Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Journal

of American Studies

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ad Americam

Ad Americam. Journal of American Studies – czasopismo naukowe Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ (wydawane od  2000 roku) - promuje studia i badania amerykanistyczne, kanadianistyczne i latynoamerykanistyczne. Na łamach Ad Americam publikowane są artykuły dotyczące polityki, historii, socjologii, kultury, literatury, języka, ekonomii, geografii i dziedzin pokrewnych. Mile widziane są też prace interdyscyplinarne, jak również studia porównawcze poruszające problematykę północnoamerykańską i latynoamerykańską.

Ad Americam jest anglojęzycznym rocznikiem, wydawanym w formie około 100 stronicowych zeszytów formatu A5. Wszystkie teksty są w wersji zanonimizowanej kierowane do recenzji. W listopadzie 2007 roku periodyk znalazł się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Obecnie za publikację autorzy otrzymują 11 punktów.

Więcej informacji na oficjalnej stronie czasopisma.  
Poszczególne numery Ad Americam na stronie Księgarni Akademickiej.