Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Instytutu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Rady Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych (2020–2024)

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora, profesora uczelni lub posiadający stopień doktora habilitowanego:

 1. prof. dr hab. Adam Walaszek – Przewodniczący Rady Instytutu
 2. prof. dr hab. Dorota Praszałowicz
 3. prof. dr hab. Anna Reczyńska
 4. dr hab. Karol Derwich, prof. UJ
 5. dr hab. Łukasz Kamieński, prof. UJ
 6. dr hab. Marta Kijewska-Trembecka, prof. UJ
 7. dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ
 8. dr hab. Jan Lencznarowicz, prof. UJ
 9. dr hab. Ewa Michna, prof. UJ
 10. dr hab. Garry Robson, prof. UJ
 11. dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ
 12. dr hab. Jolanta Szymkowska-Bartyzel, prof. UJ
 13. dr hab. Łukasz Wordliczek, prof. UJ
 14. dr hab. Małgorzata Zachara-Szymańska, prof. UJ
 15. dr hab. Anna Bartnik
 16. dr hab. Agnieszka Gondor-Wiercioch
 17. dr hab. Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek
 18. dr Patrick Vaughan, prof. UJ

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. dr Monika Sawicka
 2. dr Maciej Turek

Reprezentantka pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. Agnieszka Steczko

Przedstawiciele samorządu studentów:

 1. Anna Rojek
 2. Dominika Szejgiec
 3. Magdalena Tobjasz
 4. Aleksandra Zawiślińska

Na podstawie § 91 "Statutu UJ" w posiedzeniach Rady Instytutu uczestniczy przedstawicielka związków zawodowych dr Magdalena Lisińska oraz osoby zaproszone przez Dyrektora.