Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Agnieszka Małek

dr Agnieszka Małek

 

Dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii (Uniwersytet Jagielloński, 2009), studia magisterskie: socjologia (Uniwersytet Jagielloński). Stypendystka Fundacji Lanckorońskich (Rzym, 2016); stypendystka programu Society-Environment-Technology Uniwersytetu Jagiellońskiego (Scuola Estiva di Sociologia delle Migrazioni, Centro Studi Medì, Genova 2015). W 2004 roku otrzymała stypendium rządu holenderskiego (Huygens Scholarship Programme) na studia i badania w Radboud University w Nijmegen. Kilkakrotnie przeprowadzała kwerendy biblioteczne w Centro Studi Emigrazione oraz Biblioteca Nazionale w Rzymie. Od wielu lat prowadzi badania we Włoszech poświęcone współczesnym migracjom z Polski.

Od czerwca 2009 do września 2010 członkini zespołu eksperckiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich – w Zespole ds. Migracji powrotnych i imigracji.

Sekretarz Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych I i II stopnia (2011 - 2016) oraz Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych (2018-2020).

Pełnomocniczka Dziekana WSMiP ds. ewaluacji jakości sytemu kształcenia (2018-2020).

Członkini Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych.

Członkini Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2015-2018 oraz 2019-2022).

Funkcje:

 • Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych (2016-2020, 2020-2024).
 • Wydziałowa Komisja Dydaktyczna.
 • Wydziałowy Zespół Rekrutacyjny.
 • zespół ds. działań „Young Labs”, Zespół Wykonawczy POB Future Soc.

Zainteresowania naukowe: 

 • Socjologia i antropologia migracji
 • Polityka migracyjna
 • Migracje i etniczność we Włoszech 
 • Diaspora włoska w Ameryce
 • Migracje transatlantyckie
 • Polityka społeczna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2019, Włochy. Mozaika kultur, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 297 (współautorka: Karolina Golemo).

2017, Polityka migracyjna Włoch w latach 1861-2011, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 209.  

2011, Migrantki-opiekunki. Doświadczenia migracyjne Polek pracujących w Rzymie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 238.

2022, Niewystarczająca autonomia? Przypadek Wenecji Euganejskiej, [w:] Pomiędzy Starym a Nowym Światem. Historia, migracje, etniczność (tom dedykowany Profesorowi Adamowi Walaszkowi), red. Marta Kijewska-Trembecka, Ewa Michna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 323-328.

2021, ‘He Has a Better Chance Here, So We Stay’. Children’s Education and Parental Migration Decisions, [w:] Migration to and from Welfare States. Lived Experiences of the Welfare–Migration Nexus in a Globalised World, red. Oleksandr Ryndyk, Brigitte Suter, Gunhild Odden, Springer International Publishing (współautor: Magdalena Ślusarczyk).

2016, Polskie szkolnictwo we Włoszech – zarys problematyki, [w:] Pani Anna w Kanadzie. Księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Annie Reczyńskiej, red. Marcin Gabryś, Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 39-63.

2014, Czy polska szkoła jest (nie)potrzebna? Decyzje, dylematy i wybory polskich imigrantów we Włoszech, [w:] Polacy we Włoszech. Historia, współczesność, zmiany, red. Karolina Golemo, Bartosz Kaczorowski, Małgorzata Stefanowicz,  Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, ss. 149-167.

2013, Wszystkie drogi prowadzą do Italii. Imigracyjny krajobraz Włoch, [w:] Włochy wielokulturowe: regionalizmy, mniejszości, migracje, red. Karolina Golemo, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, ss. 165-192.

2013, Friuli-Wenecja Julijska – spotkanie czterech kultur, [w:] Włochy wielokulturowe: regionalizmy, mniejszości, migracje, red. Karolina Golemo, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, ss. 143-162.

2013, Włoski patchwork – zróżnicowanie etniczno-językowe, [w:] Włochy wielokulturowe: regionalizmy, mniejszości, migracje, red. Karolina Golemo, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, ss. 13-28.

2010, Changing Patterns of Migration in Poland. Integration of Migrant Women in the Polish Labour Market and Society, [w:] Women in New Migrations. Current Debates in European Scocieties, red. Krystyna Slany, Maria Kontos, Maria Liapi, Kraków: Jagiellonian University Press, ss. 263-297, (współautorki: Krystyna Slany, Magdalena Ślusarczyk).

2010, Matka, żona, migrantka, [w:] Ponad granicami. Kobiety, Migracje, Obywatelstwo, red. Marta Warat, Agnieszka Małek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 257-276.

2010, Na migracyjnych ścieżkach. Powroty post-akcesyjne –wyniki badania jakościowego, [w:] Poakcesyjne migracje powrotne Polaków: geneza, przyczyny i konsekwencje, red. Krystyna Iglicka, Warszawa: Zeszyty Naukowe Rzecznika Praw Obywatelskich, ss. 138-165.

2008, Kościół i religia w doświadczeniach migracyjnych kobiet, [w:] Migracje kobiet. Perspektywa interdyscyplinarna, red. Krystyna Slany, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 279-292.

2008, Imigrantki w społeczeństwie polskim – integracja w opinii ekspertów, [w:] Migracje kobiet. Perspektywa interdyscyplinarna, red. Krystyna Slany, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 123-135, (współautor: Karolina Krzystek).

2006, Le migrazioni pendolari delle donne polacche in Italia, [w:] Polonia – nuovo paese di frontiera. Da migranti a comunitari, red. Karolina Golemo, Kamilla Kowalska-Angelelli, Francesco Pittau, Antonio Ricci, IDOS Centro Studi e Ricerche, Roma, ss. 323-335.

2005, The care system for abandoned children in Poland 1900-1960. The development of family-forms of care,  [w:]  Need and Care-Glimpses into the Beginnings of Eastern Europe's Professional Welfare, red. Kurt Schilde, Dagmar Schulte, Opladen: Barbara Budrich Publishers, ss. 179-196, (współautor: Izabela Szczepaniak-Wiecha)

2005, Female organisers of Social Care in Poland. From charity to professional social assistance, [w:]  Need and Care-Glimpses into the Beginnings of Eastern Europe's Professional Welfare, red. Kurt Schilde, Dagmar Schulte, Opladen: Barbara Budrich Publishers, ss. 25-36, (współautor: Izabela Szczepaniak-Wiecha).

2005, Female Emigration from Poland during the Period of the Systemic Transformation (on the Basis of the Emigration from Poland to the USA and Italy), [w:] International Migration. A Multidimensional Analysis, red. Krystyna Slany, Kraków: AGH University of Science and Technology Press, ss. 115-154, (współautor: Krystyna Slany).

2003, Contemporary Return Migration from Canada to Poland, [w:] Focus on Canada: European Perspectives, red. E. Novak, Canadian Studies in Europe, vol. 3, Brno 2003, s. 69-79.

2002, Reemigracje z USA do Polski w okresie transformacji ustrojowej, [w:] Migracje powrotne Polaków. Powroty sukcesu czy rozczarowania?, red. Krystyna Iglicka, Warszawa: ISP, Warszawa, ss. 78-121, (współautor: Krystyna Slany).

2019, „To są takie siłaczki”. Aktywizm obywatelski migrantek na przykładzie polskich szkół uzupełniających.
"Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", 2019 (XLV), Nr 4 (174); s. 101-117. 

2018, Współczesne migracje zamorskie: pomiędzy dawnymi ustaleniami a nowymi procesami. Wprowadzenie. "Studia Sociologica", vol. 1, s. 5-15 (współautor: Anna Fiń) 

2015, On American Soil. Introduction to the Special Issue: American Ethnicity and East European Immigration; "Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny", Rok XLI, z.4/2015, pp. 5-12. 

2012, ‘Donne dell'est'.Opiekunki seniorów we Włoszech, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny", nr 1, ss. 31-52.

2010, Polska ‘badante' w Rzymie. Kształtowanie migracyjnej przestrzeni miejskiej, „Studia Migracyjne- Przegląd Polonijny", nr 1, ss. 23-34.

2020, Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, Special Issue: Migration and Art, nr 3 (177), ss. 138, (współredaktor prowadząca numeru; wraz z Karoliną Golemo)

2018, Studia Sociologica, vol. 1, Współczesne procesy migracji zamorskich, ss. 233; (współredaktor tomu: Anna Fiń). 

2017, The United States Immigration Policy and Immigrants’ Responses. Past and Present, „Migration - Ethnicity - Nation: Cracow Studies in Culture, Society & Politics", Warsaw, New York, Frankfurt am Main, Brussels, Oxford: Peter Lang pp. 207 (współredaktor: Dorota Praszałowicz).

2016, Visegrad studies on Americas. Past and Present, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 156, (współredaktor: Anna Bartnik).

2015, Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, Special Issue: American Ethnicity and East European Immigration, z.4, pp. 307, (redaktor prowadzący numeru). 

2014, Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, nr 1, s. 188.

2013, Stany Zjednoczone wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, s. 262 (współredaktor: Paulina Napierała).

2012, Between the Old and the New World: Studies in the History of Overseas Migrations,  „Migration - Ethnicity - Nation: Cracow Studies in Culture, Society & Politics", Warsaw, New York, Frankfurt am Main, Brussels, Oxford: Peter Lang, s. 180 (współautor: Dorota Praszałowicz).

2010, Ponad granicami. Kobiety, Migracje, Obywatelstwo, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 302 (współredaktor: Marta Warat).

2006, Z zagadnień historii pracy socjalnej w Polsce i w świecie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 234 (współredaktor: Krystyna Slany, Izabela Szczepaniak-Wiecha).

2003, Systemy wartości a procesy demograficzne, Kraków: Wyd. Nomos, s. 404 (współredaktor: Krystyna Slany, Izabela Szczepaniak-Wiecha).

2012, Malcolm Barnard, Kultura wizualna a nauki społeczne – wyjaśnienie i rozumienie, [w:] Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, red. Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska, Kraków: Wydawnictwo Znak, ss. 218-238.  

2012, H.S. Becker,  Socjologia wizualna, fotografia dokumentalna i fotografia reporterska: prawie wszystko zależy od kontekstu, [w:] Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, red. Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska, Kraków: Wydawnictwo Znak, ss. 761-778.

2006, Irma Donders-Wesling, Autyzm w Holandii z perspektywy historycznej i współczesnej, [w:]
Z zagadnień historii pracy socjalnej w Polsce i w świecie, red. Agnieszka Małek, Karolina Slany, Izabela Szczepaniak-Wiecha,  Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 151-166.

2005, Piotr Sztompka, Ruchy społeczne – struktury in statu nascendi, [w:] Socjologia. Lektury, red. Piotr Sztompka, Marker Kucia, Kraków: Wydawnictwo Znak, ss. 225-237. 

Agata Górny, Izabela Grabowska-Lusińska, Magdalena Lesińska, Marek Okólski (red.) Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010, / rec. Agnieszka Małek, „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", nr 3, 2011, ss. 169-175.

Tu i tam. Migracje z polskich wsi za granicę, red. Maria Wieruszewska, Warszawa: PAN, 2008, rec. Agnieszka Małek, „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", nr 1, 2010, ss. 174-178.

2020, Migration and Art. Introductory Remarks,  Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, nr 3 (177), (współaut. Karolina Golemo)  

2012, Współcześni ‘powrotnicy' – migracje powrotne z USA, „Biuletyn migracyjny" [dodatek specjalny], Ośrodek Badań nad Migracjami, UW, nr 36.

2012, Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii: tradycja i nowoczesność, raport z realizacji projektu pod tą samą nazwą finansowany ze środków MSZ, 2012, s. 161 (współautorzy: Dorota Praszałowicz, Paulina Napierała, et al.).

2006, Integration of New Female Migrants in the Polish Labour Market and Society and Policies Affecting Integration. State of the Art, Working Paper, No. 9 – WP2, 6 Framework Programme of European Commission - FeMiPol, (współautor: Krystyna Slany).

2006, Female immigrants in Polish migration policy. Assessment of the effectiveness of the regulations – an empirical study, Working Paper, No. 9 – WP4, 6 Framework Programme of European Commission - FeMiPol, (współautorzy Karolina Krzystek, Krystyna Slany).

2019, 10-11 września VIII Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN, „Migracje w przestrzeni publicznej”, Wrocław; organizacja sesji "Współczesne migracje transatlantyckie", (współorganizatorka: Anna Fiń).  

2019, 14-16 czerwca, 7. Konferencja Polskiego Instytutu Naukowego (PIASA), organizacja sesji "Współczesne procesy migracji zamorskich", (współorganizatorka: Anna Fiń).

2018, 10-11 maja „Nowy wymiar wielokulturowości. Mniejszości i migranci z perspektywy XXI wieku”, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

2018, 20-21 września, „Regionalny wymiar procesów migracyjnych, Ogólnopolska Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN, Opole

2016, 14-17 września, “Polish or Italian? The dilemma of bilingual families”, XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Gdańsk.

2014, 23-26 kwietnia, European Social Science History Conference, University of Vienna, Austria.

2013, 23-24 września, „Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych: EuroEmigranci.pl"; Polski Uniwersytet na Obczyźnie oraz Polska Akademia Umiejętności, Kraków.

2013, 3 kwietnia, „Portuguese and Polish Current Migrations. Building the Future, Embracing the Past", Universidade Catolica Portuguesa, Lizbona, Portugalia.

2012, 6-8 grudnia, „Państwo polskie wobec Polaków w diasporze", Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Szczyrk.

2010, 21 października, „Związki Polski i Włoch w perspektywie europejskiej/Relazioni tra Polonia e l'Italia in prospettiva europea", Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.

2010, 20 kwietnia, „Płeć-Ekonomia-Migracje", Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze

 • 2020-2023: Between Canada and Poland: transnational practices, political remittances, and civic engagement, projekt badawczy OPUS-18, NCN.
 • "Migration and Arts" - „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, vol. 3, 2020; współredaktor wydania
 • "Polityka migracyjna Włoch" – badania w Centro Studi Emigrazione, Biblioteca Nazionale, Rzym; grant Fundacji Lackorońskich 2016.
 • "EUROEMIGRANCI - Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych", grant współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 roku”, Polska Akademia Umiejętności.
 • "Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii: tradycja i nowoczesność", grant Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą", Polska Akademia Umiejętności, 2012 rok (kierownik projektu: prof. dr hab. Dorota Praszałowicz).
 • "Kapitał sportowy Polaków" – Projekt Kapitał Społeczny 2012, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski (2009 rok).
 • "FeMiPol: Integration of Female Immigrants in Labour Market and Society. Policy Assessment and Policy Recommendations" - projekt zrealizowany w ramach 6 Programu Ramowego UE/6th Framework Programme of the European Commission przez Zakład Badań Problemów Ludnościowych w Instytucie Socjologii UJ (2006-2008).
 • "New Neighbours – inclusion of young people with minority background", Youth Integration Programme, Oslo, Norwegia (wrzesień 2007).
 • "History of Social Work in Eastern Europe 1900-1960" –  Międzynarodowy Projekt Badawczy realizowany pod kierunkiem K. Schilde i D. Schulte z Uniwersytetu w Siegen, finansowany przez Fundację Volkswagena (2003-2005).