Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasze wartości i przekonania

Przekuć informacje w wiedzę, a wiedzę w umiejętności

Jak zorientować się w gąszczu informacji, którymi codziennie bombardują nas media i eksperci? Nagie fakty milczą, znaczeniem wypełnia je interpretacja. T.S. Eliot pisał: „Gdzie jest mądrość, którą utraciliśmy w wiedzy? / Gdzie jest wiedza, którą utraciliśmy w wiadomościach?” Stawiamy na pobudzenie zdolności kreatywnego myślenia, argumentowania, porównywania i wyciągania wniosków. Niezależnie od tego, jakie tematy będziecie zgłębiać podczas studiów i poznawać poza nimi, umiejętności te staną się Waszym kapitałem. Będziecie go mogli pomnażać i wykorzystywać w życiu. Tak robią nasi absolwenci, wśród których są znane postacie z życia publicznego.

Think big!

Skłaniamy do wychodzenia poza schematy. Jesteśmy otwarci i zachęcamy do odwagi w myśleniu i działaniu. Inspirujemy rozwój w ramach ciekawych aktywności: prężnie działających kół naukowych, spotkań z interesującymi ludźmi w tym zagranicznymi profesorami, cyklicznych wydarzeń naukowych i imprez sportowych. Umożliwiamy wyjazdy zagraniczne (Erasmus+, CEEPUS, stypendia w USA i Kanadzie), które poszerzają horyzonty, konfrontują z inną kulturą i przynoszą cenne doświadczenia. Sami nie zamykamy się w uniwersyteckich murach – aktywnie komentujemy w mediach bieżące wydarzenia i procesy. Chętnie popularyzujemy naukę w opiniotwórczych pismach i programach. Wierzymy w wartość wiedzy eksperckiej życiu społecznym i publicznym.

Dotykając różnorodności, poznajemy siebie

Ameryki to mozaika, która odzwierciedla bogactwo kultur, tradycji, praktyk, modeli zachowań i sposobów myślenia. To światy kultury i społeczeństwa, polityki i gospodarki, mediów i religii, wojskowości i technologii, globalnych trendów i lokalnych zwyczajów, sporów i współpracy. Świat jest złożony i wielowymiarowy, dokładnie tak jak nasze studia. Pomagamy poznać, wyjaśnić i zrozumieć złożoność spraw amerykańskich oraz życia migrantów i ich zmagań w poszukaniu dróg do lepszego życia. Wierzymy w Waszą ciekawość świata – dzięki temu, że 30% naszego programu studiów to zajęcia fakultatywne, będziecie mogli dogłębnie poznać to, co Was interesuje.

Człowiek jest w ciągłym ruchu

Puls świata bije dziś szybciej niż kiedykolwiek. Ludzie są nieustannie w drodze, w poszukiwaniu swojego miejsca, zmuszeni do konfrontacji z odmiennymi stylami życia i sposobami myślenia, przeglądają się w oczach innych. Ruch ma dla nas znaczenie nie tylko w sensie fizycznym, ale też intelektualnym. To otwartość, gotowość wychodzenia poza schematy, nieustępliwość w tworzeniu nowych rozwiązań. Odrzucając bierność, narażamy się na ryzyko nieudanych prób i porażek. Ale wiemy, że to jedyny sposób, aby dotrzeć tam, gdzie chcielibyśmy być.

Nauki społeczne mają znaczenie

Technologia i talenty inżynieryjne są siłami napędowymi współczesności. Aby jednak w pełni je wykorzystać, niezbędna jest wizja. Potrzebni są ludzie, którzy potrafią stworzyć kontekst dla wynalazków, wyobrazić sobie świat, którego jeszcze nie znamy i przewidzieć jego konsekwencje. W biznesie, mediach, polityce i sektorach kreatywnych ważne są zdolności analityczne, umiejętność budowania relacji i opowiadania historii. To nie przypadek, że dyrektorzy zarządzający w najpotężniejszych i najbardziej innowacyjnych firmach na świecie (HP, HBO, Flickr czy PayPal) ukończyli studia na wydziałach humanistycznych i społecznych. To tam wypracowali zdolność krytycznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów, nauczyli się wykorzystywać swój potencjał i skutecznie przekształcać rzeczywistość