Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Adam Walaszek

prof. dr hab. Adam Walaszek

Mgr historii UJ (1974), dr historii (1981), habilitacja (1989), tytuł naukowy profesora (1995), stanowisko prof. zw. (2008).

Funkcje: 

 • przewodniczący Rady IAiSP
 • 2016 do 2019: kierownik Zakładu Ameryki Łacińskiej IAiSP UJ
 • 2008 do 2016: Dyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ 
 • 2004 do 2008: Zastępca Dyrektora Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ
 • 2005: p.o. Kierownika Katedry Ameryki Łacińskiej UJ
 • 1993 do 1996: Dyrektor Instytutu Polonijnego UJ
 • 1991, 1997, 1998 do 2021: kierownik Katedry Historii Międzynarodowych Ruchów Migracyjnych IAiSP (dawniej Zakładu Instytutu Badań Polonijnych).
 • 1990 do 1995: docent, j.w.
 • 1981 do 1990: adiunkt, j.w. 
 • 1976 do 1981: asystent, Instytut Badań Polonijnych UJ
 • 1974 do 1976: asystent, Instytut Historii UJ. 

​​Zainteresowania naukowe:

 • Historia Polonii w USA (XIX i XX wiek)
 • Historia migracji polskich i europejskich w erze nowożytnej i najnowszej
 • Historia społeczna USA
 • Historia etniczna USA i stosunki interetniczne w USA
 • Dzieci dzieciństwo imigrantów w USA (XIX-XX wiek)

Członkostwo i funkcje: 

 • 2022 do dziś: Przewodniczący Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
 • 2020 do dziś: członek Rady Doradczej (Advisory Board) serii: "Migrations in History" (Wydawnictwo DeGruyter)
 • 2015 do dziś: członek Rady Redakcyjnej (Editorial Board) „Polish American Studies” (USA)
 • 2015 do 2018: członek Komitetu Badań nad Migracjami, przy Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk
 • 2013 do dziś: członek Rady Redakcyjnej „The Polish Review” (Nowy Jork), PIASA
 • 2012 do dziś: członek Rady Redakcyjnej (Editorial Advisory Board): Migration – Ethnicity – Nation. Cracow Studies in Culture, Society and Politics, Frankfurt – Berlin – Bern: Peter Lang
 • 2012 do dziś: Przewodniczący Rady Programowej „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, PAU, Warszawa
 • 2010 do 2015: członek Komitetu Badań nad Migracjami Ludności i Polonią PAN
 • 2009 do 2012: członek Rady Naukowej (Council) Polish American Historical Association, USA
 • 2008 do 2012: członek Consello Cientifico "Estudos Migratorios. Revista Galega de Análise das Migracións" (Santiago de Compostella, Hiszpania)
 • 2007: członek Komitetu Badania Migracji Ludności i Polonii przy Prezydium PAN
 • 2007: dziś wiceprzewodniczący  Międzywydziałowej Komisji Polskiej Akademii Umiejętności do Badań Diaspory Polskiej
 • 2005: członek Rady Redakcyjnej „Rocznik Polonii” (Bydgoszcz)
 • 2004 do 2008: redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd Polonijny” (PAN)
 • 2004 do 2007: członek Komitetu Organizacyjnego I Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Kraków
 • od 2003 do dziś: członek komitetu redakcyjnego “Politeia. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych I Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” oraz członek Rady Redakcyjnej pisma „Ad Americam” (Kraków, UJ)
 • 2004 do 2005: członek Komitetu Programowego I Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 8-11 wrzesień 2005 r.
 • od 2003 do dziś: członek Rady Naukowej Centre de documentation sur migrations humaines, Dudelange, Luksemburg
 • od 1999 do dziś: członek Rady Redakcyjnej Dve Domoviny/Two Homelands (Ljubliana, Słowenia)
 • od 1999 do dziś: członek Rady Redakcyjnej Polish and American Studies Series, Ohio State University, USA
 • 1999 do 2005: członek Rady Redakcyjnej Central European Studies of the University of Rochester Press, University of Rochester, USA
 • od 1998 do dziś: Alumn Salzburg Seminar, Salzburg, Austria
 • 1993 do 1998: członek Rady Naukowej Polish American Historical Association, USA
 • 1991 do 2007: członek Komitet Badania Polonii PAN
 • 1991 do 2004: członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika “Przegląd Polonijny"

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2020, Polacy w Chicago. Doświadczenie imigranta: integracja, izolacja, asymilacja, red. Adam Walaszek, Warszawa: Muzeum Historii Polski.

2011, Życie na pograniczu i ‘życie pomiędzy'. Polacy w zagłębiu antracytowym w Luzerne County, Pensylwania z innymi grupami w tle (1753-1902), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 157.

2007, Migracje Europejczyków 1650-1914, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 329.

1994, Światy imigrantów. Tworzenie polonijnego Cleveland, Ohio, 1880-1930, Kraków: Nomos, ss. 231.

1988, Polscy robotnicy, praca i związki zawodowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 1880 ‑ 1922, Wrocław‑Warszawa: Ossolineum, ss. 250.

1983, Reemigracja ze Stanów Zjednoczonych do Polski po I wojnie światowej, 1919 ‑ 1924, Warszawa‑Kraków: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Polonijne, Nr 7, s. 182.

2021, Образы поляков и их соседей в польских учебниках, изданных в США в начале XX века ("Wizerunki Polaków i ich sąsiadów w polskich podręcznikach wydawanych w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku"), [w:] Корабли из бумаги: Эмиграция и учебная книга XIX-ХХ вв. ("Statki z papieru: Emigracja i podręcznik XIX-XX wieku"), Tuła, Rosja, ss. 52-67.

2020, Wstęp, [w:]  Polacy w Chicago. Doświadczenie imigranta: integracja, izolacja, asymilacja, red. Adam Walaszek, Warszawa: Muzeum Historii Polski, ss. 7-10.

2020, Życie codzienne w dzielnicy Back of the Yards, Chicago 1905-1909, [w:] Polacy w Chicago. Doświadczenie imigranta: integracja, izolacja, asymilacja, red. Adam Walaszek, Warszawa: Muzeum Historii Polski, ss. 99-115

2020, Migrationsbewegungen in und aus den polnische Gebieten. [w:] Polen in der europäischen Geschichte. Ein Handbuch, Band 3, red. M.G. Műller, red. T. 3: M.G. Műller, I. Kąkolewski, K. Holste, R. Traba,  Stuttgart: Anton Hiersemann KG Verlag, ss. 533-576.

2018, Portuguese and Polish Migrations: Some Preliminary Comparative Remarks (16th Century until 1939), [w:] Migraciones y diasporas de America Latina Contemporanea, red. Karol Derwich, Monika Sawicka, Kraków: WUJ, 2017 [wyd. 2018], ss. 13-42.

2018, Transatlantycki szlak: rozwój portowych infrastruktur dla migrantów w XIX i XX wieku/The Transatlantic Trail. Development of Migrant Port Infrastructure in the 19th and 20th Centuries, [w:] Przestrzenie emigracji. Dworzec Morski i infrastruktura emigracyjna w Gdyni/ Dimensions of Emigration. The Marine Station and Emigration Infrastructure in Gdynia, Gdynia: Muzeum Emigracji, red. mer. A. Walaszek, ss. 8-37.

2017, Portugalskie i polskie migracje: Wstęp, [w:] Polacy i ich potomkowie w Ameryce  Łacińskiej. Monografia naukowa, red. Rafał Raczyński, Gdynia: Muzeum Emigracji w Gdyni, ss. 29-51.

2013, Central Eastern Europeans in the Euro Atlantic Migration System Before the First World War, [w:] Tales of Transit. Narrative Migrant Spaces in Atlantic Perspective 1850-1950, red. Michael Boyden, Hans Krabbendam, Liselotte Vandenbussche, Amsterdam: Amsterdam University Press, ss. 27-42.

2012, ‘Płacz na początku podróży  może przynieść jedynie nieszczęście' – wychodźstwo Żydów z Europy Środkowo-wschodniej przed Wielką Wojną, [w:] Amerykomania, tom 2, red. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 907-924.

2010, Do Ameryki za chlebem: Central Eastern Europeans Cross the Atlantic, [w:] Leaving Home. Migration Yesterday and Today, red. Diethelm Knauf/Barry Moreno, Bremen: Edition Temmen, 2010, ss. 63-77.

2009, Migracyjne wybory i dyskusje wokół nich na ziemiach polskich 1870-1914, [w:] Między konfrontacją a współpracą. Historia - polityka – migracje. Księga pamiątkowa na upamiętnienie 50-lecia pracy naukowej Profesora Jana E. Zamojskiego, red. E. Kowalska, Warszawa: Instytut Historii PAN, ss. 233-250.

2009, Diaspora, [w:] The Palgrave Dictionary of Transnational History. From the mid-19th Century to the Present Day,  red. Akira Iriye and Pierre-Yves Saunier, associate editors Jane Carruthers, Donna Gabaccia, Rana Mitter, Mariano Plotkin, Patrick Verley, Houndmills-New York: Palgrave-Macmillan Publ., ss. 273-278.

2009, Migrations from a Galician Village: Babica before World War I, [w:] European Mobility. Internal, International, and Transatlantic Moves in the 19th and early 20th Centuries, red. Annemarie Steidl, Josef Ehmer, Stan Nadel, Hermann Zeitlhofer, Transkulturelle Perspektiven, Vol. 8, Göttingen: V&R unipress, ss. 79-87.

2009, Zum Brot – Osteuropaer auf dem Weg nach Amerika, [w:] Aufbruch in die Fremde. Migration gestern und heute, red. Diethelm Knauf/Barry Moreno, Bremen: Edition Temmen, ss. 129-149.

2009, Migracyjne szlaki w Europie Środkowej w XVIII wieku w perspektywie mikro: Salzburg – Saksonia –Prusy Wschodnie – Królestwo Polskie – Ameryka, [w:] Zrozumieć współczesność. Profesorowi Hieronimowi Kubiakowi w 75. rocznicę urodzin,  red. Grzegorz Babiński, Maria Kapiszewska, Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa, ss. 141-151.

2009, Wychodźcy zarobkowi – straceni dla „sprawy" czy patrioci?, [w:] Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej od nowożytności do współczesności, red. Andrzej Nowak, Andrzej A. Zięba, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, ss. 325-351.

2009, Migracje i ziemie polskie w latach 1854-1914, [w:] Emigracja z Klępska i okolic do Australii w 1838 r.,  red. Anitta Maksymowicz, Sulechów-Zielona Góra, Muzeum Ziemi Lubuskiej, ss. 33-62.

2008, Imigracja, [w:] Ameryka. Społeczeństwo, kultura, polityka, Tom 1, red. Tomasz Płudowski, Toruń: Adam Marszałek, ss. 97-127.

2008, Polonia amerykańska, [w:] Ameryka. Społeczeństwo, kultura, polityka, Tom 1, red. Tomasz Płudowski, Toruń: Adam Marszałek, ss. 219-250.

2008, Diaspory, [w:]  Etniczność w przemianach społeczności narodowych, red. Maria Szmeja, Kraków: Nomos, ss. 263-281.

2007, Emigration and Nation-Building during the Mass Migrations from Europe, [w:] Citizenship and Those who Leave: The Politics of migration and Expatriation, red. Nancy L. Green, François Weil, Urbana, IL: University of Illinois Press, ss. 63-90, (współautorzy: Donna R. Gabaccia, Dirk Hoerder).

2006, Emigration et construction nationale en Europe (1815-1939), [w:] Citoyenneté et émigration: Les politiques du départ, red. Nancy L. Green, François Weil, Paris: Editions de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, ss. 67-94, (współautorzy: Donna R. Gabaccia, Dirk Hoerder).

2006, Diaspora polska – ciągłość i trwanie w erze transnacjonalizmu?, [w:] Rola dawnej i nowej  emigracji polskiej w warunkach Unii Europejskiej, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, ss. 59-86.

2006, Polonia amerykańska i amerykańscy historycy [w:] Diaspora polska w procesach globalizacji: stan i perspektywy badań, red. Grzegorz Babiński, Henryk Chałupczak, Kraków: Grell, ss. 39-62.

2005, Naród, bohaterowie i wrogowie w podręcznikach szkolnych Polonii amerykańskiej do lat trzydziestych XX wieku, [w:] Kobiety i młodzież w migracjach. Migracje i społeczeństwo, t. X, red. Jan E. Zamojski, Warszawa 2005, ss. 421-442.

2005, Od Crèvecoeura po transnacjonalizm: „amerykanizacja" w piśmiennictwie historycznym, [w:] Historyk i historia. Studia dedykowane pamięci Prof. Mirosława Frančicia, red. Adam Walaszek, Krzysztof Zamorski, Kraków: Historia Iagiellonica, ss.  91-112.

2005, Mass Migrations: Their Economic, Political and Cultural Implications. Convenor's Overview, [w:] 20th International Congress of Historical Sciences. Programme, 3-9 July 2005, Sydney, Australia: University of New South Wales, ss. 206-214.  

2003, Labor diasporas in Comparative Perspective. Polish and Italian Migrant Workers in Europe and America, 1870s-1920s, [w:] The Historical Practice of Diversity, red. Dirk Hoerder, Christiana Harzig, Adrian Shubert, New York-Oxford: Berghahn Books, ss. 152-176.

2003, Teofil Antoni Starzyński  (1878 – 1952) – w pięćdziesięciolecie śmierci, [w:] Z dziejów Polski i emigracji (1939-1989). Księga dedykowana byłemu Prezydentowi RP Ryszardowi Kaczorowskimu, red. M. Szczerbiński, T. Wolsza, Gorzów Wielkopolski, ss. 491-505.   

2003, Dzieci imigrantów i kontrola społeczna w Stanach Zjednoczonych w początkach wieku XX, [w:] Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, część II. Stulecie XIX i XX, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa, ss. 73-98.

2020, Scholars from Poland on the pages of Polish American Studies, “Polish American Studies”, 77(2020), no 1, ss. 39-45.

2017, Czy historiografia wędruje ponad granicami? Historycy o transatlantyckich migracjach i diasporze polskiej w USA, „Historyka”  47(2017),  ss. 215-235.

2017, Zbigniew Edmund Brodowski – dziennikarz, literat i działacz Polonii amerykańskiej (1852-1901), „Polski Przegląd Migracyjny” (Gdynia), Vol. 1(2017), nr 2, ss. 9-19.

2017, Stanisław Ślisz – dziennikarz Polonii amerykańskiej (1859-1908), „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 1, ss. 373-380.

2017, Salzburg – Saxony – East Prussia – Kingdom of Poland – America: one family migration networks, “Mutations, Mémoires et perspectives du Bassin Minier”, (Luxembourg) 9 (2017), no special: "Migrations – histoire, mémoire, patrimoine. Les 20 ans du CDMH a Dudelange", ed. A. Reuter, ss. 48-53.

2017, Nie tylko Ellis Island/Not Only Ellis Island, [w:] Augustus Francis Sherman. Atlas imigranta, Gdynia: Muzeum Emigracji, ss. 32-42.

2017, Czy historiografia wędruje ponad granicami? Historycy o transatlantyckich migracjach i diasporze polskiej w USA, „Historyka”  47 (2017),  ss. 215-235

2013, Kraj emigracji i kraj imigracji: wczesny paradoks Luksemburga (do 1914 r.), „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", vol. 39, nr 4, ss. 5-18.

2013, Dwie europejskie peryferie: porównanie migracji portugalskich i polskich od XVI wieku do Wielkiej Wojny, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", vol. 39, nr 2, ss. 15-50.

2013, Kazimierz Żychliński (24 II 1859 – 28 VIII 1927)  działacz Polonii amerykańskiej. Notatki do biografii, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", vol. 39, nr 1, ss. 243-256.

2012, Poljaci i Židovi iz Galicije i poljsjih krajeva, w: Veliki val. Isejavaje iz srednje Europe u Ameriku 1880-1914, ed. P.E. Dubrović, Rijeka: Muzej grada Rijeke, ss. 335-351.

2011, Das "El dorado" und die Wirklichkeit. Die Emigration aus Polen in die USA von 1914, „Osteuropa" 61, nr 3, ss. 47-61.

2010, Antoni Małłek (1851-1917) – działacz Polonii amerykańskiej, muzyk i polityk, „Studia Polonijne",  vol. 31, ss. 371-377.

2010, Von 'Polen in Amerika' zu 'Amerikanern polnisher Herkunft'. Migration, Diaspora und ethnische Imaginationen 1870-1930, „Comparative. Zeitschrift für Globalgeschichte und Verleichende Gesselschaftsforschung", 20, heft ½, ss. 164-185.

2010, Od obchodów rocznicy Powstania Listopadowego po „Bartek Bieda Show", Kultura polska i polonijna w USA, 1870-1930, „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", vol. 36, nr 2, ss. 71-89

2008, Christiane Harzig, „Przegląd Polonijny", vol. 34, nr 3-4, ss. 111-113.

2007, Images of Neighbors and Poles in Early 20th Century Polish American School Books, „Polish American Studies", LXIV, No. 1, ss. 87-107.

2007, Napływ Europejczyków do północnej Ameryki (XVI-XVIII w.): migracja dobrowolna i niedobrowolna, „Politeja", nr 6, , ss. 443-457.

2006,  Słoweńscy wierni, duszpasterze i hierarchia kościelna: "sprawa" ks. Vitusa Hribara w Cleveland, Ohio, „Przegląd Polonijny", vol. 32, nr 4, ss. 5-22.

2005, Tomasz Siemiradzki: An Intellectual in Ethnic Politics, „Polish American Studies," LXII, No. 2, ss. 47-73.

2005, Mass Migrations: Their Economic, Political and Cultural Implications, „Przegląd Polonijny", vol. 31, nr 1, ss. 7-16.

2004, Stulecie amerykańskiej literatury o Polonii 1900-2000, „Krakowskie Studia Międzynarodowe," nr 1 (2), ss. 1-13.

2004, Migracje w Europie przedprzemysłowej: 1650-1750, „Przegląd Polonijny", vol. 30, nr 2, ss. 5-44.

2004, Europejskie migracje w Europie protoprzemysłowej, 1750-1820, „Przegląd Polonijny",  nr 4, ss. 35-56.

2003, Migracje w historii Europy – kilka uwag niekoniecznie nowych, „Przegląd Polonijny", vol. 29, nr 3, ss. 13-38.

2003, Marcin Kula i ludzkie historie, „Przegląd Polonijny", vol. 29, nr 3, ss. 5-12.

2003, Tomasz Siemiradzki – inteligent w polityce etnicznej, „Przegląd Polonijny",  vol. 29, nr 1, ss. 5-27.

2003, Wychodźcy, Emigrants or Poles? Fears and hopes about emigration in Poland 1870-1918-1939, "AEMI Journal" (Stavanger), Vol. 1, ss. 78-93.  

2003, Ferocious Enemies and Noble Heroes: Images of ‘Us' and ‘Them' in Polish-American Textbooks until 1930s), „Migracijske i etničke teme" (Zagreb), nr 4 (19), ss. 433-449.

2012, The Polish Diaspora in America and the Wider World, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, s. 172, (współredaktorzy: Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska, Janusz Pezda).

2012, Amerykomania, tom 2, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 1121, (współredaktor: Włodzimierz Bernacki).

2011, Transformacje w Ameryce Łacińskiej, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 177, (współredaktor: Aleksandra Giera).

2009,  Amerykomania, tom 1,  Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 280
 (współredaktor: Włodzimierz Bernacki).

2005, Rodzina, prywatność, intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim, Warszawa: DiG, ss. 197, (współredaktorzy: Dobrochna Kałwa, Anna Żarnowska).

2005, Historyk i historia. Studia dedykowane pamięci Prof. Mirosława Frančicia, Kraków: Historia Iagiellonica, ss. 306, (współredaktor: Krzysztof Zamorski).

2012, Magdalena Legocki, Z Trójwsi do Ameryki/From Trivillage to America, Cieszyn, 2011, /rec. [w:] „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny", nr 4, ss. 141-143.

2009, Stanisalus Blejwas, The Polish Singers Alliance of America, 1888-1998. Choral Patriotism, RochesterWoodbridge, Rochester University Press, 2005, /rec. [w:] „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", nr 1, ss. 99-101.

2008, Mary Lou Nemanic, One Day for Democracy. Independence Day and the Americanization of Iron Range Immigrants, Athens: Ohio University Press, 2007, /rec. [w:] „Journal of American History", No. 1, ss. 224-225.

2008, Z życia i działalności Kongresu Polonii Amerykańskiej. Szkice, red. Ryszard Sudziński, Adam Sudoł, Toruń: Wydawnictwo Wers, 2006, /rec. [w:] „Przegląd Polonijny", 2008, nr 3-4, ss. 129-136.

2006, Irish and Polish Migration in Comparative Perspective, red. John Belchem and Klaus Tenfelde, with editorial assistance Brian McCook, Klartext Verlag, Essen, 2003, /rec. [w:] „European History Quarterly", vol. 36, nr 4, ss. 602-603.
 
2006, Homelands: War, Population and Statehood in Eastern Europe and Russia 1918-1924, red. Nick Baron, Peter Garrell, London: Anthem Press, 2004, / rec. [w:] „Slavonic and East European Review", nr 3, ss. 362-363.

2006, Joanna Wojdon, W imieniu sześciu milionów. Kongres Polonii Amerykańskiej w latach 1944-1968, Toruń 2005, /rec. [w:] „Studia Historyczne", nr 1, ss. 100-102.

2005, John Radzilowski, The Eagle and the Cross. A History of the Polish Roman Catholic Union of America, 1873-2000, Boulder, Co and New York: East European Monographs and Columbia University Press, 2003, /rec. [w:] „Journal of American Ethnic History", No.  2, ss. 119-120.

2005, Marie Cegarra, Olivier Chovaux, Rudy Damiani, Gérard Dumont, J. R. Genty, J. Ponty, Tous gueules noires. Histoire de l'immigration dans le basin minier du Nord-Pas- de-Calais, Collection „Mémoires de Gaillette", no 8, Centre historique minier du Nord-Pas-de-Calais, 2004, /rec. [w:] „Przegląd Polonijny", nr 2, ss. 127-129.

2004, Karen Majewski, Traitors and True Poles. Narrating a Polish-American Identity 1880-1939, Athens: Ohio University Press, 2003, /rec. [w:] „Journal of American History", vol. 91, nr 1, ss. 276.

2003, Rubén Rumbaut, Dziedzictwo wojny: uchodźcy z Wietnamu, Laosu i Kambodży, [w:] „Przegląd Polonijny", nr 1, ss. 49-74.

2011, The Polish American Encyclopedia, red. J.S. Pula, Jefferson-London: McFarland & Co. Inc.:

 • Alliance of Poles in America, s. 11,
 • Barzyński Jan, s. 27,
 • Barzyński Wincenty Michał, ss. 27-28,
 • Central Polish Committee in America, s. 58,
 • Czołgosz Leon Franciszek, 70-71,
 • Gebert Bolesław Konstanty, s. 146,
 • Gronouski John, s. 159,
 • Gwiazda Polarna, s. 164,
 • Jutrzenka, ss. 214-215,
 • Kikulski John, s. 226,
 • Kolasiński Dominik, s. 231,
 • Kolaszewski Antoni Franciszek, s. 231,
 • Krzycki Leo, s. 251,
 • Lattimer Massacre, ss. 265-266,
 • Małłek Antoni, s. 292,
 • Oral History Archives of Chicago Polonia, s. 335.
 • Polish Mechanics Association of America, ss. 398-399,
 • Polish Section, Socialist Party of the United States, s. 412,
 • Re-emigration to Poland, ss. 439-440,
 • Rokosz Stanisław, s. 453,
 • Sembrich Marcella, s. 477,
 • Siemiradzki Tomasz, s. 482,
 • Smulski Jan Franciszek, ss. 488-489,
 • Smulski Władysław Teodor, s. 489,
 • Starzyński Teofil A., s. 500,
 • Zand Helen, s. 560.

2005, Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, Toruń: Oficyna Wyd. Kucharski, t. 4:

 • Paryski Antoni A., s. 31,
 • Pensylwania, ss. 47-48,
 • Polsko Amerykańskie Towarzystwo Historyczne, ss. 158-9,
 • Pomoc Polonii amerykańskiej dla Polski, ss. 172-173,
 • Pułaski Kazimierz, pomniki w USA, ss. 212-213,
 • Rokosz Stanisław, s. 267,
 • Sawicki Józef, s. 343,
 • Siemiradzki Tomasz, ss. 368-9,
 • Smulski Jan Franciszek, ss. 41-11,
 • Stany Zjednoczone: Displaced Persons, ss. 45-451,
 • Stany Zjednoczone: konflikty polsko-murzyńskie, ss. 452-453,
 • Stany Zjednoczone: programy radiowe, ss. 458-459,
 • Stany Zjednoczone: socjaliści, ss. 459-460,
 • Stany Zjednoczone: zmartwychwstańcy, ss. 451-2,
 • Unia Polaków w Ameryce, s. 195,
 • Walasiewicz Stanisława, s. 215,
 • Związek Polaków w Ameryce, s. 455,
 • Związek Podhalan w Ameryce, s. 453,
 • Związek Polek w Ameryce, ss. 464-465,

2004, Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, Toruń: Oficyna Wyd. Kucharski, t. 3:

 • Król J., s. 57,
 • Kruszka M., s. 62,
 • Kruszka W., s. 62,
 • Milwaukee, Wisc., ss. 313-314,
 • Osada S., ss. 484-485.

2004, Polski Słownik Biograficzny, t. 42, z. 2 (174), Warszawa:

 • Teofil A. Starzyński, ss. 494-497.

2003, Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, Toruń: Oficyna Wyd. Kucharski, t. 2:

 • Geryk T ., ss. 96-97,
 • Haiman M., ss. 182-183,
 • Kikulski J., s. 403,
 • Kolasiński D., s. 431,
 • Kolaszewski A, s. 431,
 • Knioła M.P., t. 2, s. 422.

2003, Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, Toruń: Oficyna Wyd. Kucharski, t. 1:

 • Andrzejkowicz J., s. 73,
 • Barzyński J., s. 156,
 • Budzińska K., s. 284,
 • Chicago, ss. 312-316,
 • Chłop polski w Europie i w Ameryce, ss. 319-310,
 • Cleveland, ss. 344,
 • Detroit , ss. 415-416.

2012, Introduction, [w:] The Polish Diaspora in America and the Wider World, red. Adam Walaszek, Agnieszka Stasiewicz-Bieńkowska, Janusz Pezda, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, s. 7.

2011, Kilka słów wstępu, [w:] Transformacje w Ameryce Łacińskiej, red. Adam Walaszek, Aleksandra Giera, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 7-8.

2009, Untitled, [w:] Olavi Koivukangas Siirtolaisuusinstituutin johtaja 1974-2009, s. 381.

2005, Prof. dr hab. Mirosław Francić, „Studia Historyczne",  nr 1, ss. 127-129.

2005, Profesor Mirosław Frančić, [w:] Kobiety i młodzież w migracjach. Migracje i społeczeństwo, t. X, red. Jane E. Zamojski, Warszawa, ss. 500-501.

2005, Wstęp, [w:] Historyk i historia. Studia dedykowane pamięci Prof. Mirosława Frančicia, red. Adam Walaszek, Krzysztof Zamorski, Kraków: Historia Iagiellonica, ss. 5-7, (współautor: Krzysztof Zamorski).

2005, Wstęp, [w:] Rodzina - prywatność - intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim, red. Dobrochna Kałwa, Adam Walaszek, Anna Żarnowska, Warszawa: DiG, ss. 7-9, (współautorki: Dobrochna Kałwa, Anna Żarnowska).

2016, "Transnational aspects of migration", Uniwersytet w Lipsku, Lipsk, Niemcy.

2016, "Migracje i diaspory współczesnej Ameryki Łacińskiej", Kraków.

2016, konferencja "Migration and generation", Innsbruck, Austria.

2016, Annual AEMI Conference, Santiago de Compostela, Hiszpania.

2016, "Polacy i Polonia w Ameryce Łacińskiej: przeszłość I teraźniejszość", Muzeum Emigracji  w Gdyni, Gdynia.

2016, "The promotion of national minorities", Berlin, Niemcy.  

2016, Komitet Badania Migracji PAN, Warszawa.

2015, "Transatlantic Migrations – Immigrant Communications and 'National Homes' in the USA", Maribor, Słowenia.

2015, AEMI Annual Conference, Turyn, Włochy.

2015, XVth IMR conference, Dudelange, Luksemburg.

2014, XIV IMR Coference, "Migration and Mobility", Kolonia, Niemcy.

2013, 2 października, Association of European Migration Institutions Annual Conference, Karstad, Szwecja.

2013, 3 kwietnia, „Portuguese and Polish Current Migrations: Building the Future… Embracing the Past", Lizbona, Portugalia.

2013, 4-6 marca, "Bilateral Cooperation Projects with Industrial Countries", Melbourne, Australia.

2012, 8-9 listopada, „Echoes of Migrations: Memories of Representations of Migrants", Lizbona, Portugalia.

2012, 5-7 stycznia, „American Historical Association Annual Conference", Chicago, USA.

2011, „Beyond the Borders, Behind the Men, The Invisibility of Female Migration University of the Basque Country", Vitoria-Gasteiz, Hiszpania.

2011, 1-2 grudnia, „Migracje a państwo. Etniczność, obywatelstwo, transnarodowość", Instytut Historii PAN, Instytut Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Warszawskiego.

2011, 24-26 listopada, „Migration to and from Europe: Different odes of Inclusion and Exclusion towards Migrants in the Reveiving Societies during the 19th and 20th Century", Trewir, Niemcy.

2011, „11th Internationale Konferenz Migration", Klagenfurt, Austria.

2010, 13-14 maja, „Migrationen", Uniwersytet Lipsk, Niemcy.

2010, „Tales of Transition", Antwerpia, Belgia.

2010, 6-7 grudnia, „Polsko-niemieckie doświadczenia migracyjne. Przeszłość i teraźniejszość",  Kraków.

2009, „Emigracja z Kępska i okolic do Australii w 1838 r.", Sulechów.

2009, „Powszechny Zjazd Historyków Polskich", Olsztyn.

2009, „Migration, Politics and Work, 9. Internationale Conference", Trewir, Niemcy.

2008, II European Congress of World and Global History, Drezno, Niemcy.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze oraz stypendia

 • "Polonia amerykańska 1854-2004", grant NCN 0201/2512/2512/2019, kierownik Joanna Wojdon, Uniwersytet Wrocławski. Termin zakończenia: 2022 r.
 • "Stosunki inter-etniczne w USA w XIX i XX w."
 • "Historia Polonii amerykańskiej do 1939 r."
 • "Dzieciństwo w grupach etnicznych w USA w do lat trzydziestych XX w."

Stypendia:

 • 2011: stypendium Fundacji Lanckorońskich Rzym; wyjazdy z wykładami w ramach programu Erasmus i CEEPUS do uniwersytetów: Santiago de Compostella, Catania, Roma III, Graz
 • 2005: stypendium Fundacji Lanckorońskich, Rzym
 • 2002: Visiting Professor, Central Connecticut State University, New Britain, CT, USA
 • 2000: Visiting Professor, Skalny Research Grant, Rochester, N.Y., USA
 • 1997,1998: Visiting ,Skalny Foundation Grant, University of Rochester, Rochester, NY
 • 1997: Komitet Badań Naukowych, grant na współpracę badawczą polsko-amerykańską na temat stosunków interetnicznych
 • 1997: JFK Institut, Freie Universität Berlin
 • 1995, 1996, 1999: DAAD (Bochum)
 • 1991,1992: American Council of Learned Societies scholarship, University of Illinois at Urbana‑Champaign, USA
 • 1988,1990: udział w międzynarodowym projekcie badawczym "Conflict and Cooperation: The Experience of Immigrants from Central and Eastern Europe in an American City - Cleveland, Ohio, 1880-1930", Volkswagen Stiftung
 • 1986: stypendium University of Wisconsin at Stevens Point, USA
 • 1986: Immigration History Research Center, Minneapolis‑St. Paul travel grant
 • 1986: Henry J. Kaiser Family Foundation Travel Grant from the Archives of Labor and Urban Affairs, Wayne State University w Detroit
 • 1979,1980: stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, USA

Nagrody: 

 • 2007: Nagroda indywidualna I stopnia Rektora UJ za monografię "Migracje Europejczyków 1650-1914"
 • 2006: Joseph Swastek Award dla najlepszego artykułu opublikowanego na łamach półrocznika  „Polish American Studies” w 2006 r.
 • 2004: Nagroda im. Mieczysława Haimana Polish American Historical Association za całokształt zasług dla badań polskiej grupy etnicznej w USA
 • 2003: nagroda za osiągnięcia w badaniach nad Polonią i emigracją (za  pracę "Diaspora Polska", Kraków 2001) Światowej Rady Badań nad Polonią 
 • 1994: Joseph Swastek Award dla najlepszego artykułu opublikowanego na łamach półrocznika  „Polish American Studies” w 1994 r.
 • 1988: indywidualna nagroda im. Floriana Znanieckiego dla książki "Polscy robotnicy, praca i związki zawodowe"
 • 1984: Ministerstwo Edukacji Narodowej, nagroda dla książki "Reemigracja ze Stanów Zjednoczonych do Polski"

Odznaczenia:

 • 2004 do 2005: członek Komitetu Programowego I Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 8-11 wrzesień 2005 r.
 • 2004: Medal M. Haimana Polish American Historical Association, USA za wybitne zasługi w badaniach Polonii amerykańskiej
 • 2003: Nagroda Światowej Rady Badań nad Polonią za wybitne osiągnięcia w badaniach nad Polonią
 • 2000: złoty Krzyż Zasługi RP