Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Andrzej Mania

prof. dr hab. Andrzej Mania

Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie  Jagiellońskim w 1972, doktoryzował się w zakresie nauk politycznych w 1975 roku, habilitował się w zakresie historii najnowszej stosunków międzynarodowych w 1983, profesor od 1993 r. Członek licznych towarzystw naukowych (PTNP, PTSM, PTH), członek Komitetu Nauk Politycznych PAN, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. Stypendysta the Norwegian Nobel Institute, - naukowej instytucji doradczej Komitetu Pokojowej Nagrody Nobla, Kennan Institute of Advanced Russian Studies, Smithsonian Institution Washington, D.C., Salzburg Seminar Przebywał wielokrotnie w zagranicznych ośrodkach naukowych w tym m.in. w University of Wisconsin, Stevens Point; Uniwersytecie w Padwie, w the School of Slavonic and East European Studies, Univ. of London; w New College - Oxford Univ., w wydziałach prawa w: Cleveland State Univ., Loyola Univ. at Chicago, Univ. of Indiana at Indianopolis, Fordham Univ. at New York; The John Hopkins Univ. w Washington D.C. oraz w Bologne Center; Freie Universitat Berlin; Georgetown Uniw. George Washington Univ.; prowadził badania w bibliotekach prezydenckich w USA: F.D.Roosevelta (w Hyde Park), H. Trumana (w Indianopolis), D. Eisenhowera (w Abilene), J.F. Kennedy'ego (w Bostonie) i L.B. Johnsona (w Austin); w National Archives of the US w Washington D.C., bibliotece G. Forda (Ann Arbor), J. Cartera (w Atlancie); w akademickich ośrodkach kształcących dyplomatów, Washington, D.C. New York, Bedford k. Boston, w uniwersytetach w Pradze i w Upsalli, a także w Hebrew University of Jerusalem. Visiting professor w SUNY Buffalo oraz w University of Rochester. W latach 2008-2016 odbył około 30 wizyt w uczelniach i sieciach naukowych (np. IRUN, Coimbra Group, Utrecht Network), których UJ jest członkiem. Reprezentował UJ: w EUA (2011 Aarhus; 2012 Warwick, 2014 Bruksela) i w CDE-EUA; na konferencjach EAIE (European Association for International Education) oraz Quality Assurance Forum w Tallinie, Barcelonie, Londynie, a także NAFSA (Association of International Educators) w Vancouver, Bostonie i Denver; w ramach konferencji uniwersytetów i fundacji japońskich (Kopenhaga, Beppu, Tokio) i podczas wizyt w chińskich uniwersytetach. Wszystkie wyjazdy pozwoliły na wizyty w uniwersytetach i nawiązywanie współpracy naukowej jednostek z profilem ważnym dla nauk społecznych.

Funkcje:

 • Kierownik Katedry Amerykanistyki od 1993 do 30.09.2019,
 • Od 1988 – do 30.04.2020 kierownik Katedry Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej w INPiSM UJ,                                 
 • Wicedyrektor Instytutu Nauk Politycznych UJ ds. dydaktycznych - 1985-1988,
 • Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ ds. studiów stacjonarnych - 1990-1996,
 • Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UJ - 1996-1999,
 • Organizator i pierwszy Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ - 2000-2002,
 • Organizator i pierwszy Dyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ - od 2005 do 2008,
 • Członek I kadencji (w latach 2002-2004) i II kadencji (w latach 2005-2007) Państwowej Komisji Akredytacyjnej; w II kadencji: wiceprzewodniczący PKA i przewodniczący zespołu kierunków studiów społecznych i prawnych. Ekspert PKA i UKA od 2002,
 • Prorektor UJ ds. dydaktyki 2008-2016,
 • Członek Senatu, ostatnio w kadencji 2016 - 2020.

Zainteresowania naukowe:

 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa USA;
 • mechanizmy formowania polityki USA;
 • historia polityki USA;
 • historia dyplomacji;
 • historia stosunków międzynarodowych XIX i XX wieku;
 • wywiad w procesie formowania i realizowania polityki bezpieczeństwa.

Prowadzone badania:

 • Polityka zagraniczna USA,
 • Departament Stanu i służba zagraniczna USA,
 • wspólnota wywiadowcza USA.

Nagrody: 

 • Nagroda naukowa w dziedzinie nauk politycznych przyznana przez Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN za monografię Department of State i Foreign Service w polityce zagranicznej USA lat gorącej i zimnej wojny 1939-1989 (2020).
 • Nagroda Fundacji Kościuszkowskiej za najlepszą publikację akademicką z zakresu problematyki amerykanistycznej (2019) za monografię Department of State i Foreign Service w polityce zagranicznej USA lat gorącej i zimnej wojny 1939-1989.
 • Czterokrotnie nagrodzony nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wielokrotnie nagrodą JM Rektora UJ.
 • Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczony Medalem Uniwersytetu Warszwaskiego, Medalem Amicus Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Medalem 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

Działalność pozaakademicka:

 • Jest członkiem Lions Club „Kraków - Stare Miasto" (prezydent Klubu 1996/1997).

Publikacje:

Opublikował 10 monografii (Department of State i Foreign Service w polityce zagranicznej USA lat gorącej i zimnej wojny, 1939-1989, Kraków: WUJ, 2019, Détente i polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europy Wschodniej styczeń 1969 – styczeń 1981, Kraków: WUJ, 2003; Department of State 1789 – 1939, Pierwsze 150 lat udziału w polityce zagranicznej USA, Kraków: WUJ, 2011; Historia Dyplomacji Polskiej, Tom VI 1945-1989, rozdziały za lata 1947-1955, Warszawa, 2010; Department of State i Foreign Service w polityce zagranicznej USA lat gorącej i zimnej wojny 1939-1989, Kraków: WUJ 2019). Wydał i współtworzył kilkanaście prac zbiorowych. Jest redaktorem serii monografii Prace Amerykanistyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz od 2001 r. redaktorem czasopisma naukowego "Ad Americam. Journal of American Studies", od 1984 r. redaktor serii "Nauki Polityczne" w ramach Zeszytów Naukowych UJ. Jest redaktorem serii wydawniczej "Momentum" promującej publikowanie prac o wiodących problemach międzynarodowych. Był opiekunem około 1200 magistrantów głównie na kierunkach: politologia, stosunki międzynarodowe, prawo, kulturoznawstwo, administracja i filologia angielska. Był promotorem ponad 30 doktorów, recenzentem w kilkudziesięciu przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz brał udział w ocenianiu dorobku kandydatów na tytuł profesora. Opiniuje wnioski Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.