Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Magdalena Lisińska

dr Magdalena Lisińska

Dr nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2018). Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia licencjackie i magisterskie na kierunku stosunki międzynarodowe (2012 i 2014), studia magisterskie na kierunku amerykanistyka ze specjalnością Ameryka Łacińska (2015), studia doktoranckie w zakresie nauk o polityce (2018). Dwukrotnie przebywała jako wizytująca pracowniczka naukowa w Centrum Studiów nad Obywatelstwem, Państwem i Sprawami Politycznymi (Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Políticos, CEAP) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Buenos Aires (2016, 2017). Prowadziła również badania i kwerendy na Uniwersytecie w Helsinkach (2017), Uniwersytecie Londyńskim -School of Advanced Study (2018) i Wolnym Uniwersytecie Berlina (2018). Stypendystka programu Erasmus+ na Uniwersytecie Autonomicznym w Madrycie (2016). 

Funkcje:

  • Pełnomocniczka Dziekana WSMiP UJ ds. promocji
  • współpraca w POB Future Soc i Global Trends Lab
Zainteresowania naukowe:
  • Polityka wewnętrzna i zagraniczna Argentyny 
  • Stosunki międzynarodowe na zachodniej półkuli 
  • Polityka USA wobec Ameryki Łacińskiej
  • Wyzwania bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej, szczególnie przestępczość zorganizowana.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2019, Argentine Foreign Policy during the Military Dictatorship, 1976–1983. Between a Nationalist and Pragmatic Approach, London and New York: Palgrave Macmillan, ss. 197.

2015, Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych, red. Magdalena Lisińska, Beata Beliavska, Kraków: Wyd. KSSM, ss. 162.

2017, Sen o potędze. Polityka zagraniczna Argentyny w okresie prezydentury Cristiny Fernández de Kirchner. [w:] Badanie polityki zagranicznej państwa: Stany Zjednoczone, Azja Wschodnia, Bliski Wschód & Ameryka Łacińska, red. Paulina Matera, Małgorzata Pietrasiak, Radosław Bania, Michał Stelmach, Warszawa: Wyd. Rambler, ss. 319- 339.

2017, Argentyńska transformacja demokratyczna w świetle teorii Guillerma O’Donnella, [w:] Współczesne polityczno-prawne systemy państw Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej, red. Krystian Complak, Patryk Gutierrez, Jolanta Rosiak, Wrocław: Wyd. WPAiE UWr, ss. 39-60.

2017, Dawno, dawno temu w odległej Galaktyce. Archetyp trickstera w sadze Gwiezdnych wojen, [w:] Trickster i inne postaci ambiwalentne w najnowszej popkulturze, red. Anna Kuchta, Joanna Malita-Król, Kraków: Wyd. ATW, ss. 55-65.

2015, Trzecia droga. Peronistowski justycjalizm a argentyńska gospodarka w drugiej połowie XX w., [w:] Idea jako czwarty czynnik produkcji, red. Jacek Malczewski, Marcin Kaliński, Piotr Eckhardt, Kraków: Wyd. Kasper, ss. 158-181.

2015, Czy Malwiny są argentyńskie? Spór o archipelag Falklandów-Malwinów z perspektywy latynoamerykańskiej, [w:] Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych, red. Magdalena Lisińska, Beata Beliavska, Kraków: Wyd. KSSM, ss. 129-142.

2012, Stosunki Polski z państwami Ameryki Łacińskiej w latach 1989-1999, [w:] Polityka zagraniczna Polski. Wybrane zagadnienia i problemy, red. Piotr Bajor, Tomasz Młynarski, Kraków: Wyd. KSSM, ss. 155-166.

2012, Spór falklandzki w kontekście działań Organizacji Narodów Zjednoczonych, [w:] (red.), Spory Międzynarodowe, wyzwanie dla współczesnego świata?, red. Anita Garnuszek, Aleksandra Surma, Laura Mazur, Warszawa: Wyd. WPiA UW, ss. 228-256.

2019, Nationalism and Dictatorship. The 1982 Falkland Islands Crisis, "Ad Americam" nr 20, ss. 29-44.

2019, Amerykańska polityka praw człowieka wobec Argentyny w czasie „brudnej wojny” 1976-1983, “Politeja” nr 2(59), ss. 299-325.

2019, Las políticas de género durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina (2007-2015) [Polityki równości płci w czasie prezydentury Cristiny Fernández de Kirchner w Argentynie (2007-2015)] “Anuario Latinoamericano. Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” nr 8, ss. 173-188.

2019, Wybory w Argentynie, czyli czerwona kartka dla neoliberalizmu, Krytyka Polityczna (online).

2018, Las “fronteras ideológicas” y la última dictadura militar en Argentina (1976-1983): el caso de las operaciones encubiertas en América Central, [“Granice ideologiczne” i dyktatura wojskowa 1976-1983. Przykład tajnych operacji w Ameryce Środkowej] “Anuario Latinoamericano. Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” nr 6, ss. 67-84.

2017, Stan bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej w 2016 roku, „Przegląd Strategiczny”, nr 10/2017, ss. 529-545. 

2017, Zjawisko dehumanizacji w trakcie argentyńskiej dyktatury wojskowej 1976-1983. Przykład działania Szkoły Mechaników Marynarki Wojennej ESMA w Buenos Aires, “Ameryka Łacińska”, nr 3(97), ss. 85-106.

2016, Is the Archipelago a Political Tool? The role of the Falkland Islands Sovereignty Dispute in the Argentine Policy During the Kirchner’s Era, “Ad Americam. Journal of American Studies” nr 17, ss. 119-134.

2015, Stosunki argentyńsko-brytyjskie w kontekście sporu falklandzkiego po roku 1982, „Ameryka Łacińska” 2015, nr 3-4 (89-90), ss. 73-100. 

2014, Argentyńsko-amerykańska współpraca militarna w okresie dyktatury wojskowej w Argentynie w latach 1976-1983, „Poliarchia”, nr 2(3), ss. 33-58. 

2013, Wzrost zubożenia społeczeństwa argentyńskiego jako skutek kryzysu lat 1999-2002, „Ameryka Łacińska” rok XXI 2013 Suplement, ss. 35-35.

2020, 23-24 października, Międzynarodowe sympozjum integracyjne „Badania latynoamerykanistyczne w Polsce: najnowsze doświadczenia, osiągnięcia, perspektywy i wyzwania”, konferencja online organizowana przez Uniwersytet Warszawski. Referat: Ideological roots of violence under the 1976-1983 military dictatorship in Argentina. 

2020, 25 września, "Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego", konferencja online współorganizowana przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Referat: Kryzys polityczny w Boliwii w świetle teorii sekurytyzacji.  

2019, 7-8 listopada, IX Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia. Referat: "PROSUR jako nowa forma współpracy państw rozwijających się w Ameryce Łacińskiej".

2019, 19-20 września, III Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa: "Systemy bezpieczeństwa: wymiar lokalny, regionalny i globalny", Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "W stronę subregionalnej wspólnoty bezpieczeństwa? Przykład Wspólnego Rynku Południa (Mercosur)".

2019, 29 maja, „X Festiwal Dyplomatyczny: 30 lat dyplomacji III RP”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Polska dyplomacja wobec Ameryki Łacińskiej i Karaibów po roku 1989".

2019, 22-23 maja, „V Spotkania Naukowe z Ameryką Łacińską”, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin. Referat: "Polityka zagraniczna Argentyny".

2019, 4-5 kwietnia, Annual Conference of the Society for Latin American Studies, University of Leicester, Wielka Brytania. Referat: "Argentine territorial nationalism during the 1976-1983 military dictatorship".

2018, 22 maja, „Różne oblicza przestępczości w XXI wieku”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Przestępczość zorganizowana i przemoc we współczesnej Argentynie".

2017, 9-10 listopada, VII Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Integracja regionalna w argentyńskiej polityce zagranicznej Mauricia Macriego".

2017, 24-25 października, “Beyond Europe: politics and change in global and regional affairs”, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań. Referat: "Security in Latin America in 2016".

2017, 21-22 września, II Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Rola mediów społecznościowych w meksykańskiej wojnie narkotykowej".

2017, 15-16 maja, “Los países latinoamericanos en el aspecto jurídico, social y filosófico”, Uniwersytet Wrocławski. Referat: "Stagnation or Progress? Gender Policy During the presidency of Cristina Fernández de Kirchner in Argentina (2007-2015)". 

2017, 6-7 kwietnia, Annual Conference of the Society for Latin American Studies, University of Glasgow, Wielka Brytania. Referat: "Ideological construction of the enemy. The case of the 1976-1983 military dictatorship in Argentina".

2016, 16-18 listopada, „Ikony i symbole Kanady”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Why the world has fallen in love with Canada’s PM? The political leadership of Justin Trudeau".

2016, 9-10 listopada, VI Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki. Referat: "Sen o potędze? Polityka zagraniczna Argentyny w okresie prezydentury Cristiny Fernández de Kirchner".

2016, 21-22 września 2016, Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Transgraniczne zagrożenia bezpieczeństwa w subregionie Południowego Stożka (Cono Sur)".

2016, 23-25 czerwca, Co-joint Convention of the Central and East European International Studies Association (CEEISA) and the International Studies Association (ISA). “The Politics of International Relations”, University of Ljubljana, Słowenia. Referat: "Is the foreign policy in Latin America ideologically biased? The case of Argentina".

2016, 27-29 kwietnia, „Hollywood – kreując USA”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Problematic Reality. Hispanics and Latinos in American cinema".

2016, 7-8 kwietnia, Annual Conference of the Society for Latin American Studies, University of Liverpool, Wielka Brytania. Referat: "The Falklands/Malvinas sovereignty dispute: Is British-Argentine reconciliation a possible scenario?"

2015, 18-20 listopada, „Kanada a Świat”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Canada-Cuba relations. Cordial bond or pragmatic policy?".

2015, 29 września, III Kongres Politologii, „Odsłony polityki”. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Referat: "Archipelag jako narzędzie polityczne. Spór falklandzki w polityce wewnętrznej Argentyny".

2015, 18-20 czerwca, “Interdisciplinary Approaches to Security in the Changing World”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "The South Atlantic in the Argentine foreign and security policies in the 21th century". 

2015, 20 kwietnia, „Kraje latynoamerykańskie w ujęciu prawnym, społecznym i filozoficznym”, Uniwersytet Wrocławski. Referat: "Argentyńskie przemiany demokratyczne w świetle teorii transformacji Guillermo O'Donnella".

2015, 14-18 kwietnia, “The politics of conflict and cooperation”, Birkbeck University, Londyn. Referat: "The Role of the United Nations in the Anglo-Argentine Falklands/Malvinas dispute".

2019, 25 marca, "Autorytaryzm zideologizowany – dyktatura wojskowa lat 1976-1983 w Argentynie". Seminarium  latynoamerykańskie „Oblicza dyktatury. Autorytaryzmy Ameryki Łacińskiej w ujeciu porównawczym”. Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

2019, 29 maja, "Polska dyplomacja wobec Ameryki Łacińskiej i Karaibów  po roku 1989". Wykład wygłoszony w ramach X Festiwalu Dyplomatycznego. Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron