Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Kultury Amerykańskiej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Kultury Amerykańskiej powstał w październiku 2013 r. jako ośrodek badań nad przenikaniem się światów kultury i polityki na obu kontynentach amerykańskich. Jest jednostką interdyscyplinarną zrzeszającą socjologów, politologów, kulturoznawców, filmoznawców i medioznawców.

Zainteresowania badawcze pracowników koncentrują się na ewolucji, różnorodności i wieloaspektowości kultur amerykańskich ze szczególnym naciskiem na Stany Zjednoczone i Kanadę.

Działalność naukowa i edukacyjna Zakładu obejmuje problematykę związaną z amerykańską i kanadyjską edukacją, filmem, teatrem, mediami i kulturą audiowizualną, językami i polityką językową oraz retoryką polityczną.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • film amerykański i kanadyjski
 • historia teatru amerykańskiego i kanadyjskiego
 • amerykańskie i kanadyjskie media i kultura audiowizualna
 • amerykańska telewizja publiczna
 • amerykańskie mity i ich recepcja
 • edukacja w USA i Kanadzie
 • retoryka polityczna w USA

dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ (kierownik)
 • 2020 - grant Horyzont 2020, członek zespołu, projekt: RiTrain Plus (Research Infrastructure Training Plus) w ramach działania „Support to policy and international cooperation"

Jako dwukrotny stypendysta Polish-American Fulbright Commission

 • 2004 – Fulbright Institute for the Studies of the Civilization of the United States
 • 2009 – The emergence of US federal higher education policy (New York University)

Jako dwukrotny stypendysta Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Kanady

 • 2010 – Canadian Higher Education Policy (York University)
 • 2012 – Canadian Political System: Balancing Federal-Provincial Powers (York University)
dr Justyna Budzik
 • "Synkretyzm i dialogiczność sztuk w polskiej literaturze na kontynencie północno- i południowoamerykańskim" – praca nad monografią.
 • Uczestniczka grantu badawczego w Instytucie Myśli Józefa Tischnera (Kraków): "Obrazy Boga, człowieka i świata w literaturze. Praca nad rozdziałem Homo hesitans i homo confidens. Między filozofią a doświadczeniem religijnym – Bóg w poezji Bogdana Czaykowskiego."
dr Rafał Kuś
 • 2019 r., grant Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 3 na projekt badawczy dotyczący funkcjonowania National Public Radio (NPR) w systemie medialnym i politycznym Stanów Zjednoczonych.
 • Podręcznik do metodologii badań medioznawczych.
 • Monografia poświęcona amerykańskiemu radiu publicznemu (NPR).

dr hab. Garry Robson, prof. UJ

 • 2021, "Generation Z and its possible futures: ‘Digital Natives’, their families, surveillance capitalism and distance learning". Social (r)Evolutions Lab (SocRevLab) – "Społeczne (r)Ewolucje – poza horyzont teraźniejszości", Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Badania nad książką na temat transformacji kulturowej Zjednoczonego Królestwa i jego relacji z USA i UE od 1997 roku.
dr hab. Jolanta Szymkowska-Bartyzel, prof. UJ

Wykonawczyni w dwóch projektach finansowanych z grantów NCN:

 • "Polska w stosunkach transatlantyckich - narzędzia, perspektywy i znaczenie Polski w kształtowaniu debaty transatlantyckiej" (SYMFONIA, nr. UMO-2011/03/D/HS5/01116.).
 • "Negocjowanie Różnic Kulturowych w erze komunikacji cyfrowej" – Harmonia, nr. UMO-2012/04/M/HS6/00517.

Zorganizowane konferencje i warsztaty:

 • "Zarządzanie wydziałem," szkolenie-warsztaty (we współpracy z Instytutem Szkoleń Profesjonalnych), Politechnika Warszawska, Warszawa (24 listopada 2016).
 • "Back to the Game? Poland in Transatlantic Relations after 1989", międzynarodowa konferencja, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (20 marca 2015).
 • "Negotiating Cultural Differences in the Digital Communication Era", międzynarodowa konferencja, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (2-3 października 2013).
   

Ponadto:

 • Udział w konferencjach naukowych organizowanych przez studentów IAiSP, w tym moderacja paneli konferencyjnych w corocznych Dniach Kultury Amerykańskiej oraz Festiwalu Kultury Kanadyjskiej.
 • Uczestnictwo w w spotkaniach dyskusyjnych ze studentami (m.in. w cyklicznych „Fireside Chats” poświęconych bieżącym problemom polityczno-społecznym obu Ameryk).
 • Organizacja wykładów gościnnych przeznaczonych dla studentów i pracowników WSMiP UJ:
 1. 2015: Katarzyna Kolenda-Zaleska, dziennikarka.
 2. 2013: prof. Zygmunt Bauman, profesor emeritus (University of Leeds).