Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Justyna Budzik

dr Justyna Budzik

 

Dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, 2011); studia magisterskie: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, kierunek: kulturoznawstwo, specjalność: amerykanistyka (Uniwersytet Jagielloński, 2003); Studium Przekładu Literackiego dla Tłumaczy (Katedra UNSECO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, Uniwersytet Jagielloński, 2003); studia licencjackie (Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Uniwersytet Jagielloński, 2001). Stypendystka Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie (2007), w ramach którego prowadziła badania literaturoznawcze w Toronto i Vancouver; wygłaszała wykłady gościnne w Konsulacie Generalnym RP w Toronto (2015, 2016, 2017) i w Nowym Jorku (2017). W latach 2005-2017 pracowniczka dydaktyczna, a od 2016 roku naukowo-dydaktyczna w Instytucie Filologii Angielskiej (Uniwersytet Jagielloński).

Funkcje:

 • opiekunka OSA
 • 2014-2016: kierowniczka studiów niestacjonarnych w Instytucie Filologii Angielskiej (Filologia Angielska z Językiem Niemieckim, Uniwersytet Jagielloński),
 • 2015-2017: opiekunka Koła Naukowego Filologii Angielskiej z Językiem Niemieckim (Uniwersytet Jagielloński).

Zainteresowania naukowe:

 • XX-wieczna polska literatura emigracyjna na kontynencie północnoamerykańskim,
 • zagadnienie bilingwizmu i wielokulturowości w polskiej literaturze emigracyjnej,
 • intertekstualizm w liryce Czesława Miłosza, Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy,
 • angloamerykańska tradycja literacka w twórczości polskich pisarzy na kontynencie północnoamerykańskim,
 • dialogiczność literatury i sztuki,
 • rola przekładu literackiego w amerykańskiej twórczości polskich pisarzy na kontynencie północnoamerykańskim.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2021, W teatrze świata. Ojczyzny artystyczne Elżbiety Wittlin Lipton, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 216.

2013, Zadomowieni i wyobcowani. O sytuacji pisarzy polskich w Kanadzie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, ss. 354.

 

2021, Obecność przełamująca ciszę - malarstwo Wihelminy Buszy, [w:] Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Wybitne postaci kobiece, red. A. Janicka, E. Rogalewska, V. Wejs-Milewska, Białystok-Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet w Białymstoku, ss.457-469.

2021, Antynomie pejzażu wewnętrznego. “Ekfrazy” Andrzeja Buszy, [w:] “Odcisk palca-rozległy labirynt”. Prace ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Ligezie na jubileusz siedemdziesięciolecia, red. M. Antoniuk, D. Siwor, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss.585-601.

2019, Homo hesitans, homo confidens? Bogdana Czaykowskiego drogi do Boga, [w:] Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Od pokolenia wojennego do Nowej Fali, red. Józef Maria Ruszar, Dorota Siwor, Bielsko-Biała – Kraków: Wydawnictwo Naukowe ATH – Instytut Myśli Józefa Tischnera, ss. 241-267.

2019, Obraz i obrazowanie w poezji Andrzeja Buszy. Studia i szkice o twórczości Andrzeja Buszy, red. Marian Kisiel, Janusz Pasterski, Katowice - Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 153-166.

2018, Anny Frajlich wymiary czasu „niepowtarzalnego i nienazwanego”, [w:] „Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich, red. Wojciech Ligęza, Jolanta Pasterska, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.

2017, O krok od nich. Malarska antologia poetów amerykańskich, [w:] Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku, red. Magdalena Kokoszka, Bożena Szałasta-Rogowska, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 203-211.

2017, „Mnogość jest w moim umyśle…” Zygmunta Ławrynowicza spotkania z poezją Johna Robinsona Jeffersa, [w:] Strącony z rodzinnego gniazda wprost w kipiel epoki. Twórczość Zygmunta Ławrynowicza. Studia i szkice, red. Alicja Jakubowska-Ożóg, Jan Wolski, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Biblioteka „Frazy”, ss. 285-293.

2017, Monodram emigracyjny, czyli Ptak na szczudłach i inne opowiadania amerykańskie Kazimierza Brauna, [w:] Pisarstwo Kazimierza Brauna. Doświadczenie – przeżycie – kontemplacja, red. Jolanta Pasterska, Beata Trygar, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 65-76.

2016, Trawy rosną dla wszystkich. Angloamerykańskie inspiracje w poezji Andrzeja Buszy i Bogdana Czaykowskiego, [w:] Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury polskiej i nie tylko polskiej, red. Violetta Weiss-Milewska, Ewa Rogalewska, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Pamięci Narodowej, ss. 611-625.

2016, W poszukiwaniu pełni. Czesława Miłosza spotkania z poezją angloamerykańską, [w:] Literatura polska obu Ameryk. Studia, szkice, red. Bożena Szałasta-Rogowska, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 141-152.

2014, Czas, byt i niebyt w poetyckiej refleksji Andrzeja Buszy, [w:] Literatura polska w świecie.
Mapowanie, opisy, interpretacje
, red. Romuald Cudak, Katowice: Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, ss. 291-303.

2014, Seamus Heaney po polsku: o trzech przekładach Romana Sabo, [w:] Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice, red. Beata Nowacka, Bożena Szałasta-Rogowska, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, ss. 219-232.

2013, Czas dziwny, czas ciekawy. Poetyckie refleksje Andrzeja Buszy, [w:] Ekspresje. Rocznik Literacko-Społeczny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą, red. Alina Siomkajło, Londyn: Wydawnictwo Norbertinum, ss. 192-183.

2012, Sztuka przekładu literackiego według Jana Darowskiego – tłumaczenia anglojęzyczne, [w:] „Trzeba się trzymać pięknych przyzwyczajeń”. Twórczość Jana Darowskiego. Studia i szkice, red. Zenon Ożóg, Jan Wolski, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Biblioteka „Frazy”, ss. 235-243.

2012, In Search of Identity, a Place to Belong and Temps Perdu: Bogdan Czaykowski's Poetic Confession, [w:] Migration, Narration, Identity. Cross Cultural Perspectives, red. Peter Leese et al., Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, ss. 121-132.

2010, „Jesteśmy zawsze obcy tu ciągle j e s z c z e tam j u ż nieobecni” – poezja Edwarda Zymana, [w:] Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice, red. Bożena Szałasta-Rogowska, Uniwersytet Śląski, Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, ss. 76-86.

2007, Zadomowić się w języku – warunek sine qua non? „Zagubione w przekładzie” Ewy Hoffman, [w:] Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia, red. Zbigniew Andres, Janusz Pasterski, Anna Wal, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 294-314.

2023, „Jestem bardzo ciekaw co ty tam widzisz / z tych niebotycznych wysokości”. Monologi wewnętrzne Edwarda Zymana, [w:] „Fraza”. Kwartalnik i Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne, nr 1-2 (119-120), s. 25-35.

2022, Malarskie pogranicza Andrzeja Buszy, [w:] „Perspektywy kultury”, red. Łukasz Burkiewicz, tom 39, nr 4 (2022), s. 331-348.

2020, The Great Theater of the World by Elżbieta Wittlin Lipton,, [w:] „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny”, red. Karolina Golemo, Agnieszka Małek , 46 (3(177)), 2020, s. 51-60.

2020, Ojczyzny artystyczne Elżbiety Wittlin Lipton, [w:] „Tematy i Konteksty”, red. Jolanta Pasterska, Arkadiusz Luboń, Marcin Wyrembelski, nr 10 (15) / 2020, s. 324-337.

2020, Bronka Michałowska: A Life in Art, [w:] „ The Polish Review”, red. Neal Pease , vol. 65 / no 3 / 2020, s.57-64.2019, Elżbieta Wittlin Lipton: „Wiedziałam, że moją przyszłością będą sztuki plastyczne...”, [w:] „Nowy Napis”, red. Jan Maria Ruszar, nr 4, 2019, s. 233-239.

2019, Bronka Michałowska- życie w artystycznych ramach, [w:] „ Akcent”, red. Bogusław Wróblewski, Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, Lublin: Instytut Książki, ss.154-161.

2015, „Mnogość jest w moim umyśle…” Zygmunta Ławrynowicza spotkania z poezją Johna Robinsona Jeffersa, [w:] „Fraza” Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne, red. Magdalena Rabizo-Birek, Rzeszów.

2013, „Ostatnie słowo Bytu”. Metafizyczne medytacje w poezji Andrzeja Buszy, [w:] „Konteksty Kultury”, red. Stanisław Gawliński, Wojciech Ligęza, Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, ss. 382-394.

2012, Marek Kusiba i Roman Sabo – zmowa (nie)oddalonych, [w:] „Strony”. Opolskie Pismo Społeczno-Kulturalne, red. Jan Feusette, Opole, ss. 78-90.

2011, W przestrzeni znaków i symboli – poezja Andrzeja Buszy, [w:] „Konteksty Kultury”, red. Stanisław Gawliński, Wojciech Ligęza, Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, ss. 81-100.

2009, Filozofia czasu w poezji Bogdana Czaykowskiego, [w:] „Poezja polska. Korespondencje i konteksty”, red. Anna Gregorczyk, Śródmiejski Ośrodek Kultury, Kraków, ss. 5-12.

2006, Polish Literary Voices in Canada, „Ad Americam”, red. Andrzej Mania, Jagiellonian University Press, Kraków, ss. 23-31.

2017, przekład wierszy Magdaleny Jankowskiej, [w:] „Linie światła”, red. i posłowie Jarosław Wach, Lublin: Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, ss. 124-125, 127-129.

2018, A Polish-Canadian Trajectory of Feelings, [w:] „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny”,  red. Dorota Praszałowicz, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Akademia Umiejętności  Kraków, nr 4/170, ss.159-164.

2017, Myśleć obrazami…, Wieczór poezji Andrzeja Buszy w Konsulacie Generalnym RP w Toronto, www.cultureave.com.

2019,  14-16 czerwca, 77. Doroczna Konferencja Polskiego Instytutu Naukowego (PIASA). Referat: „Ojczyzny artystyczne Elżbiety Wittlin Lipton”.

2018, 8-9 czerwca, 76. Doroczna Konferencja Polskiego Instytutu Naukowego (PIASA) we współpracy z Columbia University. Referat: „Bronka Michałowska - życie w artystycznych ramach” / „Bronka Michałowska - A Life in Art”.

2017, 23-24 października, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie nie tylko polskiej. Wybitne postacie kobiece XX-wiecznego wychodźstwa”, Uniwersytet w Białymstoku, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Referat: „Malarskie odbicia świata w twórczości Wilhelminy Buszy”.

2016, 24-25 października, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich, Uniwersytet Jagielloński-Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów. Referat: „Anny Frajlich wymiary czasu „niepowtarzalnego i nienazwanego”.

2016, 3-4 listopada, Konferencja Naukowa: „Jesteśmy wszędzie i nigdzie”. Twórczość literacka, translatorska, krytycznoliteracka i naukowa Andrzeja Buszy, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów. Referat: „Obraz i obrazowanie w twórczości Andrzeja Buszy”.

2015, 18-19 listopada, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku”, Uniwersytet Śląski, Katowice. Referat: „O krok od nich. Malarska antologia poetów języka angielskiego”.

2015, 14-15 października, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Strącony z rodzinnego gniazda wprost w kipiel epoki”. Twórczość Zygmunta Ławrynowicza (W dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin i dwudziestą ósmą rocznicę śmierci), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów. Referat: „Mnogość jest w moim umyśle… Zygmunta Ławrynowicza spotkania z poezją Johna Robinsona Jeffersa”.

2014, 30-31 maja, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Miejsce Emigracji Niepodległościowej po 1939 roku na mapie kultury nie tylko polskiej – II”, Uniwersytet w Białymstoku, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Białystok, Białystok. Referat: „Trawy rosną dla wszystkich. Angloamerykańskie inspiracje w poezji Andrzeja Buszy i Bogdana Czaykowskiego”.

2013, 13-14 czerwca, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Literatura polska w świecie. Mapowanie, opisy, interpretacje”, Uniwersytet Śląski, Katowice. Referat: „Czas, byt i niebyt w poetyckiej refleksji Andrzeja Buszy”.

2012, 7-9 listopada, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Literatura polska obu Ameryk”, Uniwersytet Śląski, Cieszyn. Referat: "Seamus Heaney po polsku: o trzech przekładach Romana Sabo”.

2011, 8-9 września, „Trzeba się trzymać pięknych przyzwyczajeń”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa o twórczości Jana Darowskiego, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów. Referat: „Sztuka przekładu literackiego według Jana Darowskiego – tłumaczenia anglojęzyczne”.

2010, 5 października, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Literatura polska w Kanadzie”, Uniwersytet Śląski, Cieszyn. Referat: "Jesteśmy zawsze obcy tu ciągle j e s z c z e tam j u ż nieobecni” – poezja Edwarda Zymana”.

2009, 29 maja, Konferencja Naukowa: „Poezja polska. Korespondencje i konteksty”, Śródmiejski Ośrodek Kultury, Kraków. Referat: „Filozofia czasu w poezji Bogdana Czaykowskiego”.

2006, 29-30 maja, Konferencja Naukowa: „Proza polska na obczyźnie. Aspekty – oblicza – przemiany”, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów. Referat: „Zadomowić się w języku – warunek sine qua non? Zagubione w przekładzie Ewy Hoffman”.

2020, 10 grudnia - odczyt zatytułowany "Iwona, Księżniczka Burgunda i Ślub Witolda Gombrowicza w kostiumowym obiektywie Elżbiety Wittlin Lipton", wygłoszony podczas zebrania Katedry Historii Literatury Polskiej XX wieku.

2019, 10 października, zorganizowanie (przygotowanie wystąpienia) wernisażu prac scenograficznych i kostiumowych Elżbiety Wittlin Lipton we współpracy z Instytutem Literatury w Krakowie i Centrum Kultury Żydowskiej Judaica.

2018, 3-8 września, prowadzenie seminarium naukowego dla magistrantów i doktorantów, poświęconego polskiej literaturze na kontynencie północnoamerykańskim: VIII Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Ernsta Moritza Arndta, Greifswald / VIII Greifswalder Polonicum: Summer School on Polish Language and Culture Abroad, Ernst-Moritz-Arndt Universität, Greifswald, Niemcy.

2018, 11 kwietnia, udział w Dniu Kanady zorganizowanym przez Wydział Anglistyki (Pracownia Literatury Kanadyjskiej) oraz Wydział Neofilologii (Instytut Filologii Romańskiej) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wygłoszenie prezentacji poświęconej polskiej literaturze XX i XXI wieku, jaka powstaje w Kanadzie. Wystąpienie: „Toronto i Vancouver na mapie polskiej literatury emigracyjnej”.

2017, 25 kwietnia, przygotowanie i prowadzenie wieczoru poezji Andrzeja Buszy: "List do wszechświata", Konsulat Generalny RP, Toronto, Kanada.

2017, 20 kwietnia, przygotowanie i prowadzenie wieczoru poezji Anny Frajlich: "Malarskie inspiracje w liryce Anny Frajlich", Konsulat Generalny RP, Nowy Jork, USA.

2016, 5 maja, prelekcja: "Walt Whitman i Thomas Stearns Eliot w świetle poetyckiej refleksji Bogdana Czaykowskiego i Czesława Miłosza", Konsulat Generalny RP, Toronto, Kanada.

2015, 28 sierpnia, wygłoszenie referatu: "Czesława Miłosza i Andrzeja Buszy spotkania z poezją angloamerykańską", Konsulat Generalny RP, Toronto, Kanada.

2015, 20 sierpnia, gość Salonu Poetycko-Muzycznego w Vancouver; wygłoszenie referatu poświęconego polskiemu pisarstwu w Kanadzie.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze i media

 • 1-31 maja 2022, “Dialogiczność literatury i sztuki – ekfrazy poetyckie i eseistyczne w twórczości amerykańskich i polskich pisarzy zamieszkałych na kontynencie północnoamerykańskim”. Źródło finansowania: Polski Fundusz Wydawnczy w Kanadzie.
 • "Synkretyzm i dialogiczność sztuk w polskiej literaturze na kontynencie północno- i południowoamerykańskim" – praca nad monografią.
 • Uczestniczka grantu badawczego w Instytucie Myśli Józefa Tischnera (Kraków): "Obrazy Boga, człowieka i świata w literaturze. Praca nad rozdziałem Homo hesitans i homo confidens. Między filozofią a doświadczeniem religijnym – Bóg w poezji Bogdana Czaykowskiego."