Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Karol Derwich, prof. UJ (1979 - 2022)

dr hab. Karol Derwich, prof. UJ (1979 - 2022)

 

Absolwent studiów magisterskich w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. W Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych przygotował rozprawę doktorską poświęconą latynoamerykańskiej polityce Stanów Zjednoczonych. Autor monografii "Instrumenty polityki zagranicznej USA wobec państw Ameryki Łacińskiej", 1945 -2000 (2010) oraz "W krainie Pierzastego Węża. Historia Meksyku od podboju do czasów współczesnych" (2014). Redaktor tomu "Meksyk w XXI wieku. Polityka – społeczeństwo – gospodarka" (2009). Kierownik Zakładu Ameryki Łacińskiej w latach 2019 do 2022 oraz Pracowni Centrum Meksykańskie w latach 2018 do 2022.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2017, Meksyk – między demokracją a dysfunkcyjnością, Kraków: Wydawnictwo Universitas, ss. 328

2015, Latin American Thought – Problems and perspectives. Three Case Studies, red. Karol Derwich, Magdalena Modrzejewska, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 136.

2014, W krainie Pierzastego Węża. Historia Meksyku od podbojów do czasów współczesnych, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, ss. 374.

2010, Instrumenty polityki zagranicznej USA wobec państw Ameryki Łacińskiej, 1945-2000, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 222.

2019, La disfunción de Estado y el tema de las migraciones en la región de América Latina, [w:] Deslocamentos contemporâneos nas Américas: novos desafios e discussões teóricas (século XX a atualidade), red. Sarmiento Érica, Araújo Rafael, Sardenberg Helenice, Rio de Janeíro: Estudos Americanos, ss. 182-203.

2018, La transformación interminable. El caso dificil de la democratización en Mexico, [w:] Transiciones politicas contemporaneas. Singularidades nacionales y dinamica general del cambio, red. Carmen Gonzalez Martinez, Fondo de Cultura Economica, Universidad de Murcia, ss. 261-280.

2017, Sistema politico como la fuente de disfuncion del Estado en Mexico, [w:] Derechos Humanos y Seguridad en Democracia, red. Arturo Villareal Palos, Jorge Chaires Zaragoza, Dante Jaime Haro Reyes, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, ss. 211-244.

2016, The War on Drugs and the Dysfunction of the State of Mexico, [w:] Security and Human Rights in Mexico, red. Marcos Pablo Moloeznik, Dante Jaime Haro Reyes, University of San Diego/CONACYT, Guadalajara, ss. 170-198.

2015, El concepto de Estado disfuncional y la inteligencia estrategica, [w:] Inteligencia estrategica latinoamericana. Perspectivas y ejes predominantes para la toma de decisiones estategicas ante un mundo en cambio, red. Jose Paz, Ministerio de Defensa de la Republica Argentina, Buenos Aires, ss. 219-234.

2015, Dictadura de la mayoria y los derechos humanos. El caso complejo de la democracia venezolana durante el gobierno de Hugo Chavez, [w:] Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka/Los derechos humanos en America Latina. Teoria y practica, red. Karol Derwich, Marta Kania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 111-126.

2014, Dysfunkcyjność państwa jako główna przeszkoda na drodze rozwoju – kazus Meksyku, [w:] Transformacje demokratyczne w Ameryce Łacińskiej. Problemy-Wyzwania-Implikacje, red. Katarzyna Krzywicka, Lublin: Wydawnictwo UMCS, ss. 129-140.

2014, Problem Dysfunkcyjności państwa w rejonie Ameryki Łacińskiej i Karaibów na przykładach Haiti, Kolumbii i Meksyku, [w:] Państwa dysfunkcyjne i międzynarodowe wysiłki zmierzające do ich naprawy, red. Robert Kłosowicz, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2012, Demokratyzacja vs. upadłość państwa – czynniki destabilizujące sytuację polityczną na Haiti, [w:] Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, red. Robert Kłosowicz, Andrzej Mania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 141-156.

2011, Problem państw upadłych w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów [w:] Latynoameryka u progu trzeciego tysiąclecia niepodległości: przywództwo, idee i systemy polityczne, red. Piotr Łacińśki, Collegium Civitas, Warszawa, ss. 95-115.

2009, Proces demokratyzacji w Meksyku, [w:] Meksyk w XXI wieku. Polityka – społeczeństwo – gospodarka, red. Karol Derwich, Kraków: Universitas, ss. 11-43.

2009, Prezydentura Vicente Foxa – Sukces czy rozczarowanie, [w:] Meksyk w XXI wieku. Polityka – społeczeństwo – gospodarka, red. Karol Derwich, Kraków: Universitas, ss. 44-63.

2009, Główne aspekty latynoamerykańskiej polityki G.W. Busha, [w:] Amerykomania. Księga jubileuszowa Profesora dra hab. Andrzeja Mani, tom 1, red. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 63-84.

2008, Demokratyzacja w warunkach konfliktu – Salwador w latach osiemdziesiątych XX wieku, [w:] Doświadczenie demokracji w Ameryce Łacińskiej, red. Anna Kaganiec-Kamieńska, Marta Kania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 237-247.

2006, Interwencje militarne jako instrument demokratyzacji w latynoamerykańskiej polityce USA, [w:] Amerykańska demokracja w XXI wieku, red. Andrzej Mania i Paweł Laidler, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 75-86.

2020, Crisis del Estado en América Latina en el siglo XXI, "Contextualizaciones Latinoamericanas" (Universidad de Guadalajara),  Núm. 24 (13): Enero - Junio 2021 (Num 24).

2018, Nations reborn: Poland and Mexico in the aftermath of the World War I, "Ad Americam", t. 19, 2018, ss. 5-22.

2018, Fronteras como categoria social. La perspectiva teórica de las fronteras en el siglo XXI, "Anuario Latinoamericano. Ciencias Politicas y Relaciones Internacionales", t. 6, 2018, ss. 37-51.

2015, Mexico – A Failed State or a Regional Power?, “Politica & Sociedade”, t. 14, nr 30.

2014, Dysfunkcyjność państwa meksykańskiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego, „Ameryka Łacińska”, nr 83.

2012, Democratic transtion in Guatemala – toward a consolidated democracy or a failed state?, “Estudios Latinoamericanos”, t. 32.

2011, Transformacja ustrojowa w Meksyku w kontekście zmian meksykańskiego prawa wyborczego, „Ameryka Łacińska", nr 3-4, ss. 12-22.

2011, American Exceptionalism in the U.S. Latin American Policy at the turn of the XIXth  and XXth century, „Ad Americam", vol. 12, ss. 33-41.

2010, El sexenio de Fox – Un paso hacia la democracia o decepción?, „Ad Americam, "Estudios Latinoamericanos", ss. 57-70.

2009, The US and the New Regionalism in the Western Hemisphere, „Ad Americam", vol. 10, ss. 15-22.

2009, Ruch studencki w Meksyku w 1968 roku, „Politeja", nr 12, ss. 263-276.

2006, The OAS, Democratization and Contemporary Inter-American Relations, „Politeja", nr 5, s. 202-213.

2006, Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obalenie prezydenta João Goularta w Brazylii, „Ameryka Łacińska", nr 1/51, ss. 67-76.

2004, Stosunki Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi w latach 1910 – 1917, „Ameryka Łacińska", nr 3-4/45-46, ss. 89-95.

2004, Szczyty Ameryk a koncepcja FTAA, „Ameryka Łacińska", nr 1/43, ss. 61-67.

2003, Polityka administracji Reagana wobec Ameryki Środkowej, „Ameryka Łacińska", nr 2/40, ss. 61-66.

2021, La violencia en América Latina. Retos y perspectivas para el futuro, red. Ángel-Baldomero Espina Barrio, Karol Derwich, Monika Sawicka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 270.   

2017, Migraciones y diaspora de la America Latina contemporanea, red. Karol Derwich, Monika Sawicka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 256

2015, Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka/Los derechos humanos en America Latina. Teoria y practica, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 332, (współredaktor: Marta Kania).

2014, Basic American Documents. U.S. - Latin America Relations, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 214.

2011, Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 284, (współredaktor: Marta Kania).

2009, Meksyk w XXI wieku. Polityka – społeczeństwo – gospodarka, Kraków: Wydawnictwo Universitas, ss. 226.

2020, 19-20 listopada, XXV Congreso Internacional de Antropologia Iberoamericana, Universidad de Salamanca, Salamanca, Hiszpania. Referat: "Positivismo y pensamiento positivista como factor de construcción de la identidad nacional en America Latina"

2019, 22-25 października, „Strategie bezpieczeństwa w Meksyku w XXI wieku – założenia i skutki”, Spotkania Naukowe z Ameryką Łacińską, międzynarodowe konferencja, Wydział Politologii i Dzienikarstwa UMCS, Lublin. Referat: "Strategie bezpieczeństwa w Meksyku w XXI wieku - założenia i skutki".

2019, 29-31 lipica, 9. Kongres CEISAL, Bukareszt, Rumunia. Referat: "Crisis del Estado en America Latin aen el siglo XXI".

2019, 2-3 czerwca, Criminality in the Americas: Governing the Unruly, International Conference at Latin American Center, Oxford University, Wielka Brytania. Referat: "Mexico - between state's dysfunction and democracy".

2019, 5-6 kwietnia, 5a. Conferencia Cracoviana de Latinoamericanistas. Violencia en América Latina: retos y perspectivas para el futuro Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Disfunción del sistema de justicia penal como la fuente de violencia en Mexico".

2018, 7-8 grudnia, "Latin America and Central Europe in 1968: Political Left, Social Movements and Mutual Influence in the Lear of Upheavals", Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy. Referat: "The 1968 as a beginning of political change in Mexico". 

2018, 25-26 października, "Człowiek w systemie politycznym", Uniwersytet Śląski/Uniwersytet SWPS, Wisła. Referat: "Jednostka wobec postautorytarnego charakteru systemu politycznego w Meksyku".

2018, 18-20 września, "Dysfunkcyjność państwa jako główne wyzwanie dla regionu Ameryki Łacińskiej. Casus Meksyku", IV Kongres Politologii, Lublin.

2018, 7-11 maj, "Movimiento estudiantil en Mexico en 1968 como inicio del proceso de democratización", XIX Jornadas Iberoamericanas, Centro Iberoamericano, Facultad de Humanidades, Uniwersytet w Peczu, Węgry.

2017,25-28 lipca, XVIII Congreso de FIEALC, Belgrad, Serbia. Referat: "Crisis migratoria en Tijuana, Baja Cailfornia, como consequencia de la disfunción estatal" (współautor z Zulia Orozco, UABC, Mexico).

2017, 17-19 lipca, "Feminicidio en Mexico como un ejemplo de disfunción del Estado en la area de los derechos humanos", 4. Congreso Latinoamericano y Cariebeno de Ciencias Sociales, Salamanca, Hiszpania.

2017, mayo, "La herencia postrevolucionaria en el sistema politico del Mexico contemporaneo", XVIII Jornadas Iberoamericanas, Centro Iberoamericano, Facultad de Humanidades, Uniwersytet w Peczu, Węgry.

2016, 25 październik, "Mexico en el siglo XXI", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2016, 8-9 wrzesień, II Simposio Internacional sobre sistemas de justicia orales advesariales, Narodowy Uniwersytet Autonomiczny Meksyku, Meksyk, Meksyk.

2016, 23 marzec, "Los dilemas de la frotera Mexico – Estados Unidos", CESLA UW, Warszawa.

2016, II Ogólnopolska Konferencja Instytutu Politologii o Systemach Politycznych i Partyjnych: "Polska, Europa, Świat: Wyzwania współczesnych systemów politycznych i partyjnych", Uniwersytet Gdański, Gdańsk.

2015, 29 październik, "Area Studies as a Reflection of the World in Flux", Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2015, "El hispanismo en Polonia. ¿De dónde venimos, quienes somos, adónde vamos?", Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków.

2015, III Kongres Politologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2015, "Wojna z narkotykami w Ameryce Łacińskiej – między narkoprzemocą a poszukiwaniem alternatyw", CESLA UW, Warszawa.

2015, "Ameryka Łacińska we współczesnych stosunkach międzynarodowych", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, Kraków.

2014, Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

2014, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales/International Studies Association, Conference, Buenos Aires, Argentyna.

2014, "Peligros para la democracia en AMerica Latina", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2013, "Non-democratic Regimes and Approaches to their Studies in 21st Century", Uniwersytet Karola, Praga, Czechy.

2013, 12-15 czerwca, VII Congreso de Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina (CEISAL): „Memoria, presente y porvenir en América Latina", Porto, Portugalia.

2013, 15-16 marca, „Los Derechos Humanos en America Latina. Teoria y Practica", Insytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2013, „Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych", Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2013, „Ameryka Łacińska - współczesność. Transformacje idei i gospodarki", Polska Akademia Nauk, Warszawa.

2012, 15-20 lipca, 54 Congreso Internacional de Americanistas (ICA54) „Construyendo diálogos en las Américas", Uniwersytet Wiedeński, Wiedeń, Austria.

2012, 19-21 września, II Ogólnopolski Kongres Politologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.

2012, „Europe and America in Contact. Combining External and Internal Perspectives", Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

2012, „Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych", Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2011, konferencja w ramach "Dnia Meksykańskiego" w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2011, „Współczesna Ameryka Łacińska. Polityka – społeczeństwo – gospodarka", Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

2011, „Latin America and Europe: Cross-cultural Transfers and Quest for Understanding", Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

2011, 14-15 maja, „Państwa upadłe jako destabilizujący czynnik stosunków międzynarodowych w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji", Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2010, „Ameryka Środkowa bez cenzury. Stan i uwarunkowania skuteczności działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych", Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2010, „Język, Kultura, Polityka", Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. J. Tischnera, Kraków.

2010, Congreso Internacional de Utopía „Espacios Alternativos y Expansiones Culturales en America Latina", Tecnologico de Monterrey, Monterrey, Meksyk.

2010, 26-27 listopada, „Antropologia polityki w Ameryce Łacińskiej na początku XXI wieku", Uniwersytet Łódzki, Łódź.

2009, 29-30 maja, „The United States and the World: from Imitation to Challenge", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2009, 53. Congreso Internacional de Americanistas, Universidad Iberoamericana, Mexico, Meksyk. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron