Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia Zakładu Ameryki Łacińskiej sięga 2001 r., kiedy w Instytucie Studiów Regionalnych UJ utworzono Katedrę Ameryki Łacińskiej, której pierwszym kierownikiem został prof. dr hab. Władysław Miodunka. Od 2004 r. jednostka funkcjonuje w ramach IAiSP. W latach 2019-2022 kierował nią dr hab. Karol Derwich, prof. UJ. Działalność Zakładu wiąże się z wprowadzeniem w roku akademickim 2002/2003 studiów latynoamerykańskich jako nowej specjalności studiów magisterskich na kierunku kulturoznawstwo. W roku akademickim 2012/2013 zostały one przekształcone w specjalizację „Ameryka Łacińska” na nowym kierunku studiów – amerykanistyce. Program, którego przedmiotem jest cała Ameryka Łacińska (Ameryka Południowa, Ameryka Środkowa, Karaiby), ma charakter interdyscyplinarny. Zainteresowania badawcze i edukacyjne pracowniczek Zakładu koncentrują się na specyficznych dla regionu problemach społecznych i politycznych oraz różnorodnych zjawiskach kulturowych – od okresu prekolumbijskiego po czasy współczesne.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • historia i polityka Ameryki Łacińskiej
 • rozwój i transformacja społeczeństw latynoamerykańskich
 • współczesne zjawiska i problemy społeczne
 • stosunki międzynarodowe w rejonie Ameryki Łacińskiej i Karaibów
 • migracje i polityka migracyjna w Amerykach
 • porównawcze studia migracji z Europy do Ameryk
 • Hispanics/Latinos w USA
 • transkulturacja w literaturze latynoamerykańskiej
 • problemy transnarodowe
 • nacjonalizm i procesy narodowotwórcze, przemiany tożsamości latynoamerykańskiej
 • prawa człowieka, prawa ludności rdzennej Ameryki Łacińskiej
 • studia nad dziedzictwem

Zainteresowania badawcze pracowników koncentrują się wokół:

 • Meksyku w ujęciu historycznym i współczesnym, procesów demokratyzacji, bezpieczeństwa publicznego, przestępczości zorganizowanej;
 • relacji język-tożsamość; polityki językowej w USA i Ameryce Łacińskiej; języków Ameryki Łacińskiej;
 • literatury hybrydycznej i heterogenicznej powstającej na styku dwóch lub więcej języków; problematyce transnarodowej w literaturze, rekonstrukcji historii i poszukiwaniu tożsamości w literaturze etnicznej;
 • tożsamości narodowej / etnicznej / kulturowej; transnarodowości;
 • polityki imigracyjnej USA w kontekście Hispanics/Latinos, amerykańskiego prawa imigracyjnego, migracji dzieci z Ameryki Środkowej do USA, problemu współczesnych uchodźców kubańskich;
 • diaspory żydowskiej w Ameryce Łacińskiej, integracji północnoamerykańskiej;
 • polityki kulturowej i pluralizmu kulturowego Ameryki Łacińskiej, praw ludności rdzennej, aspektów politycznych, społecznych i prawnych ochrony dziedzictwa kulturowego Hispanoameryki, zróżnicowania religijnego i procesów synkretyzmu na terenie Ameryki Łacińskiej w przeszłości i współcześnie.

Konferencje latynoamerykanistyczne

 • VI Krakowska Konferencja Latynoamerykanistyczna (online) "Progreso en América Latina (en una realidad post-COVID)" (1 - 2 kwietnia 2022)
 • V Krakowska Konferencja Latynoamerykanistyczna "La Violencia en América Latina. Retos y perspectivas para el futuro" (5 - 6 kwietnia 2019)
 • IV Krakowska Konferencja Latynoamerykanistyczna "Migraciones y diásporas de la América Latina contemporánea" (8 - 9 kwietnia 2016)
 • III Krakowska Konferencja Latynoamerykanistyczna "Prawa Człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i Praktyka. Los Derechos Humanos en América Latina. Teoría y Practica" (15 - 16 marca 2013)
 • II Krakowska Konferencja Latynoamerykanistyczna "Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej" (19 - 20 marca 2010)
 • I Krakowska Konferencja Latynoamerykanistyczna "Doświadczenie demokracji w Ameryce Łacińskiej" (19 - 20 października 2007)

Seminaria i wykłady gościnne

 • "Migraciones forzadas en el siglo XXI: el caso de Venezuela" (12 stycznia 2023)
 • "Meksyk – naród metysów? Tożsamość, nacjonalizm i pluralizm kulturowy we współczesnym Meksyku" (14 grudnia 2022)
 • "Etnopolityka w Ameryce Łacińskiej – wyzwania czasu pandemii" (13 grudnia 2022)
 • "2021 Elections in Latin America" (9 grudnia 2021)
 • "Problemas Actuales de México: Violencia, Seguridad y Justicia" (9, 16, 23, 30 listopada 2021)
 • "Interpretations of the Brazilian Society" (cykl wykładów visiting researchera w ramach współpracy z Coimbra Group) (październik 2021)
 • "Desconsolidación de la democracia en América Latina" (28 maja 2021)
 • "Interwencja w Zatoce Świń 60 lat później" (25 marca 2021)
 • "Zonas urbanas y ciudades en America Latina - los retos contemporaneos" (25 stycznia 2021)
 • "The defeat of the Zetas Cartel" (25 listopada 2020)
 • "Mujeres indígenas como ejemplo de población vulnerable en América Latina" (4 listopada 2020)
 • "Forced Confessions: Tracking Torture and Mistreatment in Mexico's Accusatorial Criminal Justice System" (2 czerwca 2020)
 • "Países Latinoamericanos en la época de coronavirus" (4 maja 2020)
 • "Polityka i dziedzictwo językowe w Amerykach: asymilacja – globalizacja – rewitalizacja" (17 grudnia 2019)
 • "Brazil on fire. President Bolsonaro's first year in office" (10 grudnia 2019)
 • "Wymiar sprawiedliwości i systemy prawa karnego w Ameryce Łacińskiej: wyzwania i transformacje" (5 listopada 2019)
 • "Skarby Meksyku" - konferencja i prezentacja rękopisów z archiwum Aleksandra Humboldta oraz obiektów ze zbioru Manuscripta americana, z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej (19 czerwca 2019)
 • "Argentina: from a”Melting Pot” to the new migration policies in Macri Presidency" (11 kwietnia 2019)
 • "Oblicza dyktatury. Autorytaryzmy Ameryki Łacińskiej w ujęciu porównawczym" (25 marca 2019)
 • "Przestępstwa transnarodowe i ich wpływ na zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Ameryce Łacińskiej" (3 grudnia 2018)
 • 90. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski i Meksyku (26 listopada 2018)
 • "Polska emigracja do Ameryki Łacińskiej" (22 października 2018)
 • "Migracje w Amerykach" (25 kwietnia 2018)
 • "Perspectivas y visiones contemporáneas de la violencia de género en América Latina" (16 marca 2018)
 • "Desarollo Cubano en la perspectiva de economia mundial" (15 stycznia 2018)
 • "Pentecostal, Politics and Religious Equality in Argentina" (kwiecień 2017)
 • "Dziedzictwo kulturowe a nowe zjawiska religijne w Amerykach: historia i współczesność" (kwiecień 2017)
 • "Pensamiento latinoamericano" (16 stycznia 2017)
 • Spotkanie z Ambasadorem Meksyku w Polsce (październik 2016)
 • "Mexico en el siglo XXI" (25 października 2016)
 • Spotkanie z Jackiem Hinzem, byłym Ambasadorem RP w Caracas (Wenezuela) (2016)
 • Spotkanie z Ambasadorem Republiki Peru w Polsce (czerwiec 2016)
 • "Working with my own Language: Research and Revitalization of the Nahuatl Language and Culture" (9 czerwca 2016)
 • "Kryzys polityczny w Brazylii – impeachment czy zamach stanu?" (19 maja 2016)
 • "Zróżnicowanie religijne Ameryk: mity, tradycje, zjawiska współczesne" (18 marca 2016)
 • "Kuba w post-hegemonicznym świecie" (11 grudnia 2015)
 • "Ruchy studenckie w Meksyku, 1968–2015" (23 października 2015)
 • "Ameryka Łacińska we współczesnych stosunkach międzynarodowych" (28 kwietnia 2015)
 • "Latynosi w Krakowie" (29 kwietnia 2015)
 • "Indiańskie ludy Ameryk – wczoraj i dziś" (19 marca 2015)
 • "Literatura latynoamerykańska od czasów boom: regionalna czy światowa?" (19 listopada 2014)
 • "Kuba we współczesnym świecie" (28 października 2014)
 • "Co się dzieje w Wenezueli?" (4 marca 2014)
 • "Peligros para la democracia en America Latina" (27 marca 2014)
 • "Rewolucja paliwowa w Ameryce Łacińskiej" (16 stycznia 2014)
 • "Protección del medio ambiente en America Latina – amenazas y soluciones" (12 grudnia 2013)
 • "Ameryka – spotkanie czy odkrycie?" (14 października 2013)

Wydarzenia okolicznościowe

 • "Homenaje al Profesor Karol Derwich" (8 grudnia 2022)
 • Jubileusz 20-lecia Zakładu Ameryki Łacińskiej UJ (31 marca 2022)