Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ

dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ

 

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (WSMiP 2013; pierwsza habilitacja wydziałowa w dziedzinie nauk społecznych); doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalizacja – historia teatru amerykańskiego (Uniwersytet Jagielloński, 2000); studia magisterskie z teatrologii ukończone w Instytucie Filologii Polskiej UJ w roku 1995; członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Zespole Nauk Społecznych i Prawnych kadencji 2016-19, Zespół Nauk Społecznych i Prawnych.

Funkcje:

 • Pełnomocnik Rektora UJ ds. jakości kształcenia
 • koordynator Future University Lab
 • core team Una Europa Future University Lab
 • Rada Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi” · Zespół ds. analizy programów studiów na UJ
 • kierownik anglojęzycznego programu studiów doktoranckich WSMiP
 • kierownik Zakładu Kultury Amerykańskiej
 • Dyrektor Instytutu w latach 2016-2020
Zainteresowania naukowe:
 • Przenikanie kultury i polityki w Stanach Zjednoczonych
 • Polityka wobec szkolnictwa wyższego (Ameryka Północna i Europa)
 • Historia teatru amerykańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem musicalu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2012, Ziemią i pieniędzmi. Początki federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 1787-1890, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 242.

2011, Upadek stopni/Stopnie upadku. Problemy amerykańskiego szkolnictwa wyższego, Kraków: Wydawnictwo WAM, ss. 223.

2021, Linkages between Academic Culture and Management in Polish Higher Education, [w:] Sustaining the Future of Higher Education, red. Bruno Broucker, Rosalind Pritchard, Göran Melin and Clare Milsom, vol. 2, Leiden: Brill, DOI: 10.116/9789004467804_009, ss. 136-152 (wspólnie z Aleksandrą Lis).

2019, Uniwersytet współpracujący: nauka we współpracy ze społeczeństwem [w:] Współpraca uczelni wyższych i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego, red. M. Banaś, F. Czech, M. Kołaczek, Kraków: Księgarnia Akademicka.

2014, Between Equity and Opportunity: The Decline of the Great Equalizer, [w:] The United States as Divided Nation. Past and Present, red. Marcin Grabowski, Kryštof Kozák, György Tóth, Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, ss. 119-132.

2014, 1776. Polityka w teatrze, [w:] Idee, instytucje i praktyka ustrojowa Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 367-374.

2012, Komu potrzebne są państwa upadłe?, [w:] Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, red. Robert Kłosowicz, Andrzej Mania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 13-23.

2012, Święta misja Ameryki. Wpływ purytańskich przekonań na życie polityczne Stanów Zjednoczonych, [w:] Amerykomania, tom 2, red. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 761-768.

2011, Problematyczna wolność uczelni. Prezydentura Ronalda Reagana a początki nowego myślenia o uczelni, [w:] Ronald Reagan. Nowa odsłona w 100-lecie urodzin, red. Piotr Musiewicz, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, ss. 75-87.

2011, Meaningless History: The Use of History in the American Musical, [w:] The American Uses of History. Essays on Public Memory, red. Tomasz Basiuk, Sylwia Kuźma-Markowska, Krystyna Mazur, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, ss. 53-61.

2011, Higher Education, greater opportunity. The role of higher education in securing economic growth (Japan, South Korea), [w:] Competitiveness of Economies in the Asia-Pacific Region. Selected Problems, red. Przemysław Skulski, Wrocław: Publishing House of Wrocław University of Economics, ss. 79-89.

2009, W cieniu Wielkiego Brata, [w:] Nowe kino kanadyjskie, red. Tom McSorley, Kraków: Korporacja Ha-Art, ss. 7-12.

2009, Technology for Theatre: How Inventions Changed 19th-century American Theatre, [w:] Tools of Their Tools: Communications Technologies and American Cultural Practice, red. Grzegorz Kość, Krzysztof Majer, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, ss. 285-293.

2009, Uczelnie wobec globalizacji, [w:] Globalizacja – nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji, red. Barbara Krauz-Mozer, Piotr Borowiec, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 391-408.

2009, Education for Growth. The Case of the USA, [w:] Актуальные проблемы бизнесобразования: материалы VIII Междунар.науч.-практ.конф.,23-24 апр.2009 г.,Минск/Бел.гос.ун-т, Ин-т бизнеса и менеджмента технологий / редкол.: В.В.Апанасович (гл.ред.) – Минск: "Интегралполиграф",  ss. 248–251.

2007, GATS, Higher Education and U.S. Foreign Policy, [w:] U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, Practice, red. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Łukasz Wordliczek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 549-556.

2006, Uniwersytety jako element amerykańskiego modelu gospodarczego, [w:] Amerykański model rozwoju gospodarczego, red. Wojciech Bieńkowski, Mariusz J. Radło, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, ss. 62-68.

2006, Wykształceni Polacy w Unii Europejskiej, [w:] Polonia i Polacy w krajach Unii Europejskiej, red. Marek Nadolski, Witold Rybczyński, Pułtusk: Akademia Humanistyczna, ss. 67-74.

2006, Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju Stanów Zjednoczonych, [w:] Amerykańska demokracja w XXI wieku, red. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 283-289.

2005, To Be of Not to Be: Women of the 19th Century American Theatre, [w:] United States and Europe. Conflict versus Collaboration, red. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Katarzyna Spiechlanin, Łukasz Wordliczek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  ss. 105-110.

2005, Globalizing University or How Canadian is Canadian Higher Education?, [w:] Place and Memory in Canada: Global Perspectives, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, ss. 447-454.

1999, Nagość i rytuał: „Pardise Now" Living Theatre, [w:] W stronę rytuału. Od Yeatsa do Węgajt, red. Małgorzata Sugiera, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 83-96.

1997, Broadwayowski teatr reżysera: „Tramwaj zwany pożądaniem" w inscenizacji Elii Kazana, [w:] Arcydzieła inscenizacji. Od Reinhardta do Wilsona, red. Krzysztof Pleśniarowicz, Małgorzata Sugiera, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss.  35-52.

2022, Emocje w królestwie racjonalności. O roli emocji w działaniach krakowskich uczelni, „Relacje Międzykulturowe – Intercutural Relations”, 1 (11), https://doi.org/10.12797/RM.01.2022.11.03, ss. 41-60 (wspólnie z Aleksandrą Lis).

2021, The COVID-19 Pandemic as an Opportunity for a Permanent Reduction in Civil, “Studia Iuridica Lublinensia”, XXX (4), DOI: 10.17951/sil.2021.30.4.77-109, ss. 78-108 (wspólnie z Pawłem Chmielnickim, Dobrochną Minich, Michałem Stachurą oraz Konradem Szocikiem).

2019, Stosunki międzynarodowe w szkole wyższej. Praktyka, „Sprawy międzynarodowe”, 72, nr 1.

2018, Justyna M. Bugaj, Radosław Rybkowski, The use of international rankings in the formulation of university strategic goals—the Polish perspective, “Journal of Economics and Management” 34 (4)/2018, ss. 39-57.

2014, University Experience as Community Building, “Humanities and Social Sciences Latvia”, vol. 22, issue 2 (Autumn-Winter 2014), ss. 4-13

2013, Prawo do edukacji. Przykład szkolnictwa wyższego Argentyny, Brazylii i Chile, „Horyzonty Wychowania", nr 12 (24), ss. 219-237.

2013, Exploring the Future, „Horyzonty Polityki/Horizons of Politics", nr 4 (9), ss. 15-26.

2013, Europenization of European Universities. Between Two Currents of Changes, „Horyzonty Polityki", nr 4 (8), ss. 111-123.

2012, Przekazywanie zrozumienia. Komunikowanie w szkolnictwie wyższym, „Horyzonty Wychowania", nr 11 (21), ss. 115-128.

2011, Dyskurs strachu? Jak się nie bać współczesnych mediów, „Horyzonty Wychowania", nr 10 (19), ss. 43-56.

2011, Chciwość.edu. Chciwość, uniwersytety i polityka – amerykańskie uczelnie w Zatoce Perskiej, „Horyzonty Polityki", nr 2 (2), ss. 223-239.

2010, Empty Promises, Empty Wallets, Pocket Full of Debts, „Politeja", vol. 13, ss. 251-265.

2009, Czy uczelnia daje do myślenia? Amerykańskie definiowanie ogólnego wykształcenia w college'ach, „Horyzonty Wychowania", nr 8, (16), ss. 41-59.

2009, The Autonomy of American Colleges, „Ad Americam", vol. 10, ss. 75-88.

2008, Wielkie wybieranie, „Krakowskie Studia Międzynarodowe", nr 3, ss. 9-13.
 
2006, Rola ogólnego wykształcenia wyższego w społeczeństwie wiedzy, „Nauka i szkolnictwo wyższe", nr 2/28, ss. 27-33.

2005, After Affirmative Action, „Ad Americam", vol. 6, ss. 31-35.

2003, NAFTA and National Identity, „Ad Americam", vol. 4, ss. 49-56.

2001, Entertainment or enterprise? (Law and American commercial theatre), „Ad Americam", vol. 2, ss. 94-99.

2000, Gentlemani rozmawiają o pieniądzach: Perspektywy nauczania zarządzania kulturą w USA, „Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych",  ss. 13-20.

2015, Eyes on America. II, Wydawnictwo AT, Kraków.

2011, Miroslava Adamik Šimegová, Rozwiązywanie emocjonalnych problemów dzieci w szkole podstawowej, [w:] „Horyzonty Wychowania", nr 10 (19), ss. 167-187.

2010, Malcolm Macmillan, Lęk i afekt w psychoanalizie, [w:] „Horyzonty Wychowania", nr 9 (18), ss. 21-33.

2011, Antoni Verger, GATS and the Global Politics of Higher Education, New York: Routledge, 2009 / rec. [w:] „Horyzonty Polityki" nr 2, ss. 397-401.

2011, Klaus Dodds, Geopolitics: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2007 / rec. [w:] „Horyzonty Polityki" nr 2, ss. 433-434.

2010, Wspieranie lokalnego szkolnictwa wyższego po amerykańsku, [w:] III Konferencja „Małopolska otwarta na wiedzę", Kraków: Małopolski Urząd Pracy, ss. 13-15.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze i media

 • 2020 - grant Horyzont 2020, członek zespołu, projekt: RiTrain Plus (Research Infrastructure Training Plus) w ramach działania „Support to policy and international cooperation"

Jako dwukrotny stypendysta Polish-American Fulbright Commission

 • 2004 – Fulbright Institute for the Studies of the Civilization of the United States
 • 2009 – The emergence of US federal higher education policy (New York University)

Jako dwukrotny stypendysta Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Kanady

 • 2010 – Canadian Higher Education Policy (York University)
 • 2012 – Canadian Political System: Balancing Federal-Provincial Powers (York University)