Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Maciej Turek

dr Maciej Turek

 

Politolog i amerykanista, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2012), adiunkt w Zakładzie Amerykanistyki. Stypendysta Copernicus Society of America (Dickinson College, USA, 2008), John F. Kennedy Institute for North American Studies przy Freie Universität Berlin (2009, 2014), programu Society-Environment-Technology Uniwersytetu Jagiellońskiego (ICPSR Summer Program, University of Michigan, Ann Arbor, USA, 2013 oraz Essex Summer School in Social Science Data Analysis, University of Essex, Wielka Brytania, 2015) oraz Fundacji Kościuszkowskiej (George Mason University, 2017). Visiting Assistant Professor w Univeristy of Rochester (semestr letni 2020). Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP) oraz American Political Science Association (APSA). W latach 2015-2020 był opiekunem Koła Naukowego Amerykanistyki UJ. Od września 2020 kierownik programu Transatlantic Studies.

Funkcje:

  • kierownik programu Transatlantic Studies
Zainteresowania naukowe:
  • system i instytucje polityczne USA
  • kampanie wyborcze i wybory w USA
  • komunikacja polityczna (w kampaniach wyborczych i w okresie międzywyborczym)
  • systemy wyborcze
  • systemy władzy lokalnej
  • finansowanie polityki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2017, Prawybory w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Bilans czterech dekad, 1976-2016, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 333.

2016, Cena demokracji. Finansowanie federalnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 350 (współautor: Paweł Laidler).

2015, Basic Documents in U.S. Federal Campaign Finance Law, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 142 (współautor: Paweł Laidler).

2014, Urząd Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Analiza politologiczna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 352.

2018, Feel the Bern. Prezydencka kandydatura Bernie'go Sandersa i jej dziedzictwo, [w:] Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki od niepodległości do współczesności, t. V, red. Łukasz Niewiński, Oświęcim: Napoleon V, ss. 86-103.

2016, Kolegium Elektorów a strategia w amerykańskich wyborach prezydenckich, [w:] Oblicza Ameryki: szkice o społeczeństwie, kulturze i polityce Stanów Zjednoczonych, red. Paulina Napierała, Rafał Kuś, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 155-175.

2016, Krótka historia SuperPACs, [w:] Oblicza Ameryki: szkice o społeczeństwie, kulturze i polityce Stanów Zjednoczonych, red. Paulina Napierała, Rafał Kuś, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 177-194.

2014, Prezydencka sukcesja, [w:] Idee, instytucje i praktyka ustrojowa Stanów Zjednoczonych Ameryki, red. Paweł Laidler, Jarosław Szymanek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 223-242.

2014, Paul Ryan and the Press, [w:] 2012 Presidential Election in the United States: Challenges and Expectations, red. Paweł Laidler, Maciej Turek, Kraków: Jagiellonian University Press, ss. 299-313.

2014, System prezydencki w praktyce politycznej USA, [w:] Systemy rządów w perspektywie porównawczej, red. Jarosław Szymanek, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, ss. 245-278.

2014, Debaty wyborcze Lincoln-Douglas: mit czy ideał XIX-wiecznej amerykańskiej komunikacji politycznej?, [w:] Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki w XIX wieku, red. Łukasz Niewiński, Oświęcim: Napoleon V, ss. 95-105.

2013, Amerykański system finansowania wyborów i jego konsekwencje, [w:] Stany Zjednoczone wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne, red. Agnieszka Małek, Paulina Napierała, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 167-195.

2013, Narodowe konwencje partyjne w Stanach Zjednoczonych. Czy są dziś potrzebne?, [w:] Stany Zjednoczone wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne, red. Agnieszka Małek, Paulina Napierała, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 111-133.

2012, The Vice Presidency of Joe Biden. An Early Assessment, [w:] Obama’s America. Change and Continuity, red. Andrzej Mania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 73-81.

2011, Czy ten naród może przetrwać? Abraham Lincoln, Andrew Johnson i wybór współ-kandydata w wyborach prezydenckich roku 1864, [w:] Czas Ameryki – American Era. Księga ku czci Profesora dr. hab. Krzysztofa Michałka, red. H. Parafianowicz, Białystok: Trans Humana, ss. 119-126.

2010, Projekt ‘Houdini’: nowe media a działania profrekwencyjne w prezydenckiej kampanii Baracka Obamy, [w:] Polityczne aspekty nowych mediów, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 23-34.

2009, Is Anybody Listening? Vice Presidential Candidates and Their TV Debates, [w:] Tools of Their Tools: Communication Technologies and American Cultural Practise, red. G. Kość, K. Majer, Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars, 2009, ss. 42-56.

2022, Unilateral Powers and Donald Trump Presidency, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" nr 2 (66), ss. 269-282.

2022, Wytyczanie granic okręgów wyborczych w wyborach do Izby Reprezentantów USA, "Polityka i Społeczeństwo" vol. 20, nr 2, ss. 196-210.

2021, Midterm. Specyfika wyborów do Kongresu USA w środku prezydenckiej kadencji, "Studia Wyborcze" vol. 32, ss. 119-142.

2020, Money for Nothing? Financing the 2016 and 2020 U.S. Presidential Nomination Campaigns, “Political Preferences”, vol. 27, ss. 39-62.

2013, 2012 Presidential and Congressional Elections: A Dance of Electoral Context, Campaign Skills, and Structural Factors, „Ad Americam”, vol. 14, ss. 149-161.

2012, The United States 2010 Reapportioned: Electoral College for a New Decade, „Prawo i Polityka”, t. 4, ss. 7-33.

2010, Between the Branches: Where Does the Vice Presidency Belong?, „Ad Americam”, vol. 11, ss. 119-130.

2010, Primum non nocere? Rola kandydata na wiceprezydenta USA w prezydenckiej kampanii wyborczej, „Politeja”, nr 1, ss. 267-289.

2009, 2008 Presidential Primaries in the United States from the Pennsylvania Perspective, „Ad Americam”, vol. 10, ss. 89-99.

2014, 2012 Presidential Elections in the United States: Challenges and Expectations, Kraków: Jagiellonian University Press, ss. 440. (współredaktor: Paweł Laidler).

2014, Eyes on America. Zbiór referatów z konferencji naukowych w ramach Dni Kultury Amerykańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim z lat 2008-2010, Kraków: AT Wydawnictwo, ss. 184.

2009, Stany Zjednoczone po wyborach prezydenckich 2008 [w:] "Biuletyn Międzynarodowy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ", red. Piotr Bajor, Olga Plaze, Kraków, 2009, ss. 137-145.

 

2023, 4-8 września, doroczna konferencja European Consortium for Political Research (ECPR), Praga, Czechy.

2023, 31 sierpnia-3 września, doroczna konferencja American Political Science Association (APSA), Los Angeles, USA. 

2023, 25-27 maja, doroczna konferencja Political Science Section of the German Association for American Studies, Atlantische Akademie, John F. Kennedy Institute, Free University Berlin oraz Barnard College Berlin, Berlin, Niemcy.

2023, 20-21 kwietnia, "Between the Pandemic and the War. Post (?) pandemic Threats to Democracy", Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Uniwersytet SWPS, Wisła. 

2023, 5-7 stycznia, doroczna konferencja American Politics Group of the Political Studies Association, University of Leicester, Leicester, Wielka Brytania.

2022, 21-23 września, V Kongres Politologii "Polityka Ładu. Polityka chaosu", Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

2022, 19-21 maja, doroczna konferencja Political Science Section of the German Association for American Studies, Atlantische Akademie, Friedrich Schiller University Jena, Jena, Niemcy.

2022, 7-10 kwietnia, doroczna konferencja Midwest Political Science Association (MPSA), Chicago, USA (udział w formie zdalnej).

2021, 14 grudnia, "Przekształcenia systemów politycznych i medialnych", Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.

2021, 30 sierpnia - 3 września, doroczna konferencja European Consortium for Political Research (ECPR), konferencja wirtualna.

2019, 28-29 listopada, "Demokracja w działaniu", Uniwersytet Śląski w Katowicach, Fundacja Akademicka IPSO ORDO, Wisła.

2018, 18-20 września, IV Kongres Politologii "Państwo w czasach zmiany", Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin.

2017, 11 maja, "Amerykańskie wybory w erze postprawdy - aktorzy, strategie, konteksty", Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

2017, 31 marca-1 kwietnia, "Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki od niepodległości do współczesności", Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.

2016, 13-14 maja, "Czas wojny, czas pokoju: Stany Zjednoczone Ameryki od niepodległości do współczesności", Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.

2016, 22-26 kwietnia, konferencja European Association for American Studies, Constanta, Rumunia.

2015, 22-24 września, III Kongres Politologii "Odsłony polityki", Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2015, 30 kwietnia-1 maja, "Power and Change in the Americas in the Modern Era", University College London, Londyn, Wielka Brytania.

2014, 21-22 listopada, "Money, Power, Representations in the Americas and in Europe", Universite Paris Ouest Nanterre, Paryż, Francja.

2014, 27-29 czerwca, XI FORUM Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego „Women in American History and Culture”, Uniwersytet w Białymstoku.

2014, 5-7 stycznia, The 40th Anniversary Conference of the American Politics Group of the Political Studies Association, St Anne's College and The Rothermere American Institute, University of Oxford, Oxford, Wielka Brytania.

2013, 6-9 listopada, „Weapons of Mass Seduction: Rhetoric and Political Discourse in the United States”, Roosevelt Study Center, Middelburg, Holandia oraz Ghent University, Gandawa, Belgia.

2013, 10 maja, „Czas wojny, czas pokoju - Stany Zjednoczone Ameryki w XIX wieku”, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.

2012, 26-27 października „2012 Presidential Elections in the United States: Challenges and Expectations”, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2012, 14-15 maja, I Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Systemów Politycznych i Ustrojów Państwowych, „Systemy rządów w perspektywie politologicznej”, Mądralin.

2012, 11-12 maja, „The 1960s: Legacies”, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski.

2010, 25-27 czerwca, VII Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.

2010, 27-28 maja, „Obama’s America: Change and Continuity”, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2010, 22-23 kwietnia, „Nowe media – polityka, kultura, społeczeństwo”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

2009, 3-5 lipca, VI Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego, Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Pułtusk.

2009, 30 marca-3 kwietnia, HCA Spring Academy „American History, Culture and Politics”, Heidelberg Center for American Studies, Heidelberg, Niemcy.

2008, 27-29 czerwca, V Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego, Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Pułtusk.

2007, 7-9 listopada, „Communication Technologies and American Cultural Practice”, Polish Association of American Studies (PAAS), Uniwersytet Łódźki, Łódź.

2007, 22-24 czerwca, IV Forum Zaawansowanych Studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Prof. Andrzeja Bartnickiego, Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Pułtusk.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze i media

  • "Sprawowanie funkcji kontrolnej Kongresu USA nad federalną władzą wykonawczą w czasach polaryzacji politycznej", projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), konkurs Miniatura 5.
  • Główny wykonawca w grancie badawczym NCN (OPUS), Finansowanie federalnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych a przyszłość demokracji, (Kierownik projektu: Paweł Laidler), 2014-2017 – książka.