Josiah Warren – pierwszy amerykański anarchista?, Krakow: WUJ [Josiah Warren – the first American anarchist?, Kraków, Jagiellonian University Press, 2012]

2010, Libertarianskie koncepcje jednostki i panstwa we wspolczesnej amerykanskiej mysli politycznej, Kraków, WUJ [Libertarian concepts of individual and state in contemporary American political thought, Krakow, Jagiellonian University Press, 2012]

Chapters

2016, Spór o istnienie filozofii kanadyjskiej [in]: Pani Anna w Kanadzie: księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Annie Reczyńskiej, red. M. Gabryś, M. Paluszkiewicz-Misiaczek, [“Debate on existence of Canadian philosophy” in: Mrs. Anna in Canada : a book dedicated to Professor Anna Reczynska ] pp. 235-249

2014, Presidential Debate. Where is the Question? [in:] 2014 U.S. Presidential Election. Challenges and Expectations, eds. P. Laidler, M. Turek, WUJ, pp. 99-116

2012, Amerykański Anarchizm indywidualistyczny. Josiah Warren (American Individualist Anarchism – Josiah Warren) [in:] Amerykomania 2, W.Bernacki, A.Walaszek ed. Kraków: Jagiellonian University Press, pp. 595-604.

2011, Afoniczny piewca wolności – libertariańska krytyka Ronalda Reagana, [in:] Ronald Reagan. Nowa odsłona w 100-lecie urodzin, red. P. Musiewicz,  Krakow: Ośrodek Myśli Politycznej [„Aphonic euologist of liberty : libertarian critic of Ronald Reagan” in: Ronald Reagan – new interpretation on centennial ],pp. 59-73.

2010, The Development of Women Rights as a Part of Inter-American Human Rights System – The Origination of Inter-American Commission of Women [in:] Wartości Polityczne red. J. Majchrowski, B. Stoczewska, Kraków, Oficyna Wydawnicza AFM, 2010, [ The Development of Women Rights as a Part of Inter-American Human Rights System – The Origination of Inter-American Commission of Women  in: Political values, J. Majchrowski, B. Stoczewska ed.] pp. 371-383

Articles

2011, Anarchistyczna utopia. Czy Somalia ma się lepiej bez struktur państwowych? „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, vol. 3, 2011, [Anarchist utopia. Is somalia better off without a state?] pp.119-136

Editions of translations

2012, State and Society: Canadian social, political and Legal thought, Katowice: Agencja Artystyczna PARA, p. 337 (co-edited with Marcin Gabrys).

Translations

2009, Świat w 2025: Scenariusze Narodowej Rady Wywiadu USA, AlfaSagittarius, (co-translated  with Anna Krzynówek)

Conference papers

2017, June 23rd -25th, “The Libertarian Attitude Toward War -The Anti-war wing”, XIV Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Bartnickiego, Bialystok University

2016, November 17th -20th , “Social Norms and Political Orders: The New Frontier of Freedom”, Palermo, Italy

2016, September 29th - October 2nd , “Tyranny, Resistance, and Voices of Liberty in East Central Europe” Vilnius, Latvia

2016, April 21st -24th “Private property and individualism – two pillars of Individual anarchism in 19th century America”, PCPE CEVRO Institute,  Prague, Czech Republic

2015, October 15th -18th “Law, Liberty, and the State”, Portland, Main

2015, September 17th -20th, “Liberty, Compact and Covenant: the Iroquois League” Williamsburg, Virginia

2015, September 11th -13th , “Anarchy and Legal Order: Legal and Political Arguments for a Stateless Society” Indianapolis, Indiana

2015, August 27th -30th “Decentralization and Liberty”, Jackson Village, New Hampshire

2015, June 26th -28th, „Libertarian Approach to immigration through Tea Party lenses – reflection or distortion?”, XII Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Bartnickiego, Bialystok University

2015, June 21st -24th „Amerykańska myśl doby przedrewolucyjnej, od ‘rights of Englishmen’ do praw naturalnych”, XIV Ogólnopolski Zjazd Katedr Historii Doktryn Politycznych i Prawnych, Bialystok University

2015, June 12th -13th  „Nieustraszeni Jeffersoniści – próba definicji amerykańskiego anarchizmu indywidualistycznego”, Amerykańska Filozfia polityczna, Wrocław

2014, November 6th -8th “Cost the Limit of Price’: Economic Theory of Josiah Warren”, “Capitalism & Socialism: Utopia, Globalization, and Revolution”, New Harmony Indiana (paper presented on my behalf by prof. Casey Harrison)

2014, October 23rd -26th “Totalitarianism, Democracy, and Liberty”, Krakow

2014, August 14th -17th „Liberty and Bioethics” Stockholm, Sweden

2014,  March 6th -9th “Liberty and the American West in the Films of John Ford” Sevilla, Spain

2013, December 21st “Free market solution? Searching philosophical remedies for economic crisis” Uniwersytet ekonomiczny, Kraków, “Ideological roots of current crisis”

2013, September 18th -20the  „Anarchia, utopia, i co? - koncepcja państwa w myśli Roberta Nozicka”,  XII Zjazd Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych  WOLNOŚĆ W MYŚLI POLITYCZNEJ I  PRAWNEJ Uniejów

2013, September 13th -15th “Socratic Leadership Seminar” Indianapolis, Indiana.

2013, July 11th -14th, “Liberty, Subsidiarity, and Federalism in the History of European Integration “Ratbor u Kolína, Czech Republic

2013, March 15th -16th “Implementacja Międzyamerykańskiej Konwencji w sprawie zapobiegania, karania oraz likwidacji przemocy wobec kobiet (Convención de Belém do Pará) 1994. III KRAKOWSKA KONFERENCJA LATYNOAMERYKANISTYCZNA PRAWA CZŁOWIEKA W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ. TEORIA I PRAKTYKA., Kraków

2012, October 26th -27th “Where is the question? Presidential debate” “2012 Presidential Elections in the United States: Challenges and Expectations", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2012, March 8th -12th “Liberty and Responsibility in the American Anti-slavery Movement” Cincinnati, Ohio

2011, February 4th, “Afoniczny piewca wolności – libertarianska krytyka Ronalda Reagana”, Krucjata wolności Ronalda Reagana, Instytut Nauk Politycznych UJ, i Osrodek Myśli Politycznej

2010, „Kategoria rozwoju z perspektywy myśli libertariańskiej” „Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne”, organizowana przez Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM oraz Zakład Etnologii Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, Będlwewo

2010, April 11th -14th , Annual conference of Association of Private Enterprise Education, Las Vegas, Nevada

2007, June 22nd -24th , IV Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego, Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Pułtusk.

2007, April 26th -29th, “Morals by Agreement. David Gauthier’s contractual approach to axiology”, 4 th Congress of Polish Canadianists, Puławy

2003, November 12th -14th , „American Politics Forum", Uniwersytet Łódzki, Łódź.