Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Agnieszka Gondor-Wiercioch

dr hab. Agnieszka Gondor-Wiercioch

Dr nauk humanistycznych (Uniwersytet Jagielloński  2006); studia magisterskie: filologia angielska (Uniwersytet Jagielloński 2002).

Funkcje:

 • kierowniczka Zakładu Ameryki Łacińskiej
 • koordynatorka programu MOST
 • koordynatorka programu: "Lekcja z klasą"

Zainteresowania naukowe:

 • współczesna proza Latino/a
 • współczesna proza Rdzennych Amerykanów
 • transkulturacja w literaturze  
 • rekonstrukcja historii i poszukiwanie tożsamości w literaturze etnicznej
 • literatura hybrydyczna i heterogeniczna powstająca na styku dwóch lub więcej języków
 • tożsamość dialogiczna
 • dylematy etniczne i post-etniczne
 • komparatystyka literacka
 • problemy transnarodowe
 • zderzenie i przenikanie modeli kulturowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2016, Pomiędzy rekonstrukcją a mitem. Role historii we współczesnej prozie rdzennych Amerykanów i Latino/a, Kraków: Księgarnia akademicka, ss. 303.

2009, Dwa światy, dwie pamięci – dylemat wielokulturowości w wybranych utworach Louise Erdrich i José Maríi Arguedasa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 290.

2021, Kill the Savage, Save the Man – James Welch’s Chronicle of Native American History, [w:] Manifestations of Male Image in the World’s Cultures, red. Renata Iwicka, Jagiellonian University Press, Kraków.

2018, Abuelas horribles y madres locas – lo grotesco en los retratos de las Latinas en los textos elegidos de Sandra Cisneros y Junot Díaz, [w:]  Migraciones y diasporas en la América Latina contemporánea, red. Karol Derwich i Monika Sawicka, Kraków: Jagiellonian University Press.

2016, Kronika zapisana w ziemi- rekonstrukcja historii w wybranych utworach Louise Erdrich, [w:] Doświadczenie pokoleniowe a perspektywa osobista, red. Bożena Płonka-Syroka, Mateusz Dąsal, Kaja Marchel, Warszawa: Bellerive-sur-Allier, ss.327-334.

2017, How to Speak about the Unspeakable – Historical Trauma in Toni Morrison’s Beloved and Linda Hogan’s Solar Storms, [w:] The Timeless Toni Morrison, red. Agnieszka Łobodziec, Peter Lang.

2017, Miłość w kontekście etnicznym – rekonstrukcja więzi wspólnotowych w “Love Medicine” Louise Erdrich i „Caramelo” Sandry Cisneros, [w:] Wielkie tematy literatury amerykańskiej t.7, red.Agnieszka Woźniakowska i Sonia Caputa, Katowice: Wydawnicwo Uniwersytetu Śląskiego.

2016, Transatlantycka perspektywa i metyski ogród Leslie Marmon Silko [w:] Kultura-Historia-Globalizacja, Vol. VI, red. Adam Nobis, Piotr Badyna, Piotr J. Fereński, Wrocław: GAJT Wydawnictwo.

2007, Ścieżka na granicy dwóch światów, [w:] Dziedzictwo Odyseusza: podróż, obcość, tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, red. M. Cieśla-Korytkowska, O. Płaszczewska, Kraków: Universitas, ss. 429-439.

2023, „Nomadic Sisters: Migrant Identity in Joanna Bator’s Chmurdalia and Sandra Cisneros’ Caramelo”. Porównania, nr 1(33). 351-367.

2022, „Literary Cousins of Reservation Dogs” w Zeszytach Prasoznawczych 2022/12.

2021, Pociąg do przyszłości – lekcja historii z Coslonem Whiteheadem, „Przegląd Kulturoznawczy", 2021, Numer 3 (49) „Powrót futuryzmów”, ss. 496-510. Data publikacji online: wrzesień 2021.

2020, “Bóg kiełbasy i pierogów”- polskie wątki w prozie Louise Erdrich, „Konteksty kultury" 16, zeszyt 3, Kraków.

2018, Ethnic and Feminist Homecoming in “Eyes of Zapata” by Sandra Cisneros, „Kultura popularna" nr 4/58. 

2018, Memory that Haunts and Memory that Saves: Louise Erdrich and Cristina García, „Journal of Applied Cultural Studies", Volume 3.

2016, Deconstructing Cultural Icons – Sherman Alexie and Junot Díaz, „Ad Americam. Journal of Academic Studies", 17, Kraków.

2016, Ana Castillo in Search of Herstory, Agnieszka Gondor-Wiercioch, [w:] American Literature and Intercultural Discourses, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego", Seria „Scripta Humana" tom 7, red. Agnieszka Łobodziec, Iwona Filipczak, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski.

2016, Transnational Issues in the Literary Explorations of the Dominican History: Junot Díaz, Julia Alvarez, Mario Vargas Llosa, „Kultura-Historia-Globalizacja", Vol. 20.

2014, Transatlantycka perspektywa i metyski ogród Leslie Marmon Silko w czasopiśmie „Kultura-Historia-Globalizacja", 15, lista B, 7 punktów.

2014, Louise Erdrich, Sherman Alexie i Junot Diaz – Buntownicy w objęciach fuku, „Teksty drugie", 6, lista B, 7 punktów.

2012, Transkulturowe rekonstrukcje historii – "Umiłowana" Toni Morrison i "The Plague of Doves" Louise Erdrich, „Teksty drugie", vol. 1/2, ss. 193-205.

2010, William Goyen i Juan Rulfo – literacka podróż w poszukiwaniu tożsamości, „Bez porównania", vol. 3, ss. 135-155.

2007, Głos odzyskany – narodziny fikcyjnych światów Louise Erdrich i José Maríi Arguedasa,  „Teksty drugie", vol. 4, ss. 216-236.

2022, 30 marca-1 kwietnia, "Transmodern Literatures Of(f) the Limit", 17th International Conference on Contemporary Narratives in English. Zaragoza, University of Zaragoza. Referat: "Transnational Histories of Indigenous Peoples in David Treuer’s Non-Fiction Works”.

2021, 9-10 grudnia, "Darkness in Paradise: American Declarations, Disillusions and Disasters” PAAS, Rzeszów. Referat: “Paradise Lost and Paradise Denied – Historical Trauma in David Treuer’s Prudence”.

2018, 4 października, "Feminisms in Motion: Migrations, Upheavals, Relocations”, Uniwersytet Śląski, Katowice. Referat: "Louise Erdrich’s LaRose – Empowered by Herstory". 

2018, 22 września, „Captive Minds: Norms, Normativities and the Forms of Tragic Protest”, Uniwersytet Śląski, Szczyrk. Referat: "For the God of Sausage and Pierogi – Catholic Schizophrenia in Louise Erdrich’s LaRose". 

2017, 8 grudnia, „Granice rzeczywiste i wyobrażone”, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Kraków. Referat: "Granice tożsamości w Caramelo Sandry Cisneros".  

2016, 26-27 listopada, „Spory o wojnę: polskie badania nad konfliktami w Ameryce Łacińskiej”, I Kongres Latynoamerykanistyczny PTSL, Warszawa. Referat: "Walka o kształt historii Kuby – Alejo Carpentier i Cristina García".

2016, 23-25 czerwca, “Cultural Palimpsests: Ethnic Watermarks, Surfacing Histories”, , MESEA, Uniwersytet Warszawski, Warszawa. Referat: "Between Cuban History and Myth – Cristina García and Oscar Hijuelos". 

2016, 22-25 kwietnia, "Rediscovering Homing Novels Through Eco-Feminist Perspectives – Linda Hogan", EAAS, Constanta.

2016, 8-9 kwietnia, IV Krakowska Konferencja Latynoamerykanistyczna, “Migraciones y diásporas de América Latina contemporánea”, Uniwersytet Jagielloński Kraków. Referat: "Terrible Grandmothers and Crazy Mothers – the Grotesque in the Portrait of Latinas in Cisneros and Díaz".

2015, 23-25 września, “Homeliness, Domesticity and Security in American Culture”, PAAS, SWPS, Warszawa. Referat: "Ethnic and Feminist Homecoming in 'Eyes of Zapata' by Sandra Cisneros".

2015, 6-8 maja, “Memory Frictions: Conflict, Negotiations, Politics”, Saragossa. Referat: "Memory that Haunts and Memory that Saves – the Case of louise Erdrich and Cristina García".

2014, 22-24 października, "American Wild Zones: Space, Experience, Consciousness", PAAS, Białowieża. Referat: "Wild Zones in the Buried Histories of the U.S.". 

2014, 23 stycznia, "Ziemie utracone jako kategoria interpretacyjna w badaniach historycznych, kulturowych i społecznych", Wrocław. Referat: "Kronika zapisana w ziemi – rekonstrukcja historii w wybranych utworach Louise Erdrich".

2013, 23-25 października, „Eating America", PAAS, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. Referat: "Deconstructing cultural icons – Sherman Alexie and Junot Diaz".

2012, 17-19 października, "Americascapes: Americans In/And Their Diverse Sceneries", Polish Association of American Studies (PAAS), Katolicki Uniwersytet Lubelski, Puławy. Referat: "Exterior and Interior Landcapes in Leslie Marmon Silko's Gardens in the Dunes".

2012, 20-23 września, „Grievings", międzynarodowa konferencja  literacka, Uniwersytet Śląski, Ustroń. Referat: "Transformative Paterns of Grief in Louise Erdrich's The Painted Drum".

2011, 2-3 czerwca, „The Uses of Enchantment", międzynarodowa konferencja, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Two Faces of the Trickster in Louise Erdrich's North Dakota Novels".

2007, 22 października, „Juan Rulfo. Między niebem a piekłem", Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Juan Rulfo i William Goyen w poszukiwaniu tożsamości".

2006, 21 kwietnia, „Dyskursy centrum i pogranicza: ideologia, kultura, ciało", Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Referat: "Portret podwójnej duchowości w powieści Louise Erdrich Tracks".

2005, 24 listopada, „Dziedzictwo Odyseusza: podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń", Uniwersytet Jagielloński, Katedra Komparatystyki, Kraków. Referat: "Ścieżka na granicy dwóch światów".

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze i media

 • 2023, Staż badawczy na University of Minnesota, dofinansowanie ID.Uj uzyskane w ramach konkursu na wyjazdy zagraniczne (staże badawcze), członkini zespołu (pozostali członkowie zespołu: dr Rafał Kuś, kierownik, dr hab. Agnieszka Gondor-Wiercioch, członkini, lic. Katarzyna Kawecka, członkini).
 • 2022, proof-reading artykułu “Transcultural Identity as a Rebellion Against Romantic Historical Tradition (Erdrich, Tokarczuk, Dehnel)”, dofinansowanie w ramach ID.UJ.
 • 2022, „Między obrazami przeszłości a wizjami przyszłości: analiza dyskursu kulturowego na temat narodu Ojibwe w stanie Minnesota”, minigrant ID.UJ w ramach konkursu na trwałą interdyscyplinarną współpracę badawczą, członkini zespołu (pozostali członkowie zespołu: dr Rafał Kuś, kierownik, dr hab. Agnieszka Gondor-Wiercioch, członkini, lic. Katarzyna Kawecka, członkini).
 • 2021, „Historia-tożsamość-edukacja. Analiza dyskursu kulturowego i medialnego wokół społeczności rdzennie amerykańskiej w stanie Minnesota”, minigrant w ramach konkursu POB Heritage, członkini zespołu (pozostali członkowie: dr Rafał Kuś, kierownik oraz dr hab. Agnieszka Gondor-Wiercioch, członkini).
 • 2013, Praca nad książką na temat współczesnej literatury Latino/Latina i literatury Rdzennych Amerykanów
 • JKF research grant, JFK Institute, Free University, Berlin.