Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Anna Kaganiec-Kamieńska

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (UJ, 2006); magister filologii angielskiej oraz języka hiszpańskiego (UŚ). Członek  Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych, Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów. Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (2017-2018), Fundacji Kościuszkowskiej (2004-2005), programu Society-Environment-Technology (Uniwersytet Jagielloński, 2013, 2015). Visiting researcher m.in. w: Universidad de Puerto Rico-Río Piedras, San Juan; Cuban Research Institute (Florida International University), Miami; Centro de Investigaciones sobre América del Norte (Universidad Nacional Autonoma de México), m. Meksyk, San Diego State University.

Funkcje:

  • 2012-2016 - sekretarz redakcji kwartalnika „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny” (Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk).
  • 2008-2012 - opiekun Koła Naukowego Studiów Latynoamerykańskich UJ.

Obecne zainteresowania naukowe:

  • Relacja język-tożsamość
  • Polityka językowa w Portoryko, Ameryce Łacińskiej oraz USA; prawa językowe; języki w Ameryce Łacińskiej
  • Tożsamość etniczna, narodowa; transnarodowość
  • Hispanics/Latinos w Stanach Zjednoczonych; polityka imigracyjna USA w kontekście tej grupy; prawa imigrantów; 
  • Migracje z Ameryki Łacińskiej do USA

Aktualne projekty badawcze:

  • „Język, styl życia i tożsamość w Portoryko”

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Monografie

2017, Język a tożsamość. Język hiszpański w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, Seria: Studia Latynoamerykańskie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: Universitas.

2008, Tożsamość na pograniczu kultur. Meksykańska grupa etniczna w Stanach Zjednoczonych, Seria: Studia Latynoamerykańskie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: Universitas, s. 469.

 

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

2019, Nacjonalizm polityczny i kulturowy w Portoryko a status polityczny wyspy [w:] Kultury narodowe i lokalne a polityka. Powiązania w różnych kontekstach, red. Joanna Kurczewska, Zdzisław Mach, przy współpracy Marcina Ślarzyńskiego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, ss. 449-473. 

2017, Rasa i etniczność w procesie formowania narodów w Ameryce Hiszpańskiej [w:] Od Ameryki Łacińskiej do Gwinei Równikowej. Tożsamość, granice, naród, red. Maja Biernacka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 61-77.

2017, „El idioma es la respiración del espíritu”? Sytuacja językowa i polityka językowa w Portoryko [w:] Polska iberystyka. Skąd pochodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy?, red. Marcin Sarna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, ss. 160-173.

2013, European Americans [w:] Multicultural America: A Multimedia Encyclopedia (Four-Volume Set), Ed. Carlos E. Cortés. SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks.

2013, Caribbean Americans [w:] Multicultural America: A Multimedia Encyclopedia (Four-Volume Set), Ed. Carlos E. Cortés. SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks.

2012, ‘This is America – Speak English'. The English-Only Movement and Anti-Immigrant Sentiments in the United States, [w:] Anti-Immigrant Sentiments, Actions, and Policies. The North American region and the European Union, red. M. Verea, México: CISAN-UNAM, ss. 229-250.

2012, O ‘kulturze latynoskiej' w Stanach Zjednoczonych, [w:] Amerykomania. Księga jubileuszowa Profesora dra hab. Andrzeja Mani, tom 2,  red. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 345-366.

2009, Polityka językowa Meksyku w kontekście praw kulturowych, [w:] Meksyk w XXI wieku. Polityka – społeczeństwo – gospodarka, red. Karol Derwich, Kraków: Universitas, ss. 144-167.

2008, „Obcy" czy „człowiek"? Militaryzacja granicy amerykańsko-meksykańskiej a prawa człowieka, [w:] Społeczności pochodzenia latynoamerykańskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryk. Doświadczenia, tendencje i projekcje, red. F. Villagómez Porras, Seria: Studia i Materiały nr 40, CESLA, Warszawa, ss. 87-109.

2008, Wzrost nastrojów antyimigranckich w Kalifornii. Regulacje prawne a marginalizacja grupy meksykańskiej, [w:] Społeczności pochodzenia latynoamerykańskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryk. Doświadczenia, tendencje i projekcje, red. F. Villagómez Porras, Seria: Studia i Materiały nr 40, CESLA, Warszawa, 2008, ss. 35-54.

2006, Mexican, Mexican American, Chicano czy Latino? Tożsamość narodowa mniejszości meksykańskiej w wielokulturowym społeczeństwie USA, [w:] Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, red. K. Golemo, T. Paleczny, E. Wiącek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 279-294.

2003, The Chicanos: a community, a movement or a concept, [w:] Society as text. In the thought of Richard Harvey Brown, red. B. D. MacQueen, M. Pąchalska, Wrocław: Continuo, ss. 49-62.

2003, Richard Harvey Brown: Portrait of a scholar, [w:] Society as text. In the thought of Richard Harvey Brown, red. B. D. MacQueen, M. Pąchalska, Wrocław: Continuo, ss. 185-202, (wspóautor: Maria Pąchalska).

 

Artykuły naukowe

2017, Rasa czarna a tożsamość kubańska, „Politeja”, nr 49, ss. 395-422; DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.49.20

2016, Procesy formowania narodów i tożsamości narodowej w Ameryce Łacińskiej, Sprawy Narodowościowe-Seria Nowa 48/2016 (s. 147-159), DOI: 10.11649/sn.2016.009.

2013, Zarys problematyki języków indiańskich w Ameryce Łacińskiej, „Ameryka Łacińska", vol. 79, nr 1, ss. 5-22.

2012, Polityka imigracyjna wybranych państw Ameryki Łacińskiej na przełomie XIX i XX w., „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny", nr 4, ss. 57-82.

2011, Cena „amerykańskiego snu" La ruta de la muerte i problem porwań migrantów w Meksyku, „Ameryka Łacińska", vol. 71, nr 1, ss. 11-22.

2010, November 2010: Oklahoma Becomes the Next State to Approve Official English Legislation (Critical note),  „Norteamerica. Revista Academica del CISAN-UNAM", Año 5, no. 2, ss. 185-198.

2010, Amerykańska polityka językowa wobec terenów przyłączanych w wyniku ekspansji terytorialnej, „Politeja", nr 2, ss. 103-122.

2010, Jeden naród – jeden język? Ruch English-Only w kontekście wcześniejszych prób uregulowania statusu języka angielskiego w Stanach Zjednoczonych, „Sprawy Narodowościowe", nr 37, ss. 121-135.

2010, Parę uwag o „kulturze latynoskiej" w Stanach Zjednoczonych, „Ameryka Łacińska", vol. 68, nr 2, ss. 27-37.

2004, Stosunki amerykańsko–meksykańskie za prezydentur George'a W. Busha i Vincente'a Foxa, „Politeja", nr 1, ss. 140-151.

2003, Miejsce i rola imigracji meksykańskiej do Stanów Zjednoczonych, „Przegląd Polonijny", nr 2, ss. 11-21.

2003, Imigracja meksykańska do Stanów Zjednoczonych. Analiza historyczna, „Przegląd Polonijny", nr 1, ss. 29-48.

Redakcje

2013, "Politeja", vol. 24, nr 2: Venezuelan Studies, s. 354, (współredaktorzy: Hector Maldonado Lira, Caroline Bosc-Bierne de Otezya, Silvana A. Gómez Mercado).

2008, Doświadczenie demokracji w Ameryce Łacińskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 278, (współredaktor: Marta Kania).

 

Hasła encyklopedyczne i słownikowe

2016, The Dictionary of Caribbean and Afro-Latin American Biography (DCALAB) (Six-Volume Set), red. Franklin W. Knight and Henry Louis Gates, Jr., Oxford University Press, New York: Repilado Muñoz, Máximo Francisco (Compay Segundo), Ramos Blanco, Teodoro, Guillen Batista, Nicolás.

2014, Cultural Encyclopedia of Exotic Customs from around the World, red. Javier A. Galván, Praeger (ABC-CLIO), Santa Barbara: Carnaval do Rio de Janeiro, Fiesta de Santiago y Vejigantes, Running of the Bulls.

2013, Multicultural America: A Multimedia Encyclopedia, red. Carlos E. Cortes, Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.: Californios, Salvadoran Americans, Sanctuary Movement.

2012, Counterterrorism: From the Cold War to the War on Terror, red. Frank Shanty, Santa Barbara, CA: Praeger: Colombia, Mexico, Peru, Revolutionary Armed Forces of Colombia (aka FARC), Reyes, Raúl, Reynoso, Abimael Guzman, Rios, Ivan, Sanchez, Ilyich Ramirez, Sendero Luminoso (aka Shining Path).

2004, Encyklopedia Współczesna 1978-2004, Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa; hasła z zakresu Ameryka Łacińska.

Tłumaczenia

2004, Martin Rejtman, Mój stan fizyczny [w:] „Literatura na świecie", nr 9-10, ss. 155-163, tł. j. hiszpańskiego.

 

​Wystąpienia konferencyjne

2016, I Kongres Latynoamerykanistyczny PTSL „Spory o wojnę: polskie badania nad konfliktami w Ameryce Łacińskiej”, Warszawa.

2016, Międzynarodowa konferencja naukowa “Polacy i Polonia w Ameryce Łacińskiej: Przeszłość i teraźniejszość”, Muzeum Emigracji w Gdyni.

2016, 8º Congreso Internacional de CEISAL “Tiempos posthegemónicos: sociedad, cultura y política en América Latina”, Salamanca.

2016, IV Conferencia Cracoviana de Latinoamericanistas, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2015, “Polska iberystyka. Skąd pochodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy?”, Uniwersytet Pedagogiczny im. K.E.N., Kraków2015, 26-28 lutego, Tenth Conference on Cuban and Cuban-American Studies, More Than White, More Than Mulatto, More Than Black: Racial Politics in Cuba and the Americas".

2013, 12-15 czerwca, VII Congreso de Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina (CEISAL): „Memoria, presente y porvenir en América Latina", Porto, Portugalia.

2012, 15-20 lipca, „Construyendo diálogos en las Américas", Uniwersytet Wiedeński, Wiedeń, Austria.

2011, 6-9 czerwca, XVI Congress of Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL), Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Hiszpania.

2010,  26-27 listopada, „Antropologia polityki w Ameryce Łacińskiej na początku XXI wieku", Uniwersytet Łódzki, Łódź.

2010, 14-15 maja, „Państwa upadłe jako destabilizujący czynnik stosunków międzynarodowych w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji", Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2005, 9 grudnia „Wzory wielokulturowości w warunkach ponowoczesności", Uniwersytet Jagielloński.

2004, 5-7 czerwca, IV. Kongresu Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina (CEISAL), Bratysława, Słowacja.

2003, 31 maja–1 czerwca, „Society as Text. In the thought of Richard Harvey Brown", Uniwersytet Śląski, Katowice.