Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Justyna Budzik

dr Justyna Budzik

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, 2011); studia magisterskie: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, kierunek: kulturoznawstwo, specjalność: amerykanistyka (Uniwersytet Jagielloński, 2003); Studium Przekładu Literackiego dla Tłumaczy (Katedra UNSECO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, Uniwersytet Jagielloński, 2003); studia licencjackie (Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Uniwersytet Jagielloński, 2001). Stypendystka Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie (2007), w ramach którego prowadziła badania literaturoznawcze w Toronto i Vancouver; wygłaszała wykłady gościnne w Konsulacie Generalnym RP w Toronto (2015, 2016, 2017) i w Nowym Jorku (2017). W latach 2005-2017 pracownik dydaktyczny, a od 2016 roku naukowo-dydaktyczny w Instytucie Filologii Angielskiej (Uniwersytet Jagielloński).

Funkcje:

 • opiekun OSA
 • 2014-2016: kierownik studiów niestacjonarnych w Instytucie Filologii Angielskiej (Filologia Angielska z Językiem Niemieckim, Uniwersytet Jagielloński),
 • 2015-2017: opiekun Koła Naukowego Filologii Angielskiej z Językiem Niemieckim (Uniwersytet Jagielloński).

Zainteresowania naukowe:

 • XX-wieczna polska literatura emigracyjna na kontynencie północnoamerykańskim,
 • zagadnienie bilingwizmu i wielokulturowości w polskiej literaturze emigracyjnej,
 • intertekstualizm w liryce Czesława Miłosza, Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy,
 • angloamerykańska tradycja literacka w twórczości polskich pisarzy na kontynencie północnoamerykańskim,
 • dialogiczność literatury i sztuki,
 • rola przekładu literackiego w amerykańskiej twórczości polskich pisarzy na kontynencie północnoamerykańskim.

Projekty badawcze:

 • synkretyzm i dialogiczność sztuk w polskiej literaturze na kontynencie północno- i południowoamerykańskim – praca nad monografią,
 • uczestniczka grantu badawczego w Instytucie Myśli Józefa Tischnera (Kraków): Obrazy Boga, człowieka i świata w literaturze. Praca nad rozdziałem Homo hesitans i homo confidens. Między filozofią a doświadczeniem religijnym – Bóg w poezji Bogdana Czaykowskiego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

​Monografie

2013, Zadomowieni i wyobcowani. O sytuacji pisarzy polskich w Kanadzie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Kraków, s. 354.

 

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2019, Homo hesitans, homo confidens? Bogdana Czaykowskiego drogi do Boga, w: Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Od pokolenia wojennego do Nowej Fali, red. J.M. Ruszar, D. Siwor, Wydawnictwo Naukowe ATH – Instytut Myśli Józefa Tischnera, Bielsko-Biała – Kraków, s. 241-267.

2019, Obraz i obrazowanie w poezji Andrzeja Buszy. Studia i szkice o twórczości Andrzeja Buszy, red. M. Kisiel, J. Pasterski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice- Rzeszów, s. 153-166.

2018, Anny Frajlich wymiary czasu „niepowtarzalnego i nienazwanego”, w: „Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich, red. W. Ligęza, J. Pasterska, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków.

2017, O krok od nich. Malarska antologia poetów amerykańskich, w: Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku, red. M. Kokoszka, B. Szałasta-Rogowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 203-211.

2017, „Mnogość jest w moim umyśle…” Zygmunta Ławrynowicza spotkania z poezją Johna Robinsona Jeffersa, w: Strącony z rodzinnego gniazda wprost w kipiel epoki. Twórczość Zygmunta Ławrynowicza. Studia i szkice, red. A. Jakubowska-Ożóg, J. Wolski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Biblioteka „Frazy”, s. 285-293.

2017, Monodram emigracyjny, czyli Ptak na szczudłach i inne opowiadania amerykańskie Kazimierza Brauna, w: Pisarstwo Kazimierza Brauna. Doświadczenie – przeżycie – kontemplacja, red. J. Pasterska, B. Trygar, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 65-76.

2016, Trawy rosną dla wszystkich. Angloamerykańskie inspiracje w poezji Andrzeja Buszy i Bogdana Czaykowskiego, w: Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury polskiej i nie tylko polskiej, red. V. Weiss-Milewska, R. Rogalska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Pamięci Narodowej, Białystok, s. 611-625.

2016, W poszukiwaniu pełni. Czesława Miłosza spotkania z poezją angloamerykańską, w: Literatura polska obu Ameryk. Studia, szkice, red. B. Szałasta-Rogowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 141-152.

2014, Czas, byt i niebyt w poetyckiej refleksji Andrzeja Buszy, w: Literatura polska w świecie.
Mapowanie, opisy, interpretacje
, red. R. Cudak, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, Katowice, s. 291-303.

2014, Seamus Heaney po polsku: o trzech przekładach Romana Sabo, w: Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice, red. B. Nowacka, B. Szałasta-Rogowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Katowice, s. 219-232.

2013, Czas dziwny, czas ciekawy. Poetyckie refleksje Andrzeja Buszy, w: Ekspresje. Rocznik Literacko-Społeczny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą, red. A. Siomkajło, Wydawnictwo Norbertinum, Londyn, s. 192-183.

2012, Sztuka przekładu literackiego według Jana Darowskiego – tłumaczenia anglojęzyczne, w: „Trzeba się trzymać pięknych przyzwyczajeń”. Twórczość Jana Darowskiego. Studia i szkice, red. Z. Ożóg, J. Wolski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Biblioteka „Frazy”, Rzeszów, s. 235-243.

2012, In Search of Identity, a Place to Belong and Temps Perdu: Bogdan Czaykowski's Poetic Confession, w: Migration, Narration, Identity. Cross Cultural Perspectives, red. P. Leese et al., Peter Lang Edition, Frankfurt am Main, ss. 121-132.

2010, „Jesteśmy zawsze obcy tu ciągle j e s z c z e tam j u ż nieobecni” – poezja Edwarda Zymana, w: Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice, red. B. Szałasta-Rogowska, Uniwersytet Śląski, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Katowice, s. 76-86.

2007, Zadomowić się w języku – warunek sine qua non? „Zagubione w przekładzie” Ewy Hoffman, w: Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia, red. Z. Andres, J. Pasterski, A. Wal, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 294-314.

Artykuły naukowe

2019, Bronka Michałowska- życie w artystycznych ramach, w: „ Akcent”, red. B. Wróblewski, Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, Instytut Książki, Lublin, s.154-161.

2015, „Mnogość jest w moim umyśle…” Zygmunta Ławrynowicza spotkania z poezją Johna Robinsona Jeffersa, w: „Fraza” Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne, red. M. Rabizo-Birek, Rzeszów.

2013, „Ostatnie słowo Bytu”. Metafizyczne medytacje w poezji Andrzeja Buszy, w: „Konteksty Kultury”, red. S. Gawliński, W. Ligęza, Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, s. 382-394.

2012, Marek Kusiba i Roman Sabo – zmowa (nie)oddalonych, w: „Strony”. Opolskie Pismo Społeczno-Kulturalne, red. J. Feusette, Opole, s. 78-90.

2011, W przestrzeni znaków i symboli – poezja Andrzeja Buszy, w: „Konteksty Kultury”, red. S. Gawliński, W. Ligęza, Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, s. 81-100.

2009, Filozofia czasu w poezji Bogdana Czaykowskiego, w: „Poezja polska. Korespondencje i konteksty”, red. A. Gregorczyk, Śródmiejski Ośrodek Kultury, Kraków, s. 5-12.

2006, Polish Literary Voices in Canada, „Ad Americam”, red. A. Mania, Jagiellonian University Press, Kraków, ss. 23-31.

​Tłumaczenia

2017, przekład wierszy Magdaleny Jankowskiej, w: „Linie światła”, red. i posłowie J. Wach, Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, Lublin 2017, s. 124-125, 127-129.

Recenzje

2018, A Polish-Canadian Trajectory of Feelings, w: „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny”,  red. D. Praszałowicz,Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Akademia Umiejętności  Kraków, nr 4/170, s.159-164.

Inne

2017, Myśleć obrazami…, Wieczór poezji Andrzeja Buszy w Konsulacie Generalnym RP w Toronto, www.cultureave.com.

Wystąpienia konferencyjne

2019,  14-16 czerwca, 77. Doroczna Konferencja Polskiego Instytutu Naukowego (PIASA) ; referat pt. „Ojczyzny artystyczne Elżbiety Wittlin Lipton”.

2018, 8-9 czerwca, 76. Doroczna Konferencja Polskiego Instytutu Naukowego (PIASA) we współpracy z Columbia University; referat pt. „Bronka Michałowska - życie w artystycznych ramach” / „Bronka Michałowska - A Life in Art”.

2017, 23-24 października, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie nie tylko polskiej. Wybitne postacie kobiece XX-wiecznego wychodźstwa”, Uniwersytet w Białymstoku, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku; referat pt. „Malarskie odbicia świata w twórczości Wilhelminy Buszy”.

2016, 24-25 października, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich, Uniwersytet Jagielloński-Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów; referat pt. „Anny Frajlich wymiary czasu „niepowtarzalnego i nienazwanego”.

2016, 3-4 listopada, Konferencja Naukowa: „Jesteśmy wszędzie i nigdzie”. Twórczość literacka, translatorska, krytycznoliteracka i naukowa Andrzeja Buszy, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów; referat pt. „Obraz i obrazowanie w twórczości Andrzeja Buszy”.

2015, 18-19 listopada, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku”, Uniwersytet Śląski, Katowice; referat pt. „O krok od nich. Malarska antologia poetów języka angielskiego”.

2015, 14-15 października, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Strącony z rodzinnego gniazda wprost w kipiel epoki”. Twórczość Zygmunta Ławrynowicza (W dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin i dwudziestą ósmą rocznicę śmierci), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów; referat pt. „Mnogość jest w moim umyśle… Zygmunta Ławrynowicza spotkania z poezją Johna Robinsona Jeffersa”.

2014, 30-31 maja, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Miejsce Emigracji Niepodległościowej po 1939 roku na mapie kultury nie tylko polskiej – II”, Uniwersytet w Białymstoku, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Białystok, Białystok; referat pt. „Trawy rosną dla wszystkich. Angloamerykańskie inspiracje w poezji Andrzeja Buszy i Bogdana Czaykowskiego”.

2013, 13-14 czerwca, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Literatura polska w świecie. Mapowanie, opisy, interpretacje”, Uniwersytet Śląski, Katowice; referat pt. „Czas, byt i niebyt w poetyckiej refleksji Andrzeja Buszy”.

2012, 7-9 listopada, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Literatura polska obu Ameryk”, Uniwersytet Śląski, Cieszyn;
referat pt. „Seamus Heaney po polsku: o trzech przekładach Romana Sabo”.

2011, 8-9 września, „Trzeba się trzymać pięknych przyzwyczajeń”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa o twórczości Jana Darowskiego, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów; referat pt. „Sztuka przekładu literackiego według Jana Darowskiego – tłumaczenia anglojęzyczne”.

2010, 5 października, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Literatura polska w Kanadzie”, Uniwersytet Śląski, Cieszyn;
referat pt. „Jesteśmy zawsze obcy tu ciągle j e s z c z e tam j u ż nieobecni” – poezja Edwarda Zymana”.

2009, 29 maja, Konferencja Naukowa: „Poezja polska. Korespondencje i konteksty”, Śródmiejski Ośrodek Kultury, Kraków;
referat pt. „Filozofia czasu w poezji Bogdana Czaykowskiego”.

2006, 29-30 maja, Konferencja Naukowa: „Proza polska na obczyźnie. Aspekty – oblicza – przemiany”, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów; referat pt. „Zadomowić się w języku – warunek sine qua non? Zagubione w przekładzie Ewy Hoffman”.

​Inne wystąpienia publiczne

2019, 10 października, zorganizowanie (przygotowanie wystąpienia) wernisażu prac scenograficznych i kostiumowych Elżbiety Wittlin Lipton we współpracy z Instytutem Literatury w Krakowie i Centrum Kultury Żydowskiej Judaica.

2018, 3-8 września, prowadzenie seminarium naukowego dla magistrantów i doktorantów, poświęconego polskiej literaturze na kontynencie północnoamerykańskim: VIII Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Ernsta Moritza Arndta, Greifswald / VIII Greifswalder Polonicum: Summer School on Polish Language and Culture Abroad, Ernst-Moritz-Arndt Universität, Greifswald.

2018, 11 kwietnia, udział w Dniu Kanady zorganizowanym przez Wydział Anglistyki (Pracownia Literatury Kanadyjskiej) oraz Wydział Neofilologii (Instytut Filologii Romańskiej) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wygłoszenie prezentacji poświęconej polskiej literaturze XX i XXI wieku, jaka powstaje w Kanadzie. Tytuł wystąpienia: „Toronto i Vancouver na mapie polskiej literatury emigracyjnej”.

2017, 25 kwietnia, przygotowanie i prowadzenie wieczoru poezji Andrzeja Buszy: "List do wszechświata", Konsulat Generalny RP, Toronto.

2017, 20 kwietnia, przygotowanie i prowadzenie wieczoru poezji Anny Frajlich: "Malarskie inspiracje w liryce Anny Frajlich", Konsulat Generalny RP, Nowy Jork.

2016, 5 maja, prelekcja: "Walt Whitman i Thomas Stearns Eliot w świetle poetyckiej refleksji Bogdana Czaykowskiego i Czesława Miłosza", Konsulat Generalny RP, Toronto.

2015, 28 sierpnia, wygłoszenie referatu: Czesława Miłosza i Andrzeja Buszy spotkania z poezją angloamerykańską, Konsulat Generalny RP, Toronto.

2015, 20 sierpnia, gość Salonu Poetycko-Muzycznego w Vancouver; wygłoszenie referatu poświęconego polskiemu pisarstwu w Kanadzie.