Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Magdalena Lisińska

dr Magdalena Lisińska

Dr nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2018). Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia licencjackie i magisterskie na kierunku stosunki międzynarodowe (2012 i 2014), studia magisterskie na kierunku amerykanistyka ze specjalnością Ameryka Łacińska (2015), studia doktoranckie w zakresie nauk o polityce (2018). Przebywała jako wizytująca pracowniczka naukowa w Centrum Studiów nad Obywatelstwem, Państwem i Sprawami Politycznymi (Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Políticos, CEAP) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Buenos Aires (2016, 2017), w Pracowni Badań nad Państwem, Obywatelstwem i Rodziną (Unidad de Investigación y Extensión sobre Estado, Ciudadanía y Familias, ECiFa) na Wydziale Nauk Społecznych Narodowego Uniwersytetu Quilmes (2022, 2023) oraz w Regionalnym Centrum Uniwersyteckim Obszaru Atlantyku (C.U.R.Z.A. - Centro Universitario Regional Zona Atlántica) Narodowego Universytetu Comahue (2023). Prowadziła również badania i kwerendy na Uniwersytecie w Helsinkach (2017), Uniwersytecie Londyńskim -School of Advanced Study (2018) i Wolnym Uniwersytecie Berlina (2018, 2021). Stypendystka programu Erasmus+ na Uniwersytecie Autonomicznym w Madrycie (2016) i Uniwersytecie w Katanii (2023). Laureatka stypendium START 2021 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla najlepszych młodych naukowców (2021), nagrody naukowej Rektora UJ (2020, 2023), nagrody naukowej Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (2020), nagrody naukowej krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (2020).

Funkcje:

  • Pełnomocniczka Dziekana WSMiP UJ ds. promocji
  • Reprezentantka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Latin America Subgroup konsorcjum Una Europa 

Zainteresowania naukowe:

  • Współczesna Argentyna
  • Historia polityczna Argentyny
  • Relacje między argentyńska polityką wewnętrzną i zagraniczną
  • Południowy Atlantyk i Archipelag Malwinów/Falklandów  
  • Przestępczość zorganizowana w Ameryce Łacińskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2022, Kraj Srebrnej Rzeki. Argentyna od spotkania światów do czasów współczesnych, Kraków: Universitas, ss. 256

2019, Argentine Foreign Policy during the Military Dictatorship, 1976–1983. Between a Nationalist and Pragmatic Approach, London and New York: Palgrave Macmillan, ss. 197.

2022, "Politeja", vol. 19, no. 6(81): Studies in Latin America (numer specjalny współredagowany z Moniką Sawicką).

2015, Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych, red. Magdalena Lisińska, Beata Beliavska, Kraków: Wyd. KSSM, ss. 162.

2020, W stronę subregionalnej wspólnoty bezpieczeństwa? Przykład Wspólnego Rynku Południa (Mercosur), [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe: aspekty metodologiczne i systemowe, red. Piotr Bajor, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 181-196

2017, Sen o potędze. Polityka zagraniczna Argentyny w okresie prezydentury Cristiny Fernández de Kirchner. [w:] Badanie polityki zagranicznej państwa: Stany Zjednoczone, Azja Wschodnia, Bliski Wschód & Ameryka Łacińska, red. Paulina Matera, Małgorzata Pietrasiak, Radosław Bania, Michał Stelmach, Warszawa: Wyd. Rambler, ss. 319- 339.

2017, Argentyńska transformacja demokratyczna w świetle teorii Guillerma O’Donnella, [w:] Współczesne polityczno-prawne systemy państw Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej, red. Krystian Complak, Patryk Gutierrez, Jolanta Rosiak, Wrocław: Wyd. WPAiE UWr, ss. 39-60.

2017, Dawno, dawno temu w odległej Galaktyce. Archetyp trickstera w sadze Gwiezdnych wojen, [w:] Trickster i inne postaci ambiwalentne w najnowszej popkulturze, red. Anna Kuchta, Joanna Malita-Król, Kraków: Wyd. ATW, ss. 55-65.

2015, Trzecia droga. Peronistowski justycjalizm a argentyńska gospodarka w drugiej połowie XX w., [w:] Idea jako czwarty czynnik produkcji, red. Jacek Malczewski, Marcin Kaliński, Piotr Eckhardt, Kraków: Wyd. Kasper, ss. 158-181.

2015, Czy Malwiny są argentyńskie? Spór o archipelag Falklandów-Malwinów z perspektywy latynoamerykańskiej, [w:] Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych, red. Magdalena Lisińska, Beata Beliavska, Kraków: Wyd. KSSM, ss. 129-142.

2012, Stosunki Polski z państwami Ameryki Łacińskiej w latach 1989-1999, [w:] Polityka zagraniczna Polski. Wybrane zagadnienia i problemy, red. Piotr Bajor, Tomasz Młynarski, Kraków: Wyd. KSSM, ss. 155-166.

2012, Spór falklandzki w kontekście działań Organizacji Narodów Zjednoczonych, [w:] (red.), Spory Międzynarodowe, wyzwanie dla współczesnego świata?, red. Anita Garnuszek, Aleksandra Surma, Laura Mazur, Warszawa: Wyd. WPiA UW, ss. 228-256.

2023, The Falklands/Malvinas as an Identity Dispute: A Constructivist Analysis of the British and Argentinian Positions, "The International Spectator", online first, 25 Sep 2023.

2023, La diplomacia económica y la deuda externa argentina durante la última dictadura militar 1976–1983 ["Dyplomacja ekonomiczna i argentyński dług zagraniczny podczas dyktatury wojskowej 1976-1983"] “Anuario Latinoamericano. Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” nr 15, ss. 133-151.

2023, Three Models of Presidential Impeachment in South America, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" nr 2(72), ss. 287-296 (współautorka: Alicja Fijałkowska-Myszyńska).

2022, Political Polarization in Times of Crisis: La grieta and Its Impact on Argentine Democracy during the COVID-19 Pandemic, "Politeja", Vol. 19 No. 6(81): Studies in Latin America, ss. 123-138.

2022, A struggle for influence. The conflict between the government of Cristina Fernández Kirchner’s and Grupo Clarín in Argentina. “Zeszyty Prasoznawcze” nr 4 (252), ss. 37-51.

2020, Ni Una Menos, czyli feminizm po argentyńsku, "Ameryka Łacińska" nr 3 (109-110) ss. 41-58.

2019, Nationalism and Dictatorship. The 1982 Falkland Islands Crisis, "Ad Americam" nr 20, ss. 29-44.

2019, Amerykańska polityka praw człowieka wobec Argentyny w czasie „brudnej wojny” 1976-1983, “Politeja” nr 2(59), ss. 299-325.

2019, Las políticas de género durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina (2007-2015) [Polityki równości płci w czasie prezydentury Cristiny Fernández de Kirchner w Argentynie (2007-2015)] “Anuario Latinoamericano. Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” nr 8, ss. 173-188.

2019, Wybory w Argentynie, czyli czerwona kartka dla neoliberalizmu, Krytyka Polityczna (online).

2018, Las “fronteras ideológicas” y la última dictadura militar en Argentina (1976-1983): el caso de las operaciones encubiertas en América Central, [“Granice ideologiczne” i dyktatura wojskowa 1976-1983. Przykład tajnych operacji w Ameryce Środkowej] “Anuario Latinoamericano. Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” nr 6, ss. 67-84.

2017, Stan bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej w 2016 roku, „Przegląd Strategiczny”, nr 10/2017, ss. 529-545. 

2017, Zjawisko dehumanizacji w trakcie argentyńskiej dyktatury wojskowej 1976-1983. Przykład działania Szkoły Mechaników Marynarki Wojennej ESMA w Buenos Aires, “Ameryka Łacińska”, nr 3(97), ss. 85-106.

2016, Is the Archipelago a Political Tool? The role of the Falkland Islands Sovereignty Dispute in the Argentine Policy During the Kirchner’s Era, “Ad Americam. Journal of American Studies” nr 17, ss. 119-134.

2015, Stosunki argentyńsko-brytyjskie w kontekście sporu falklandzkiego po roku 1982, „Ameryka Łacińska” 2015, nr 3-4 (89-90), ss. 73-100. 

2014, Argentyńsko-amerykańska współpraca militarna w okresie dyktatury wojskowej w Argentynie w latach 1976-1983, „Poliarchia”, nr 2(3), ss. 33-58. 

2013, Wzrost zubożenia społeczeństwa argentyńskiego jako skutek kryzysu lat 1999-2002, „Ameryka Łacińska” rok XXI 2013 Suplement, ss. 35-35.

2023, 9 listopada, konferencja “Malvinas, Iglesia Católica y medios de comunicación. Diferentes miradas sobre la Dictadura Militar Genocida 1976-1983”, C.U.R.Z.A (Centro Regional Zona Atlantica - Universidad Nacional del Comahue), Viedma, Argentyna. Referat: "Por qué Malvinas? Ideología, nacionalismo y guerra durante la última dictadura militar argentina 1976-1983”.

2023, 14 listopada, Konferencja "Fuerzas Armadas y Malvinas a 40 años de la recuperación democrática", Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentyna. Referat: “Posiciones desmalvinizadoras y la democracia argentina. De la Guerra de Malvinas hasta el presente".

2022, 24-25 listopada, XI Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. Referat: "Nowe otwarcie czy stare podziały? Polityka administracji Joe Bidena wobec Ameryki Łacińskiej".

2022, 21-23 września, V Kongres Politologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. Referat: "Populizm w Amerykach. Nowe zagrożenie czy stała tendencja?".

2022, 28 czerwca -1 lipca, Sixth Global International Studies Conference, Pontifica Universidad Católica de Argentina, Buenos Aires. Referat: “Nationalism and the junta’s foreign policy: The Falklands/Malvinas case”.

2022, 21-22 kwietnia, Annual Conference of the Society for Latin American Studies, University of Bath, Wielka Brytania. Referat: "Socio-political polarization and Argentina’s pandemic reality".

2021, 9-11 grudnia, Międzynarodowa konferencja "Non state actors as a determinant of contemporary international relations”, Uniwersytet Jagielloński. Wykład Ekspercki: "Argentyńsko-brytyjski spór o Falklandy/Malwiny w przekazie medialnym".

2021, 9 grudnia, Międzynarodowe sympozjum naukowe „2021 Elections in Latin America”, Uniwersytet Jagielloński. Referat: "Legislative elections in Argentina – implications for the current political situation".

2021, 11-13 listopada, Sixth Biennial Conference of the International Association of Inter-American Studies, Laredo, Texas, USA. Referat: "Does Inter-American populism exist? Reflections on populist leadership in Latin America and the US".

2021, 4-5 listopada, X Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. Referat: "Czy pęknięcie można naprawić? Polaryzacja społeczno-polityczna a postpandemiczna przyszłość Argentyny".

2021, 28 maja, Międzynarodowe sympozjum naukowe „ “Desconsolidación de la democracia en América Latina” (online) Uniwersytet Jagielloński. Referat: Política y polarización en Argentina. La democracia en tiempos de pandemia.

2021, 16 kwietnia, Międzynarodowa konferencja naukowa "Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: nowa mapa geopolitycznej rywalizacji" (online), Uniwersytet Lwowski. Referat: Pandemia COVID-19 a przyszłość regionu Ameryki Łacińskiej. Szanse i zagrożenia.

2020, 23-24 października, Międzynarodowe sympozjum integracyjne „Badania latynoamerykanistyczne w Polsce: najnowsze doświadczenia, osiągnięcia, perspektywy i wyzwania”, konferencja online organizowana przez Uniwersytet Warszawski. Referat: Ideological roots of violence under the 1976-1983 military dictatorship in Argentina. 

2020, 25 września, "Kryzys współczesnego systemu bezpieczeństwa: w poszukiwaniu nowego porządku międzynarodowego", konferencja online współorganizowana przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Referat: Kryzys polityczny w Boliwii w świetle teorii sekurytyzacji.  

2019, 7-8 listopada, IX Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia. Referat: "PROSUR jako nowa forma współpracy państw rozwijających się w Ameryce Łacińskiej".

2019, 19-20 września, III Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa: "Systemy bezpieczeństwa: wymiar lokalny, regionalny i globalny", Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "W stronę subregionalnej wspólnoty bezpieczeństwa? Przykład Wspólnego Rynku Południa (Mercosur)".

2019, 29 maja, „X Festiwal Dyplomatyczny: 30 lat dyplomacji III RP”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Polska dyplomacja wobec Ameryki Łacińskiej i Karaibów po roku 1989".

2019, 22-23 maja, „V Spotkania Naukowe z Ameryką Łacińską”, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin. Referat: "Polityka zagraniczna Argentyny".

2019, 4-5 kwietnia, Annual Conference of the Society for Latin American Studies, University of Leicester, Wielka Brytania. Referat: "Argentine territorial nationalism during the 1976-1983 military dictatorship".

2018, 22 maja, „Różne oblicza przestępczości w XXI wieku”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Przestępczość zorganizowana i przemoc we współczesnej Argentynie".

2017, 9-10 listopada, VII Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Integracja regionalna w argentyńskiej polityce zagranicznej Mauricia Macriego".

2017, 24-25 października, “Beyond Europe: politics and change in global and regional affairs”, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań. Referat: "Security in Latin America in 2016".

2017, 21-22 września, II Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Rola mediów społecznościowych w meksykańskiej wojnie narkotykowej".

2017, 15-16 maja, “Los países latinoamericanos en el aspecto jurídico, social y filosófico”, Uniwersytet Wrocławski. Referat: "Stagnation or Progress? Gender Policy During the presidency of Cristina Fernández de Kirchner in Argentina (2007-2015)". 

2017, 6-7 kwietnia, Annual Conference of the Society for Latin American Studies, University of Glasgow, Wielka Brytania. Referat: "Ideological construction of the enemy. The case of the 1976-1983 military dictatorship in Argentina".

2016, 16-18 listopada, „Ikony i symbole Kanady”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Why the world has fallen in love with Canada’s PM? The political leadership of Justin Trudeau".

2016, 9-10 listopada, VI Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki. Referat: "Sen o potędze? Polityka zagraniczna Argentyny w okresie prezydentury Cristiny Fernández de Kirchner".

2016, 21-22 września 2016, Jagiellońska Konferencja Bezpieczeństwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Transgraniczne zagrożenia bezpieczeństwa w subregionie Południowego Stożka (Cono Sur)".

2016, 23-25 czerwca, Co-joint Convention of the Central and East European International Studies Association (CEEISA) and the International Studies Association (ISA). “The Politics of International Relations”, University of Ljubljana, Słowenia. Referat: "Is the foreign policy in Latin America ideologically biased? The case of Argentina".

2016, 27-29 kwietnia, „Hollywood – kreując USA”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Problematic Reality. Hispanics and Latinos in American cinema".

2016, 7-8 kwietnia, Annual Conference of the Society for Latin American Studies, University of Liverpool, Wielka Brytania. Referat: "The Falklands/Malvinas sovereignty dispute: Is British-Argentine reconciliation a possible scenario?"

2015, 18-20 listopada, „Kanada a Świat”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Canada-Cuba relations. Cordial bond or pragmatic policy?".

2015, 29 września, III Kongres Politologii, „Odsłony polityki”. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Referat: "Archipelag jako narzędzie polityczne. Spór falklandzki w polityce wewnętrznej Argentyny".

2015, 18-20 czerwca, “Interdisciplinary Approaches to Security in the Changing World”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "The South Atlantic in the Argentine foreign and security policies in the 21th century". 

2015, 20 kwietnia, „Kraje latynoamerykańskie w ujęciu prawnym, społecznym i filozoficznym”, Uniwersytet Wrocławski. Referat: "Argentyńskie przemiany demokratyczne w świetle teorii transformacji Guillermo O'Donnella".

2015, 14-18 kwietnia, “The politics of conflict and cooperation”, Birkbeck University, Londyn. Referat: "The Role of the United Nations in the Anglo-Argentine Falklands/Malvinas dispute".

2024, 23 kwietnia. „Mechanisms, directions and determinants of Argentine foreign policy since democratic transition”. Wykład gościnny wygłoszony w Instituto de Relações Internacionais, Universidade de Brasília, Brazylia.

2023, 9 listopada, warsztaty "Dictadura y democracia en Argentina: la trastienda de la investigación", C.U.R.Z.A (Centro Regional Zona Atlantica - Universidad Nacional del Comahue), Viedma, Argentina. Wystąpienie: "Investigar dictadura y la guerra de Malvinas desde Polonia. Dificultades y desafíos".

2023, 12 września, "Democracy support workshop". Debata ekspercka w ramach projektu "Euro-Atlantic Forum on Democracy and Security: Our Freedom and Yours". Instytutu Studiów Strategicznych, Kraków.

2023, 24 stycznia, "Dokąd zmierza Ameryka Łacińska? Wyzwania społeczne, gospodarcze i polityczne w wybranych państwach regionu". Debata ekspercka. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.

2022, 11 listopada, “Pensar Malvinas: Diversas dimensiones de la Guerra”. Dyskusja ekspercka. Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentyna.

2019, 25 marca, "Autorytaryzm zideologizowany – dyktatura wojskowa lat 1976-1983 w Argentynie". Seminarium  latynoamerykańskie „Oblicza dyktatury. Autorytaryzmy Ameryki Łacińskiej w ujeciu porównawczym”. Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

2019, 29 maja, "Polska dyplomacja wobec Ameryki Łacińskiej i Karaibów  po roku 1989". Wykład wygłoszony w ramach X Festiwalu Dyplomatycznego. Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze i media

  • 2020-2021 - „Argentyna – historia i społeczeństwo” – projekt własny, monografia.
  • Grant badawczy NCN: "Ideologizacja polityki zagranicznej Argentyny w ramach Procesu Reorganizacji Narodowej 1976-1983" (2016-2019).