Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Faculty

Web Content Display Web Content Display

Agnieszka Małek, Ph.D.

Agnieszka Małek, Ph.D.

 

Holds a Ph.D in sociology from the Jagiellonian University (2009); M.A. in sociology (Jagiellonian University). She has been an awardee of several scholarships and grants: Lanckoronski Foundation (Centro Studi Emigrazione and Bibliteca Nazionale, Rome 2016), Society-Environment-Technology program of the Jagiellonian University (Scuola Estiva di Sociologia delle Migrazioni, Centro Studi Medì, Genova 2015), JU Faculty of International and Political Studies grants for young scholars (research grant - National Library and Centro Studi Emigrazione, Rome; book project), Huygens Research Scholarship (Radboud University in Nijmegen 2004). From June 2009 to September 2010 she served as a member of the Expert Committee on Return Migration and Immigration, Office of the Commissioner for Human Rights. She also served as a member of the JU Faculty of International and Political Studies Recruitment Committee (2011-2016 and 2018-2020).

Member of the Committee for Migration Studies of the Polish Academy of Science (2015-2018 oraz 2019-2022).

Functions:

 • Vice director for Educational Affairs (2016-2020; 2020-2024)
 • Faculty Teaching Committee.
 • Faculty Recruitment Team.
 • "Young Labs" action team, POB Future Soc.

Academic interests:

 • Sociology and Antropology of Migration
 • Migration Policy
 • Migration and Ehnicity in Italy
 • Italian Diaspora in America
 • Transatlantic Migration
 • Social Policy

Web Content Display Web Content Display

Publications

Books

2019, Włochy. Mozaika kultur [Italy. A Mosaic of Cultures], Kraków: Księgarnia Akademicka, pp. 297 (co-author: Karolina Golemo).

2017, Polityka migracyjna Włoch w latach 1861-2011, Kraków: Księgarnia Akademicka, pp. 209.  

2011, Migrantki-opiekunki. Doświadczenia migracyjne Polek pracujących w Rzymie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 238.

Chapters

2016, Polskie szkolnictwo we Włoszech – zarys problematyki, [in:] Pani Anna w Kanadzie. Księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Annie Reczyńskiej, eds. Marcin Gabryś, Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Kraków: Księgarnia Akademicka, pp. 39-63.

2014, Czy polska szkoła jest (nie)potrzebna? Decyzje, dylematy i wybory polskich imigrantów we Włoszech, [in:] Polacy we Włoszech. Historia, współczesność, zmiany, eds. Karolina Golemo, Bartosz Kaczorowski, Małgorzata Stefanowicz, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków, pp. 149-167.

2013, Wszystkie drogi prowadzą do Italii. Imigracyjny krajobraz Włoch, [in:] Włochy wielokulturowe: regionalizmy, mniejszości, migracje, eds. Karolina Golemo, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, pp. 165-192.

2013, Friuli-Wenecja Julijska – spotkanie czterech kultur, [in:] Włochy wielokulturowe: regionalizmy, mniejszości, migracje, red. Karolina Golemo, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, pp. 143-162.

2013, Włoski patchwork – zróżnicowanie etniczno-językowe, [in:] Włochy wielokulturowe: regionalizmy, mniejszości, migracje, red. Karolina Golemo, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, pp. 13-28.

2010, Changing Patterns of Migration in Poland. Integration of Migrant Women in the Polish Labour Market and Society, [in:] Women in New Migrations. Current Debates in European Scocieties, eds. Krystyna Slany, Maria Kontos, Maria Liapi, Kraków: Jagiellonian University Press, ss. 263-297, (co-authors: Krystyna Slany, Magdalena Ślusarczyk).

2010, Matka, żona, migrantka, [in:] Ponad granicami. Kobiety, Migracje, Obywatelstwo, eds. Marta Warat, Agnieszka Małek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 257-276.

2010, Na migracyjnych ścieżkach. Powroty post-akcesyjne –wyniki badania jakościowego, [in:] Poakcesyjne migracje powrotne Polaków: geneza, przyczyny i konsekwencje, ed. Krystyna Iglicka, Warszawa: Zeszyty Naukowe Rzecznika Praw Obywatelskich, pp. 138-165.

2008, Kościół i religia w doświadczeniach migracyjnych kobiet, [in:] Migracje kobiet. Perspektywa interdyscyplinarna, ed. Krystyna Slany, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 279-292.

2008, Imigrantki w społeczeństwie polskim – integracja w opinii ekspertów, [in:] Migracje kobiet. Perspektywa interdyscyplinarna, ed. Krystyna Slany, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 123-135, (współautor: Karolina Krzystek).

2006, Le migrazioni pendolari delle donne polacche in Italia, [in:] Polonia – nuovo paese di frontiera. Da migranti a comunitari, eds. Karolina Golemo, Kamilla Kowalska-Angelelli, Francesco Pittau, Antonio Ricci, IDOS Centro Studi e Ricerche, Roma, pp. 323-335.

2005, The care system for abandoned children in Poland 1900-1960. The development of family-forms of care,  [in:]  Need and Care-Glimpses into the Beginnings of Eastern Europe's Professional Welfare, red. Kurt Schilde, Dagmar Schulte, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 179-196, (co-author: Izabela Szczepaniak-Wiecha)

2005, Female organisers of Social Care in Poland. From charity to professional social assistance, [in:]  Need and Care-Glimpses into the Beginnings of Eastern Europe's Professional Welfare, red. Kurt Schilde, Dagmar Schulte, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 25-36, (co-author: Izabela Szczepaniak-Wiecha).

2005, Female Emigration from Poland during the Period of the Systemic Transformation (on the Basis of the Emigration from Poland to the USA and Italy), [w:] International Migration. A Multidimensional Analysis, ed. Krystyna Slany, Kraków: AGH University of Science and Technology Press, pp. 115-154, (co-author: Krystyna Slany).

2003, Contemporary Return Migration from Canada to Poland, [in:] Focus on Canada: European Perspectives, ed. E. Novak, Canadian Studies in Europe, vol. 3, Brno 2003, p. 69-79.

2002, Reemigracje z USA do Polski w okresie transformacji ustrojowej, [in:] Migracje powrotne Polaków. Powroty sukcesu czy rozczarowania?, ed. Krystyna Iglicka, Warszawa: ISP, Warszawa, pp. 78-121, (co-author: Krystyna Slany).

Articles

2019, „To są takie siłaczki”. Aktywizm obywatelski migrantek na przykładzie polskich szkół uzupełniających [They Do the Heavy Lifting Around Here.” Civic Activism Amongst Polish Female Migrants – A Case Study of Polish Saturday Schools in Italy and the UK] "Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", 2019 (XLV), No. 4 (174); pp. 101-117. 

2018, Współczesne migracje zamorskie: pomiędzy dawnymi ustaleniami a nowymi procesami. Wprowadzenie. "Studia Sociologica", vol. 1, pp. 5-15 (co-author: Anna Fiń) 

2015, On American Soil. Introduction to the Special Issue: American Ethnicity and East European Immigration; "Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny", Year XLI, z.4/2015, pp. 5-12. 

2012, ‘Donne dell'est'.Opiekunki seniorów we Włoszech, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny", no. 1, pp. 31-52.

2010, Polska ‘badante' w Rzymie. Kształtowanie migracyjnej przestrzeni miejskiej, „Studia Migracyjne- Przegląd Polonijny", no. 1, pp. 23-34.

Editions

2020, Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, Special Issue: Migration and Art, nr 3 (177), pp. 138, (co-editor of the issue; together with Karolina Golemo)

2018, "Studia Sociologica", vol. 1, Współczesne procesy migracji zamorskich, pp. 233; (co-editor tomu: Anna Fiń) 

2017, The United States Immigration Policy and Immigrants’ Responses. Past and Present, „Migration - Ethnicity - Nation: Cracow Studies in Culture, Society & Politics", Warsaw, New York, Frankfurt am Main, Brussels, Oxford: Peter Lang pp. 207 (co-editor: Dorota Praszałowicz)

2016, Visegrad studies on Americas. Past and Present, Kraków: Księgarnia Akademicka, p. 156, (co-editor: Anna Bartnik)

2015, "Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny", Special Issue: American Ethnicity and East European Immigration, z.4, pp. 307, (Guest Editor of the Volume). 

2014, "Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny", no. 1, p. 188, (Guest Editor of the Volume).

2013, Stany Zjednoczone wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, p. 262 (co-editor: Paulina Napierała).

2012, Between the Old and the New World: Studies in the History of Overseas Migrations,  „Migration - Ethnicity - Nation: Cracow Studies in Culture, Society & Politics", Warsaw, New York, Frankfurt am Main, Brussels, Oxford: Peter Lang, p. 180 (co-editor: Dorota Praszałowicz).

2010, Ponad granicami. Kobiety, Migracje, Obywatelstwo, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, p. 302 (co-editor: Marta Warat).

2006, Z zagadnień historii pracy socjalnej w Polsce i w świecie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, p. 234 (co-editors: Krystyna Slany, Izabela Szczepaniak-Wiecha).

2003, Systemy wartości a procesy demograficzne, Kraków: Wyd. Nomos, p. 404 (co-editor: Krystyna Slany, Izabela Szczepaniak-Wiecha).

Translations

2012, Malcolm Barnard, Kultura wizualna a nauki społeczne – wyjaśnienie i rozumienie, [in:] Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, eds. Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska, Kraków: Wydawnictwo Znak, pp. 218-238.  

2012, H.S. Becker,  Socjologia wizualna, fotografia dokumentalna i fotografia reporterska: prawie wszystko zależy od kontekstu, [in:] Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, eds. Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia-Borowska, Kraków: Wydawnictwo Znak, ss. 761-778.

2006, Irma Donders-Wesling, Autyzm w Holandii z perspektywy historycznej i współczesnej, [in:] Z zagadnień historii pracy socjalnej w Polsce i w świecie, eds. Agnieszka Małek, Krystyna Slany, Izabela Szczepaniak-Wiecha,  Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 151-166.

2005, Piotr Sztompka, Ruchy społeczne – struktury in statu nascendi, [in:] Socjologia. Lektury, eds. Piotr Sztompka, Marker Kucia, Kraków: Wydawnictwo Znak, pp. 225-237. 

Reviews

Agata Górny, Izabela Grabowska-Lusińska, Magdalena Lesińska, Marek Okólski (eds.) Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010, / rev. Agnieszka Małek, „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", no. 3, 2011, pp. 169-175.

Tu i tam. Migracje z polskich wsi za granicę, ed. Maria Wieruszewska, Warszawa: PAN, 2008, rev. Agnieszka Małek, „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", no. 1, 2010, pp. 174-178.

Miscellanea

2020, Migration and Art. Introductory Remarks,  Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, nr 3 (177), (co-author: Karolina Golemo)  

2012, Współcześni ‘powrotnicy' – migracje powrotne z USA, „Biuletyn migracyjny" [special issue], Ośrodek Badań nad Migracjami, UW, no. 36.

2012, Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii: tradycja i nowoczesność [Polish Schools in the UK: tradition and modernity], reserach report (co-authors: Dorota Praszałowicz, Paulina Napierała, et al.).

2006,  Integration of New Female Migrants in the Polish Labour Market and Society and Policies Affecting Integration. State of the Art, "Working Paper", No. 9 – WP2, 6 Framework Programme of European Commission - FeMiPol, (co-author: Krystyna Slany).

2006, Female immigrants in Polish migration policy. Assessment of the effectiveness of the regulations – an empirical study, "Working Paper", No. 9 – WP4, 6 Framework Programme of European Commission - FeMiPol, (co-authors: Karolina Krzystek, Krystyna Slany).

Conference papers

2019, 10-11 September, VIII Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN, „Migracje w przestrzeni publicznej”, Wrocław; organization of a session: "Współczesne migracje transatlantyckie", co-organizer: Anna Fiń.  

2019, 14-16 June, 7. Konferencja Polskiego Instytutu Naukowego (PIASA), organization of a session: "Współczesne procesy migracji zamorskich", co-organizer: Anna Fiń. 

2018, 10-11 May „Nowy wymiar wielokulturowości. Mniejszości i migranci z perspektywy XXI wieku”, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

2018, 20-21 September, „Regionalny wymiar procesów migracyjnych, Ogólnopolska Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN, Opole2016, 14-17 September, “Polish or Italian? The dilemma of bilingual families”, XVI Polish Sociological Congress, University of Gdańsk, Poland.

2014, 23-26 April, “Educational Strategies Old and New: Poles and Their Children in the United Kingdom since the WWII”, European Social Science History Conference, University of Vienna, Austria.

2013, 23-24 September,” Szkoły Polskie we Włoszech – dylematy i wyzwania” [Polish Schools in Italty – dilemmas and challenges], Polski Uniwersytet na Obczyźnie oraz Polska Akademia Umiejętności, Kraków, Poland.

2013, 3 April, “Herstory: Polish women on the move. New patterns and challenges of women’s migration”, Universidade Catolica Portuguesa, Lisbon, Portugal.

2012, 6-8 December, „Państwo polskie wobec Polaków w diasporze" [Polish State towards Diaspora], Wyższa Szkoła Administracji in Bielsko-Biała, Szczyrk, Poland.

2010, 21 October, „Migracje kobiet: polska „badante” w Rzymie” [Female Migration: Polish ‘badante’ in Rome], Cracow University of Economics, Kraków, Poland

2010, 20 April, „Polskie migrantki w globalnym łańcuchu opieki. Na przykładzie metropolii rzymskiej " [Polish Female Migrants in a Global Care Chain] , Jagiellonian University in Kraków, Poland.

Web Content Display Web Content Display

Reserach projects and media

Research projects

 • 2020-2023: Between Canada and Poland: transnational practices, political remittances, and civic engagement, research project under OPUS-18 founding scheme, National Science Centre.
 • Migration and Arts - „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, vol. 3, 2020; co-editor of the volume.
 • Polityka migracyjna Włoch [Italy's migration policy] – research at Centro Studi Emigrazione, Biblioteca Nazionale, Rzym; Lanckoronski Foundation grant 2016.
 • EUROEMIGRANCI - Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych [New Migrations from Poland: psychological. Sociologican and cultural perspectives ]; project financially supported from the funds granted by the Polish Ministry of Foreign Affairs in the competition for the public task “Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2013; Polish Academy of Arts and Sciences – participant in the project.
 • Polish Schools in Great Britain: tradition and changes; project financially supported from the funds granted by the Polish Ministry of Foreign Affairs in the competition for the public task “Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2012; Polish Academy of Arts and Sciences – main researcher in the project.
 • Kapitał Sportowy Polaków [Sport and Social capital] – Project Social Capital 2012, University of Warsaw and Jagiellonian University 2009 – researcher and Krakow team leader, 2009.
 • FeMiPol: Integration of Female Immigrants in Labour Market and Society. Policy Assessment and Policy Recommendations - 6th Framework Programme of the European Commission; Institute of Sociology, Jagiellonian University (2006-2008) – researcher in the project.
 • New Neighbours – inclusion of young people with minority background, Youth Integration Programme, Oslo, Norway (September 2007).
 • History of Social Work in Eastern Europe 1900-1960 – Volkswagen Foundation, International Research Project coordinated by K. Schilde and D. Schulte (University of Siegen), 2003-2005 - researcher.