Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Paweł Laidler

prof. dr hab. Paweł Laidler

 

Profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (2023 r.), doktor habilitowany nauk o polityce (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, 2012, stopień uzyskany z wyróżnieniem); doktor nauk o polityce (UJ, WSMiP, 2003), studia magisterskie: prawo (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 1995-2000), szkoła średnia: I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie (1991-1995). Stypendysta Sasakawa Young Leaders’ Fellowship Fund (SYLFF, 2001, Catholic University of America). Visiting Professor w JFK Institute for North America Studies, Freie Universitaet w Berlinie (marzec-wrzesień 2015). Prowadził badania oraz wykładał w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoszech, Japonii oraz Australii. Laureat pierwszej nagrody Laudacji Studenckich UJ za najlepiej ocenionego dydaktyka na Uczelni na podstawie ankiet studenckich (2013). Ośmiokrotny laureat nagród Rektora UJ za wysoką ocenę zajęć dydaktycznych oraz za osiągnięcia naukowe. W latach 2008-2016 Zastępca Dyrektora Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych ds. dydaktycznych, Prodziekan WSMiP UJ ds. dydaktycznych (2016-2020).

Funkcje:

 • Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (kadencja 2020-2024)
 • Członek Senackiej Komisji ds. Nauczania
 • Członek Zespołu ds. SYLFF w UJ
 • Członek Rady Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi”
 • Członek Rady Studium Wychowania Fizycznego UJ
 • Członek Zespołu Koordynującego program Inicjatywa Doskonałości (Uczelnia Badawcza) w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Koordynator sieci The Guild w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Kapituła Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Koordynator inicjatywy Horizon Europe Weeks w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Rada Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji
  Zespół Sterujący POB FutureSoc
Zainteresowania naukowe:
 • konstytucjonalizm amerykański prawo konstytucyjne porównawcze
 • prawo amerykańskie
 • Sąd Najwyższy USA
 • konflikt prawa i polityki
 • amerykański proces karny
 • ława przysięgłych
 • polityka zagraniczna USA
 • prawa i wolności obywatelskie
 • polityka bezpieczeństwa narodowego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2016, Cena demokracji. Finansowanie federalnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki (współautor: dr Maciej Turek), Kraków: Akademicka, ss. 350.

2015, Basic Documents in U.S. Campaign Financein Federal Campaign Finance Law (współautor: dr Maciej Turek), Kraków: Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2011, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki: od prawa do polityki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 370.

2009, Basic Cases in U.S. Constitutional Law. Rights and Liberties, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 176.

2007, Konstytucja Stanów Zjednoczonych: Przewodnik, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 191.

2005, Basic Cases in U.S. Constitutional Law. Part One, Kraków: Jagiellonian University Press, ss. 153.

2004, Urząd Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych. Konflikt kompetencji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 276.

2022, Amerykańskie wybory prezydenckie roku 2020 w kontekście pandemii COVID-19, [w:] Pomiędzy Starym a Nowym Światem. Historia, migracje, etniczność (tom dedykowany Profesorowi Adamowi Walaszkowi), red. Marta Kijewska-Trembecka, Ewa Michna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 81-100.

2018, The Constitutionalism of Developing Countries: Some Lessons from the U.S. Constitutional Convention [w:] Global Development Policy in the 21st Century: New Challenges, red. Marcin Grabowski, Paweł Laidler, Berlin: Peter Lang Verlag, ss. 171-200.

2018, Global Development Policy in the 21st Century: Introduction [w:] Global Development Policy in the 21st Century: New Challenges, red. Marcin Grabowski, Paweł Laidler, Berlin: Peter Lang Verlag, ss. 7-16.

2018, The Economic and Political Dimensions of Development in the 21st Century [w:] Global Development Policy in the 21st Century: New Challenges, red. Marcin Grabowski, Paweł Laidler, Berlin: Peter Lang Verlag, ss. 17-36.

2017, The Paradox of American Democracy: Money and Politics in State Judicial Elections in the U.S. [w:] Argent, Pouvoirs et Representations, red. Eliane Elmaleh, Pierre Guerlain, Raphael Ricaud, Paryż: Presses Universitaires de Paris Ouest.

2016, Problem reprezentacji społecznej w kanadyjskiej ławie przysięgłych do spraw karnych [w:] Pani Anna w Kanadzie: księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Annie Reczyńskiej, red. Marcin Gabryś, Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 213-233.

2016, Prawo finansowania federalnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki z perspektywy debaty politycznej między demokratami a republikanami [w:] Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie, red. Robert Kłosowicz, Beata Kosowska-Gąstoł, Łukasz Jakubiak, Tomasz Wieciech, Grzegorz M. Kowalski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, ss. 479-505.

2015, Współczesna pozycja konstytucyjna Najwyższego Sądu Federalnego Brazylii z perspektywy procesu ochrony praw obywatelskich [w:] Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka. (red.) Karol Derwich, Marta Kania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 143-162.

2014, How the U.S. Supreme Court Reinforces Divisions in American Society [w:] The United States as a Divided Nation: Past and Present, red. Marcin Grabowski, Kristof Kozak, Gyorgy Toth, Frankfurt am Main: Peter Lang, ss. 77-100.

2014, Amerykańska ława przysięgłych jako instytucja polityczna, [w:] Idee, instytucje i praktyka ustrojowa Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 125-144.

2014, Podstawowe założenia systemu prezydenckiego na przykładzie USA, [w:] Systemy rządów w perspektywie porównawczej, red. Jarosław Szymanek, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, ss. 212-244.

2014, Conservative Crime Control v. Liberal Due Process and Presidential Elections, [w:] 2012 U.S. Presidential Election: Challenges and Expectations, red. Paweł Laidler, Maciej Turek, Kraków: Jagiellonian University Press, ss. 83-97.

2013, Proceduralna i materialna właściwość prawa: XIV poprawka i jej rola w rozwoju amerykańskiego konstytucjonalizmu, [w:] Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich, red. Andrzej Zięba, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 411-430.

2013, Aktywizm polityczny trzeciej władzy: na przykładzie Sądu Najwyższego USA, [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej, red. Zbigniew Kiełmiński, Jarosław Szymanek, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, ss. 324-350.

2012, The Economic Crisis in 2012 U.S. Presidential Elections: Challenges and Expectations, [w:] The World in Economic Crisis: Remarks from the SYLFF Community, red. Paweł Laidler, Marcin Grabowski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 88-105.

2011, Security v. Freedom in the United States and European Union: Which Value Prevails in the 21st Century, [w:] Quo Vadis America? Conceptualizing Change in American Democracy, red. Bohdan Szklarski, Frankfurt am Mein.: Peter Lang, ss. 85-98.

2011, The Best Mean to an End: ‘Test' as the Main Element of the U.S. Supreme Court's Adjudication. A Historical Perspective, [w:] The American Uses of History. Essays on Public Memory, red. Tomasz Basiuk, Sylwia Kuźma-Markowska, Krystyna Mazur, Frankfurt am Mein: Peter Lang, ss. 307-320.

2011, Na styku prawa i polityki: proces mianowania sędziów Sądu Najwyższego USA od lat 80. XX wieku. [w:] Czas Ameryki. American Era. Księga ku czci Profesora dra hab. Krzysztofa Michałka, red. H. Parafianowicz, Białystok: TransHumana, ss. 353-370.

2011, Trzydzieści lat konserwatywnej rewolucji reaganowskiej: sukces czy porażka? Dziedzictwo polityczne Ronalda Reagana z perspektywy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, [w:] Ronald Reagan. Nowa odsłona w 100-lecie urodzin, red. Piotr Musiewicz, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, ss. 115-144.

2011, Towards Equality and Justice: Challenges Faced by the LGBTI Groups in Their Fight for Rights and Freedoms in the United States Supreme Court, [w:] Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI Century, red. Alexander Schuster, Udine: Forum, ss. 109-126.

2010, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych jako wzór dla funkcjonowania Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, [w:] Unia Europejska w XX wieku. Polityczno-prawna wspólnota interesów, red. Rafał Riedel, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 222-237.

2009, Prawno-administracyjne zmiany w funkcjonowaniu Stanów Zjednoczonych po 11 września 2001 roku, [w:] Wizje dobrego państwa. Państwo w procesach przemian. Teoria i praktyka, red. Alicja Lisowska, Andrzej W. Jabłoński, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 295-309.

2009, Interpretacja konstytucji przez Sąd Najwyższy USA jako główna przyczyna ewolucji zasady podziału władzy, [w:] Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220. rocznicę uchwalenia, red. Jolanta A. Daszyńska, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 319-335.

2009, Lack of Arguments or a Common Sense? Reasons of the U.S. Supreme Court's Preferences to International Community in the Process of Constitutional Interpretation. [w:] The United States and the World: From Imitation to Challenge, red. Andrzej Mania, Łukasz Wordliczek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 223-240.

2009, Trzecia władza czy pierwsza władza? Rozważania na temat konstytucyjnej pozycji władzy sądowniczej w Stanach Zjednoczonych, [w:] Amerykomania. Księga jubileuszowa Profesora dra hab. Andrzeja Mani, tom 1, red. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 133-174.

2008, System prawa amerykańskiego – zagadnienia ogólne, [w:] Ameryka. Społeczeństwo. Kultura. Polityka. Tom 3: Polityka i stosunki międzynarodowe, red. Tomasz Płudowski, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 109-140.

2008, Ameryka po 11 września 2001 roku, [w:] Spotkania polsko-amerykańskie, red. J. Marszałek-Kawa, S. Wojciechowski, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 72-80.

2007, Different Aspects of Freedom of the Press in the United States Supreme Court's Decisions, [w:] The Media and International Communication, red. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Tomasz Płudowski, Dolores Valencia Tanno, Frankfurt: Peter Lang, ss. 215-226.

2007, The International Aspect of the Brown Case and the National Aspect of Communism: Foreign Policy and the U.S. Supreme Court during the First Years of the Cold War, [w:] U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, and Practice, red. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Łukasz Wordliczek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 389-400.

2006, Bush v. Gore: Zwycięstwo zasady demokracji czy zasady supremacji? [w:] Amerykańska demokracja w XXI wieku, red. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 167-178.

2006, Polacy a prawo imigracyjne Unii Europejskiej, [w:] Polska i Polonia w Unii Europejskiej, red. Marek Nadolski, Witold Rybczyński, Pułtusk: Akademia Humanistyczna, ss. 37-52.

2006, Wybrane aspekty orzecznictwa Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych dotyczącego rdzennej ludności Ameryki Północnej, [w:] Rdzenna ludność Ameryki Północnej. Tradycyjne życie i rezerwatowa rzeczywistość, red. M. Górka, Kraków: Śródmiejski Ośrodek Kultury, ss. 67-78.

2005, Wolność, własność, władza: Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych za czasów sędziego Johna Marshalla Wolność, własność, władza. Dylematy doktryny i praktyki, [w:] Państwo i społeczeństwo, red. M. Nowak, Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa, ss. 9-20.

2005, The Distinctive Character of the Quebec Legal System, [w:] Place and Memory in Canada: Global Perspectives, red. Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Anna Reczyńska, Anna Śpiewak, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, ss. 277-288.

2005, The Significant Role of the Supreme Court in the United States and Canada. A Comparative Study, [w:]  Theory and Practice in English Studies 4. Proceedings from the Eighth Conference of British, American, and Canadian Studies, red. Jan Chovanec, Brno: Masaryk University, ss. 209-216.

2005, Real Check v. Real Balance: Judicial Review in the U.S. Governmental System, [w:] United States v. Europe: Conflict v. Collaboration, red. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Katarzyna Spiechlanin, Łukasz Wordliczek, Kraków: Jagiellonian University Press, Kraków, ss. 37-46.

2004, Sąd Najwyższy za czasów Ronalda Reagana – początek ‘wojny o kulturę', [w:] Ronald Reagan a wyzwania epoki, red. Andrzej Bryk, Andrzej Kapiszewski, Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa, ss. 395-402.

2004, Proces upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości na przykładzie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, [w:] Polska i społeczeństwo w XXI wieku, Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa, ss. 133-148.

2022, Divide and Rule: Political Impact of President Trump’s US-Mexico Border Wall Initiative, "Politeja", Vol. 19 No. 6(81): Studies in Latin America, ss. 253-278.

2019, How Republicans and Democrats Strenghten Secret Surveillance in the United States, „Political Preferences”, 2019, ss. 5-20.

2017, Judicial Activism and the American Election Process, „Politologia”, vol. 2, ss. 5-36.

2017, Does the U.S. Campaign Campaign System Favor Republicans? „Political Preferences”, 14/2017, ss. 117-137.

2016, Prawno-polityczny spór wokół wyboru sędziego Sądu Najwyższego USA po śmierci Antonina Scalii, „Przegląd Sejmowy”, t. 24, nr 3 (134), ss. 21-44.

2016, „Good law” versus „Bad law”: Civil Disobedience during the Desegregation Process in the United States of America, „Politeja”, nr 6 (45), ss. 27-42.

2015, Republikanie i Demokraci wobec procesu judykalizacji amerykańskiej polityki: analiza z perspektywy problemu legalizacji małżeństw osób tej samej płci, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, nr 15, ss. 98-126.

2014, Some Myths about the Jury System from the Perspective of American Cinematography, „Ad Americam", vol. 15, ss. 141-156.

2014, Problematyka reprezentacji i odpowiedzialności w kontekście funkcjonowania amerykańskiego urzędu Solicitor General. „Wrocławskie Studia Politologiczne”, nr 17, ss. 65-83.

2013, When Politics and Law Collide: Ranking American Presidents from the Perspective of their Policy Towards the U.S. Supreme Court, "AdAmericam", vol. 14, ss. 81-98.

2013, Ewolucja statusu prawnego imigrantów na podstawie analizy wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", nr 1.

2013, Separate, Equal, or Separate-But-Equal. The Changing Image of Race in the U.S. Supreme Court, „Politeja", nr 23, ss. 249-273.

2010, Friends of the Court or Friends of their Own Interests? Amicus Curiae as a Lobbying Tool in the U.S. Supreme Court Decision-Making Process, „Ad Americam", vol. 11, ss. 63-78.

2009, Does the Original Intent Count? The Past and the Present in the U.S. Supreme Court's Decision-Making Process, „Politeja", nr 10, ss. 323-342.

2008, Na czym polega fenomen Baracka Obamy?, „Zeszyty Naukowe KSW" nr 3, ss. 87-100.

2007, I Poprawka do konstytucji Stanów Zjednoczonych w interpretacji Sądu Najwyższego USA, „Zeszyty Naukowe WSH", nr 1, ss. 103-118.

2007, Independent Counsel: Instytucja oskarżyciela specjalnego w systemie polityczno-prawnym Stanów Zjednoczonych, „Studia Polityczne", vol. 20, ss. 159-180.

2007, The U.S. Supreme Court and the Cold War: Fear v. Security. The Times of Vinson Court and Warren Court, „Polish Political Science Yearbook", ss. 158-173.

2005, From No Protection to High Protection – Supreme Court on the Commercial Speech 1942-1976, „Ad Americam", vol. 6, ss. 15-24.

2005, Judicial review jako element amerykańskiego systemu kontroli i równowagi, „Politeja", nr 3, ss. 40-61.

2005, John Marshall – ojciec amerykańskiego konstytucjonalizmu, „Wrocławskie Studia Politologiczne", nr 6, ss. 25-30.

2004, The Attorney General of the United States. The History of the Office from the Very Beginning to 1870, „Ad Americam", vol. 5, ss. 71-80.

2004, Controversy over the USA PATRIOT Act, „The Polish Quarterly of International Affairs", vol. 13, No. 3, ss. 52-64, (współautor: Andrzej Mania).

2018, Global Development Policy in the 21st Century: New Challenges, Berlin: Peter Lang Verlag, (współredaktor Marcin Grabowski).

2014, Idee, instytucje i praktyka ustrojowa Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 390, (współredaktor: Jarosław Szymanek).

2014, 2012 U.S. Presidential Election: Challenges and Expectations, Kraków: Jagiellonian University Press, s. 440, (współredaktor: Maciej Turek).

2012, The World in Economic Crisis: Remarks from the SYLFF Community, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, (współredaktor: Marcin Grabowski).

2007, U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, and Practice, Kraków: Jagiellonian University Press, s. 565, (współredaktorzy: Andrzej Mania, Łukasz Wordliczek).

2006, Amerykańska demokracja w XXI wieku, red. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 318, (współredaktor: Andrzej Mania).

2005, United States vs. Europe: Conflict v. Collaboration, Kraków: Jagiellonian University Press, s. 157 (współredaktorzy: Andrzej Mania, Katarzyna Spiechlanin, Łukasz Wordliczek).

2009, Rhodri Jeffreys-Jones, F.B.I.: Historia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 464 [The F.B.I.: A History, Yale University Press, 2008].

2009, Grzegorz Górski, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych do roku 1930, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2006 / rec. [w:] „Politeja", nr 11.

2009, Tim Weiner, Dziedzictwo popiołów: Historia C.I.A., Warszawa: Dom Wydawniczy Rebis, 2009 / rec. [w:] „Krakowskie Studia Międzynarodowe", nr 3.

2020, red. Michał Bernaczyk, Tomasz Gąsior, Jan Misiuna, Maciej Serowaniec, Znaczenie nowych technologii dla jakości systemu politycznego, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

2019, Anna Bartnik, Migracje do Stanów Zjednoczonych w dobie globalizacji. Determinanty, interakcje, skutki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2019, Adrian Drynda, Sejmowe komisje śledcze w praktyce politycznej III RP, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

2017, Marcin Gabryś, Przewodnik po konstytucji Kanady. Część druga: Akt Konstytucyjny z 1982 roku, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.

2016, Marcin Gabryś, Przewodnik po konstytucji Kanady. Część pierwsza: Akt Konstytucyjny z 1867 roku, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.

2016, Anna Bartnik, Agnieszka Małek, Visegrad Studies on AMericas: Past and Present, Kraków: Księgarnia Akademicka.

2016, Paulina Napierała, Rafał Kuś (red.), Oblicza Ameryki. Szkice o społeczeństwie, kulturze i polityce Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków: Księgarnia Akademicka.

2016, Magdalena Modrzejewska, Josiah Warren – the First American Anarchist. The Remarkable American, Kraków: Ksiągarnia Akademicka.

2014, Dawid Przywalny, Mit Batmana jako obraz współczesnej Ameryki. Analiza filmowych adaptacji komiksu Batman (1989-2012), Kraków: Wydawnictwo BookOne.

2014, Konrad Oświęcimski, Lobby etniczne a polityka zagraniczna U.S.A. – wybrane przykłady, Kraków: Wydawnictwo Ignatianum.

2014, Maciej Turek, Urząd wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2014, Paweł Frankowski, Polityki zewnętrzne stanów amerykańskich w procesie kształtowania polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

2013, Marta Kijewska-Trembecka (red.), Kanada na przełomie XX i XXI wieku, Kraków: Księgarnia Akademicka.

2013, Paulina Napierała, Agnieszka Małek (red.), Stany Zjednoczone wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne, Kraków: Księgarnia Akademicka.

2013, Dariusz Stolicki, Executive Review. Kontrola konstytucyjności prawa przez władzę wykonawczą w Stanach Zjednoczonych, Kraków: KonTekst.

 • Ad Americam
 • Politeja
 • Przegląd Sejmowy
 • Public Administration Yearbook
 • Wrocławskie Studia Politologiczne
 • Political Preferences
 • Przegląd Europejski
 • Studia Humanistyczne AGH
 • Białostockie Studia Prawnicze
 • Państwo i Społeczeństwo
 • Teka Politologii i Stosunków Międzynarodowych

 • Jacksonian Democracy i drugi system partyjny (Niezbędnik Historyczny „Polityki”)
 • Prawo i wymiar sprawiedliwości (Niezbędnik Historyczny „Polityki”)
 • Rozwój systemu politycznego w XIX wieku (Niezbędnik Historyczny „Polityki”)
 • Poczet prezydentów USA (Niezbędnik Historyczny „Polityki”)
 • Świat już nie będzie taki sam (strona internetowa Instytutu Obywatelskiego)
 • Czy doktryna Obamy istnieje (strona internetowa Instytutu Obywatelskiego)
 • Missouri w Ogniu (strona internetowa Instytutu Obywatelskiego)
 • Jak czerwoni niebieskich ograli (strona internetowa Instytutu Obywatelskiego)
 • Obama sięga po dekret (strona internetowa Instytutu Obywatelskiego)
 • Kolorowa Ameryka XXI wieku (strona internetowa Instytutu Obywatelskiego)
 • Najważniejszy wyścig po władzę (strona internetowa Instytutu Obywatelskiego)
 • Ukraina, głupcze? (strona internetowa Instytutu Obywatelskiego)
 • Clinton kontra Bush: powtórka z rozrywki? (strona internetowa Instytutu Obywatelskiego)
 • Kto za to zapłaci? Spór o finansowanie kampanii wyborczych w USA (strona internetowa Instytutu Obywatelskiego)
 • PR w wyborach za oceanem (strona internetowa Instytutu Obywatelskiego)
 • List więcej niż symboliczny (strona internetowa Instytutu Obywatelskiego)
 • Trujące owoce zatrutego drzewa (strona internetowa Instytutu Obywatelskiego)

2017, 9-10 listopada, „Myśleć globalnie, działać regionalnie: studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych", VII Konwencja PTSM, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

2017, 26-27 października, „Dylematy demokracji", Uniwersytet Śląski w Katowicach i Uniwersytet SWPS, Wisła.

2017, 13 października, „Rozprawy z prawem. Sądownictwo gospodarcze XXI wieku – oczekiwania, problemy i nadzieje", Sąd Okręgowy w Nowym Sączu i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, Nowy Sącz.

2017, 26 września, „Konstytucja USA: teoria i praktyka", Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego i Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2017, 21-22 września, „Między wiedzą a władzą: bezpieczeństwo w erze informacji", II Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

2017, 17 maja, „Development Policy in the World in the 21st Century", 25-lecie Programu SYLFF na UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

2017, 11 maja, „Amerykanskie wybory prezydenckie w erze postprawdy – aktorzy, strategie, konteksty", Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

2017, 5-6 maja, „Trump’s America", Clinton Institute for American Studies, University College Dublin, Irlandia.

2017, 13-14 marca, „Rozważania o systemach wyborczych: typy, funkcje i konsekwencje systemów wyborczych", Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

2017, 9-10 marca, „Między teorią i praktyką funkcjonowania systemów politycznych i partyjnych", III Ogólnopolska Konferencja Instytutu Politologii i Międzywydziałowego Koła Naukowego „Politicus”, Uniwersytet Gdański.

2017, 27 stycznia, „Donald Trump: Ameryka, Europa", Rosja, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków.

2016, 10-11 marca, „Między teorią i praktyką funkcjonowania systemów politycznych i partyjnych", II Ogólnopolska Konferencja Instytutu Politologii i Międzywydziałowego Koła Naukowego „Politicus”, Uniwersytet Gdański.

2015, 25-27 czerwca, 5th Annual General Conference of the European Political Science Association, Uniwersytet Wiedeński.

2015, 18-20 czerwca, „Interdisciplinary Approaches to Security in the Changing World", ISA-CISS Annual Conference, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

2015, 13 marca, „Między teorią i praktyką funkcjonowania systemów politycznych i partyjnych", I Ogólnopolska Konferencja Instytutu Politologii i Międzywydziałowego Koła Naukowego „Politicus”, Uniwersytet Gdański.

2014, 21-22 listopada, „Money, Power and Representation", Nanterre University, Paryż.

2014, 26-29 marca, International Studies Association Annual Convention, Toronto, Kanada.

2013, 8-11 lipca, „2nd Crime, Justice, and Social Democracy: An International Conference", University of Queensland, Brisbane, Australia.

2013, 24 czerwca, „Rage, Rebellion, Revolution: Different Faces of Social Protest in Literature and Culture", Społeczna Akademia Nauk, Warszawa.

2013, 6-7 czerwca, „Law and Popular Culture: International Perspectives", Tilburg University, Holandia.

2013, 18-21 kwietnia, doroczna konferencja British Association for American Studies (BAAS), University of Exeter, Wielka Brytania.

2013, 15-16 marca, III Krakowska Konferencja Latynoamerykanistyczna „Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2012, 6-10 grudnia „Human Rights Education: Promoting Changes in Times of Transition and Crisis", Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2012, 26-27 października, „2012 Presidential Elections in the United States: Challenges and Expectations", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2012, 24-25 maja, „Konstytucjonalizm w krajach anglosaskich", Katedra Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2012, 14-15 maja, „Systemy rządów w perspektywie politologicznej", Mądralin k. Warszawy.

2012, 23 lutego, „Ranking American Presidents", Northumbria University, Newcastle, Anglia.

2011, 12-13 maja, „Equality and Justice: LGBTI Rights in the XXI Century", Equal-Jus.Eu Project, Universita degli Studi di Firenze, Włochy.

2011, 4 lutego, „Krucjata wolności Ronalda Reagana", Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2010, 20-22 października, „American Diversity: Identities, Narratives, Politics", doroczna konferencja Polish Association for American Studies (PAAS), Uniwersytet Łódzki, Łódź.

2010, 26-29 marca, „Forever Young? The Changing Images of America", doroczna konferencja European Association for American Studies (EAAS), University College Dublin, Irlandia.

2010, 4-6 lutego, „Cultures of Transatlanticism: The Impact of Lawmakers and Judges", Heidelberg Ceneter for American Studies, Heidelberg, Niemcy.

2009, 29-30 maja, „The United States and the World: From Imitation to Challenge", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2009, 22-23 maja, „Pytania wielokulturowości", Instytut Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2009, 7-10 maja, „Race, Religion, Representation", Uniwersytet Łódzki, Łodź.

2008, 22-24 października, „The Past in the Present: American Uses of History", doroczna konferencja Polish Association for American Studies (PAAS), Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

2008, 18-19 kwietnia, „Amerykański mit w kulturze polskiej. Konstrukcja. Rekonstrukcja. Dekonstrukcja", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2008, „Unia Europejska po rozszerzeniu 2007", Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – Collegium Polonicum, Słubice.

2007, 8-9 grudnia, „Quo Vadis America?", Katedra Politologii Collegium Civitas, Warszawa.

2007, 19-20 października, „Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220. rocznicę uchwalenia", Uniwersytet Łódzki, Łódź.

2007 „Demokracja w Polsce, Europie i na świecie w XXI wieku. Zagrożenia, uwarunkowania oraz perspektywy rozwoju", Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2007, 21-22 lipca, „Transnational American Studies Symposium", Clinton Institute for American Studies, University College Dublin, Irlandia.

2007, 24-28 czerwca, „2007 SYLFF Africa/Europe Regional Forum", Ruhr Universitaet Bochum, Niemcy.

2007, 25-27 maja, „U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, and Practice", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2006, 9-11 listopada, „U.S. National Identity in the 21st Century", Rothermere American Institute, University of Oxford, Oxford, Wielka Brytania.

2006, 21-22 września, „Wizja dobrego państwa", Ogólnopolska konferencja Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Uniwersytet Wrocławski.

2006, 29 maja, „Polonia i Polacy w krajach Unii Europejskiej", Wydział Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, Pułtusk.

2006, 21 kwietnia, „Rdzenna ludność Ameryki Północnej. Tradycyjne życie i rezerwatowa rzeczywistość", Sródmiejski Ośrodek Kultury oraz Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2005, 9-11 grudnia, „Amerykańska demokracja w XXI wieku", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2005, 3-5 czerwca, „The Media and International Communication". Katedra Amerykanistyki i Mass-Mediów, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

2005, 15-17 maja, „Wolność, własność, władza. Dylematy doktryny i praktyki. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa KSW", Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.

2005, 2-5 lutego, „Theory and Practice in English Studies 4. Proceedings from the Eighth Conference of British, American, and Canadian Studies. Eighth Conference of English, American and Canadian Studies", Masaryk University, Brno, Czechy.

2004, 4 grudnia, „Ronald Reagan a doświadczenie wolności", Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.

2004, 20-21 listopada, „United States v. Europe: Conflict v. Collaboration", Katedra Amerykanistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2004, 30 maja-1 czerwca, „Polska i społeczeństwo w XXI wieku. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa KSW", Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.

2004, 30 kwietnia-3 maja, „Place and Memory in Canada: Global Perspectives" Third Congress of Polish Association for Canadian Studies and Third International Conference of Central European Canadianists, Zakład Kanady, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze i media

 • Kierownik międzynarodowego projektu Beethoven 2 (NCN-DFG) pt. „Zaufanie i przejrzystość w czasach inwigilacji. Perspektywa amerykańska, niemiecka i polska.” 2018-2021, realizowanego we współpracy badawczej z Prof. Lorą Anne Violą z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie.
 • Kierownik projektu Opus 16 (NCN) pt. „Konstytucjonalizacja polityki jako narzędzie kontroli i równowagi w ujęciu porównawczym” 2019-2021, realizowanego w ramach Centrum Badań Ilościowych UJ wraz z prof. Łukaszem Jakubiakiem, dr. Jackiem Sokołowskim oraz dr. Dariuszem Stolickim.
 • Kierownik grantu badawczego NCN (OPUS), Finansowanie kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych a przyszłość demokracji, (wykonawca: dr Maciej Turek), 2014-2017 – książka.
 • Grant SET, udział w Winter School of Methods, European Consortium for Political Research (ECPR), Wiedeń, 2014.
 • Grant biblioteczny JFK Institute for North American Studies w Berlinie (lipiec 2011) – praca nad książką
 • grant SYLFF na trzymiesięczny wyjazd naukowo-badawczy do Catholic University in America, Waszyngton D.C. – praca nad książką.
 • Konflikt prawa i polityki na urzędzie prokuratora generalnego USA – projekt własny, książka.
 • Komentarz do konstytucji Stanów Zjednoczonych – projekt własny, książka.
 • Opracowanie najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego USA – projekt własny, trzy zbiory kazusów z komentarzem.
 • Analiza prawno-politycznej pozycji Sądu Najwyższego USA w amerykańskim systemie władzy – projekt własny, książka.

​Projekty realizowane w ramach działalności badawczej na UJ:

 • Prawo i polityka w amerykańskich instytucjach rządowych.
 • Konflikt wolności i bezpieczeństwa w kontekście wojny z terroryzmem.
 • Pozycja ławy przysięgłych w systemie common law.
 • Analiza funkcjonowania dwóch modeli ochrony prawno-karnej: crime control i due process.
 • Wpływ amerykańskiego konstytucjonalizmu na kraje rozwijające się.