Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Monika Sawicka

dr Monika Sawicka

Dr nauk o polityce (Uniwersytet Jagielloński, 2018), studia magisterskie: stosunki międzynarodowe (Uniwersytet Jagielloński, 2009), filologia portugalska (2010), studia na Faculdade de Letras Universidade do Porto w roku akademickim 2009/2010 w ramach Programu Erasmus. Uczestniczyła w Akademickim Cyklu Edukacyjnym Zrównoważony Rozwój – Wyzwania Globalne zorganizowanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ (2012). Prowadziła w latach 2011-2022 kilkukrotnie badania w Brazylii, między innymi kwerendy biblioteczne na Universidade de Brasília oraz kwerendę archiwalną w Archiwum Dokumentacji Dyplomatycznej MSZ w Brasilii i Rio de Janeiro. Visiting lecturer na Uniwersytecie Federalnym Santa Catarina oraz Uniwersytecie Stanowym Rio de Janeiro. Członkini Fundacji Terra Brasilis.

Funkcje:

  • „mini-granty studenckie”
  • Erasmus+ (Hiszpania, Portugalia, Niemcy)

Zainteresowania naukowe:

  • Polityka zagraniczna Brazylii 
  • Współczesna Brazylia
  • Problematyka współpracy rozwojowej 
  • Ameryka Łacińska we współczesnym świecie 
  • Perspektywa konstruktywistyczna w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2020, Brazylia w systemie międzynarodowym. Role średniego mocarstwa nowego typu, Kraków: Universitas,  ss. 360.

2021, La violencia en América Latina. Retos y perspectivas para el futuro, red. Ángel-Baldomero Espina Barrio, Karol Derwich, Monika Sawicka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 270.

2017, Migraciones y diásporas de América Latina. Perspectiva histórica y contemporánea, red. Karol Derwich, Monika Sawicka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 256.  

2020, Tupi or not tupi, czyli rzecz o brazylijskiej tożsamości i polityce zagranicznej [w:] Polônia e Brasil - mais próximo do que parece/Polska i Brazylia – bliższe niż się wydaje, red. J. Mazurek, Warszawa: Zakład Brazylianistyki Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Niepodległości, Towarzystwo Polsko-Brazylijskie.

2018, Konflikty międzynarodowe z perspektywy globalnego Południa: rola Brazylii jako mediatora na Bliskim Wschodzie [w:] Między Wschodem i Zachodem, między Północą a Południem 2, Warszawa: Wydawnictwo Campidoglio, ss. 113-124.

2017, O przekraczaniu granic rasowych oraz spłacaniu historycznego długu. Spotkania Brazylii z Afryką [w:] Od Ameryki Łacińskiej do Gwinei Równikowej. Tożsamość, granice, naród, red. Maja Biernacka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 121-154. 

2016, Brazylia jako uczestnik współpracy rozwojowej państw globalnego Południa: praktyki brazylijskiej pomocy rozwojowej w Mozambiku [w:] Tożsamość i efektywność: w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju, red. Katarzyna Jarecka-Stępień, Aleksander Surdej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 109-128. 

2015, Teoria i praktyka ochrony praw Indian w Brazylii na przykładzie sporu o elektrownię wodną Belo Monte [w:] Prawa Człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i Praktyka, red. Karol Derwich, Marta Kania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 237-254. 

2021, The Quest for Status: Brazil’s Activism in the UN Human Rights Council 2006–2020, “Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, t. 11, s. 99-127, DOI: 10.17951/al.2021.11.99-127.

2020, Burning Bridges and Defending the Faith: the Troubled Brazil-China Partnership in the Bolsonaro Era, “Anuario Latinoamericano”,  Vol. 10, ss. 121-146.

2019, A Tale of Urban Violence in Brazil. The Case of Marielle Franco, "Anuario Latinoamericano", vol. 7, ss. 297-312. 

2016, The Role of a Donor in an Emerging Power’s Foreign Policy: Brazilian Solidarity Diplomacy, „Ad Americam” , vol. 17, ss. 135-147. 

2016, Relacje brazylijsko-amerykańskie w XXI wieku – trudne partnerstwo, „Politeja”, nr 43/4, ss. 139-166. 

2015, Of roles and gifts - Brazil's quest for a redefined relationship with African states, „Maska. Magazyn antropologiczno - społeczno – kulturowy”, vol. 28, ss. 107-117. 

2014, Innowacyjność brazylijskiej pomocy rozwojowej w państwach Afryki. Wpływ Brazylii na przekształcenia istniejącej architektury pomocy rozwojowej, „Ameryka Łacińska”, Suplement 2014, ss. 28-35.  

2013, Brazylijska polityka zagraniczna prezydenta Luiza Inácia Luli da Silvy, „Ameryka Łacińska”, 1 (79), ss. 75-98. 

2011, Brazylijskie wybory prezydenckie 2010, „Ameryka Łacińska”, 2 (72), ss. 33-46.

2019, 29-31 lipca, 9º Congreso CEISAL 2019: "Europa, América Latina y el Caribe: 1999-2019, 20 años de cooperación renovada", Bukareszt, Rumunia. Referat:  "O Mediador Improvável? O Papel Internacional do Brasil no Oriente Médio".

2019, 26-29 czerwca, warsztaty Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Międzynarodowych (EISA): European Workshops in International Studies (EWIS), Kraków. Referat: "Regional Power, Southern Middle Power, or Both? Brazil’s Foreign Policy Towards Latin America".

2018, 21-22 listopada, „Oszczędzanie po brazylijsku – społeczne implikacje neoliberalnej polityki Michela Temera”, III Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna Ameryka Łacińska jako region w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku, América Latina – la región de relaciones internacionales en el siglo XXI, UMCS, Lublin.

2018, 18-20 września, „Państwo w czasach zmiany”, IV Ogólnopolski Kongres Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. Referat: „Marielle Sempre Presente czyli rzecz o dysfunkcjonalności w cudownym mieście”.

2017, 9-10 listopada, „Myśleć globalnie, działać regionalnie. Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych”, VII Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: „Znaczenie regionu Ameryki Południowej w polityce zagranicznej Brazylii jako mocarstwa średniego nowego typu”.

2017, 24 maja, „Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem”, VI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa zorganizowana przez Zarząd Studentów Samorządu Wydziału Orientalistycznego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa. Referat: „Konflikty międzynarodowe z perspektywy globalnego Południa: rola Brazylii jako mediatora na Bliskim Wschodzie”. 

2017, 23 maja, „Polish-Brazilian Experiences in Economy and Management: Recent Trends”, Wydział Zarządzania oraz Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA), Uniwersytet Warszawski, Warszawa. Referat: “From a lonely island to a leader without followers? Brazil’s role as a regional integrator: the case of Mercosul”. 

2015, 19-20 listopada, „Post-2015 Development Agenda. Manifest nowej strategii rozwoju?” zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz European Association of Development Research and Training Institutes, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków. Referat: „Brazylia jako uczestnik współpracy rozwojowej państw globalnego Południa. Praktyki brazylijskiej pomocy rozwojowej w Mozambiku”. 

2015, 22-24 września, „Odsłony Polityki”, III Ogólnopolski Kongres Politologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: „Rola donatora pomocy rozwojowej w polityce zagranicznej mocarstwa średniego nowego typu na przykładzie brazylijskiej dyplomacji solidarności,”. 

2015, 17-18 kwietnia, Annual Conference of the Society for Latin American Studies, University of Aberdeen, Aberdeen, Wielka Brytania. Referat: “The Role of a Donor in an Emerging Power's Foreign Policy: Brazilian Solidarity Diplomacy”.

2014, 14-16 maja, 1st Central European African Studies Conference (CEASC), Západočeská Univerzita v Plzni, Pilzno, Czechy. Referat: “Brazil's solidarity diplomacy in Africa: lessons from Mozambique”.

2014, 3-4 kwietnia, 50th Anniversary Conference of the Society for Latin American Studies, Birkbeck, University of London, Londyn. Referat: “An emerging voice in the development cooperation debate: the case of Brazil's development assistance in Africa”.

2013, 6 grudnia, „Ochrona środowiska naturalnego w Ameryce Łacińskiej: Argentyna, Brazylia i Ekwador. Zagrożenia i rozwiązania", konferencja Programu Latynoamerykańskiego Instytutu Lecha Wałęsy i Zakładu Ameryki Łacińskiej UJ, Kraków. Referat: „Ochrona różnorodności biologicznej Brazylii w kontekście sporu o elektrownię wodną Belo Monte”. 

2013, 6-8 czerwca, VI Ogólnopolski Zjazdu Internacjologów Studentów, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: „Strategie polityki zagranicznej mocarstwa średniego – przypadek Brazylii”. 

2013, 11-12 kwietnia, „Ameryka Łacińska jako laboratorium przyszłości. Inspiracja dla świata” konferencja Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (CESLA), Uniwersytet Warszawski, Warszawa. Referat: „Innowacyjność brazylijskiej pomocy rozwojowej w państwach Afryki i Ameryki Południowej”. 

2013, 15-16 marca, „Prawa Człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i Praktyka", III Krakowska Konferencja Latynoamerykanistyczna, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.  

2011, 25-26 maja, „Brazylia we współczesnym świecie", konferencja Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (CESLA), Uniwersytet Warszawski, Warszawa. Referat: „Brazylia po wyborach prezydenckich 2010: prezydentura Dilmy Rousseff”.

2020, 24 kwietnia, wystąpienie „Prawa kobiet w Brazylii” wygłoszone podczas seminarium online Prawa Człowieka w Ameryce Południowej.

2020, 19 stycznia, prelekcja "Sytuacja rdzennych społeczności w Brazylii w epoce Bolsonaro", wygłoszona podczas festiwalu "Otwarte serca dla Amazonii".

2019, 23 maja, referat: "Polityka zagraniczna w czasach kryzysu czyli brazylijskie tupi, or not tupi", V Spotkania naukowe z Ameryką Łacińską, UMCS Lublin.

2019, 8 kwietnia, prelekcja "Tajemnice brazylijskiej Amazonii" wygłoszona w ramach wydarzenia „Biblioteka w stylu... latynoamerykańskim” zorganizowanego przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

2018, TVN24 Bis, “Epicentrum”, 8.12.2018

2017, 8 czerwca, udział w debacie eksperckiej zorganizowanej w ramach piętnastej edycji Festiwalu Bom Dia Brasil: "Przemiany polityczne Brazylii" – moderowana debata z udziałem ekspertów: Konsul Dorota Barys, Monika Sawicka (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ), Janina Petelczyc (Fundacja Terra Brasilis), Wojciech Baczyński (Polsko-Portugalska Izba Handlowa), moderator spotkania – dr Renata Siuda-Ambroziak (Instytut Ameryk i Europy UW), Warszawa.

2016, 19 maja, Kryzys polityczny w Brazylii: impeachment czy zamach stanu?, wykład wygłoszony w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, Kraków.

2015, 11 grudnia, Estrechamiento brazylijsko-kubańskie w okresie prezydentury Dilmy Rousseff, seminarium latynoamerykańskie „Kuba w posthegemonicznym świecie. Rok po D17" zorganizowane przez Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

2018, „Contra a esquerda, polarização e ataques à democracia: política na Polônia se parece à nossa...”, w rozmowie z Carlosem Oliveirą, UOL, 31.10.2018.

Rozmowy i wywiady dla Tok FM, RMF Classic, gazeta.pl, TVN24, ofeminin.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze i media

  • 2020, "Znaczenie regionu Ameryki Łacińskiej w polityce zagranicznej Brazylii w latach 2003-2020", w ramach konkursu MINIATURA 4 (NCN)
  • "Międzynarodowe role Brazylii jako mocarstwa średniego nowego typu" – projekt własny