Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Faculty

Web Content Display Web Content Display

Magdalena Lisińska, Ph.D.

Magdalena Lisińska, Ph.D.

PhD in political science (2018), graduated from the Jagiellonian University in Krakow. She completed a bachelor's and master's degree in international relations (2012, 2014), a master’s degree in Latin American studies (2015), and a doctoral program in the field of political science (2018). She was twice a visiting researcher at the Center of Studies on Citizenship, State and Political Affairs (Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Políticos, CEAP) of the School of Social Sciences of the University of Buenos Aires (2016, 2017). She also conducted her research at the Helsinki University (2017), the University of London, School of Advanced Studies (2018), and the Free University of Berlin (2018). Benefiting from the Erasmus Program, she spent a semester at the Autonomous University of Madrid (2016). 

Functions:

  • Dean's Representative for promotion
  • cooperation in POB Future Soc and Global Trends Lab

Academic interests:

  • Argentine domestic and foreign policy
  • International relations in the Western Hemisphere
  • United States policy towards Latin America
  • Security challenges in Latin America, mainly organized crime.

Web Content Display Web Content Display

Publications

Books

2019, Argentine Foreign Policy during the Military Dictatorship, 1976–1983. Between a Nationalist and Pragmatic Approach, London and New York: Palgrave Macmillan, pp. 197.

Editions

2015, Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych [Latin America in international relations] Magdalena Lisińska, Beata Beliavska, Kraków: Wyd. KSSM, pp. 162.
 

Chapters

2019, Nationalism and Dictatorship.The 1982 Falkland Islands Crisis, "Ad Americam" Vol. 20, pp. 29-44. 

2017, Polityka zagraniczna Argentyny w okresie prezydentury Cristiny Fernández de Kirchner [A dream of Power. Argentine foreign Policy during the presidency of Cristina Fernández de Kirchner]. In Badanie polityki zagranicznej państwa: Stany Zjednoczone, Azja Wschodnia, Bliski Wschód & Ameryka Łacińska, red. Paulina Matera, Małgorzata Pietrasiak, Radosław Bania, Michał Stelmach, Warszawa: Wyd. Rambler, pp. 319- 339.

2017, Argentyńska transformacja demokratyczna w świetle teorii Guillerma O’Donnella [Argentine democratic transformation in the light of Guillermo O’Donnell’s theory]. In Współczesne polityczno-prawne systemy państw Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej, red. Krystian Complak, Patryk Gutierrez, Jolanta Rosiak, Wyd. WPAiE UWr, Wrocław 2017, pp. 39-60.

2017, Dawno, dawno temu w odległej Galaktyce. Archetyp trickstera w sadze Gwiezdnych wojen [A long time ago in a galaxy far, far away. The trickster archetype in the Star Wars saga]. In Trickster i inne postaci ambiwalentne w najnowszej popkulturze, red. Anna Kuchta, Joanna Malita-Król, Kraków: Wyd. ATW, pp. 55-65.

2015, Trzecia droga. Peronistowski justycjalizm a argentyńska gospodarka w drugiej połowie XX w., [The third position. Peronist justicialism and Argentine economyin the secondo half of the 20th century]. In Idea jako czwarty czynnik produkcji, red. Jacek Malczewski, Marcin Kaliński, Piotr Eckhardt, Kraków: Wyd. Kasper, pp. 158-181.

2015, Czy Malwiny są argentyńskie? Spór o archipelag Falklandów-Malwinów z perspektywy latynoamerykańskiej [Are the Malvinas Argentine? The Falklands sovereignity dispute from a Latin American perspective]. In Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych, red. Magdalena Lisińska, Beata Beliavska, Kraków: Wydawnictwo KSSM, pp. 129-142.

2012, Stosunki Polski z państwami Ameryki Łacińskiej w latach 1989-1999 [The Polish-Latin American Relations in the years 1989-1999]. In Polityka zagraniczna Polski. Wybrane zagadnienia i problemy, red. Piotr Bajor, Tomasz Młynarski, Kraków: Wyd. KSSM, pp. 155-166.

2012, Spór falklandzki w kontekście działań Organizacji Narodów Zjednoczonych [The Role of the United Nations in the Falklands dispute]. In: Spory Międzynarodowe, wyzwanie dla współczesnego świata?, red. Anita Garnuszek, Aleksandra Surma, Laura Mazur Warszawa: WPiA UW, pp. 228-256.

Articles

2019, Amerykańska polityka praw człowieka wobec Argentyny w czasie „brudnej wojny” 1976-1983 [The U. S. human rights policy towards Argentina during the “Dirty

2019, Las políticas de género durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina (2007-2015) [Gender policies during the presidency of Cristina Fernández de Kirchner in Argentina (2007-2015)] “Anuario Latinoamericano. Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” no. 8, pp. 173-188.

2019, Wybory w Argentynie, czyli czerwona kartka dla neoliberalizmu, Krytyka Polityczna (online).

2018, Las “fronteras ideológicas” y la última dictadura militar en Argentina (1976-1983): el caso de las operaciones encubiertas en América Central, [The concept of “ideological frontiers” and the last military dictatorship in Argentina (1976-1983): the case of covert operations in Central America] “Anuario Latinoamericano. Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” no. 6, pp. 67-84.

2017, Stan bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej w 2016 roku [Security in Latin America in 2016], „Przegląd Strategiczny”, no. 10/2017, pp. 529-545. 

2017, Zjawisko dehumanizacji w trakcie argentyńskiej dyktatury wojskowej 1976-1983. Przykład działania Szkoły Mechaników Marynarki Wojennej ESMA w Buenos Aires [The phenomenon of dehumanization during the 1976-1983 military dictatorship in Argentina. The case of the Naval School of Mechanical Engineering ‘ESMA’ in Buenos Aires] “Ameryka Łacińska”, no 3(97), pp.. 85-106.

2016, Is the Archipelago a Political Tool? The role of the Falkland Islands Sovereignty Dispute in the Argentine Policy During the Kirchner’s Era, “Ad Americam. Journal of American Studies” nr 17, pp. 119-134.

2015, Stosunki argentyńsko-brytyjskie w kontekście sporu falklandzkiego po roku 1982, [The Argentine-British Relations in the Context of the Falklands Dispute After 1982] „Ameryka Łacińska” 2015, no 3-4 (89-90), pp. 73-100. 

2014, Argentyńsko-amerykańska współpraca militarna w okresie dyktatury wojskowej w Argentynie w latach 1976-1983 [The Argentine-American military cooperation during the 1976-1983 military dictatorship in Argentina], "Poliarchia", no. 2(3), pp. 33-58. 

2013, Wzrost zubożenia społeczeństwa argentyńskiego jako skutek kryzysu lat 1999-2002 [The impoverishment of Argentine society as a result of the 1999-2002 economic crisis], „Ameryka Łacińska” XXI 2013 Suplement, pp. 35-35.

Selected conference papers

2020, 23-24 October, International symposium “Latin American research in Poland: recent experiences, achievements, perspectives and challenges”, international conference organized by the University of Warsaw. Paper: Ideological roots of violence under the 1976-1983 military dictatorship in Argentina. 

2020, 25 September, "Crisis of the contemporary security system: in search of a new international order" – international conference co-organized by the Faculty of International and Political Studies of the JU. Paper: Political crisis in Bolivia in light of securitization theory [in Polish].  

2019, 7-8 November, IX Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Poland. Paper: "PROSUR jako nowa forma współpracy państw rozwijających się w Ameryce Łacińskiej".

2019, 19-20 September, III Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa: "Systemy bezpieczeństwa: wymiar lokalny, regionalny i globalny", Jagiellonian University in Kraków, Poland. Paper: "W stronę subregionalnej wspólnoty bezpieczeństwa? Przykład Wspólnego Rynku Południa (Mercosur)".

2019, 29 May, „X Festiwal Dyplomatyczny: 30 lat dyplomacji III RP”, Jagiellonian University in Kraków. Paper: "Polska dyplomacja wobec Ameryki Łacińskiej i Karaibów  po roku 1989".

2019, 22-23 May, „V Spotkania Naukowe z Ameryką Łacińską”, Maria Curie Skłodowska University, Lublin, Poland. Paper: "Polityka zagraniczna Argentyny".

2019, 4-5 April, Annual Conference of the Society for Latin American Studies, University of Leicester, United Kingdom. Paper: "Argentine territorial nationalism during the 1976-1983 military dictatorship".

2018, 22 May, “The many faces of crime in the 21st century”, Jagiellonian University in Kraków, Poland. Paper: "Organized crime and violence in contemporary Argentina" [in Polish].

2017, 9-10 November, 7th Convention of the Polish International Studies Association, Jagiellonian University in Kraków, Poland. Paper: "Regional integration and Argentinian Foreign Policy under Mauricio Macri" [in Polish].

2017, 24-25 October, “Beyond Europe: politics and change in global and regional affairs”, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. Paper: "Security in Latin America in 2016".

2017, 21-22 September, “2th Jagiellonian Security Conference”, Jagiellonian University in Kraków, Poland. Paper: "Social media and the Mexican drug war" [in Polish].

2017, 15-16 May, “Los países latinoamericanos en el aspecto jurídico, social y filosófico”, University od Wrocław, Poland. Paper: "Stagnation or Progress? Gender Policy During the presidency of Cristina Fernández de Kirchner in Argentina (2007-2015)". 

2017, 6-7 April, Annual Conference of the Society for Latin American Studies, University of Glasgow, Glasgow, United Kingdom. Paper: "Ideological construction of the enemy. The case of the 1976-1983 military dictatorship in Argentina".

2016, 16-18 November, “Icons and symbols of Canada”, Jagiellonian University in Kraków, Poland. Paper: "Why the world has fallen in love with Canada’s PM? The political leadership of Justin Trudeau".

2016, 9-10 November, 6th Convention of the Polish International Studies Association, University of Łódź, Poland. Paper: "Argentine foreign Policy during the presidency of Cristina Fernández de Kirchner" [in Polish].

2016, 21-22 September 2016, Jagiellonian Security Conference, Jagiellonian University in Kraków, Poland. Paper: "Cross-border security threats in the Southern Cone (Cono Sur)" [in Polish]. 

2016, 23-25 June, Co-joint Convention of the Central and East European International Studies Association (CEEISA) and the International Studies Association (ISA). “The Politics of International Relations”, University of Ljubljana, Slovenia. Paper: "Is the foreign policy in Latin America ideologically biased? The case of Argentina".

2016, 27-29 April, “Hollywood – creating the U.S”, Jagiellonian University in Kraków, Poland. Paper: "Problematic Reality. Hispanics and Latinos in American cinema".

2016, 7-8 April, Annual Conference of the Society for Latin American Studies, University of Liverpool, United Kingdom. Paper: "The Falklands/Malvinas sovereignty dispute: Is British-Argentine reconciliation a possible scenario?".
2015, 18-20 November, “Canada and the world”, Jagiellonian University in Kraków, Poland. Paper: "Canada-Cuba relations. Cordial bond or pragmatic policy?".

2015, 29 September, 3rd Polish Congress of Political Science, Jagiellonian University in Kraków, Poland. Paper: "The Archipelago as a political tool. The Falkland Islands sovereignty dispute in Argentine domestic policy" [in Polish]. 

2015, 18-20 June, “Interdisciplinary Approaches to Security in the Changing World”, Jagiellonian University in Kraków, Poland. Paper: "The South Atlantic in the Argentine foreign and security policies in the 21th century". 

2015, 20 April, “The Latin American states in legal, social and philosophical context”, University of Wrocław, Poland. Paper: "Argentine democratic transformation in the light of Guillermo O'Donnell’s theory" [in Polish]. 

2015, 14-18 April, “The politics of conflict and cooperation”, Birkbeck University, London, United Kingdom. Paper: "The Role of the United Nations in the Anglo-Argentine Falklands/Malvinas dispute".

Other public appearances

2019, 25 March, “Authoritarism ideologized – the 1976-1983 military dictatorship in Argentina”. Latin American seminar “Faces of dictatorship. Latin American authoritarianism in comparative perspective”. Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University, Kraków.

2019, 29 May, “Polish diplomacy towards Latin America and Carribean”. Lecture held during the 10th Diplomatic Festival. Institute of Political Science and International Relations of the Jagiellonian University in Kraków.

 

Web Content Display Web Content Display