Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak wygląda rekrutacja na amerykanistykę II stopnia?

Rekrutacja na nasze studia dokonuje się tylko za pośrednictwem strony Internetowa Rekrutacja Kandydatów (w skrócie: IRK). Znajdziesz na niej informacje o terminach rejestracji i wpisów, zasadach kwalifikacji, limicie przyjęć oraz dokumentach wymaganych przy wpisie.

Dla kogo?

Studiujesz dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, socjologię, geografię lub filologię? 
A może kulturoznawstwo, politologię albo historię? Chcesz zostać specjalistą w problematyce, która pozwoli Ci zrozumieć i tłumaczyć innym współczesny świat? Chcesz zostać ekspertem od regionu, który jest na tyle egzotyczny i różnorodny kulturowo, że wymyka się stereotypom? Fascynują Cię kultury i historia Nowego Świata? Jeśli tak, to amerykanistyczne studia II stopnia są właśnie dla Ciebie.

O czym?

Te dwuletnie studia dają pogłębioną znajomość społeczeństw i państw amerykańskich. Zdobędziesz wiedzę m.in. na temat:

  • struktury etnicznej, rasowej, językowej i religijnej Ameryki,
  • przemian politycznych i społecznych państw północno- i latynoamerykańskich,
  • dziejów USA i Kanady w perspektywie porównawczej,
  • polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych,
  • prawa amerykańskiego i systemów politycznych,
  • współczesnej literatury amerykańskiej.
Ponad 45% punktów ECTS uzyskujesz w ramach zajęć fakultatywnych!

Co po studiach?

Studia umożliwiają:

  • zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu problematyki amerykanistycznej oraz umiejętności skutecznego jej wykorzystywania, 
  • rozwinięcie kompetencji interpersonalnych i wrażliwości na różnice kulturowe i etniczne.

Absolwenci naszych studiów dysponują szeroką wiedzą na temat funkcjonowania amerykańskich społeczeństw, systemów politycznych, stosunków międzynarodowych w regionie oraz bogactwa kultur. Potrafią badać, wyjaśniać i prognozować rolę struktur społecznych, politycznych i gospodarczych we współczesnych społeczeństwach amerykańskich.

Studia przygotowują do pracy w mediach, instytucjach społecznych, kulturalnych, politycznych, dyplomacji oraz w sektorze prywatnym (np. w firmach współpracujących z krajami Ameryki Północnej i Południowej, korporacjach transnarodowych).

Dla studentów, którzy są zainteresowani wyjazdami zagranicznymi, Instytut oferuje nie tylko stypendia w ramach programu ERASMUS, ale również wymianę z uczelniami w Stanach Zjednoczonych. Bliska współpraca z Konsulatem Amerykańskim w Krakowie pozwala na korzystanie z jego zasobów naukowych, a niekiedy również na odbycie stażu. (Maja)