Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Często zadawane pytania i odpowiedzi na temat zdalnego nauczania (FAQ)

Jak długo zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w formie zdalnej?

Zarządzenie nr 53 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 maja 2021 roku określa, że w roku akademickim 2021/2022 kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w formie kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego. Wykaz przedmiotów zaliczanych zdalnie (I semestr) znajduje się na stronie: https://iaisp.uj.edu.pl/harmonogramy.

W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej zasady organizacji kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2021/2022 mogą jednak ulec zmianie. 

W jaki sposób prowadzący IAiSP kontaktują się ze studentami?

Informacje dotyczące wybranej formy zdalnego nauczania są przekazywane przez prowadzących uczestnikom poszczególnych grup zajęciowych za pośrednictwem komunikacji mailowej (USOS-web, Pegaz).

W jaki sposób mogę korzystać z uczelnianych narzędzi kształcenia na odległość?

Korzystanie z uczelnianych narzędzi kształcenia na odległość wymaga posiadania konta w domenie uniwersyteckiej (uj.edu.pl). Wraz z dostępem do poczty uniwersyteckiej, otrzymujecie również możliwość korzystania z pakietu Office365!

Pomoc uzyskacie na stronie: https://pomocit.uj.edu.pl/poczta_studenci

Kiedy będę mógł/a zrealizować trzeci termin egzaminu?

W sprawie terminu i formy egzaminu proszę skontaktować się bezpośrednio z egzaminatorem. Dotyczy tylko tych osób, które uzyskały zgodę na trzeci termin!

Jak obecnie wygląda procedura związana z obroną prac dyplomowych?

Dokładny opis znajdziesz na naszej stronie w zakładce prace dyplomowe.

Wykaz platform zdalnego nauczania do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania
xlsx
Nauczanie zdalne w IAiSP