Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Faculty

Web Content Display Web Content Display

Prof. Karol Derwich

Prof. Karol Derwich

 

Ph.D. graduate of the Institute of American Studies and Polish Diaspora at the Jagiellonian University and M.A. graduate in the Center for Latin American Studies at Warsaw University. His main fields of interest include inter-American relations and Latin American politics. Author of such books as Instruments of US Latin American Policy, 1945-2000 (2010) and In the country of Quetzalcoatl. History of Mexico from the conquest to the present times (2014). Co-editor of: Mexico in the 21st Century: Politics-economy-society (2009) and Los derechos humanos en America Latina. Teoria y practica (2014). Also, he wrote numerous articles related to the contemporary political processes in Latin America.

Functions:

  • Head of the Department of Latin America
    Head of the Mexican Center

Academic interests:

  • Mexico – history and contemporary
  • democratic transitions
  • organized crime
  • international relations

Web Content Display Web Content Display

Publications

Books

2017, Meksyk – między demokracją a dysfunkcyjnością, Kraków: Wydawnictwo Universitas, pp. 328

2015, Latin American Thought – Problems and perspectives. Three Case Studies, Karol Derwich, Magdalena Modrzejewska, Kraków: Księgarnia Akademicka, pp. 136.

2014, W krainie Pierzastego Węża. Historia Meksyku od podbojów do czasów współczesnych, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, [In the country of Quetzalcoatl. History of Mexico Since the Conquist to the Prezent, Kraków: Universitas], pp. 374.

2010, Instrumenty polityki zagranicznej USA wobec państw Ameryki Łacińskiej, 1945-2000, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [Instruments of US foreign Policy toward Latin American countries, 1945-2000, Krakow, Kraków: Jagiellonian University Press], pp. 222.

 

Chapters

2019, La disfunción de Estado y el tema de las migraciones en la región de América Latina, [in:] Deslocamentos contemporâneos nas Américas: novos desafios e discussões teóricas (século XX a atualidade), eds. Sarmiento Érica, Araújo Rafael, Sardenberg Helenice, Rio de Janeíro: Estudos Americanos, pp. 182-203.

2018, La transformación interminable. El caso dificil de la democratización en Mexico, [in:] Transiciones politicas contemporaneas. Singularidades nacionales y dinamica general del cambio, ed. Carmen Gonzalez Martinez, Fondo de Cultura Economica, Universidad de Murcia, pp. 261-280.

2017, Sistema politico como la fuente de disfuncion del Estado en Mexico, [in:] Derechos Humanos y Seguridad en Democracia, eds. Arturo Villareal Palos, Jorge Chaires Zaragoza, Dante Jaime Haro Reyes, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, pp. 211-244.

2016, The War on Drugs and the Dysfunction of the State of Mexico, Human Rights in Mexico, eds. Marcos Pablo Moloeznik, Dante Jaime Haro Reyes, University of San Diego/CONACYT, Guadalajara, pp. 170-198.

2015, El concepto de Estado disfuncional y la inteligencia estrategica, [in:] Inteligencia estrategica latinoamericana. Perspectivas y ejes predominantes para la toma de decisiones estategicas ante un mundo en cambio, ed. Jose Paz, Ministerio de Defensa de la Republica Argentina, Buenos Aires, pp. 219-234.

2015, Dictadura de la mayoria y los derechos humanos. El caso complejo de la democracia venezolana durante el gobierno de Hugo Chavez, [in:] Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka/Los derechos humanos en America Latina. Teoria y practica, eds. Karol Derwich, Marta Kania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 111-126.

2014, Dysfunkcyjność państwa jako główna przeszkoda na drodze rozwoju – kazus Meksyku, [in:] Transformacje demokratyczne w Ameryce Łacińskiej. Problemy-Wyzwania-Implikacje, ed. Katarzyna Krzywicka, Lublin: Wydawnictwo UMCS, [State Dysfunction as a Main Obstacle toward Development – the Case of Mexico [in:] Democratic Transformations in Latin America. Problems-Challenges-Implications, ed. Katarzyna Krzywicka, Lublin: UMCS Press], pp. 129-140.

2014, Problem Dysfunkcyjności państwa w rejonie Ameryki Łacińskiej i Karaibów na przykładach Haiti, Kolumbii i Meksyku, [in:] Państwa dysfunkcyjne i międzynarodowe wysiłki zmierzające do ich naprawy, ed. Robert Kłosowicz, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego [The State Dysfunction Problem in the Latin American and Caribbean Region – Haiti, Colombia and Mexico [in:] Dysfunctional States and International Efforst toward Their Reparation, ed. Robert Kłosowicz, Kraków: Jagiellonian University Press].

2012, Demokratyzacja vs. upadłość państwa – czynniki destabilizujące sytuację polityczną na Haiti, [in:] Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, red. Robert Kłosowicz, Andrzej Mania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [Democratization vs. state failure – Factors that Destabilize Political Situation in Haiti [in:] Problems of State Failure in International Relations, ed. Robert Kłosowicz, Kraków: Jagiellonian University Press], pp. 141-156.

2011, Problem państw upadłych w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów [in:] Latynoameryka u progu trzeciego tysiąclecia niepodległości: przywództwo, idee i systemy polityczne, ed. Piotr Łaciński, Warszawa: Collegium Civitas, pp. 95-115.

2009, Proces demokratyzacji w Meksyku, [in:] Meksyk w XXI wieku. Polityka – społeczeństwo – gospodarka, ed. Karol Derwich, Kraków: Universitas, pp. 11-43.

2009, Prezydentura Vicente Foxa – Sukces czy rozczarowanie, [in:] Meksyk w XXI wieku. Polityka – społeczeństwo – gospodarka, ed. Karol Derwich, Kraków: Universitas, pp. 44-63.

2009, Główne aspekty latynoamerykańskiej polityki G.W. Busha, [in:] Amerykomania. Księga jubileuszowa Profesora dra hab. Andrzeja Mani, vol. 1, eds. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 63-84.

2008, Demokratyzacja w warunkach konfliktu – Salwador w latach osiemdziesiątych XX wieku, [in:] Doświadczenie demokracji w Ameryce Łacińskiej, eds. Anna Kaganiec-Kamieńska, Marta Kania, Kraków: Wydawnictwo UJ, pp. 237-247.

2006, Interwencje militarne jako instrument demokratyzacji w latynoamerykańskiej polityce USA, [in:] Amerykańska demokracja w XXI wieku, eds. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 75-86.

Articles

2020, Crisis del Estado en América Latina en el siglo XXI, "Contextualizaciones Latinoamericanas" (Universidad de Guadalajara),  Núm. 24 (13): Enero - Junio 2021 (Num 24). 2018, Nations reborn: Poland and Mexico in the aftermath of the World War I, "Ad Americam", vol. 19, 2018, pp. 5-22.

2018, Fronteras como categoria social. La perspectiva teórica de las fronteras en el siglo XXI, [in:] Anuario Latinoamericano. Ciencias Politicas y Relaciones Internacionales, vol. 6, 2018, pp 37-51.

2015, Mexico – A Failed State or a Regional Power?, “Politica & Sociedade”, vol. 14, no. 30.

2014, Dysfunkcyjność państwa meksykańskiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego, (Mexico’s Dysfunction in the Area of Public Security), „Ameryka Łacińska”, no. 83.

2012, Democratic transtion in Guatemala – toward a consolidated democracy or a failed state?, “Estudios Latinoamericanos”, vol. 32.

2011, Transformacja ustrojowa w Meksyku w kontekście zmian meksykańskiego prawa wyborczego, „Ameryka Łacińska", no. 3-4, pp. 12-22.

2011, American Exceptionalism in the U.S. Latin American Policy at the turn of the XIXth  and XXth century, „Ad Americam", vol. 12, pp. 33-41.

2010, El sexenio de Fox – Un paso hacia la democracia o decepción?, „Ad Americam, "Estudios Latinoamericanos", pp. 57-70.

2009, The US and the New Regionalism in the Western Hemisphere, „Ad Americam", vol. 10, pp. 15-22.

2009, Ruch studencki w Meksyku w 1968 roku, „Politeja", no. 12, pp. 263-276.

2006, The OAS, Democratization and Contemporary Inter-American Relations, „Politeja", no. 5, pp. 202-213.

2006, Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obalenie prezydenta João Goularta w Brazylii, „Ameryka Łacińska", no. 1/51, pp. 67-76.

2004, Stosunki Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi w latach 1910 – 1917, „Ameryka Łacińska", no. 3-4/45-46, pp. 89-95.

2004, Szczyty Ameryk a koncepcja FTAA, „Ameryka Łacińska", no. 1/43, pp. 61-67.

2003, Polityka administracji Reagana wobec Ameryki Środkowej, „Ameryka Łacińska", no. 2/40, pp. 61-66.

Editions

2017, Migraciones y diaspora de la America Latina contemporanea, eds. K. Derwich, M. Sawicka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 256

2015, Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka/Los derechos humanos en America Latina. Teoria y practica, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 332, (co-editor: Marta Kania).

2014, Basic American Documents. U.S. - Latin America Relations, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 214.

2011, Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 284, (co-editor: Marta Kania).

2009, Meksyk w XXI wieku. Polityka – społeczeństwo – gospodarka, Kraków: Wydawnictwo Universitas, pp. 226.

Conference papers

2020, 19-20 November, XXV Congreso Internacional de Antropologia Iberoamericana, Universidad de Salamanca, Salamanca, Spain. Paper: "Positivismo y pensamiento positivista como factor de construcción de la identidad nacional en America Latina".

2019, 22-25 October, „Strategie bezpieczeństwa w Meksyku w XXI wieku – założenia i skutki”, science meetings with America Latina, international conference, Wydział Politologii i Dzienikarstwa UMCS, Lublin, Poland. Paper: "Strategie bezpieczeństwa w Meksyku w XXI wieku - założenia i skutki".

2019, 29-31 July, 9. Kongres CEISAL, Bukarest, Romania. Paper: "Crisis del Estado en America Latin aen el siglo XXI".

2019, 2-3 June, Criminality in the Americas: Governing the Unruly, International Conference at Latin American Center, Oxford University, Great Britain. Paper: "Mexico - between state's dysfunction and democracy".

2019, 5-6 April, 5. Conferencia Cracoviana de Latinoamericanistas. Violencia en América Latina: retos y perspectivas para el futuro Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland. Paper: Disfunción del sistema de justicia penal como la fuente de violencia en Mexico.

2018, 7-8 December, "Latin America and Central Europe in 1968: Political Left, Scoial Movements and Mutual Influence in the Lear of Upheavals", Charles Univeristy, Prague, Czech Republic. Paper: "The 1968 as a beginning of political change in Mexico".

2018, 25-26 October, "Człowiek w systemie politycznym", Silesian University in Katowice, SWPS Univeristy, Wisła, Poland. Paper: "Jednostka wobec postautorytarnego charakteru systemu politycznego w Meksyku".

2018,18-20 September, IV Kongres Politologii, Lublin, Poland. Paper: "Dysfunkcyjność państwa jako główne wyzwanie dla regionu Ameryki Łacińskiej. Casus Meksyku".

2018, 7-11 May, XIX Jornadas Iberoamericanas, Centro Iberoamericano, Facultad de Humanidades, Universidad de Pecs, Hungary. Paper: "Movimiento estudiantil en Mexico en 1968 como inicio del proceso de democratización".

2017,25-28 July, XVIII Congreso de FIEALC, Belgrad, Serbia. Paper: "Crisis migratoria en Tijuana, Baja Cailfornia, como consequencia de la disfunción estatal", co-autor z Zulia Orozco (UABC, Mexico).

2017, 17-19 July, 4. Congreso Latinoamericano y Cariebeno de Ciencias Sociales, Salamanca, Spain. Paper: "Feminicidio en Mexico como un ejemplo de disfunción del Estado en la area de los derechos humanos".

2017, May,  XVIII Jornadas Iberoamericanas, Centro Iberoamericano, Facultad de Humanidades, University of Pécs, Hungary. Paper: "La herencia postrevolucionaria en el sistema politico del Mexico contemporaneo".

2013, „Non-democratic Regimes and Approaches to their Studies in 21st Century", Charles University, Prague, Czech Republic.

2013, 12-15 June, VII Congreso de Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina (CEISAL), Porto, Portugal. Paper: „Memoria, presente y porvenir en América Latina".

2013, 15-16 March, „Los Derechos Humanos en America Latina. Teoria y Practica", Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University in Kraków, Poland.

2013, „Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych", Institute of Political Science and International Relations, Jagiellonian Univeristy in Kraków, Poland.

2013, „Ameryka Łacińska - współczesność. Transformacje idei i gospodarki", Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland.

2012, 15-20 July, 54 Congreso Internacional de Americanistas (ICA54) „Construyendo diálogos en las Américas", Univeristy of Vienna, Vienna, Austria.

2012, 19-21 September, II Ogólnopolski Kongres Politologii, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland.

2012, „Europe and America in Contact. Combining External and Internal Perspectives", University of Warsaw, Poland.

2012, „Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych", Institute of Political Science and International Realtions, Jagiellonian University in Kraków, Poland.

2011, conference during "Mexican Days" in the Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University in Kraków, Poland.

2011, „Współczesna Ameryka Łacińska. Polityka – społeczeństwo – gospodarka", Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland.

2011, „Latin America and Europe: Cross-cultural Transfers and Quest for Understanding", University of Warsaw, Poland.

2011, 14-15 May, „Państwa upadłe jako destabilizujący czynnik stosunków międzynarodowych w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji", Institute of Political Science and International Realtions, Jagiellonian University in Kraków, Poland.

2010, „Ameryka Środkowa bez cenzury. Stan i uwarunkowania skuteczności działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych", Jagiellonian University in Kraków, Poland.

2010, „Język, Kultura, Polityka", Tishner European University, Kraków, Poland.

2010, Congreso Internacional de Utopía „Espacios Alternativos y Expansiones Culturales en America Latina", Tecnologico de Monterrey, Monterrey, Mexico.

2010, 26-27 November, „Antropologia polityki w Ameryce Łacińskiej na początku XXI wieku", University of Łódź, Poland.

2009, 29-30 May, „The United States and the World: from Imitation to Challenge", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Jagiellonian University in Kraków, Poland.

2009, 53. Congreso Internacional de Americanistas, Universidad Iberoamericana, Mexico, Mexico.

Web Content Display Web Content Display

Research projects and media

Research projects

  • Member of the research grant group: Państwa upadłe I ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe w skali globalnej I regionalnej (Failed states and their impact on international relations in global and regional scale) – realized at the Institute of Political Science and International Relations, 2010-2013.

 

Media