Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Anna Kaganiec-Kamieńska

dr Anna Kaganiec-Kamieńska

 

Dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii (UJ, 2006); mgr filologii angielskiej oraz języka hiszpańskiego (UŚ). Członkini Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL), American Association of Teachers of Spanish and Portuguese (AATSP), Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych, Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów. Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (2017-2018), Fundacji Kościuszkowskiej (2004-2005), programu Society-Environment-Technology (Uniwersytet Jagielloński, 2013, 2015). Visiting researcher m.in. w: Universidad de Puerto Rico-Río Piedras, San Juan; Cuban Research Institute (Florida International University), Miami; Centro de Investigaciones sobre América del Norte (Universidad Nacional Autonoma de México), m. Meksyk, San Diego State University.

Funkcje:

  • 2016-2021 – w składzie redakcji kwartalnika „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny”
  • Koordynatorka w IAiSP ds. wymiany bilateralnej dla studentów
  • Od 2019 - Koordynatorka wydziałowa ds. ewaluacji w Dyscyplinie Językoznawstwo na UJ
  • 2012-2016 – sekretarz redakcji kwartalnika „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny"
  • 2008-2012 – opiekunka Koła Naukowego Studiów Latynoamerykańskich UJ

Zainteresowania naukowe:

  • Relacja język-tożsamość
  • Polityka językowa w Portoryko, Ameryce Łacińskiej oraz USA; prawa językowe; języki w Ameryce Łacińskiej
  • Tożsamość etniczna, narodowa; transnarodowość
  • Hispanics/Latinos w Stanach Zjednoczonych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2017, Język a tożsamość. Język hiszpański w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, Seria: Studia Latynoamerykańskie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: Universitas.

2008, Tożsamość na pograniczu kultur. Meksykańska grupa etniczna w Stanach Zjednoczonych, Seria: Studia Latynoamerykańskie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: Universitas, ss. 469.

 

2019, Nacjonalizm polityczny i kulturowy w Portoryko a status polityczny wyspy [w:] Kultury narodowe i lokalne a polityka. Powiązania w różnych kontekstach, red. Joanna Kurczewska, Zdzisław Mach, przy współpracy Marcina Ślarzyńskiego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, ss. 449-473. 

2017, Rasa i etniczność w procesie formowania narodów w Ameryce Hiszpańskiej [w:] Od Ameryki Łacińskiej do Gwinei Równikowej. Tożsamość, granice, naród, red. Maja Biernacka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 61-77.

2017, „El idioma es la respiración del espíritu”? Sytuacja językowa i polityka językowa w Portoryko [w:] Polska iberystyka. Skąd pochodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy?, red. Marcin Sarna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, ss. 160-173.

2013, European Americans [w:] Multicultural America: A Multimedia Encyclopedia (Four-Volume Set), red. Carlos E. Cortés. SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks.

2013, Caribbean Americans [w:] Multicultural America: A Multimedia Encyclopedia (Four-Volume Set), red. Carlos E. Cortés. SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks.

2012, ‘This is America – Speak English'. The English-Only Movement and Anti-Immigrant Sentiments in the United States, [w:] Anti-Immigrant Sentiments, Actions, and Policies. The North American region and the European Union, red. M. Verea, México: CISAN-UNAM, ss. 229-250.

2012, O ‘kulturze latynoskiej' w Stanach Zjednoczonych, [w:] Amerykomania. Księga jubileuszowa Profesora dra hab. Andrzeja Mani, tom 2, red. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 345-366.

2009, Polityka językowa Meksyku w kontekście praw kulturowych, [w:] Meksyk w XXI wieku. Polityka – społeczeństwo – gospodarka, red. Karol Derwich, Kraków: Universitas, ss. 144-167.

2008, „Obcy" czy „człowiek"? Militaryzacja granicy amerykańsko-meksykańskiej a prawa człowieka, [w:] Społeczności pochodzenia latynoamerykańskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryk. Doświadczenia, tendencje i projekcje, red. F. Villagómez Porras, Seria: Studia i Materiały nr 40, CESLA, Warszawa, ss. 87-109.

2008, Wzrost nastrojów antyimigranckich w Kalifornii. Regulacje prawne a marginalizacja grupy meksykańskiej, [w:] Społeczności pochodzenia latynoamerykańskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryk. Doświadczenia, tendencje i projekcje, red. F. Villagómez Porras, Seria: Studia i Materiały nr 40, CESLA, Warszawa, 2008, ss. 35-54.

2006, Mexican, Mexican American, Chicano czy Latino? Tożsamość narodowa mniejszości meksykańskiej w wielokulturowym społeczeństwie USA, [w:] Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, red. Karolina Golemo, Tadeusz Paleczny, Elżbieta Wiącek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 279-294.

2003, The Chicanos: a community, a movement or a concept, [w:] Society as text. In the thought of Richard Harvey Brown, red. B. D. MacQueen, Maria Pąchalska, Wrocław: Continuo, ss. 49-62.

2003, Richard Harvey Brown: Portrait of a scholar, [w:] Society as text. In the thought of Richard Harvey Brown, red. B. D. MacQueen, Maria Pąchalska, Wrocław: Continuo, ss. 185-202, (współautor: Maria Pąchalska).

2020, Granice rzeczywiste i symboliczne. Przypadek Portoryko, "Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa", 52. 

2020, El español y el inglés en Puerto Rico. El impacto de la globalización, "Estudios Hispánicos", tom XXVIII, ss. 23-33.

2017, Rasa czarna a tożsamość kubańska, „Politeja”, nr 49, ss. 395-422; DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.49.20

2016, Procesy formowania narodów i tożsamości narodowej w Ameryce Łacińskiej, Sprawy Narodowościowe-Seria Nowa 48/2016 (s. 147-159), DOI: 10.11649/sn.2016.009.

2013, Zarys problematyki języków indiańskich w Ameryce Łacińskiej, „Ameryka Łacińska", vol. 79, nr 1, ss. 5-22.

2012, Polityka imigracyjna wybranych państw Ameryki Łacińskiej na przełomie XIX i XX w., „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny", nr 4, ss. 57-82.

2011, Cena „amerykańskiego snu" La ruta de la muerte i problem porwań migrantów w Meksyku, „Ameryka Łacińska", vol. 71, nr 1, ss. 11-22.

2010, November 2010: Oklahoma Becomes the Next State to Approve Official English Legislation (Critical note), „Norteamerica. Revista Academica del CISAN-UNAM", Año 5, no. 2, ss. 185-198.

2010, Amerykańska polityka językowa wobec terenów przyłączanych w wyniku ekspansji terytorialnej, „Politeja", nr 2, ss. 103-122.

2010, Jeden naród – jeden język? Ruch English-Only w kontekście wcześniejszych prób uregulowania statusu języka angielskiego w Stanach Zjednoczonych, „Sprawy Narodowościowe", nr 37, ss. 121-135.

2010, Parę uwag o „kulturze latynoskiej" w Stanach Zjednoczonych, „Ameryka Łacińska", vol. 68, nr 2, ss. 27-37.

2004, Stosunki amerykańsko–meksykańskie za prezydentur George'a W. Busha i Vincente'a Foxa, „Politeja", nr 1, ss. 140-151.

2003, Miejsce i rola imigracji meksykańskiej do Stanów Zjednoczonych, „Przegląd Polonijny", nr 2, ss. 11-21.

2003, Imigracja meksykańska do Stanów Zjednoczonych. Analiza historyczna, „Przegląd Polonijny", nr 1, ss. 29-48.

2013, "Politeja", vol. 24, nr 2: Venezuelan Studies, s. 354, (współredaktorzy: Hector Maldonado Lira, Caroline Bosc-Bierne de Otezya, Silvana A. Gómez Mercado).

2008, Doświadczenie demokracji w Ameryce Łacińskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 278, (współredaktor: Marta Kania).

 

2016, The Dictionary of Caribbean and Afro-Latin American Biography (DCALAB) (Six-Volume Set), red. Franklin W. Knight i Henry Louis Gates, Jr., Oxford University Press, Nowy Jork: Repilado Muñoz, Máximo Francisco (Compay Segundo), Ramos Blanco, Teodoro, Guillen Batista, Nicolás.

2014, Cultural Encyclopedia of Exotic Customs from around the World, red. Javier A. Galván, Praeger (ABC-CLIO), Santa Barbara: Carnaval do Rio de Janeiro, Fiesta de Santiago y Vejigantes, Running of the Bulls.

2013, Multicultural America: A Multimedia Encyclopedia, red. Carlos E. Cortes, Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.: Californios, Salvadoran Americans, Sanctuary Movement.

2012, Counterterrorism: From the Cold War to the War on Terror, red. Frank Shanty, Santa Barbara, CA: Praeger: Colombia, Mexico, Peru, Revolutionary Armed Forces of Colombia (aka FARC), Reyes, Raúl, Reynoso, Abimael Guzman, Rios, Ivan, Sanchez, Ilyich Ramirez, Sendero Luminoso (aka Shining Path).

2004, Encyklopedia Współczesna 1978-2004, Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa; hasła z zakresu Ameryka Łacińska.

2004, Martin Rejtman, Mój stan fizyczny [w:] „Literatura na świecie", nr 9-10, ss. 155-163, tł. j. hiszpańskiego.

 

2019, VI Foro de Lingüística Hispánica, Uniwersytet Jagielloński.

2019, V Conferencia Cracoviana. "La Violencia en América Latina. Retos y perspectivas para el futuro". Uniwersytet Jagielloński.

2018, „Globalizacja komunikacyjna 10 lat później: wyzwania interkulturowe”, Uniwersytet Gdański.

2018, 9th International Workshop on Spanish Sociolinguistics, Queens College, City University of New York.

2017, „Granice wyobrażone i rzeczywiste”, Uniwersytet Jagielloński.

2016, I Kongres Latynoamerykanistyczny PTSL „Spory o wojnę: polskie badania nad konfliktami w Ameryce Łacińskiej”, Warszawa.

2016, Międzynarodowa konferencja naukowa “Polacy i Polonia w Ameryce Łacińskiej: Przeszłość i teraźniejszość”, Muzeum Emigracji w Gdyni.

2016, 8º Congreso Internacional de CEISAL “Tiempos posthegemónicos: sociedad, cultura y política en América Latina”, Salamanka, Hiszpania.

2016, IV Conferencia Cracoviana de Latinoamericanistas, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2015, “Polska iberystyka. Skąd pochodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy?”, Uniwersytet Pedagogiczny im. K.E.N., Kraków.

2015, 26-28 lutego, Tenth Conference on Cuban and Cuban-American Studies, "More Than White, More Than Mulatto, More Than Black: Racial Politics in Cuba and the Americas", Florida International University, Miami, USA.

2013, 12-15 czerwca, VII Congreso de Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina (CEISAL): „Memoria, presente y porvenir en América Latina", Porto, Portugalia.

2012, 15-20 lipca, „Construyendo diálogos en las Américas", Uniwersytet Wiedeński, Wiedeń, Austria.

2011, 6-9 czerwca, XVI Congress of Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL), Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Hiszpania.

2010, 26-27 listopada, „Antropologia polityki w Ameryce Łacińskiej na początku XXI wieku", Uniwersytet Łódzki, Łódź.

2010, 14-15 maja, „Państwa upadłe jako destabilizujący czynnik stosunków międzynarodowych w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji", Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2005, 9 grudnia „Wzory wielokulturowości w warunkach ponowoczesności", Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2004, 5-7 czerwca, IV. Kongresu Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina (CEISAL), Bratysława, Słowacja.

2003, 31 maja–1 czerwca, „Society as Text. In the thought of Richard Harvey Brown", Uniwersytet Śląski, Katowice.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze i media

  • 2017, "Język, styl życia i tożsamość w Portoryko”, stypendium Fulbrighta w kategorii Fulbright Senior Award dla pracowników naukowych po doktoracie.