Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Amerykanistyka II stopnia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak wygląda rekrutacja na amerykanistykę II stopnia?

Rekrutacja na nasze studia dokonuje się tylko za pośrednictwem strony Internetowa Rekrutacja Kandydatów (w skrócie: IRK). Znajdziesz na niej informacje o terminach rejestracji i wpisów, zasadach kwalifikacji, limicie przyjęć oraz dokumentach wymaganych przy wpisie.

Dla kogo?

Studiujesz dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, socjologię, geografię lub filologię? 
A może kulturoznawstwo, politologię albo historię? Chcesz zostać specjalistą w problematyce, która pozwoli Ci zrozumieć i tłumaczyć innym współczesny świat? Chcesz zostać ekspertem od regionu, który jest na tyle egzotyczny i różnorodny kulturowo, że wymyka się stereotypom? Fascynują Cię kultury i historia Nowego Świata? Jeśli tak, to amerykanistyczne studia II stopnia są właśnie dla Ciebie. Po I semestrze zdecydujesz, która ze ścieżek specjalizacyjnych jest bliższa Twoim pasjom: czy będzie to Ameryka Północna, czy może Ameryka Łacińska.  

O czym?

Te dwuletnie studia dają pogłębioną znajomość społeczeństw i państw amerykańskich. Zdobędziesz wiedzę m.in. na temat:

  • struktury etnicznej, rasowej, językowej i religijnej obu Ameryk,
  • przemian politycznych i społecznych państw północno- i latynoamerykańskich,
  • historii USA i Kanady,
  • dziejów Ameryki Łacińskiej od ery kolonialnej do czasów współczesnych,
  • polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, Kanady i Brazylii, 
  • prawa amerykańskiego i systemów politycznych.

Niemal 40% punktów ECTS uzyskujesz w ramach zajęć fakultatywnych! 

Co po studiach? 

Studia umożliwiają:

  • zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu problematyki amerykanistycznej i latynoamerykanistycznej oraz umiejętności skutecznego jej wykorzystywania, 
  • rozwinięcie kompetencji interpersonalnych i wrażliwości na różnice kulturowe i etniczne.


Absolwenci naszych studiów dysponują szeroką wiedzą na temat funkcjonowania amerykańskich społeczeństw, systemów politycznych, stosunków międzynarodowych w regionie oraz bogactwa kultur. Potrafią badać, wyjaśniać i prognozować rolę struktur społecznych, politycznych i gospodarczych we współczesnych społeczeństwach północno- i latynoamerykańskich, zwłaszcza w ujęciu porównawczym. Posiadają umiejętność gromadzenia i prezentowania w formie pisemnej oraz ustnej różnorodnych zagadnień dotyczących dynamicznych zjawisk głównie społecznych i politycznych. 

Studia przygotowują do pracy w mediach, instytucjach społecznych, kulturalnych, politycznych, dyplomacji oraz w sektorze prywatnym (np. w firmach współpracujących z krajami Ameryki Łacińskiej, korporacjach transnarodowych). 

Dla studentów, którzy są zainteresowani wyjazdami zagranicznymi, Instytut oferuje nie tylko stypendia w ramach programu ERASMUS, ale również wymianę z uczelniami w Stanach Zjednoczonych. Bliska współpraca z Konsulatem Amerykańskim w Krakowie pozwala na korzystanie z jego zasobów naukowych, a niekiedy również na odbycie stażu. (Maja)

A same studia latynoamerykańskie? Jak dla mnie miód! W końcu profesjonalnie zacząłem pogłębiać swoją pasję do Ameryki Łacińskiej. A kadra naukowa rozbudza ją jeszcze bardziej. To świetni eksperci, którzy sami nieustannie poszerzają swoje naukowe horyzonty. Bo Ameryka Łacińska urzeka i wciąga całkowicie! A ponadto, czy można sobie wyobrazić lepsze miejsce na studiowanie niż serce krakowskiego Rynku? (Mateusz)