Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Małgorzata Zachara, prof. UJ

dr hab. Małgorzata Zachara, prof. UJ

Doktor nauk o polityce (Uniwersytet Jagielloński, 2007); studia magisterskie: nauki polityczne (Uniwersytet Jagielloński 2002). Wykładała m.in. w Centre of Social Innovation (Wiedeń, Austria, 2015), University of Catania (Włochy, 2009), Vaxio University (Szwecja, 2010), Oslo University College (Norwegia, 2010), LUMSA University Rome (Włochy, 2016). Autorka projektów aplikacyjnych z zakresu zarządzania informacją, leadership, komunikacji marketingowej, zachowań konsumenckich w internecie, zorientowanych na transfer wiedzy naukowej do biznesu (2010-2015). Autorka ekspertyz i strategii biznesowych. Kierownik programowy projektu „Szkoła Liderów Politycznych” w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera (2008-2009).

Funkcje:

 • Kierownik programu M.A. in TransAtlantic Studies w latach 2011-2019.

Media:

Wypowiedzi m.in. dla:

Zainteresowania naukowe:

 • zarządzanie globalne
 • leadership
 • polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych
 • międzynarodowa polityka rozwoju
 • nowe technologie informacyjne
 • komunikacja marketingowa
 • zarządzanie wiedzą w organizacjach

Projekty badawcze:

 • Leadership w zarządzaniu globalnym. (badania nakierowane na opracowanie monografii)

Zrealizowane projekty:

 • 2011-2016 „Polska w stosunkach transatlantyckich - narzędzia, perspektywy i znaczenie Polski w kształtowaniu debaty transatlantyckiej.” – grant badawczy Narodowego Centrum Nauki, projekt SYMFONIA, UMO-2011/03/D/HS5/01116. Kierownik grantu.
 • 2012-2014 „Negocjowanie Różnic Kulturowych w erze komunikacji cyfrowej.” – międzynarodowy grant badawczy  Narodowego Centrum Nauki, projekt  HARMONIA, UMO-2012/04/M/HS6/00517. Autor oraz główny wykonawca grantu.  W ramach projektu prowadzono badania w międzynarodowym zespole, obejmującym m.in. specjalistów z Northen Illinois University nad społecznym i komercyjnym wykorzystaniem procesów komunikacyjnych w cyberprzestrzeni.
 • 2014-2015 „Zmiana w stosunkach międzynarodowych - zarządzanie przestrzenią ponadnarodową” dotacja Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych na badania naukowe dla młodych pracowników nauki.
 • 2011-2013 „Global governance” dotacja Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych na badania naukowe dla młodych pracowników nauki.
 • Projekty aplikacyjne
 • „Opracowanie metod zarządzania siecią społecznościową sprofilowanych na potrzeby projektu Get Smarter oraz  specjalistycznego kontentu edukacyjnego wykorzystującego grywalizację i narzędzia głębokiego zaangażowania dla celów platformy wymiany wiedzy”.
 • Badania aplikacyjne i usługi doradcze przeznaczone do wdrożenia w przedsiębiorstwie partnerskim projektu Get Smarter (2014-2015). Projekt prowadzony w ramach programu "Wiedza, praktyka, współpraca” Program Europejskiego Funduszu Społecznego, (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Badania z zakresu mechanizmów komunikacji w cyberprzestrzeni, tożsamości i potrzeb konsumenckich w sieci. Doradztwo w obszarze budowania produktu, dostosowania do potrzeb rynku (w tym rynku amerykańskiego). Opracowanie koncepcji prezentacji produktu na rynku inwestorów amerykańskich (program akceleracyjny w Dolinie Krzemowej).
 •  „Opracowanie koncepcji  oraz wdrożenie w wymiarze pilotażowym strategii budowania relacji konsumenckich z grupą specjalistów na potrzeby firmy Get Smarter. Opracowanie strategii wprowadzenia firmy na rynek amerykański”.
 • Badania aplikacyjne i usługi doradcze przeznaczone do wdrożenia w przedsiębiorstwie partnerskim projektu Get Smarter. Opracowanie strategii internacjonalizacji marki na rynku amerykańskim (2015) .Projekt prowadzony w ramach programu „Badania i rozwój” Program Europejskiego Funduszu Społecznego, (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Badania z zakresu zachowań konsumenckich w internecie, kierunków rozwoju polskiego rynku wiedzy. Badania przemysłowe nakierowane na oszacowanie szans rynkowych produktu w krajach anglojęzycznych.
 •  „Realizacja analiz i badań rynkowych dostosowujących strategię i kondycję firmy do wymogów rynku. Opracowanie nowatorskich mechanizmów zarządzania”. Badania aplikacyjne, przeznaczone do wdrożenia w przedsiębiorstwie partnerskim projektu - KPB Cracovia (2011-2012). Projekt realizowany w ramach programu "Wiedza, praktyka, kadry ” Program Europejskiego Funduszu Społecznego, (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Badania z zakresu współpracy sieciowej, interakcji i komunikacji w ramach  klastrów, komunikacji międzynarodowej, komunikacji rynkowej. Usługi doradcze w obszarze modeli biznesowych, kierunków transformacji firmy.
 •  „Analiza możliwości rozwoju produktu , opracowanie modeli zarządzania na potrzeby ekspansji międzynarodowej i dywersyfikacji działalności” Projekt realizowany w ramach programu "Wiedza i praktyka”   Program Europejskiego Funduszu Społecznego, (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). W ramach projektu zrealizowano badania z zakresu komunikacji rynkowej i zarządzania - badania aplikacyjne oraz usługi doradcze wdrożone w przedsiębiorstwie partnerskim projektu - Grupa Partner (2010).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Monografie

2015, Mechanizmy wpływu w środowisku międzynarodowym. Zastosowanie Centre of Gravity (CoG) dla analizy procesów decyzyjnych w sprawach globalnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 348.

2012, Global Governance. Ład międzynarodowy po zakończeniu stulecia Ameryki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 289.

2010, Broń i dyplomacja. Eksport uzbrojenia w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 262.

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2018, Polska w operacjach pokojowych ONZ po 1989 roku [wraz z Arturem Gruszczakiem, w: Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918 - 2018, Wydawnictwo Narodowego Centrum Kultury, Warszawa 2019, s. 539-560.

2017, Setting the Scene. Transatlantic Relations in Transition [w:] Poland in Transatlantic Relations after 1989. Miracle Fair, ed. Małgorzata Zachara,  Cambridge Scholars Publishing, 2017. s. 9-35. 

2017, Between Atlanticism and Eurocentrism: Polish-American Relations since 1989  [w:]  Poland in Transatlantic Relations after 1989. Miracle Fair, red. Małgorzata Zachara, Cambridge Scholars Publishing, 2017. s. 176-203. 

2016, Strategiczna synergia. Orientacja morska w polityce Chińskiej Republiki Ludowej na podstawie Białej Księgi Bezpieczeństwa z 2015 roku [wraz z Marcinem Szymańskim w:] Region Pacyfiku w latach 1985-2015: Przykład ciągłości i zmiany w regionalnym systemie międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 92-107.

2014, Private voices of public diplomacy: how digital technology shapes the image of states and societies [w:] Digital diversities: social media and intercultural experience, Garry Robson, Małgorzata Zachara, red. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, s. 212-229.

2014, The Second Amendment Dilemma –  Social and Political Divisions over Gun Control in the United States [w:] The United States as a Divided Nation – Past and Present, Marcin Grabowski, Kryštof Kozák and György Tóth (eds.),  Peter Lang Verlag, s. 133-149.

2014, Si vis pacem para bellum  potencjał zbrojeniowy państw jako czynnik dążenia do pokoju w stosunkach międzynarodowych [w: ] Z problematyki pokoju w stosunkach międzynarodowych, red. Wiesław Lizak, Anna M. Solarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa s. 21-35.

2013, Korporacje w sieci globalnych oddziaływań –potencjał współpracy i strategie działania w stosunkach międzynarodowych [w: ] Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, red. Edward Haliżak, Marek Pietraś, Wydawnictwo Rambler, Warszawa, t. II, s. 241-259.

2013, Międzynarodowy handel bronią jako czynnik destabilizujący sytuację państw dysfunkcyjnych, [w:] Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, red. Robert Kłosowicz, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 195-224.                  

2013, Korporacje w sieci globalnych oddziaływań - potencjał współpracy i strategie działania w stosunkach międzynarodowych, [w:] Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, t. II, red. Edward Haliżak, Marek Pietraś, Warszawa: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, ss. 241-258.

2011, Religia w globalnej wiosce,  [w:] Religia w stosunkach międzynarodowych, red. Anna M. Solarz, Hanna Schreiber, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 77-91.

2009, American Strategy toward Global Governance. New Leadership or Crisis of Identity?, [w:] The United States and the World: from Imitation to Challenge, red. Andrzej Mania, Łukasz Wordliczek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 209-223.

2009, Geopolityka granic. Amerykańskie dylematy bezpieczeństwa w XXI wieku, [w:] Amerykomania. Księga jubileuszowa Profesora dra hab. Andrzeja Mani, tom 1, red. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 247-273.

2009, Starcie praktyki i prawa. Prywatne Firmy Wojskowe (PMC) we współczesnym systemie bezpieczeństwa, [w:] Politikon, red. Maksymilian Galon, Adrian Gorgosz, Jacek Szajnert, Kraków: Koło Nauk Politycznych UJ, ss. 79-92.

2007, Wojna sprywatyzowana - rola PMC (Private Military Companies) podczas operacji "Iracka Wolność" oraz w procesie rekonstrukcji Iraku, [w:] Irak. Dylematy Amerykańskiej Interwencji, red. Witold Dzielski, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 179-195.

2005, The Current Structure of the EU Arms Market: Conventional Arms Export Control Policy in Visegrad States, [w:] Security Under Global Pressure, red. I. Tarrosy, Europe Centre PBC, ss. 127-133.

Artykuły naukowe

2020, The Millennial generation in the context of political power: A leadership gap?, "Leadership" (forthcoming) DOI: 10.1177/1742715019885704

2019, Can Institutions Save the World? Neoliberal Institutionalist Perspectiveon Global Governance,  "Stosunki Międzynarodowe/International Relations", t. 55 nr 1,  s. 41-58.

2017, The Transatlantic Globalisation Dilemma: How to Retain Power, While Contesting the Principles?, "Stosunki Międzynarodowe/International Relations", t. 53 nr 1, s. 185-201

2017, The concept of sovereignty in transatlantic relations: new realities versus old debate, "Politeja",  nr 1 (46), s. s. 283-305

2017, Techno Transatlantic. Science and technology in relations between the United States and Europe, "Ad Americam. Journal of American Studies", 18, s. 89-106. 

2011, Postrzeganie stosunków międzynarodowych przez pryzmat zarządzania globalnego, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations",  t. 43, nr 1-2, ss. 61-80.

2009, Balancing the National Interests: U.S. Arms Export Policy, „Ad Americam",  vol. 10, ss. 101-114.

2008, Energy Security In a Globalised World, „Just Change", Issue 13, s. 15.

2008, US-China Education Exchange. Diffusion of Democratic Ideas, Western Values and Economic Standards, „Logos", No 5 (Oct. 2008), ss. 212-219

2008, Tarcza antyrakietowa a polska suwerenność, „Znak", nr 5, ss. 85-95, (współautor: Wojciech Michnik).

2005, Oddziaływanie polityki Stanów Zjednoczonych w zakresie eksportu broni i technologii militarnych na procesy demokratyzacji na świecie, „Politeja", nr 2, ss. 210-224.

Redakcja naukowa

2017, Poland in Transatlantic Relations after 1989. Miracle Fair. Małgorzata Zachara, red. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, s. 367

2014, Digital Diversities: Social Media and Intercultural Experience, Garry Robson, Małgorzata Zachara, red. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, s. 330.

Hasła encyklopedyczne i słownikowe

2012, Global Arms Trafficking [w:]  Counterterrorism: From the Cold War to the War on Terror, Frank Shanty (ed.), Preager, ABC-CLIO.

2012, International Media: A Critical Tool in the Battle against Terrorism [w:]  Counterterrorism: From the Cold War to the War on Terror, Frank Shanty (ed.), Preager, ABC-CLIO.

2012, Beslan Massacre (2004) [w:] Counterterrorism: From the Cold War to the War on Terror, Frank Shanty (ed.), Preager, ABC-CLIO .

2012, Moscow Metro Attacks (2004 & 2010) [w:] Counterterrorism: From the Cold War to the War on Terror, Frank Shanty (ed.), Preager, ABC-CLIO.

2012, Nord-Ost siege (2002) [w:] Counterterrorism: From the Cold War to the War on Terror, Frank Shanty (ed.), Preager, ABC-CLIO 2012.

2011, Illegal Trade, Arms [w:] Encyclopedia of Global Studies, Mark Juergensmeyer, Helmut Anheier  (eds)  SAGE Publications, s. 864-867.

2011, Drone Attacks [w:] Encyclopedia of World Terrorism, Frank Shanty, James Ciment (eds), M.E. Sharpe, s.754-757.

Wystąpienia konferencyjne

2017,  Przywództwo Stanów Zjednoczonych w regionie euroatlantyckim, VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Kraków, 9-10. 11. 

2017, Prawa człowieka w czasach bezładu. Szanse i zagrożenia. Ad meliora tempora. Zagrożenia współczesnego świata. KSSM UJ, 10. 04.

2015, „Back to the Game? Polish-American Relations after the end of the Cold War”, referat na  międzynarodowej konferencji “Back to the Game?, Poland in Transatlantic Relations after 1989, Kraków.

2013, 2-3 października, „Negotiating Cultural Difference in the Digital Era", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2012, 10 listopada, II Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Lublin.

2010, 16-19 czerwca, „Czynnik religijny w stosunkach międzynarodowych",  Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

2010, 30 kwietnia-2 maja, International workshop „The Transcultural Atlantic", University of Wisconsin-Madison, Madison, WS, USA.

2009, 22-24 czerwca, „Ubóstwo jako problem globalny", Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Krynica Morska.

2009, 29-30 maja, „The United States and the World: from Imitation to Challenge", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.