Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Patrick Vaughan, prof. UJ

dr Patrick Vaughan, prof. UJ

Patrick Vaughan jest profesorem w Instytucie Amerykanistyki i Polonii. Specjalizuje się w historii zimnej wojny i rozwijającej się globalnej roli Ameryki na początku XXI wieku. Przyjechał do Polski na stypendium Fulbrighta w 2000 roku. Następnie otrzymał hojne wsparcie od Fundacji Kościuszkowskiej i Centrum im. George'a Kennana / Woodrowa Wilsona. W 2003 roku jego praca o Zbigniewie Brzezińskim została nagrodzona przez Polski Instytut Sztuki i Nauki oraz Ambasadę RP w Waszyngtonie jako najlepsza praca doktorska na temat Polski. W 2011 roku jego strategiczna biografia o Zbigniewie Brzezińskim została nominowana do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego jako jedna z najlepszych prac w polskiej historii współczesnej. Prowadzi także zajęcia z literatury radzieckiej / wschodnioeuropejskiej, roli ropy naftowej w geopolitycznym kontekście w Eurazji oraz Science Fiction jako politycznej i społecznej metafory.

Dotacje i wyróżnienia:

  • Ambassador Kazimierz Dziewanowski Dissertation Award. Nagrodzony przez Polski Instytut Sztuki i Nauki Ameryki (PIASA) wspólnie z Ambasadą RP.
  • George Kennan Research Grant. Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, DC
  • Stypendium J. Williama Fulbrighta: Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska.
  • John L. Snell Memorial Prize in European History. Przyznawany corocznie przez Southern Historical Association za wybitne i oryginalne prace badawcze absolwentów dotyczących historii Europy.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Monografie

2010, Zbigniew Brzezinski: [A political and strategic biography], polskie tłumaczenie: Bertlesmann Media, sp. Warszawa, Polska.

Rozdziały w monografiach zbiorowych

2013, Brzezinski, the Pope, and The ‘Plot’ to Free Poland, [w:] Zbig: The Strategy and Statecraft of Zbigniew Brzezinski, red. Charles Gati, Baltimore: Johns Hopkins University Press.

2009, “Zbigniew Brzezinski and the Helsinki Final Act,” [w:] The Crisis of Détente in Europe: From Helsinki to Gorbachev, 1975-1985, red. Leopoldo Nuti, Londyn: Routledge.

2009, “Zbigniew Brzezinski and Afghanistan,” [w:] The Policy Makers: Shaping American Foreign Policy from 1947 to the Present, red. Anna Kasten Nelson, Rowman & Littlefield.

Artykuły

1999, Beyond Benign Neglect: Zbigniew Brzezinski and the Polish Crisis of 1980, "The Polish Review", tom. XLIV, nr. 1 (1999), ss 3-28.