Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Rady Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych (2020–2024)

Przewodniczący:

 1. dr hab. Łukasz Kamieński, prof. UJ

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora, profesora uczelni lub posiadający stopień doktora habilitowanego:

 1. prof. dr hab. Dorota Praszałowicz
 2. prof. dr hab. Anna Reczyńska
 3. dr hab. Karol Derwich, prof. UJ
 4. dr hab. Łukasz Kamieński, prof. UJ
 5. dr hab. Marta Kijewska-Trembecka, prof. UJ
 6. dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ
 7. dr hab. Jan Lencznarowicz, prof. UJ
 8. dr hab. Ewa Michna, prof. UJ
 9. dr hab. Garry Robson, prof. UJ
 10. dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ
 11. dr hab. Jolanta Szymkowska-Bartyzel, prof. UJ
 12. dr hab. Łukasz Wordliczek, prof. UJ
 13. dr hab. Małgorzata Zachara-Szymańska, prof. UJ
 14. dr hab. Anna Bartnik
 15. dr hab. Agnieszka Gondor-Wiercioch
 16. dr hab. Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek
 17. dr Patrick Vaughan, prof. UJ

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. dr Monika Sawicka
 2. dr Maciej Turek

Reprezentantka pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. Agnieszka Steczko

Przedstawiciele samorządu studentów:

 1. Aleksandra Tutko: a.tutko@student.uj.edu.pl
 2. Maciej Flis-Flisiński: maciej.flis-flisinski@student.uj.edu.pl

Na podstawie § 91 "Statutu UJ" w posiedzeniach Rady Instytutu uczestniczy przedstawicielka związków zawodowych dr Magdalena Lisińska oraz osoby zaproszone przez Dyrektora.