Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Formularze

Przydatne formularze

Deklaracja wyboru specjalności dla I roku II stopnia (amerykanistyka)

Powrót z urlopu dziekańskiego/studenckiego

Powtarzanie roku

Przepisanie oceny

Nadzwyczajne powtarzanie roku

Nadzwyczajne powtarzanie przedmiotu (w tym samym roku akademickim)

Przywrócenie terminu z egzaminu w sesji

Tryb eksternistyczny z wybranych przedmiotów

Urlop dziekański

Urlop studencki

Utrata legitymacji

Wniosek o skreślenie z listy studentów

Wpis 50-punktowy

Inne dokumenty przydatne w toku studiów:

Umowy o warunkach_odpłatności

Przepisywanie ocen II semestr

Podania w sprawie zwolnienia z opłat za usługi edukacyjne

Akty prawne UJ