Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Kultury Amerykańskiej powstał w październiku 2013 r. jako ośrodek badań nad przenikaniem się światów kultury i polityki na obu kontynentach amerykańskich. Jest jednostką interdyscyplinarną zrzeszającą socjologów, politologów, kulturoznawców, filmoznawców i medioznawców.

Zainteresowania badawcze pracowników koncentrują się na ewolucji, różnorodności i wieloaspektowości kultur amerykańskich ze szczególnym naciskiem na Stany Zjednoczone i Kanadę.

Działalność naukowa i edukacyjna Zakładu obejmuje problematykę związaną z amerykańską i kanadyjską edukacją, filmem, teatrem, mediami i kulturą audiowizualną, językami i polityką językową oraz retoryką polityczną.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • film amerykański i kanadyjski
 • historia teatru amerykańskiego i kanadyjskiego
 • amerykańskie i kanadyjskie media i kultura audiowizualna
 • amerykańska telewizja publiczna
 • amerykańskie mity i ich recepcja
 • edukacja w USA i Kanadzie
 • retoryka polityczna w USA
 • amerykańska muzyka popularna (grupa badawcza)

Zorganizowane konferencje i warsztaty:

 • "Zarządzanie wydziałem," szkolenie-warsztaty (we współpracy z Instytutem Szkoleń Profesjonalnych), Politechnika Warszawska, Warszawa (24 listopada 2016).
 • "Back to the Game? Poland in Transatlantic Relations after 1989", międzynarodowa konferencja, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (20 marca 2015).
 • "Negotiating Cultural Differences in the Digital Communication Era", międzynarodowa konferencja, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (2-3 października 2013).
   

Ponadto:

 • Udział w konferencjach naukowych organizowanych przez studentów IAiSP, w tym moderacja paneli konferencyjnych w corocznych Dniach Kultury Amerykańskiej oraz Festiwalu Kultury Kanadyjskiej.
 • Uczestnictwo w w spotkaniach dyskusyjnych ze studentami (m.in. w cyklicznych „Fireside Chats” poświęconych bieżącym problemom polityczno-społecznym obu Ameryk).
 • Organizacja wykładów gościnnych przeznaczonych dla studentów i pracowników WSMiP UJ:
 • 2015: Katarzyna Kolenda-Zaleska, dziennikarka.
 • 2013: prof. Zygmunt Bauman, profesor emeritus (University of Leeds).