Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Monika Sawicka

dr Monika Sawicka

Dr nauk o polityce (Uniwersytet Jagielloński, 2018), studia magisterskie: stosunki międzynarodowe (Uniwersytet Jagielloński, 2009), filologia portugalska (2010), studia na Faculdade de Letras Universidade do Porto w roku akademickim 2009/2010 w ramach Programu Erasmus. Uczestniczyła w Akademickim Cyklu Edukacyjnym Zrównoważony Rozwój – Wyzwania Globalne zorganizowanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ (2012). Prowadziła w latach 2011-2022 kilkukrotnie badania w Brazylii, między innymi kwerendy biblioteczne na Universidade de Brasília oraz kwerendę archiwalną w Archiwum Dokumentacji Dyplomatycznej MSZ w Brasilii i Rio de Janeiro. Visiting lecturer na Uniwersytecie Federalnym Santa Catarina oraz Uniwersytecie Stanowym Rio de Janeiro. Członkini Fundacji Terra Brasilis.

Funkcje:

  • „mini-granty studenckie”
  • Erasmus+ (Hiszpania, Portugalia, Niemcy)

Zainteresowania naukowe:

  • Polityka zagraniczna Brazylii 
  • Współczesna Brazylia
  • Problematyka współpracy rozwojowej 
  • Ameryka Łacińska we współczesnym świecie 
  • Perspektywa konstruktywistyczna w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2023, Brazil's International Activism Roles of an Emerging Middle Power, Nowy Jork: Routledge, ss. 266.

2020, Brazylia w systemie międzynarodowym. Role średniego mocarstwa nowego typu, Kraków: Universitas,  ss. 360.

2021, La violencia en América Latina. Retos y perspectivas para el futuro, red. Ángel-Baldomero Espina Barrio, Karol Derwich, Monika Sawicka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 270.

2017, Migraciones y diásporas de América Latina. Perspectiva histórica y contemporánea, red. Karol Derwich, Monika Sawicka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 256.  

2020, Tupi or not tupi, czyli rzecz o brazylijskiej tożsamości i polityce zagranicznej [w:] Polônia e Brasil - mais próximo do que parece/Polska i Brazylia – bliższe niż się wydaje, red. J. Mazurek, Warszawa: Zakład Brazylianistyki Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Niepodległości, Towarzystwo Polsko-Brazylijskie.

2018, Konflikty międzynarodowe z perspektywy globalnego Południa: rola Brazylii jako mediatora na Bliskim Wschodzie [w:] Między Wschodem i Zachodem, między Północą a Południem 2, Warszawa: Wydawnictwo Campidoglio, ss. 113-124.

2017, O przekraczaniu granic rasowych oraz spłacaniu historycznego długu. Spotkania Brazylii z Afryką [w:] Od Ameryki Łacińskiej do Gwinei Równikowej. Tożsamość, granice, naród, red. Maja Biernacka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 121-154. 

2016, Brazylia jako uczestnik współpracy rozwojowej państw globalnego Południa: praktyki brazylijskiej pomocy rozwojowej w Mozambiku [w:] Tożsamość i efektywność: w poszukiwaniu mechanizmów zrównoważonego rozwoju, red. Katarzyna Jarecka-Stępień, Aleksander Surdej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 109-128. 

2015, Teoria i praktyka ochrony praw Indian w Brazylii na przykładzie sporu o elektrownię wodną Belo Monte [w:] Prawa Człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i Praktyka, red. Karol Derwich, Marta Kania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 237-254. 

2022, Constitutional Atomic Bomb or Paper Tiger? The Institution of Impeachment in the Federative Republic of Brazil, "Politeja", Vol. 19 No. 6(81): Studies in Latin America, ss. 61-83.

2022, W poszukiwaniu statusu międzynarodowego: brazylijskie akty ekologicznego wandalizmu, „Ameryka Łacińska”, t. 30, numer 3 (117), ss. 49-74, DOI: 10.7311/20811152.2022.117.04.

2021, The Quest for Status: Brazil’s Activism in the UN Human Rights Council 2006–2020, “Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, t. 11, s. 99-127, DOI: 10.17951/al.2021.11.99-127.

2020, Burning Bridges and Defending the Faith: the Troubled Brazil-China Partnership in the Bolsonaro Era, “Anuario Latinoamericano”,  Vol. 10, ss. 121-146.

2019, A Tale of Urban Violence in Brazil. The Case of Marielle Franco, "Anuario Latinoamericano", vol. 7, ss. 297-312. 

2016, The Role of a Donor in an Emerging Power’s Foreign Policy: Brazilian Solidarity Diplomacy, „Ad Americam” , vol. 17, ss. 135-147. 

2016, Relacje brazylijsko-amerykańskie w XXI wieku – trudne partnerstwo, „Politeja”, nr 43/4, ss. 139-166. 

2015, Of roles and gifts - Brazil's quest for a redefined relationship with African states, „Maska. Magazyn antropologiczno - społeczno – kulturowy”, vol. 28, ss. 107-117. 

2014, Innowacyjność brazylijskiej pomocy rozwojowej w państwach Afryki. Wpływ Brazylii na przekształcenia istniejącej architektury pomocy rozwojowej, „Ameryka Łacińska”, Suplement 2014, ss. 28-35.  

2013, Brazylijska polityka zagraniczna prezydenta Luiza Inácia Luli da Silvy, „Ameryka Łacińska”, 1 (79), ss. 75-98. 

2011, Brazylijskie wybory prezydenckie 2010, „Ameryka Łacińska”, 2 (72), ss. 33-46.

2023, 15-19 lipca, referat: “Mitigating a Populist Foreign Policy from Within: Itamaraty’s Engagement in Environmental Cooperation in South America in the Bolsonaro Years (2019-2022)”, IPSA, 27th World Conference of Political Science, Buenos Aires, Argentyna. 

2023, 17-21 lipca, referat: “Region in the time of cholera: Brazil’s troubled activism in South America in the Bolsonaro years (2019-2022)”, ICA, 57th Congress of Americanists, Foz do Iguaçu, Brazylia.

2023, 2-4 marca, referat: “Civil-Military Tensions  in  Brazil:  Most  Recent  Observations”, South America, South Europe International Conference „New approaches to Defense and Security in South America and Southern Europe”, Ludovika University of Public Service, Budapeszt, Węgry (online).

2020, 23-24 października, referat: “The region in a Southern middle power’s foreign policy: the case of Brazil”, międzynarodowe sympozjum integracyjne “Badania latynoamerykanistyczne w Polsce: najnowsze doświadczenia, osiągnięcia, perspektywy i wyzwania”, Uniwersytet Warszawski (online).  

2019, 29-31 lipca, 9º Congreso CEISAL 2019: "Europa, América Latina y el Caribe: 1999-2019, 20 años de cooperación renovada", Bukareszt, Rumunia. Referat:  "O Mediador Improvável? O Papel Internacional do Brasil no Oriente Médio".

2019, 26-29 czerwca, warsztaty Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Międzynarodowych (EISA): European Workshops in International Studies (EWIS), Kraków. Referat: "Regional Power, Southern Middle Power, or Both? Brazil’s Foreign Policy Towards Latin America".

2018, 21-22 listopada, „Oszczędzanie po brazylijsku – społeczne implikacje neoliberalnej polityki Michela Temera”, III Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistyczna Ameryka Łacińska jako region w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku, América Latina – la región de relaciones internacionales en el siglo XXI, UMCS, Lublin.

2018, 18-20 września, „Państwo w czasach zmiany”, IV Ogólnopolski Kongres Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. Referat: „Marielle Sempre Presente czyli rzecz o dysfunkcjonalności w cudownym mieście”.

2017, 9-10 listopada, „Myśleć globalnie, działać regionalnie. Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych”, VII Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: „Znaczenie regionu Ameryki Południowej w polityce zagranicznej Brazylii jako mocarstwa średniego nowego typu”.

2017, 24 maja, „Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem”, VI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa zorganizowana przez Zarząd Studentów Samorządu Wydziału Orientalistycznego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa. Referat: „Konflikty międzynarodowe z perspektywy globalnego Południa: rola Brazylii jako mediatora na Bliskim Wschodzie”. 

2017, 23 maja, „Polish-Brazilian Experiences in Economy and Management: Recent Trends”, Wydział Zarządzania oraz Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA), Uniwersytet Warszawski, Warszawa. Referat: “From a lonely island to a leader without followers? Brazil’s role as a regional integrator: the case of Mercosul”. 

2015, 19-20 listopada, „Post-2015 Development Agenda. Manifest nowej strategii rozwoju?” zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz European Association of Development Research and Training Institutes, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków. Referat: „Brazylia jako uczestnik współpracy rozwojowej państw globalnego Południa. Praktyki brazylijskiej pomocy rozwojowej w Mozambiku”. 

2015, 22-24 września, „Odsłony Polityki”, III Ogólnopolski Kongres Politologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: „Rola donatora pomocy rozwojowej w polityce zagranicznej mocarstwa średniego nowego typu na przykładzie brazylijskiej dyplomacji solidarności,”. 

2015, 17-18 kwietnia, Annual Conference of the Society for Latin American Studies, University of Aberdeen, Aberdeen, Wielka Brytania. Referat: “The Role of a Donor in an Emerging Power's Foreign Policy: Brazilian Solidarity Diplomacy”.

2014, 14-16 maja, 1st Central European African Studies Conference (CEASC), Západočeská Univerzita v Plzni, Pilzno, Czechy. Referat: “Brazil's solidarity diplomacy in Africa: lessons from Mozambique”.

2014, 3-4 kwietnia, 50th Anniversary Conference of the Society for Latin American Studies, Birkbeck, University of London, Londyn. Referat: “An emerging voice in the development cooperation debate: the case of Brazil's development assistance in Africa”.

2013, 6 grudnia, „Ochrona środowiska naturalnego w Ameryce Łacińskiej: Argentyna, Brazylia i Ekwador. Zagrożenia i rozwiązania", konferencja Programu Latynoamerykańskiego Instytutu Lecha Wałęsy i Zakładu Ameryki Łacińskiej UJ, Kraków. Referat: „Ochrona różnorodności biologicznej Brazylii w kontekście sporu o elektrownię wodną Belo Monte”. 

2013, 6-8 czerwca, VI Ogólnopolski Zjazdu Internacjologów Studentów, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: „Strategie polityki zagranicznej mocarstwa średniego – przypadek Brazylii”. 

2013, 11-12 kwietnia, „Ameryka Łacińska jako laboratorium przyszłości. Inspiracja dla świata” konferencja Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (CESLA), Uniwersytet Warszawski, Warszawa. Referat: „Innowacyjność brazylijskiej pomocy rozwojowej w państwach Afryki i Ameryki Południowej”. 

2013, 15-16 marca, „Prawa Człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i Praktyka", III Krakowska Konferencja Latynoamerykanistyczna, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.  

2011, 25-26 maja, „Brazylia we współczesnym świecie", konferencja Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (CESLA), Uniwersytet Warszawski, Warszawa. Referat: „Brazylia po wyborach prezydenckich 2010: prezydentura Dilmy Rousseff”.

2022, 24 listopada, wykład gościnny online “Uma guerra longe demais. A guerra na Ucrânia vista da perspetiva polonesa” („O jedną wojnę za daleko. Wojna w Ukrainie widziana z polskiej perspektywy”) wygłoszony dla Grupy Studiów i Badań nad Bezpieczeństwem Międzynarodowym Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Brasilii (O Grupo de Estudos e Pesquisas em Segurança Internacional do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, GEPSI UNB).

2022, 28 października, wykład gościnny online “Pesquisando sobre a identidade internacional do Brasil. Uma perspetiva polonesa” ("Badania nad międzynarodową tożsamością Brazylii z polskiej perspektywy") wygłoszony podczas III Międzynarodowego Spotkania Badaczy Nauk Humanistycznych (III Encontro Internacional de Pesquisa em Ciências Humanas, EIPCH) organizowanego przez Universidade de Passo Fundo.

2020, 24 kwietnia, wystąpienie „Prawa kobiet w Brazylii” wygłoszone podczas seminarium online Prawa Człowieka w Ameryce Południowej.

2020, 19 stycznia, prelekcja "Sytuacja rdzennych społeczności w Brazylii w epoce Bolsonaro", wygłoszona podczas festiwalu "Otwarte serca dla Amazonii".

2019, 23 maja, referat: "Polityka zagraniczna w czasach kryzysu czyli brazylijskie tupi, or not tupi", V Spotkania naukowe z Ameryką Łacińską, UMCS Lublin.

2019, 8 kwietnia, prelekcja "Tajemnice brazylijskiej Amazonii" wygłoszona w ramach wydarzenia „Biblioteka w stylu... latynoamerykańskim” zorganizowanego przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

2018, TVN24 Bis, “Epicentrum”, 8.12.2018

2017, 8 czerwca, udział w debacie eksperckiej zorganizowanej w ramach piętnastej edycji Festiwalu Bom Dia Brasil: "Przemiany polityczne Brazylii" – moderowana debata z udziałem ekspertów: Konsul Dorota Barys, Monika Sawicka (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ), Janina Petelczyc (Fundacja Terra Brasilis), Wojciech Baczyński (Polsko-Portugalska Izba Handlowa), moderator spotkania – dr Renata Siuda-Ambroziak (Instytut Ameryk i Europy UW), Warszawa.

2016, 19 maja, Kryzys polityczny w Brazylii: impeachment czy zamach stanu?, wykład wygłoszony w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, Kraków.

2015, 11 grudnia, Estrechamiento brazylijsko-kubańskie w okresie prezydentury Dilmy Rousseff, seminarium latynoamerykańskie „Kuba w posthegemonicznym świecie. Rok po D17" zorganizowane przez Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

2018, „Contra a esquerda, polarização e ataques à democracia: política na Polônia se parece à nossa...”, w rozmowie z Carlosem Oliveirą, UOL, 31.10.2018.

Rozmowy i wywiady dla Tok FM, RMF Classic, gazeta.pl, TVN24, ofeminin.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze i media

  • 2020, "Znaczenie regionu Ameryki Łacińskiej w polityce zagranicznej Brazylii w latach 2003-2020", w ramach konkursu MINIATURA 4 (NCN)
  • "Międzynarodowe role Brazylii jako mocarstwa średniego nowego typu" – projekt własny