Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Moduł pedagogiczny pozwalający na zdobycie uprawnień do nauczania języka angielskiego jako obcego

Od roku akademickiego 2021/2022 w IAISP UJ istnieje możliwość realizacji modułu pedagogicznego, pozwalającego osobom chętnym na zdobycie uprawnień do nauczania języka angielskiego jako obcego. Zajęcia realizowane w ramach dodatkowego modułu pedagogiczno-metodycznego nie są zaliczane jako zajęcia fakultatywne. Oznacza to, że studenci realizujący moduł pedagogiczny odbywają dodatkowo 540 godzin zajęć i praktyk w ciągu 6 semestrów studiów.

Kurs przygotowania pedagogicznego mogą rozpocząć osoby, które w październiku rozpoczną naukę na pierwszym roku amerykanistyki oraz latynoamerykanistyki oraz obecni studenci pierwszego i drugiego amerykanistyki (studia licencjackie), planujący kontynuację studiów drugiego stopnia na WSMiP. Wszyscy chętni muszą zdać test językowy (część pisemna i ustna) potwierdzający znajomość języka angielskiego, pozwalającą na uzyskanie w okresie dwóch lat jednego z zewnętrznych certyfikatów językowych (Plan Ramowy 2023-24). Z testu językowego zwolnione są osoby już posiadające jeden z certyfikatów potwierdzających kompetencje językowe na poziomie zaawansowanym (Plan Ramowy 2023-24).

Kurs jest bezpłatny i obejmuje:

  • 240 godzin przygotowania pedagogicznego (w języku polskim)
  • 150 godzin przygotowania metodycznego (w języku angielskim)
  • 150 godzin praktyki szkolnej

Zewnętrzny egzamin językowy jest PŁATNY I JEGO KOSZTY PONOSI OSOBA ZDAJĄCA.

Ramowy program zajęć przygotowania pedagogicznego zgodnie z nowym standardem kształcenia przyszłych nauczycieli oraz przygotowania w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego oraz wykaz egzaminów językowych potwierdzających kwalifikacje do nauczania języka angielskiego znajdują się w pliku: PLAN RAMOWY 2023-24.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową do 30 sierpnia 2023 r.:

Zebranie informacyjne jest planowane w dniu 4 września 2023 o godzinie 11.30 zdalnie, na platformie Teams. Osoby które zgłoszą chęć realizacji modułu pedagogicznego otrzymają odpowiednią informację drogą mailową pod koniec sierpnia. Test kwalifikacyjny odbędzie się w pierwszym tygodniu października, informacje zostaną przekazane w osobnym komunikacie.
Pliki do pobrania
docx
Plan ramowy 2023/24