Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Faculty

Web Content Display Web Content Display

Anna Kaganiec-Kamieńska, dr

Anna Kaganiec-Kamieńska, dr

 

Ph.D. in Sociology (Jagiellonian University, 2006); M.A. in English language and culture, M.A. in Spanish language (Silesian University). Membership: Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, Polish Latin American Studies Association, Polish Association of Hispanists. Visiting researcher at: Universidad de Puerto Rico-Río Piedras, San Juan; Cuban Research Institute (Florida International University), Miami; Centro de Investigaciones sobre América del Norte (Universidad Nacional Autonoma de México), Mexico City, San Diego State University among others. Awarded grants from: Kosciuszko Foundation (2004-2005), Society-Environment-Technology Programme of the Jagiellonian University (2013, 2015). Visiting researcher at: Universidad de Puerto Rico-Río Piedras, San Juan; Cuban Research Institute (Florida International University), Miami; Centro de Investigaciones sobre América del Norte (Universidad Nacional Autonoma de México), Mexico City, San Diego State University among others. Awarded grants from: Kosciuszko Foundation (2004-2005), Society-Environment-Technology Programme of the Jagiellonian University (2013, 2015).

Functions:

  • 2012-2016 – assistant editor, "Migration Studies-Review of Polish Diaspora" quarterly ("Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny") published by the Committee of Migration Research of Polish Academy of Science (Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk)
  • 2008-2012 – coordinator, Latin American Studies Student Association at the Jagiellonian University

Current academic interests:

  • Language and identity
  • Language policy in Puerto Rico, Latin America and the United States; language rights; languages of Latin America
  • Ethnic identity, national identity; transnationalism
  • Hispanics/Latinos in the United States; US immigration policy; immigrant rights
  • Migration from Latin America to the United States

Current research projects:

  • „Language, lifestyle and identity in Puerto Rico” Ph.D. in Sociology (Jagiellonian University, 2006); M.A. in English language and culture, M.A. in Spanish language (Silesian University). Membership: Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, Polish Latin American Studies Association, Polish Association of Hispanists.

Web Content Display Web Content Display

Publications

Books

2017, Język a tożsamość. Język hiszpański w Ameryce Łacińskiej, Seria: Studia Latynoamerykańskie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: Universitas.

2008, Tożsamość na pograniczu kultur. Meksykańska grupa etniczna w Stanach Zjednoczonych, Seria: Studia Latynoamerykańskie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: Universitas, pp. 469.

 

Chapters in books

2013, European Americans [in:] Multicultural America: A Multimedia Encyclopedia (Four-Volume Set), ed. Carlos E. Cortés. SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks.

2013, Caribbean Americans [in:] Multicultural America: A Multimedia Encyclopedia (Four-Volume Set), ed. Carlos E. Cortés. SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks.

2012, ‘This is America – Speak English'. The English-Only Movement and Anti-Immigrant Sentiments in the United States, [in:] Anti-Immigrant Sentiments, Actions, and Policies. The North American region and the European Union, ed. M. Verea, México: CISAN-UNAM, pp. 229-250.

2012, O ‘kulturze latynoskiej' w Stanach Zjednoczonych, [in:] Amerykomania. Księga jubileuszowa Profesora dra hab. Andrzeja Mani, tom 2,  red. Włodzimierz Bernacki, Adam Walaszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 345-366.

2009, Polityka językowa Meksyku w kontekście praw kulturowych, [in:] Meksyk w XXI wieku. Polityka – społeczeństwo – gospodarka, red. Karol Derwich, Kraków: Universitas, pp. 144-167.

2008, „Obcy" czy „człowiek"? Militaryzacja granicy amerykańsko-meksykańskiej a prawa człowieka, [in:] Społeczności pochodzenia latynoamerykańskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryk. Doświadczenia, tendencje i projekcje, ed. F. Villagómez Porras, Series: "Studia i Materiały" no. 40, CESLA, Warszawa, pp. 87-109.

2008, Wzrost nastrojów antyimigranckich w Kalifornii. Regulacje prawne a marginalizacja grupy meksykańskiej, [in:] Społeczności pochodzenia latynoamerykańskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryk. Doświadczenia, tendencje i projekcje, ed. F. Villagómez Porras, Series: "Studia i Materiały" no. 40, CESLA, Warszawa, 2008, pp. 35-54.

2006, Mexican, Mexican American, Chicano czy Latino? Tożsamość narodowa mniejszości meksykańskiej w wielokulturowym społeczeństwie USA, [in:] Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, eds. K. Golemo, T. Paleczny, E. Wiącek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 279-294.

2003, The Chicanos: a community, a movement or a concept, [in:] Society as text. In the thought of Richard Harvey Brown, eds. B. D. MacQueen, M. Pąchalska, Wrocław: Continuo, pp. 49-62.

2003, Richard Harvey Brown: Portrait of a scholar, [in:] Society as text. In the thought of Richard Harvey Brown, eds. B. D. MacQueen, M. Pąchalska, Wrocław: Continuo, pp. 185-202, (co-author: Maria Pąchalska).

Articles

2016, Procesy formowania narodów i tożsamości narodowej w Ameryce Łacińskiej, "Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa" 48/2016 (pp. 147-159), DOI: 10.11649/sn.2016.009.

2013, Zarys problematyki języków indiańskich w Ameryce Łacińskiej, „Ameryka Łacińska", vol. 79, no. 1, pp. 5-22.

2012, Polityka imigracyjna wybranych państw Ameryki Łacińskiej na przełomie XIX i XX w., „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny", no. 4, pp. 57-82.

2011, Cena „amerykańskiego snu" La ruta de la muerte i problem porwań migrantów w Meksyku, „Ameryka Łacińska", vol. 71, no. 1, pp. 11-22.

2010, November 2010: Oklahoma Becomes the Next State to Approve Official English Legislation (Critical note),  „Norteamerica. Revista Academica del CISAN-UNAM", Año 5, no. 2, pp. 185-198.

2010, Amerykańska polityka językowa wobec terenów przyłączanych w wyniku ekspansji terytorialnej, „Politeja", no. 2, pp. 103-122.

2010, Jeden naród – jeden język? Ruch English-Only w kontekście wcześniejszych prób uregulowania statusu języka angielskiego w Stanach Zjednoczonych, „Sprawy Narodowościowe", no. 37, pp. 121-135.

2010, Parę uwag o „kulturze latynoskiej" w Stanach Zjednoczonych, „Ameryka Łacińska", vol. 68, no. 2, pp. 27-37.

2004, Stosunki amerykańsko–meksykańskie za prezydentur George'a W. Busha i Vincente'a Foxa, „Politeja", no. 1, pp. 140-151.

2003, Miejsce i rola imigracji meksykańskiej do Stanów Zjednoczonych, „Przegląd Polonijny", no. 2, pp. 11-21.

2003, Imigracja meksykańska do Stanów Zjednoczonych. Analiza historyczna, „Przegląd Polonijny", no. 1, pp. 29-48.

Editions

2013, "Politeja", vol. 24, no. 2: "Venezuelan Studies", p. 354, (co-authors: Hector Maldonado Lira, Caroline Bosc-Bierne de Otezya, Silvana A. Gómez Mercado).

2008, Doświadczenie demokracji w Ameryce Łacińskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, p. 278, (co-author: Marta Kania).

 

Encyclopedia Entries

2016, The Dictionary of Caribbean and Afro-Latin American Biography (DCALAB) (Six-Volume Set), Editors-in-chief: Franklin W. Knight and Henry Louis Gates, Jr., Oxford University Press, New York: Repilado Muñoz, Máximo Francisco (Compay Segundo), Ramos Blanco, Teodoro, Guillen Batista, Nicolás.

2014, Cultural Encyclopedia of Exotic Customs from around the World, ed. Javier A. Galván, Praeger (ABC-CLIO), Santa Barbara: Carnaval do Rio de Janeiro, Fiesta de Santiago y Vejigantes, Running of the Bulls.

2013, Multicultural America: A Multimedia Encyclopedia, ed. Carlos E. Cortes, Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.: Californios, Salvadoran Americans, Sanctuary Movement.

2012, Counterterrorism: From the Cold War to the War on Terror, ed. Frank Shanty, Santa Barbara, CA: Praeger: Colombia, Mexico, Peru, Revolutionary Armed Forces of Colombia (aka FARC), Reyes, Raúl, Reynoso, Abimael Guzman, Rios, Ivan, Sanchez, Ilyich Ramirez, Sendero Luminoso (aka Shining Path).

2004, Encyklopedia Współczesna 1978-2004, Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa; Latin America entries.

Translations

2004, Martin Rejtman, Mój stan fizyczny [in:] „Literatura na świecie", no. 9-10, pp. 155-163, Spanish translation.

 

Conference papers

2019, VI Foro de Lingüística Hispánica, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland.

2019, V Conferencia Cracoviana. "La Violencia en América Latina. Retos y perspectivas para el futuro". Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poland.

2018, „Globalizacja komunikacyjna 10 lat później: wyzwania interkulturowe”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Poland.

2018, 9th International Workshop on Spanish Sociolinguistics, Queens College, City University of New York, USA.

2017, „Granice wyobrażone i rzeczywiste”, Uniwersytet Jagielloński.2016, I Kongres Latynoamerykanistyczny PTSL „Spory o wojnę: polskie badania nad konfliktami w Ameryce Łacińskiej”, Warsaw, Poland.

2016, Międzynarodowa konferencja naukowa “Polacy i Polonia w Ameryce Łacińskiej: Przeszłość i teraźniejszość”, Emigration Museum, Gdynia, Poland.

2016, 8º Congreso Internacional de CEISAL “Tiempos posthegemónicos: sociedad, cultura y política en América Latina”, Salamanca, Spain.

2016, IV Conferencia Cracoviana de Latinoamericanistas, Jagellonian Univeristy, Kraków, Poland.

2015, “Polska iberystyka. Skąd pochodzimy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy?”, Pedagogical University, Kraków, Poland.

2015, 26-28 February, Tenth Conference on Cuban and Cuban-American Studies, More Than White, More Than Mulatto, More Than Black: Racial Politics in Cuba and the Americas".

2013, 12-15 June, VII Congreso de Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina (CEISAL): „Memoria, presente y porvenir en América Latina", Porto, Portugal.

2012, 15-20 July, „Construyendo diálogos en las Américas", Univeristy of Vienna, Vienna, Austria.

2011, 6-9 June, XVI Congress of Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL), Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Spain.

2010,  26-27 November, „Antropologia polityki w Ameryce Łacińskiej na początku XXI wieku", University of Łódź, Łódź, Poland.

2010, 14-15 May, „Państwa upadłe jako destabilizujący czynnik stosunków międzynarodowych w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji", Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Jagiellonian University, Kraków, Poland.

2005, 9 December, „Wzory wielokulturowości w warunkach ponowoczesności", Jagiellonian University, Kraków, Poland.

2004, 5-7 June, IV. Congress Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina" (CEISAL), Bratislava, Slovakia.

2003, 31 May–1 June, „Society as Text. In the thought of Richard Harvey Brown", Silesian University, Katowice, Poland.