Otwarte Spotkania Akademickie

Czym są OSA?

Jest to uczestnictwo w wykładach gościnnych, seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach naukowych odbywających się w IAiSP w ciągu całego cyklu studiów. Oznacza to, że na zrealizowanie wymaganej liczby godzin OSA studenci studiów licencjackich mają 3 lata, zaś studenci studiów magisterskich 2 lata.
Punkty za zrealizowanie zajęć doliczane są do punktów za ostatni semestr studiów.
Dzięki regularnie odbywającym się w Instytucie różnorodnym wydarzeniom naukowym, każdy może wybrać najbardziej interesujące go wydarzenia.

Dla kogo?

Zaliczenie OSA jest obowiązkowe dla osób rozpoczynających w roku akademickim 2018/2019 studia I i II stopnia na kierunkach: amerykanistyka, latynoamerykanistyka, migracje międzynarodowe

W jakim wymiarze godzinowym?

30 godzin na studiach licencjackich
20 godzin na studiach magisterskich

Ile punktów uzyskuje się za OSA?

3 ECTS na studiach licencjackich
2 ECTS – na studiach magisterskich

W jaki sposób potwierdzane jest uczestnictwo w poszczególnych OSA?

Uczestnictwo w każdym spotkaniu odnotowywane jest w indywidualnej Karcie osiągnięć po zakończeniu wydarzenia i potwierdzane przez  pracownika  naukowego - koordynatora danego wydarzenia.

Karta licencjat

Karta studia uzupełniające magisterskie

 

Opiekun OSA 

dr Marcin Fatalski