Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Maciej Turek

dr Maciej Turek

 

Politolog i amerykanista, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. W 2012 roku obronił pracę doktorską, poświęconą mechanizmom wyłaniania kandydata na Wiceprezydenta USA, napisaną pod kierunkiem Prof. dr. hab. Marka Bankowicza. Stypendysta Copernicus Society of America (Dickinson College, USA, 2008) oraz John F. Kennedy Institute for North American Studies przy Freie Universität Berlin (2009, 2014).

Funkcje:

  • kierownik Transatlantic Studies Programme

Media:

Zainteresowania naukowe:

  • system i instytucje polityczne USA
  • kampanie wyborcze i wybory w USA
  • komunikacja polityczna (w kampaniach wyborczych i w okresie międzywyborczym)
  • systemy wyborcze
  • systemy władzy lokalnej
  • finansowanie polityki

Projekty badawcze:

  • Prawybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych - praca nad monografią

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Monografie

2015, Basic Documents in U.S. Federal Campaign Finance Law, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 142 (współautor: Paweł Laidler)

2014, Urząd Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Analiza politologiczna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 352

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2014, Prezydencka sukcesja, [w:] Idee, instytucje i praktyka ustrojowa Stanów Zjednoczonych Ameryki, red. Paweł Laidler, Jarosław Szymanek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 223-242.

2014, Paul Ryan and the Press, [w:] 2012 U.S. Presidential Election: Challenges and Expectations, red. Paweł Laidler, Maciej Turek, Kraków: Jagiellonian University Press, ss. 299-313.

2014, System prezydencki w praktyce politycznej USA, [w:] Systemy rządów w perspektywie porównawczej, red. Jarosław Szymanek, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, ss. 245-278.

2014, Debaty wyborcze Lincoln-Douglas: mit czy ideał XIX-wiecznej amerykańskiej komunikacji politycznej?, [w:] Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki w XIX wieku, red. Łukasz Niewiński, Oświęcim: Napoleon V, ss. 95-105.

2013, Amerykański system finansowania wyborów i jego konsekwencje, [w:] Stany Zjednoczone wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne, red. Agnieszka Małek, Paulina Napierała, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 167-195.

2013, Narodowe konwencje partyjne w Stanach Zjednoczonych. Czy są dziś potrzebne?, [w:] Stany Zjednoczone wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne, red. Agnieszka Małek, Paulina Napierała, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 111-133.

2012, The Vice Presidency of Joe Biden. An Early Assessment, [in:] Obama's America. Change and Continuity, (red.) Andrzej Mania, Kraków: Jagiellonian University Press, ss. 73-81.

2011, Czy ten naród może przetrwać? Abraham Lincoln, Andrew Johnson i wybór współ-kandydata w wyborach prezydenckich roku 1864, [w:] Czas Ameryki – American Era. Księga ku czci Profesora dr. hab. Krzysztofa Michałka, red. H. Parafianowicz, Białystok: Trans Humana, ss. 119-126.

2010, Projekt ‘Houdini': nowe media a działania profrekwencyjne w prezydenckiej kampanii Baracka Obamy, [w:] Polityczne aspekty nowych mediów, red. Marek Jeziński, Wojciech Peszyński, Aleksandra Seklecka, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 23-34.

2009, Is Anybody Listening? Vice Presidential Candidates and Their TV Debates, [w:] Tools of Their Tools: Communication Technologies and American Cultural Practise, red. Grzegorz Kość, Krzysztof Majer, Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars, ss. 42-56.

Artykuły naukowe

2013, 2012 Presidential and Congressional Elections: A Dance of Electoral Context, Campaign Skills, and Structural Factors, „Ad Americam", vol. 14, ss. 149-161.

2012, The United States 2010 Reapportioned: Electoral College for a New Decade, „Prawo i Polityka", t. 4, ss. 7-33.

2010, Between the Branches: Where Does the Vice Presidency Belong?, „Ad Americam", vol. 11, ss. 119-130.

2010, Primum non nocere? Rola kandydata na wiceprezydenta USA w prezydenckiej kampanii wyborczej, „Politeja", nr 1, ss. 267-289.

2009, 2008 Presidential Primaries in the United States from the Pennsylvania Perspective, „Ad Americam", vol. 10, ss. 89-99.

Redakcje naukowe

2014, 2012 U.S. Presidential Election: Challenges and Expectations, Kraków: Jagiellonian University Press, ss. 440 (współredaktor: Paweł Laidler).

2014, Eyes on America. Zbiór referatów z konferencji naukowych w ramach Dni Kultury Amerykańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim z lat 2008-2010, Kraków: AT Wydawnictwo, ss. 184.

​Inne

2009, Stany Zjednoczone po wyborach prezydenckich 2008 [w:] Biuletyn Międzynarodowy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, red. Piotr Bajor, Olga Plaze, Kraków, 2009, ss. 137-145.

Wystąpienia konferencyjne

2016, 13-14 maja, "Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki od niepodległości do współczesności", Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.

2016, 22-26 kwietnia, konferencja European Association for American Studies, Constanta, Rumunia.

2015, 22-24 września, III Kongres Politologii "Odsłony polityki", Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2015, 30 kwietnia-1 maja, "Power and Change in the Americas in the Modern Era", University College London, Londyn, Wielka Brytania.

2014, 21-22 listopada, "Money, Power, Representations in the Americas and in Europe", Universite Paris Ouest Nanterre, Paryż, Francja.

2014, 27-29 czerwca, XI FORUM Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego „Women in American History and Culture", Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.

2014, 5-7 stycznia, 40th Anniversary Conference of the American Politics Group of the Political Studies Association, St Anne's College oraz Rothermere American Institute, University of Oxford, Oxford, Wielka Brytania.

2013, 6-9 listopada, „Weapons of Mass Seduction. Rhetorical and Political Discourse in the United States", Roosevelt Study Center, Middelburg, Holandia oraz Ghent University, Gandawa, Belgia.

2013, 10 maja, „Czas wojny, czas pokoju - Stany Zjednoczone Ameryki w XIX wieku", Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.

2012, 26-27 października, „2012 Presidential Elections in the United States: Challenges and Expectations", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2012, 14-15 maja, I Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Systemów Politycznych i Ustrojów Państwowych, „Systemy rządów w perspektywie politologicznej", Mądralin.

2012, 11-12 maja, „The 1960s: Legacies", Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

2010, 25-27 czerwca, VII Forum Zaawansowanych Studiów nad  Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.

2010, 27-28 maja, „Obama's America: Change and Continuity", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2010, 22-23 kwietnia, „Nowe media – polityka, kultura, społeczeństwo", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

2009, 3-5 lipca, VI Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego, Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Pułtusk.

2009, 30 marca-3 kwietnia, HCA Spring Academy „American History, Culture and Politics", Heidelberg Center for American Studies, Heidelberg, Niemcy.

2008, 27-29 czerwca, V Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego, Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Pułtusk.

2007, 7-9 listopada, „Communication Technologies and American Cultural Practice", Polish Association of American Studies (PAAS), Uniwersytet Łódźki, Łódź.

2007, 22-24 czerwca, IV Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego, Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Pułtusk.