Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Agnieszka Małek, Ph.D.

Agnieszka Małek, Ph.D.

 

Agnieszka Małek holds M.A. and PhD (2009) degrees in sociology from the Jagiellonian University. She has received several scholarships and grants from the Lanckoronski Foundation (Centro Studi Emigrazione and Biblioteca Nazionale, Rome 2016); the Society-Environment-Technology program of the Jagiellonian University (Scuola Estiva di Sociologia delle Migrazioni, Centro Studi Medì, Genova 2015); the Jagiellonian University’s Faculty of International and Political Studies grants for young scholars (research grant - National Library and Centro Studi Emigrazione, Rome; book project); and the Huygens Research Scholarship (Radboud University in Nijmegen 2004). From June 2009 to September 2010, she served as a member of the Expert Committee on Return Migration and Immigration at the Office of the Commissioner for Human Rights. In 2011-2016 and 2018-2020,Dr. Małek also served as a member of the Jagiellonian University’s Faculty of International and Political Studies Recruitment Committee (). She has been a member of the Committee for Migration Studies of the Polish Academy of Science (in 2015-2018 as well as 2019-2022).

Functions:

 • Vice Director for Educational Affairs (2016-2020; 2020-2024)
 • Faculty Teaching Committee
 • Faculty Recruitment Team
 • "Young Labs" action team, POB Future Soc.

Academic interests:

 • The Sociology and Anthropology of Migration
 • Migration Policy
 • Migration and Ethnicity in Italy
 • The Italian Diaspora in the Americas
 • Transatlantic Migration
 • Social Policy

Web Content Display Web Content Display

Publications

2019, Włochy. Mozaika kultur (“Italy: A Mosaic of Cultures”), Krakow: Księgarnia Akademicka, pp. 297 (co-author: Karolina Golemo).

2017, Polityka migracyjna Włoch w latach 1861-2011 (“Italy’s Migration Policy in 1861-2011”), Krakow: Księgarnia Akademicka, pp. 209.

2011, Migrantki-opiekunki. Doświadczenia migracyjne Polek pracujących w Rzymie (“Migrant-Caretakers: The Migration Experiences of Polish Women Working in Rome”), Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 238.

2022, Niewystarczająca autonomia? Przypadek Wenecji Euganejskiej ("Insufficient Autonomy? The Case of Veneto"), [in:] Pomiędzy Starym a Nowym Światem. Historia, migracje, etniczność ("Between the Old and the New World: History, Migrations, Ethnicity") (volume dedicated to Professor Adam Walaszek), eds. Marta Kijewska-Trembecka, Ewa Michna, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 323-328.

2021, ‘He Has a Better Chance Here, So We Stay’. Children’s Education and Parental Migration Decisions, [in:] Migration to and from Welfare States. Lived Experiences of the Welfare–Migration Nexus in a Globalised World, eds. Oleksandr Ryndyk, Brigitte Suter, Gunhild Odden, Springer International Publishing (co-author: Magdalena Ślusarczyk).

2016, Polskie szkolnictwo we Włoszech – zarys problematyki (“Polish Education in Italy: An Outline of the Issue”), [in:] Pani Anna w Kanadzie. Księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Annie Reczyńskiej (“Anna in Canada: A Commemorative Book Dedicated to Prof. Anna Reczyńska”), eds. Marcin Gabryś, Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Krakow: Księgarnia Akademicka, pp. 39-63.

2014, Czy polska szkoła jest (nie)potrzebna? Decyzje, dylematy i wybory polskich imigrantów we Włoszech (“Is a Polish School [Un]Necessary? The Decisions, Dilemmas, and Choices of Polish Immigrants in Italy”), [in:] Polacy we Włoszech. Historia, współczesność, zmiany (“Poles in Italy: History, the Present, and Changes”), eds. Karolina Golemo, Bartosz Kaczorowski, Małgorzata Stefanowicz, Ośrodek Myśli Politycznej, Krakow, pp. 149-167.

2013, Wszystkie drogi prowadzą do Italii. Imigracyjny krajobraz Włoch (“All Roads Lead to Italy: The Immigration Landscape of Italy”), [in:] Włochy wielokulturowe: regionalizmy, mniejszości, migracje (“Multicultural Italy: Regionalisms, Minorities, Migrations”), eds. Karolina Golemo, Krakow: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, pp. 165-192.

2013, Friuli-Wenecja Julijska – spotkanie czterech kultur (“Friuli Venezia Giulia: The Encounter of Four Cultures”), [in:] Włochy wielokulturowe: regionalizmy, mniejszości, migracje (“Multicultural Italy: Regionalisms, Minorities, Migrations”), ed. Karolina Golemo, Krakow: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, pp. 143-162.

2013, Włoski patchwork – zróżnicowanie etniczno-językowe (“The Italian Patchwork: Ethno-Linguistic Diversity”), [in:] Włochy wielokulturowe: regionalizmy, mniejszości, migracje (“Multicultural Italy: Regionalisms, Minorities, Migrations”), ed. Karolina Golemo, Krakow: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, pp. 13-28.

2010, The Changing Patterns of Migration in Poland: The Integration of Migrant Women in the Polish Labour Market and Society, [in:] Women in New Migrations: Current Debates in European Societies, eds. Krystyna Slany, Maria Kontos, Maria Liapi, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 263-297, (co-authors: Krystyna Slany, Magdalena Ślusarczyk).

2010, Matka, żona, migrantka (“A Mother, Wife, and Migrant”), [in:] Ponad granicami. Kobiety, Migracje, Obywatelstwo (“Beyond Boundaries: Women, Migrations, Citizenship”), eds. Marta Warat, Agnieszka Małek, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 257-276.

2010, Na migracyjnych ścieżkach. Powroty post-akcesyjne –wyniki badania jakościowego (“On Migratory Paths: Post-Accession Returns – The Results of Qualitative Research”), [in:] Poakcesyjne migracje powrotne Polaków: geneza, przyczyny i konsekwencje (“The Post-Accession Return Migrations of Poles: Their Origins, Causes, and Consequences”), ed. Krystyna Iglicka, Warsaw: Zeszyty Naukowe Rzecznika Praw Obywatelskich, pp. 138-165.

2008, Kościół i religia w doświadczeniach migracyjnych kobiet (“The Church and Religion in the Migration Experiences of Women”), [in:] Migracje kobiet. Perspektywa interdyscyplinarna (“The Migrations of Women: An Interdisciplinary Perspective”), ed. Krystyna Slany, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 279-292.

2008, Imigrantki w społeczeństwie polskim – integracja w opinii ekspertów (“Female Immigrants in Polish Society: Integration According to the Opinions of Experts”), [in:] Migracje kobiet. Perspektywa interdyscyplinarna (“The Migrations of Women: An Interdisciplinary Perspective”), ed. Krystyna Slany, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 123-135, (co-author: Karolina Krzystek).

2006, Le migrazioni pendolari delle donne polacche in Italia (“The Commuter Migrations of Polish Women in Italy”), [in:] Polonia – nuovo paese di frontiera. Da migranti a comunitari (“Poland: A New Borderland – From Migrants to Community”), eds. Karolina Golemo, Kamilla Kowalska-Angelelli, Francesco Pittau, Antonio Ricci, IDOS Centro Studi e Ricerche, Rome, pp. 323-335.

2005, The Care System for Abandoned Children in Poland, 1900-1960: The Development of Family Forms of Care, [in:] Need and Care: Glimpses into the Beginnings of Eastern Europe's Professional Welfare, eds. Kurt Schilde, Dagmar Schulte, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 179-196, (co-author: Izabela Szczepaniak-Wiecha)

2005, The Female Organisers of Social Care in Poland: From Charity to Professional Social Assistance, [in:] Need and Care: Glimpses into the Beginnings of Eastern Europe's Professional Welfare, eds. Kurt Schilde, Dagmar Schulte, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 25-36, (co-author: Izabela Szczepaniak-Wiecha).

2005, Female Emigration from Poland During the Period of the Systemic Transformation (On the Basis of the Emigration from Poland to the USA and Italy), [in:] International Migration: A Multidimensional Analysis, ed. Krystyna Slany, Krakow: AGH University of Science and Technology Press, pp. 115-154, (co-author: Krystyna Slany).

2003, Contemporary Return Migration from Canada to Poland, [in:] Focus on Canada: European Perspectives, ed. E. Novak, Canadian Studies in Europe, Vol. 3, Brno 2003, pp. 69-79.

2002, Reemigracje z USA do Polski w okresie transformacji ustrojowej (“Return Migrations from the United States to Poland During the Political Transition”), [in:] Migracje powrotne Polaków. Powroty sukcesu czy rozczarowania? (“The Return Migrations of Poles: Successful Returns or Disappointments?”), ed. Krystyna Iglicka, Warsaw: ISP, Warsaw, pp. 78-121, (co-author: Krystyna Slany).

2019, „To są takie siłaczki”. Aktywizm obywatelski migrantek na przykładzie polskich szkół uzupełniających (“‘They Do the Heavy Lifting Around Here’: Civic Activism Amongst Polish Female Migrants – The Case Study of Polish Saturday Schools in Italy and the United Kingdom”), "Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", 2019 (XLV), No. 4 (174); pp. 101-117.

2018, Współczesne migracje zamorskie: pomiędzy dawnymi ustaleniami a nowymi procesami. Wprowadzenie (“Contemporary Overseas Migrations: Between Old Arrangements and New Processes – An Introduction”), "Studia Sociologica", Vol. 1, pp. 5-15 (co-author: Anna Fiń)

2015, On American Soil: An Introduction to the Special Issue - American Ethnicity and East European Immigration, "Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny", Year XLI, z.4/2015, pp. 5-12.

2012, ‘Donne dell'est'.Opiekunki seniorów we Włoszech (“‘Ladies from the East’: The Caretakers of Senior Citizens in Italy”), "Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny", No. 1, pp. 31-52.

2010, Polska ‘badante' w Rzymie. Kształtowanie migracyjnej przestrzeni miejskiej (“Polish Badante in Rome: The Shaping of the Migratory Urban Space”), "Studia Migracyjne- Przegląd Polonijny", No. 1, pp. 23-34.

2020, "Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny", Special Issue: “Migration and Art,” No. 3 (177), pp. 138, (co-edited with Karolina Golemo)

2018, "Studia Sociologica", Vol. 1, Współczesne procesy migracji zamorskich (“Contemporary Processes of Overseas Migration”), pp. 233 (co-edited with Anna Fiń)

2017, The United States’ Immigration Policy and Immigrants’ Responses: Past and Present, "Migration - Ethnicity - Nation: Cracow Studies in Culture, Society & Politics", Warsaw, New York, Frankfurt am Main, Brussels, Oxford: Peter Lang pp. 207 (co-editor: Dorota Praszałowicz)

2016, "Visegrad Studies on the Americas: Past and Present", Krakow: Księgarnia Akademicka, pp. 156, (co-editor: Anna Bartnik)

2015, "Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny", Special Issue: “American Ethnicity and East European Immigration,” Volume 4, pp. 307, (Guest Editor of the Volume).

2014, "Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny", No. 1, pp. 188, (Guest Editor of the Volume).

2013, Stany Zjednoczone wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne (“The United States Yesterday and Today: Selected Socio-Political Topics”), Krakow: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, pp. 262 (co-editor: Paulina Napierała).

2012, Between the Old and the New Worlds: Studies in the History of Overseas Migrations, "Migration - Ethnicity - Nation: Cracow Studies in Culture, Society, and Politics", Warsaw, New York, Frankfurt am Main, Brussels, Oxford: Peter Lang, pp. 180 (co-editor: Dorota Praszałowicz).

2010, Ponad granicami. Kobiety, Migracje, Obywatelstwo (“Beyond Borders: Women, Migrations, Citizenship”), Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 302 (co-editor: Marta Warat).

2006, Z zagadnień historii pracy socjalnej w Polsce i w świecie (“From the Problems of the History of Social Work in Poland and Around the World”), Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 234 (co-editors: Krystyna Slany, Izabela Szczepaniak-Wiecha).

2003, Systemy wartości a procesy demograficzne (“Systems of Values and Demographics Processes”), Krakow: Wydawnictwo Nomos, p. 404 (co-editor: Krystyna Slany, Izabela Szczepaniak-Wiecha).

2012, Malcolm Barnard, Kultura wizualna a nauki społeczne – wyjaśnienie i rozumienie (“Visual Culture and the Social Sciences: Explanations and Understanding”), [in:] Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej (“Photo-Society: An Anthology of Texts from Visual Sociology”), eds. Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska, Krakow: Wydawnictwo Znak, pp. 218-238.

2012, H.S. Becker, Socjologia wizualna, fotografia dokumentalna i fotografia reporterska: prawie wszystko zależy od kontekstu (“Visual Sociology, Documentary Photography, and Journalistic Photography: Almost Everything Depends on the Context”), [in:] Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej (“Photo-Society: An Anthology of Texts from Visual Sociology”), eds. Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska, Krakow: Wydawnictwo Znak, pp. 761-778.

2006, Irma Donders-Wesling, Autyzm w Holandii z perspektywy historycznej i współczesnej (“Autism in the Netherlands from Historical and Contemporary Perspectives”), [in:] Z zagadnień historii pracy socjalnej w Polsce i w świecie (“From the Problems of the History of Social Work in Poland and Around the World”), eds. Agnieszka Małek, Krystyna Slany, Izabela Szczepaniak-Wiecha, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 151-166.

2005, Piotr Sztompka, Ruchy społeczne – struktury in statu nascendi (“Social Movements: Structures In Statu Nascendi”), [in:] Socjologia. Lektury (“Texts in Sociology”), eds. Piotr Sztompka, Marker Kucia, Krakow: Wydawnictwo Znak, pp. 225-237.

Agata Górny, Izabela Grabowska-Lusińska, Magdalena Lesińska, Marek Okólski (eds.) Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji (“A Non-Obvious Transformation: Poland as a Country of Immigirants”), Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010, / rev. Agnieszka Małek, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", No. 3, 2011, pp. 169-175.

Tu i tam. Migracje z polskich wsi za granicę (“Here and There: Migrations from the Polish Countryside Abroad”), ed. Maria Wieruszewska, Warsaw: PAN, 2008, rev. Agnieszka Małek, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", No. 1, 2010, pp. 174-178.

2020, Migration and Art. Introductory Remarks,  "Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny", No. 3 (177), (co-author: Karolina Golemo)  

2012, Współcześni ‘powrotnicy' – migracje powrotne z USA (“Contemporary ‘Returnees’: Returning Migrations from the United States”), "Biuletyn migracyjny" [special issue], Ośrodek Badań nad Migracjami, UW, No. 36.

2012, Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii: tradycja i nowoczesność (“Polish Schools in the United Kingdom: Tradition and Modernity”), research report (co-authors: Dorota Praszałowicz, Paulina Napierała, et al.).

2006,  The Integration of New Female Migrants in the Polish Labour Market and Society and Policies Affecting Integration. State of the Art, "Working Paper", No. 9 – WP2, 6 Framework Programme of European Commission - FeMiPol, (co-author: Krystyna Slany).

2006, Female immigrants in Polish Migration Policy. An Assessment of the Effectiveness of the Regulations – An Empirical Study, "Working Paper", No. 9 – WP4, 6 Framework Programme of European Commission - FeMiPol, (co-authors: Karolina Krzystek, Krystyna Slany).

2019, 10-11 September, VIII Conference of the Committee on Migration Research of the Polish Academy of Sciences, "Migracje w przestrzeni publicznej" (“Migrations in the Public Sphere”), Wroclaw; organization of the session: "Współczesne migracje transatlantyckie" (“Contemporary Transatlantic Migrations”), co-organizer: Anna Fiń.

2019, 14-16 June, Seventh Conference of the Polish Institute of Arts and Sciences of America (PIASA), organization of the session: "Współczesne procesy migracji zamorskich" (“Contemporary Processes of Overseas Migrations”), co-organizer: Anna Fiń.

2018, 10-11 May "Nowy wymiar wielokulturowości. Mniejszości i migranci z perspektywy XXI wieku" (“The New Dimension of Multiculturalism: Minorities and Migrants from the Perspective of the Twenty-First Century”), Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland

2018, 20-21 September, "Regionalny wymiar procesów migracyjnych", Ogólnopolska Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN (“The Regional Dimension of Migration Processes", The National Conference of the Committee on Migration Research of the Polish Academy of Sciences), Opole 2016, 14-17 September, “Polish or Italian? The Dilemma of Bilingual Families,” XVI Polish Sociological Congress, University of Gdansk, Poland.

2014, 23-26 April, “Educational Strategies Old and New: Poles and Their Children in the United Kingdom since World War II,” European Social Science History Conference, University of Vienna, Austria.

2013, 23-24 September, "Szkoły Polskie we Włoszech – dylematy i wyzwania" (“Polish Schools in Italy: Dilemmas and Challenges”), the Polish University Abroad and the Polish Academy of Arts and Sciences, Krakow, Poland.

2013, 3 April, “Herstory: Polish Women on the Move: New Patterns and Challenges of Women’s Migration,” Universidade Catolica Portuguesa, Lisbon, Portugal.

2012, 6-8 December, "Państwo polskie wobec Polaków w diasporze" (“The Polish State Towards Poles Living Abroad”), Higher School of Administration in Bielsko-Biała, Szczyrk, Poland.

2010, 21 October, "Migracje kobiet: polska „badante” w Rzymie" (“The Migrations of Women: Polish Badante in Rome”), Cracow University of Economics, Krakow, Poland

2010, 20 April, "Polskie migrantki w globalnym łańcuchu opieki. Na przykładzie metropolii rzymskiej" (“Polish Female Migrants in the Global Care Chain: The Example of the Rome Metropolitan Area”), Jagiellonian University in Krakow, Poland.

Web Content Display Web Content Display

Reserach projects

 • 2020-2023: Between Canada and Poland: transnational practices, political remittances, and civic engagement, research project under OPUS-18 founding scheme, National Science Centre.
 • Migration and Arts - „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, vol. 3, 2020; co-editor of the volume.
 • Polityka migracyjna Włoch (“Italy's Migration Policy”) – research at Centro Studi Emigrazione, Biblioteca Nazionale, Rome; Lanckoronski Foundation grant 2016.
 • EUROEMIGRANCI - Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych ["New Migrations from Poland: psychological. Sociologican and cultural perspectives"]; project financially supported from the funds granted by the Polish Ministry of Foreign Affairs in the competition for the public task “Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2013; Polish Academy of Arts and Sciences – participant in the project.
 • Polish Schools in Great Britain: Tradition and changes; project financially supported from funds granted by the Polish Ministry of Foreign Affairs in the competition for the public task: “Cooperation with the Polish Diaspora and Poles Abroad in 2012;” Polish Academy of Arts and Sciences – main researcher in the project.
 • (“The Athletic Capital of Poles”) –Social Capital 2012 Project, University of Warsaw and Jagiellonian University 2009 – researcher and Krakow team leader, 2009.
 • FeMiPol: Integration of Female Immigrants in Labour Market and Society. Policy Assessment and Policy Recommendations - 6th Framework Programme of the European Commission; Institute of Sociology, Jagiellonian University (2006-2008) – researcher in the project.
 • New Neighbours – the inclusion of young people with a minority background, Youth Integration Programme, Oslo, Norway (September 2007).
 • The History of Social Work in Eastern Europe 1900-1960 – Volkswagen Foundation, International Research Project coordinated by K. Schilde and D. Schulte (University of Siegen), 2003-2005 - researcher.