Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Magdalena Modrzejewska

Doktor nauk o polityce (Uniwersytet Jagielloński, 2007); studia magisterskie: nauki polityczne specjalność ustrojowa  (Uniwersytet Jagielloński 2001), studia magisterskie: kulturoznawstwo specjalność amerykanistyka 2003). Visiting Scholar w Boston University, Department of Philosophy 2006 oraz University of Toronto, Department of Philosophy 2010. Visiting professor na University of Rochester w 2010 oraz 2015. Stypendysta Fundacji Fulbrighta - Senior Fulbright Fellow na University of Michigan, Ann Arbor 2011-2012. Stypendysta Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund SYLFF w roku 2005.

Funkcje

 • członek Wydziałowego Zespołu ds. Promocji

Zainteresowania naukowe:

 • historia intelektualna Stanów Zjednoczonych i Kanady
 • myśl i filozofia Ameryki Łacińskiej
 • prawa człowieka na przełomie XIX i XX wieku
 • radykalne ruchy w XIX wieku
 • myśl libertariańska
 • sztuka amerykańska

Projekty badawcze:

 • XIX wieczny amerykański anarcho-indywidualizm
 • Anarchizm i utopijny socjalizm w Ameryce Łacińskiej w pierwszej połowie XIX wieku
 • Victoria Woodhull i walka o prawa wyborcze
 • Amerykańskie malarstwo kolonialne

Zrealizowane projekty:

 • Grant badawczy NCN Josiah Warren - pierwszy amerykański anarchista?
 • Metodologia badań nad myślą latynoamerykańską – projekt współrealizowany z dr Karolem Derwichem i zakończony publikacją Latin American Thought. Problems and Perspectives - Three Case Studies, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2015.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Monografie

2016, Josiah Warren – remarkable American, Ksiegarnia Akademicka, Kraków.

2015, Latin American Thought. Problems and Perspective, Ksiegarnia Akademicka, Kraków, (współatorstwo z Karolem Derwichem).

2012, Josiah Warren – pierwszy amerykański anarchista?,  WUJ, Kraków.

2010, Libertarianskie koncepcje jednostki i panstwa we wspolczesnej amerykanskiej mysli politycznej, WUJ, Kraków.

Rozdziały w monografiach zbiorowych

2016, Spór o istnienie filozofii kanadyjskiej [w]: Pani Anna w Kanadzie: księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Annie Reczyńskiej, red. M. Gabryś, M. Paluszkiewicz-Misiaczek, s. 235-249

2014, Presidential Debate. Where is the Question?  [w:] 2014 U.S. Presidential Election. Challenges and Expectations, red. P. Laidler, M. Turek, WUJ, s. 99-116

2012, Amerykański Anarchizm indywidualistyczny. [w:] Josiah Warren (American Individualist Anarchism – Josiah Warren) red.: W.Bernacki, A. Walaszek, Amerykomania 2, Kraków: WUJ, s. 595-604.

2011, Afoniczny piewca wolności – libertariańska krytyka Ronalda Reagana, [w]: Ronald Reagan. Nowa odsłona w 100-lecie urodzin, red. P. Musiewicz, Kraków: Ośrodek Myśli Polityczne, s. 59-73.

2010, The Development of Women Rights as a Part of Inter-American Human Rights System – The Origination of Inter-American Commission of Women [w:] Wartości Polityczne red. J. Majchrowski, B. Stoczewska, Kraków, Oficyna Wydawnicza AFM, 2010, s. 371-3

​Artykuły naukowe

2011, Anarchistyczna utopia. Czy Somalia ma się lepiej bez struktur państwowych? „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, vol. 3, 2011, s.119-136

​Redakcja naukowa tłumaczeń

2012, Państwo i społeczeństwo: kanadyjska myśl społeczna, polityczna i prawna, Katowice : Agencja Artystyczna PARA, s. 337 (współredakcja z M. Gabrysiem).

​Tłumaczenia

2009 , Świat w 2025: Scenariusze Narodowej Rady Wywiadu USA, AlfaSagittarius, (współtłumaczenie z A. Krzynówek)

Wystąpienia konferencyjne

2017, 23-25 czerwca, “The Libertarian Attitude Toward War -The Anti-war wing”, XIV Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Bartnickiego, Uniwersystet w Białymstoku

2016, 17-20 listopada, “Social Norms and Political Orders: The New Frontier of Freedom”, Palermo, Włochy

2016, 29 września-2 października, “Tyranny, Resistance, and Voices of Liberty in East Central Europe” Wilno, Litwa

2016, 21-24 kwietnia “Private property and individualism – two pillars of Individual anarchism in 19th century America”,PCPE CEVRO Institute,  Praga, Czechy

2015, 15-18 października “Law, Liberty, and the State”, Portland, Main

2015, 17-20 września, “Liberty, Compact and Covenant: the Iroquis League” Williamsburgh, Wirginia

2015, 11-13 września, “Anarchy and Legal Order: Legal and Political Arguments for a Statelesss Society” Indianapolis, Indiana

2015, 27-30 sierpnia “Decentralization and Liberty”, Jackson Village, New Hamsphire

2015, 26-28 czerwca, „Libertarian Approach to immigration through Tea Party lences – reflelction or distortion?”, XII Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Bartnickiego, Uniwersystet w Białymstoku

2015, 21-24 czerwca „Amerykańska myśl doby przedrewolucyjnej, od ‘rights of Englishmen’ do praw naturalnych”, XIV Ogólnopolski Zjazd Katedr Historii Doktryn Politycznych i Prawnych, Uniwersytet w Białymstoku

2015, 12-13 czerwca, „Nieustraszeni Jeffersoniści – próba definicji amerykańskiego anarchizmu indywidualistycznego”, Amerykańska Filozfia polityczna, Wrocław

2014, 6-8 listopada, “Cost the Limit of Price’: Economic Theory of Josiah Warren”, “Capitalism & Socialism: Utopia, Globalization, and Revolution”, New Harmony Indiana

2014, 23-26 paźdzernik, “Totalitarianism, Democracy, and Liberty”, Kraków

2014, 14-17 sierpnia, „Liberty and Bioethics” Sztockholm, Szwecja

2014, 6-9 marca, “Liberty and the American West in the Films of John Ford” Sevilla, Hiszpania

2013, 21 grudnia, "Free market solution? Searching philosophical remedies for economic crisis" Uniwersytet ekonomiczny, Kraków, “Ideological roots of current crisis”

2013, 18-20 września, „Anarchia, utopia, i co? - koncepcja państwa w myśli Roberta Nozicka”,  XII Zjazd Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych  WOLNOŚĆ W MYŚLI POLITYCZNEJ I  PRAWNEJ Uniejów

2013, 13-15 września , “Socratic Leadership Seminar” Indianapolis, Indiana.

2013, 11-14 lipca, “Liberty, Subsidiarity, and Federalism in the History of European Integration “Ratbor u Kolína, Czechy

2013, 15-16 marca, “Implementacja Międzyamerykańskiej Konwencji w sprawie zapobiegania, karania oraz likwidacji przemocy wobec kobiet (Convención de Belém do Pará) 1994. III KRAKOWSKA KONFERENCJA LATYNOAMERYKANISTYCZNA PRAWA CZŁOWIEKA W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ. TEORIA I PRAKTYKA., Kraków

2012, 26-27 października „Where is the question? Presidential debate” “2012 Presidential Elections in the United States: Challenges and Expectations", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2012, 8-12 marzec, “Liberty and Responsibility in the American Anti-slavery Movement” Cincinnati, Ohio

2011, 4 lutego, “Afoniczny piewca wolności – libertarianska krytyka Ronalda Reagana”, Krucjata wolności Ronalda Reagana, Instytut Nauk Politycznych UJ, i Osrodek Myśli Politycznej

2010, „Kategoria rozwoju z perspektywy myśli libertariańskiej” „Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne”, organizowana przez Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM oraz Zakład Etnologii Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, Będlwewo

2010, 11-14 kwietnia, Annual conference of Association of Private Enterprise Education, Las Vegas, Nevada

2007, 22-24 czerwca, IV Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego, Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Pułtusk.

2007, 26-29 kwietnia, “Morals by Agreement. David Gauthier’s contractual approach to axiology”, 4 th Congress of Polish Canadianists, Puławy

2003, 12-14 listopada, „American Politics Forum", Uniwersytet Łódzki, Łódź.