Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Prof. Karol Derwich

Prof. Karol Derwich

 

Prof. Derwich holds a doctorate from the Institute of American Studies and Polish Diaspora at the Jagiellonian University as well as an M.A. from the Center for Latin American Studies at the University of Warsaw. His main fields of interest include inter-American relations and Latin American politics. Prof. Derwich has authored such books as The Instruments of the United States’ Foreign Policy Towards Latin American Countries, 1945-2000 (2010) and In the Country of Quetzalcoatl: A History of Mexico from the Conquest to Present Times (2014). He is the co-editor of: Mexico in the 21st Century: Politics,-Economy,-Society (2009) and Los derechos humanos en America Latina. Teoria y practica (“Human Rights in Latin America: Theory and Practice,” 2014). He has also written numerous articles related to contemporary political processes in Latin America.

Functions:

  • Head of the Department of Latin America
  • Head of the Mexican Center

Academic interests:

  • contemporary Mexico
  • the history of Mexico
  • democratic transitions
  • organized crime
  • international relations

Web Content Display Web Content Display

Publications

2017, Meksyk – między demokracją a dysfunkcyjnością (“Mexico: Between Democracy and Dysfunction”), Krakow: Wydawnictwo Universitas, pp. 328

2015, Latin American Thought – Problems and Perspectives: Three Case Studies, Karol Derwich, Magdalena Modrzejewska, Krakow: Księgarnia Akademicka, pp. 136.

2014, W krainie Pierzastego Węża. Historia Meksyku od podbojów do czasów współczesnych (“In the Land of Quetzalcoatl: A History of Mexico from the Conquest to Present Times”), Krakow: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Krakow: Wydawnictwo Universitas, pp. 374.

2010, Instrumenty polityki zagranicznej USA wobec państw Ameryki Łacińskiej, 1945-2000 (“The Instruments of the United States’ Foreign Policy Towards Latin American Countries, 1945-2000”), Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 222.

2019, La disfunción de Estado y el tema de las migraciones en la región de América Latina (“The Dysfunction of the State and the Topic of Migrations in the Latin American Region”), [in:] Deslocamentos contemporâneos nas Américas: novos desafios e discussões teóricas (século XX a atualidade), eds. Sarmiento Érica, Araújo Rafael, Sardenberg Helenice, Rio de Janeíro: Estudos Americanos, pp. 182-203.

2018, La transformación interminable. El caso dificil de la democratización en Mexico (“The Endless Transformation: The Difficult Case of Democratization in Mexico”), [in:] Transiciones politicas contemporaneas. Singularidades nacionales y dinamica general del cambio (“Contemporary Political Transitions: Unique National Cases and the General Dynamic of Change”), ed. Carmen Gonzalez Martinez, Fondo de Cultura Economica, Universidad de Murcia, pp. 261-280.

2017, Sistema politico como la fuente de disfuncion del Estado en Mexico (“The Political System as the Source of State Dysfunction in Mexico”), [in:] Derechos Humanos y Seguridad en Democracia (“Human Rights and Security in Democracy”), eds. Arturo Villareal Palos, Jorge Chaires Zaragoza, Dante Jaime Haro Reyes, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, pp. 211-244.

2016, The War on Drugs and the Dysfunction of the State of Mexico, [in:] Security and Human Rights in Mexico, eds. Marcos Pablo Moloeznik, Dante Jaime Haro Reyes, University of San Diego/CONACYT, Guadalajara, pp. 170-198.

2015, El concepto de Estado disfuncional y la inteligencia estrategica (“The Concept of the Dysfunctional State and Strategic Intelligence”), [in:] Inteligencia estrategica latinoamericana. Perspectivas y ejes predominantes para la toma de decisiones estategicas ante un mundo en cambio (“Latin American Strategic Intelligence: The Predominant Perspectives and Axes in a Changing World”), ed. Jose Paz, Ministerio de Defensa de la Republica Argentina, Buenos Aires, pp. 219-234.

2015, Dictadura de la mayoria y los derechos humanos. El caso complejo de la democracia venezolana durante el gobierno de Hugo Chavez (“Dictatorship of the Majority and Human Rights: The Complex Case of Venezuelan Democracy During Hugo Chavez’s Rule”), [in:] Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka/Los derechos humanos en America Latina. Teoria y practica (“Human Rights in Latin America: Theory and Practice”), eds. Karol Derwich, Marta Kania, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 111-126.

2014, Dysfunkcyjność państwa jako główna przeszkoda na drodze rozwoju – kazus Meksyku (“State Dysfunction as the Main Obstacle to Development: The Case of Mexico”), [in:] Transformacje demokratyczne w Ameryce Łacińskiej. Problemy-Wyzwania-Implikacje (“Democratic Transformations in Latin America: Problems, Challenges, Implications”), ed. Katarzyna Krzywicka, Lublin: UMCS Press, pp. 129-140.

2014, Problem Dysfunkcyjności państwa w rejonie Ameryki Łacińskiej i Karaibów na przykładach Haiti, Kolumbii i Meksyku (“The Problem of State Dysfunction in Latin America and the Caribbean: The Cases of Haiti, Columbia, and Mexico”), [in:] Państwa dysfunkcyjne i międzynarodowe wysiłki zmierzające do ich naprawy (“Dysfunctional States and International Efforts to Fix Them”), ed. Robert Kłosowicz, Krakow: Jagiellonian University Press.

2012, Demokratyzacja vs. upadłość państwa – czynniki destabilizujące sytuację polityczną na Haiti (“Democratization Versus State Failure: Factors That Destabilize the Political Situation in Haiti”), [in:] Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych (“The Problem of State Failure in International Relations”), ed. Robert Kłosowicz, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 141-156.

2011, Problem państw upadłych w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów (“The Problem of Failed States in Latin America and the Caribbean”), [in:] Latynoameryka u progu trzeciego tysiąclecia niepodległości: przywództwo, idee i systemy polityczne (“Latin America at the Start of the Third Millennium of Independence: Leadership, Ideas, and Political Systems”), ed. Piotr Łaciński, Warsaw: Collegium Civitas, pp. 95-115.

2009, Proces demokratyzacji w Meksyku (“The Process of Democratization in Mexico”), [in:] Meksyk w XXI wieku. Polityka – społeczeństwo – gospodarka (“Mexico in the Twenty-First Century: Politics, Society, Economy”), ed. Karol Derwich, Krakow: Wydawnictwo Universitas, pp. 11-43.

2009, Prezydentura Vicente Foxa – Sukces czy rozczarowanie (“The Presidency of Vicente Fox: A Success or a Disappointment?”), [in:] Meksyk w XXI wieku. Polityka – społeczeństwo – gospodarka (“Mexico in the Twenty-First Century: Politics, Society, Economy”), ed. Karol Derwich, Krakow: Universitas, pp. 44-63.

2009, Główne aspekty latynoamerykańskiej polityki G.W. Busha (“The Main Aspects of George W. Bush’s Latin American Policy”), [in:] Amerykomania. Księga jubileuszowa Profesora dra hab. Andrzeja Mani (“Americomania: A Jubilee Book for Prof. Dr. Hab. Andrzej Mania”), vol. 1, eds. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 63-84.

2008, Demokratyzacja w warunkach konfliktu – Salwador w latach osiemdziesiątych XX wieku (“Democratization in Times of Conflict: El Salvador in the 1980s”), [in:] Doświadczenie demokracji w Ameryce Łacińskiej (“The Experience of Democracy in Latin America”), eds. Anna Kaganiec-Kamieńska, Marta Kania, Krakow: Wydawnictwo UJ, pp. 237-247.

2006, Interwencje militarne jako instrument demokratyzacji w latynoamerykańskiej polityce USA (“Military Interventions as an Instrument of Democratization in the United States’ Latin American Policy”), [in:] Amerykańska demokracja w XXI wieku (“American Democracy in the Twenty-First Century”), eds. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 75-86.

2020, Crisis del Estado en América Latina en el siglo XXI (“The Crisis of the State in Latin America in the Twenty-First Century”), "Contextualizaciones Latinoamericanas" (Universidad de Guadalajara),  Núm. 24 (13): Enero - Junio 2021 (Num 24). 2018, “Nations Reborn: Poland and Mexico in the Aftermath of World War I,” Ad Americam, vol. 19, 2018, pp. 5-22.

2018, Fronteras como categoria social. La perspectiva teórica de las fronteras en el siglo XXI (“Borders as a Social Category: The Theoretical Perspective of Borders in the Twenty-First Century”), [in:] "Anuario Latinoamericano. Ciencias Politicas y Relaciones Internacionales", vol. 6, 2018, pp 37-51.

2015, Mexico – A Failed State or a Regional Power? [in:] "Politica & Sociedade", vol. 14, no. 30.

2014, Dysfunkcyjność państwa meksykańskiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego (“The Dysfunction of the Mexican State in the Area of Public Security”), "Ameryka Łacińska", no. 83.

2012, Democratic Transition in Guatemala: Toward a Consolidated Democracy or a Failed State?, "Estudios Latinoamericanos", vol. 32.

2011, Transformacja ustrojowa w Meksyku w kontekście zmian meksykańskiego prawa wyborczego (“Political Transformation in Mexico in the Context of Amendments to Mexico’s Electoral Law”), "Ameryka Łacińska", no. 3-4, pp. 12-22.

2011, American Exceptionalism in the United States’ Latin American Policy at the Turn of the Nineteenth  and Twentieth Centuries, "Ad Americam", vol. 12, pp. 33-41.

2010, El sexenio de Fox – Un paso hacia la democracia o decepción? (“Fox’s Six-Year Term: A Step Towards Democracy or Deception?”), "Ad Americam", "Estudios Latinoamericanos, pp. 57-70.

2009, The U.S. and the New Regionalism in the Western Hemisphere, "Ad Americam", vol. 10, pp. 15-22.

2009, Ruch studencki w Meksyku w 1968 roku (“The Student Movement in Mexico in 1968”), "Politeja", no. 12, pp. 263-276.

2006, The OAS, Democratization, and Contemporary Inter-American Relations, "Politeja", no. 5, pp. 202-213.

2006, Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obalenie prezydenta João Goularta w Brazylii (“The Engagement of the United States in the Overthrow of Brazil’s President João Goularta”), "Ameryka Łacińska", no. 1/51, pp. 67-76.

2004, Stosunki Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi w latach 1910 – 1917 (“Relations Between Mexico and the United States in 1910-1917”), "Ameryka Łacińska", no. 3-4/45-46, pp. 89-95.

2004, Szczyty Ameryk a koncepcja FTAA (“The Summit of the Americas and the Concept of the FTAA”), "Ameryka Łacińska", no. 1/43, pp. 61-67.

2003, Polityka administracji Reagana wobec Ameryki Środkowej (“The Reagan Administration’s Central American Policy”), "Ameryka Łacińska", no. 2/40, pp. 61-66.

2021, La violencia en América Latina. Retos y perspectivas para el futuro ("Violence in Latin America. Challenges and prospects for the future"), eds. Ángel-Baldomero Espina Barrio, Karol Derwich, Monika Sawicka, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 270.   

2017, Migraciones y diaspora de la America Latina contemporanea (“Migrations and Diaspora in Contemporary Latin America”), eds. K. Derwich, M. Sawicka, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 256

2015, Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka/Los derechos humanos en America Latina. Teoria y practica (“Human Rights in Latin America: Theory and Practice”), Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 332, (co-editor: Marta Kania).

2014, Basic American Documents: U.S. - Latin America Relations, Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 214.

2011, Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej (“Social and Ethnic Movements in Latin America”), Krakow: Jagiellonian University Press, pp. 284, (co-editor: Marta Kania).

2009, Meksyk w XXI wieku. Polityka – społeczeństwo – gospodarka (“Mexico in the Twenty-First Century: Politics, Society, Economy”), Krakow: Wydawnictwo Universitas, pp. 226.

2020, 19-20 November, XXV Congreso Internacional de Antropologia Iberoamericana (Twenty-Fifth International Conference of Latin American Anthropology”), Universidad de Salamanca, Salamanca, Spain. Paper:  “Positivismo y pensamiento positivista como factor de construcción de la identidad nacional en America Latina” (“Positivism and Positivist Thinking as a Factor in the Construction of National Identity in Latin America”).

2019, 22-25 October, “Strategie bezpieczeństwa w Meksyku w XXI wieku – założenia i skutki” (“Security Strategies in Mexico in the Twenty-First Century”), academic meetings with Latin America, international conference, Faculty of Political Science and Journalism, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland. Paper: Strategie bezpieczeństwa w Meksyku w XXI wieku - założenia i skutki (“Security Strategies in Mexico in the Twenty-First Century: Assumptions and Impact”).

2019, 29-31 July, 9. Kongres CEISAL, Bucharest, Romania. Paper: "Crisis del Estado en America Latin en el siglo XXI" (“The Crisis of the State in Latin America in the Twenty-First Century”).

2019, 2-3 June, “Criminality in the Americas: Governing the Unruly,” International Conference at the Latin American Center, Oxford University, Great Britain. Paper: "Mexico: Between State Dysfunction and Democracy."

2019, 5-6 April, 5. Conferencia Cracoviana de Latinoamericanistas. “Violencia en América Latina: retos y perspectivas para el future” (“Violence in Latin America: Challenges and Perspectives for the Future”), Jagiellonian University, Krakow, Poland. Paper: “Disfunción del sistema de justicia penal como la fuente de violencia en Mexico” (“Dysfunction of the System of Penal Justice as the Source of Violence in Mexico”).

2018, 7-8 December, "Latin America and Central Europe in 1968: The Political Left, Social Movements, and Mutual Influence in the Year of Upheavals," Charles University, Prague, Czech Republic. Paper: "The 1968 as a Beginning of Political Change in Mexico."

2018, 25-26 October, "Człowiek w systemie politycznym" (“Man in the Political System”), Silesian University in Katowice, SWPS University, Wisła, Poland. Paper: "Jednostka wobec postautorytarnego charakteru systemu politycznego w Meksyku" (“The Individual and the Post-Authoritarian Nature of the Political System in Mexico”).

2018, 18-20 September, IV Kongres Politologii, Lublin, Poland. Paper: "Dysfunkcyjność państwa jako główne wyzwanie dla regionu Ameryki Łacińskiej. Casus Meksyku" (“State Dysfunction as the Main Challenge for the Latin American Region: The Case of Mexico”).

2018, 7-11 May, XIX Jornadas Iberoamericanas, Centro Iberoamericano, Facultad de Humanidades, Universidad de Pecs, Hungary. Paper:  "Movimiento estudiantil en Mexico en 1968 como inicio del proceso de democratización” (“The Student Movement in Mexico in 1968 as the Beginning of the Process of Democratization”).

2017, 25-28 July, XVIII Congreso de FIEALC, Belgrade, Serbia. Paper: “Crisis migratoria en Tijuana, Baja Cailfornia, como consequencia de la disfunción estatal” (“The Migration Crisis in Tijuana, Baja California, as a Consequence of State Dysfunction”), co-authored with Zulia Orozco (UABC, Mexico).

2017, 17-19 July, 4. Congreso Latinoamericano y Cariebeno de Ciencias Sociales, Salamanca, Spain. Paper: "Feminicidio en Mexico como un ejemplo de disfunción del Estado en la area de los derechos humanos" (“Feminicide in Mexico as an Example of the Dysfunction of the State in the Field of Human Rights”).

2017, May,  XVIII Jornadas Iberoamericanas, Centro Iberoamericano, Facultad de Humanidades, University of Pécs, Hungary. Paper: "La herencia postrevolucionaria en el sistema politico del Mexico contemporaneo" (“The Post-Revolutionary Legacy in the Political System of Contemporary Mexico”).

2013, “Non-Democratic Regimes and Approaches to Studying Them in the Twenty-First Century," Charles University, Prague, Czech Republic.

2013, 12-15 June, VII Congreso de Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina (CEISAL), Porto, Portugal. Paper:  “Memoria, presente y porvenir en América Latina" (“Memory, the Present, and the Future in Latin America”).

2013, 15-16 March, “Los Derechos Humanos en America Latina. Teoria y Practica" (“Human Rights in Latin America: Theory and Practice”), Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University in Krakow, Poland.

2013, "Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych" (“Latin America in International Affairs”), Institute of Political Science and International Relations, Jagiellonian University in Kraków, Poland.

2013, "Ameryka Łacińska - współczesność. Transformacje idei i gospodarki" ("Contemporary Latin America: Transformations of Ideas and the Economy”), Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland.

2012, 15-20 July, 54 Congreso Internacional de Americanistas (ICA54) “Construyendo diálogos en las Américas" (“Building Dialogues in the Americas”), University of Vienna, Vienna, Austria.

2012, 19-21 September, II Ogólnopolski Kongres Politologii, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland.

2012, “Europe and America in Contact: Combining External and Internal Perspectives," University of Warsaw, Poland.

2012, "Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych" (“Latin America in International Relations”), Institute of Political Science and International Relations, Jagiellonian University in Krakow, Poland.

2011, conference during "Mexican Days" at the Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University in Krakow, Poland.

2011, "Współczesna Ameryka Łacińska. Polityka – społeczeństwo – gospodarka" ("Contemporary Latin America: Politics, Society, Economy”), Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland.

2011, “Latin America and Europe: Cross-Cultural Transfers and the Quest for Understanding," University of Warsaw, Poland.

2011, 14-15 May, "Państwa upadłe jako destabilizujący czynnik stosunków międzynarodowych w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji" (“Failed States as a Destabilizing Factor in International Relations in Africa, Latin America, and Asia”), Institute of Political Science and International Relations, Jagiellonian University in Krakow, Poland.

2010, "Ameryka Środkowa bez cenzury. Stan i uwarunkowania skuteczności działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych" (“Central America Uncensored: The State and Conditioning of Preventative and Resocialization Efforts”), Jagiellonian University in Krakow, Poland.

2010, "Język, Kultura, Polityka" (“Language, Culture, Politics”), Tischner European University, Krakow, Poland.

2010, Congreso Internacional de Utopía „Espacios Alternativos y Expansiones Culturales en America Latina," Tecnologico de Monterrey, Monterrey, Mexico.

2010, 26-27 November, "Antropologia polityki w Ameryce Łacińskiej na początku XXI wieku" (“The Anthropology of Politics in Latin America at the Start of the Twenty-First Century”), University of Łódź, Poland.

2009, 29-30 May, “The United States and the World: From Imitation to Challenge," Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University in Krakow, Poland.

2009, 53. Congreso Internacional de Americanistas, Universidad Iberoamericana, Mexico, Mexico.

Web Content Display Web Content Display

Research projects and media

  • Member of the research grant group: "Państwa upadłe i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe w skali globalnej i regionalnej" (“Failed States and Their Impact on International Relations on a Global and Regional Scale”) – realized at the Institute of Political Science and International Relations, 2010-2013.