Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Specjalizacja nauczycielska uprawniająca do nauczania języka angielskiego jako obcego

Od roku akademickiego 2021/2022 w IAISP UJ istnieje możliwość rozpoczęcia specjalizacji nauczycielskiej, co umożliwi osobom chętnym zdobycie uprawnień do nauczania języka angielskiego jako obcego. Specjalizacja taka będzie realizowana jako dodatkowy moduł tzn. zajęcia pedagogiczno-metodyczne, które NIE SĄ zaliczane jako zajęcia fakultatywne. Oznacza to, że studenci realizujący moduł pedagogiczny odbywają dodatkowo w ciągu 6 semestrów studiów 540 godzin zajęć i praktyk.

Kurs przygotowania pedagogicznego mogą rozpocząć osoby, które w październiku rozpoczną naukę na pierwszym roku Amerykanistyki oraz obecni studenci pierwszego i drugiego roku studiów licencjackich, planujący kontynuację studiów drugiego stopnia na WSMiP. Wszyscy chętni muszą zdać test językowy (część pisemna i ustna) potwierdzający znajomość języka angielskiego, pozwalającą na uzyskanie w okresie dwóch lat jednego z zewnętrznych certyfikatów językowych (patrz Plan Ramowy 2022-23). Z testu językowego zwolnione są osoby już posiadające jeden z certyfikatów potwierdzających kompetencje językowe na poziomie zaawansowanym (Plan Ramowy 2022-23).

Kurs jest bezpłatny i obejmuje:

  • 240 godzin przygotowania pedagogicznego
  • 150 godzin przygotowania metodycznego
  • 150 godzin praktyki szkolnej

Zewnętrzny egzamin językowy jest PŁATNY I JEGO KOSZTY PONOSI OSOBA ZDAJĄCA.

Ramowy program zajęć przygotowania pedagogicznego zgodnie z nowym standardem kształcenia przyszłych nauczycieli oraz przygotowania w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego oraz wykaz egzaminów językowych potwierdzających kwalifikacje do nauczania języka angielskiego znajdują się w pliku: PLAN RAMOWY 2022-23.

Zgłoszenia (obecni studenci pierwszego i drugiego roku) należy przesyłać drogą mailową do Pani Justyny Pękały, justyna.pekala@uj.edu.pl, do dnia 20.06.2022. Przyszli studenci pierwszego roku zgłaszają chęć realizacji modułu pedagogicznego drogą mailową do Pani Justyny Pękały, justyna.pekala@uj.edu.pl do dnia 30.08.2022.

Zebranie informacyjne oraz test dla obecnych studentów pierwszego i drugiego roku są planowane 21.06. godzina 8.30.

Zebranie informacyjne oraz test dla przyszłych studentów pierwszego roku są planowane w pierwszych dniach września (dokładna data zostanie podana w oddzielnym komunikacie). Zebranie i test zostaną przeprowadzone zdalnie, informacje zainteresowane osoby otrzymają drogą mailową.

Pliki do pobrania
docx
Plan ramowy 2022/23