Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Anna Kaganiec-Kamieńska, Ph.D.

Anna Kaganiec-Kamieńska, Ph.D.

 

Dr. Kaganiec-Kamieńska holds a Ph.D. in Sociology (Jagiellonian University, 2006) as well as M.A. degrees in English language and culture and the Spanish language (Silesian University). She is a member of the Latin American Association for Linguistics and Philology (Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, ALFAL), the American Association of Teachers of Spanish and Portuguese (AATSP), the Polish Latin American Studies Association, and the Polish Association of Hispanists. She has been a visiting researcher at: the Universidad de Puerto Rico-Río Piedras, San Juan; the Cuban Research Institute (Florida International University), Miami; the Center for Research on North America (the National Autonomous University of Mexico), Mexico City; and San Diego State University, among others. Dr. Kaganiec-Kamieńska has received grants from the Polish-U.S. Fulbright Commission (2017-2018), the Kosciuszko Foundation (2004-2005) and the Society-Environment-Technology Program of the Jagiellonian University (2013, 2015).

Functions:

  • 2016-2021 – on the editorial board of the quarterly journal “Migration Studies: A Review of the Polish Diaspora” (“Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny”)
  • From 2019 - Faculty Coordinator for Evaluation in the Discipline of Linguistics at the Jagiellonian University
  • 2012-2016 – assistant editor of the quarterly journal Migration Studies: A Review of the Polish Diaspora ("Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny"), which is published by the Committee of Migration Research of the Polish Academy of Science (Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk)
  • 2008-2012 – coordinator, Latin American Studies Student Association at the Jagiellonian University

Academic interests:

  • Language and identity
  • Language policy in Puerto Rico, Latin America, and the United States; language rights; the languages of Latin America
  • Ethnic and national identity; transnationalism
  • Hispanics/Latinos in the United States

Web Content Display Web Content Display

Publications

2017, Język a tożsamość. Język hiszpański w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach (“Language and Identity: The Spanish Language in Latin America and the Caribbean”), editorial series: "Studia Latynoamerykańskie Uniwersytetu Jagiellońskiego" (“Latin American Studies at the Jagiellonian University”), Krakow: Universitas.

2008, Tożsamość na pograniczu kultur. Meksykańska grupa etniczna w Stanach Zjednoczonych (“Identity at the Intersection of Cultures: The Mexican Ethnic Group in the United States”), editorial series: "Studia Latynoamerykańskie Uniwersytetu Jagiellońskiego", (“Latin American Studies at the Jagiellonian University”), Krakow: Universitas, pp. 469.

2019, Nacjonalizm polityczny i kulturowy w Portoryko a status polityczny wyspy ("Political and cultural nationalism in Puerto Rico and the political status of the island") [in:] Kultury narodowe i lokalne a polityka. Powiązania w różnych kontekstach, eds. Joanna Kurczewska, Zdzisław Mach, in cooperation with Marcin Ślarzyński. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, pp. 449-473.

2017, Rasa i etniczność w procesie formowania narodów w Ameryce Hiszpańskiej ("Race and Ethnicity in the Formation of Nations in Spanish America") [in:] Od Ameryki Łacińskiej do Gwinei Równikowej. Tożsamość, granice, naród, ed. Maja Biernacka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 61-77.

2017, „El idioma es la respiración del espíritu”? Sytuacja językowa i polityka językowa w Portoryko („El idioma es la respiración del espíritu”? The language situation and language policy in Puerto Rico) [in:] Polska iberystyka. Skąd pochodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy?, ed. Marcin Sarna, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, pp. 160-173.

2013, European Americans, [in:] Multicultural America: A Multimedia Encyclopedia (Four-Volume Set), ed. Carlos E. Cortés. SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks.

2013, Caribbean Americans, [in:] Multicultural America: A Multimedia Encyclopedia (Four-Volume Set), ed. Carlos E. Cortés. SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks.

2012, ‘This is America – Speak English': The English-Only Movement and Anti-Immigrant Sentiments in the United States, [in:] Anti-Immigrant Sentiments, Actions, and Policies: The North American Region and the European Union, ed. M. Verea, Mexico: CISAN-UNAM, pp. 229-250.

2012, O ‘kulturze latynoskiej' w Stanach Zjednoczonych (“On ‘Latino Culture’ in the United States”), [in:] Amerykomania. Księga jubileuszowa Profesora dra hab. Andrzeja Mani (“Americomania: A Jubilee Book for Prof. Dr. Hab. Andrzej Mania”), Volume 2,  eds. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 345-366.

2009, Polityka językowa Meksyku w kontekście praw kulturowych (“Mexico’s Language Policy in the Context of Cultural Rights”), [in:] Meksyk w XXI wieku. Polityka – społeczeństwo – gospodarka (“Mexico in the Twenty-First Century: Politics, Society, Economy”), ed. Karol Derwich, Krakow: Universitas, pp. 144-167.

2008, „Obcy" czy „człowiek"? Militaryzacja granicy amerykańsko-meksykańskiej a prawa człowieka (“The ‘Other’ or a ‘Person’? The Militarization of the U.S-Mexico Border and Human Rights”), [in:] Społeczności pochodzenia latynoamerykańskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryk. Doświadczenia, tendencje i projekcje (“Communities of Latin American Origin in the United States of America: Experiences, Tendencies, and Projections”), ed. F. Villagómez Porras, Series: Studia i Materiały no. 40, CESLA, Warsaw, pp. 87-109.

2008, Wzrost nastrojów antyimigranckich w Kalifornii. Regulacje prawne a marginalizacja grupy meksykańskiej (“The Rise of Anti-Immigrant Sentiments in California: Legal Regulations and the Marginalization of the Mexican Community”), [in:] Społeczności pochodzenia latynoamerykańskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryk. Doświadczenia, tendencje i projekcje (“Communities of Latin American Origin in the United States of America: Experiences, Tendencies, and Projections”), ed. F. Villagómez Porras, Series: Studia i Materiały (“Studies and Materials”) no. 40, CESLA, Warsaw, 2008, pp. 35-54.

2006, Mexican, Mexican American, Chicano czy Latino? Tożsamość narodowa mniejszości meksykańskiej w wielokulturowym społeczeństwie USA (“Mexican, Mexican American, Chicano, or Latino? The National Identity of the Mexican Minority in the Multicultural Society of the United States”), [in:] Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie (“Models of Multiculturalism in the Contemporary World”), eds. K. Golemo, T. Paleczny, E. Wiącek, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 279-294.

2003, The Chicanos: A Community, a Movement, or a Concept? [in:] Society as Text: In the Thought of Richard Harvey Brown, eds. B. D. MacQueen, M. Pąchalska, Wroclaw: Continuo, pp. 49-62.

2003, Richard Harvey Brown: A Portrait of a Scholar, [in:] Society as Text: In the Thought of Richard Harvey Brown, eds. B. D. MacQueen, M. Pąchalska, Wroclaw: Continuo, pp. 185-202, (co-author: Maria Pąchalska).

2020, Granice rzeczywiste i symboliczne. Przypadek Portoryko [„Borders and boundaries, real and symbolic. The case of Puerto Rico”], "Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa", 52.

2020, El español y el inglés en Puerto Rico. El impacto de la globalización [“Spanish and English in Puerto Rico. The impact of globalization”], "Estudios Hispánicos", vol. XXVIII, pp. 23-33.

2016, Procesy formowania narodów i tożsamości narodowej w Ameryce Łacińskiej (“The Processes of the Formation of Nations and National Identity in Latin America”), "Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa" 48/2016 (pp. 147-159), DOI: 10.11649/sn.2016.009.

2013, Zarys problematyki języków indiańskich w Ameryce Łacińskiej (“An Outline of the Problem of Indigenous Languages in Latin America”), "Ameryka Łacińska", vol. 79, no. 1, pp. 5-22.

2012, Polityka imigracyjna wybranych państw Ameryki Łacińskiej na przełomie XIX i XX w. (“The Immigration Policies of Selected Latin American States in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries”), "Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny", no. 4, pp. 57-82.

2011, Cena „amerykańskiego snu" La ruta de la muerte i problem porwań migrantów w Meksyku (“The Price of the ‘American Dream’: The Road of Death and the Problem of the Kidnapping of Migrants in Mexico”), "Ameryka Łacińska", vol. 71, no. 1, pp. 11-22.

2010, November 2010: Oklahoma Becomes the Next State to Approve Official English Legislation (Critical Note), "Norteamerica. Revista Academica del CISAN-UNAM", Year 5, no. 2, pp. 185-198.

2010, Amerykańska polityka językowa wobec terenów przyłączanych w wyniku ekspansji terytorialnej (“American Language Policy in Areas Annexed Through Territorial Expansion”), "Politeja", no. 2, pp. 103-122.

2010, Jeden naród – jeden język? Ruch English-Only w kontekście wcześniejszych prób uregulowania statusu języka angielskiego w Stanach Zjednoczonych (“One Nation, One Language? The English-Only Movement in the Context of Earlier Attempts at Regulating the Status of the English Language in the United States”), "Sprawy Narodowościowe", no. 37, pp. 121-135.

2010, Parę uwag o „kulturze latynoskiej" w Stanach Zjednoczonych (“A Couple Comments on ‘Latino Culture’ in the United States”), "Ameryka Łacińska", vol. 68, no. 2, pp. 27-37.

2004, Stosunki amerykańsko–meksykańskie za prezydentur George'a W. Busha i Vicente'a Foxa (“Mexico-U.S. Relations During the Presidencies of George W. Bush and Vicente Fox”), "Politeja", no. 1, pp. 140-151.

2003, Miejsce i rola imigracji meksykańskiej do Stanów Zjednoczonych (“The Place and Role of Mexican Immigration to the United States”), "Przegląd Polonijny", no. 2, pp. 11-21.

2003, Imigracja meksykańska do Stanów Zjednoczonych. Analiza historyczna (“Mexican Immigration to the United States: A Historical Analysis”), "Przegląd Polonijny", no. 1, pp. 29-48.

2013, "Politeja", vol. 24, no. 2: Venezuelan Studies, p. 354, (co-authors: Hector Maldonado Lira, Caroline Bosc-Bierne de Otezya, Silvana A. Gómez Mercado).

2008, Doświadczenie demokracji w Ameryce Łacińskiej (“The Experience of Democracy in Latin America”), Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, p. 278, (co-author: Marta Kania).

2016, The Dictionary of Caribbean and Afro-Latin American Biography (DCALAB) (Six-Volume Set), Editors-in-chief: Franklin W. Knight and Henry Louis Gates, Jr., Oxford University Press, New York: “Repilado Muñoz,” “Máximo Francisco (Compay Segundo),” “Ramos Blanco,” “Teodoro,” “Guillen Batista,” “Nicolás.”

2014, Cultural Encyclopedia of Exotic Customs from Around the World, ed. Javier A. Galván, Praeger (ABC-CLIO), Santa Barbara: “Carnaval de Rio de Janeiro,” “Fiesta de Santiago y Vejigantes,” “Running of the Bulls.”

2013, Multicultural America: A Multimedia Encyclopedia, ed. Carlos E. Cortes, Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.: “Californios,” “Salvadoran Americans,” “Sanctuary Movement.”

2012, Counterterrorism: From the Cold War to the War on Terror, ed. Frank Shanty, Santa Barbara, CA: Praeger: “Colombia,” “Mexico,” “Peru,” “Revolutionary Armed Forces of Colombia (aka FARC),” “Reyes, Raúl,” “Reynoso, Abimael Guzman,” “Rios, Ivan,” “Sanchez, Ilyich Ramirez,” “Sendero Luminoso” (aka the Shining Path).

2004, Encyklopedia Współczesna 1978-2004 (“Contemporary Encyclopedia, 1978-2004”), Krakow: Wydawnictwo Zielona Sowa; Latin America entries.

2004, Martin Rejtman, Mój stan fizyczny (“My Physical State”) [in:] "Literatura na świecie", no. 9-10, pp. 155-163, Spanish translation.

2019, Sixth Forum of Hispanic Linguistics, Jagiellonian University, Krakow, Poland.

2019, Fifth Krakow Conference: "La Violencia en América Latina. Retos y perspectivas para el futuro" (“Violence in Latin America: Challenges and Perspectives for the Future”). Jagiellonian University, Krakow, Poland.

2018, "Globalizacja komunikacyjna 10 lat później: wyzwania interkulturowe". University of Gdansk, Poland.

2018, 9th International Workshop on Spanish Sociolinguistics, Queens College, City University of New York, USA.

2017, "Granice wyobrażone i rzeczywiste" (“Imagined and Real Borders”), Jagiellonian University 2016, First Latin American Congress of the PTSL, Spory o wojnę: polskie badania nad konfliktami w Ameryce Łacińskiej (“Disputes on War: Polish Research on Conflicts in Latin America”)”, Warsaw, Poland.

2016, The International Academic Conference “Poles and the Polish Diaspora in Latin America: The Past and Present,” Emigration Museum, Gdynia, Poland.

2016, Eighth International CEISAL Conference: “The Post-Hegemony Era: Society, Culture, and Politics in Latin America,” Salamanca, Spain.

2016, Sixth Krakow Conference of Latin Americanists, Jagellonian University, Krakow, Poland.

2015, "Polska iberystyka. Skąd pochodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy?" (“Polish Hispanic Studies: Where We Are From, Who We Are, and Where We Are Headed”), Pedagogical University, Krakow, Poland.

2015, 26-28 February, Tenth Conference on Cuban and Cuban-American Studies, “More Than White, More Than Mulatto, More Than Black: Racial Politics in Cuba and the Americas." Pedagogical University of Krakow, Poland.

2013, 12-15 June, Seventh Congress of the European Council on Social Research on Latin America (CEISAL): "Memoria, presente y porvenir en América Latina" (“Memory, the Present, and the Future in Latin America"), Porto, Portugal.

2012, 15-20 July, “Building Dialogues in the Americas,” University of Vienna, Vienna, Austria.

2011, 6-9 June, Sixteenth Congress of the Latin American Association for Linguistics and Philology (ALFAL), Alcalá University, Alcalá de Henares, Spain.

2010,  26-27 November, "Antropologia polityki w Ameryce Łacińskiej na początku XXI wieku" (“The Anthropology of Politics in Latin America in the Early Twenty-First Century"), University of Lodz, Lodz, Poland.

2010, 14-15 May, "Państwa upadłe jako destabilizujący czynnik stosunków międzynarodowych w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji" (“Failed States as a Destabilizing Factor of International Relations in Africa, Latin America, and Asia"), Institute of Political Science and International Affairs, Jagiellonian University, Krakow, Poland.

2005, 9 December, "Wzory wielokulturowości w warunkach ponowoczesności" (“Models of Multiculturalism Under the Conditions of Post-Modernity"), Jagiellonian University, Krakow, Poland.

2004, 5-7 June, IV. Congress of the European Council on Social Research on Latin America (CEISAL), Bratislava, Slovakia.

2003, 31 May–1 June, “Society as Text: In the Thought of Richard Harvey Brown," Silesian University, Katowice, Poland.

Web Content Display Web Content Display

Research projects and media

  • 2017, ”Language, Lifestyle and Identity in Puerto Rico”, 2017, Fulbright Fellowship, Fulbright Senior Award category for post-doctoral researchers.