Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Łukasz Wordliczek, prof. UJ

dr hab. Łukasz Wordliczek, prof. UJ

 

Doktor nauk politycznych (2002, UJ), doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2013, UJ); działalność dydaktyczna (w jęz. polskim i angielskim) obejmuje przedmioty dotyczące głównie amerykańskiego i polskiego systemu politycznego oraz amerykańskiej polityki zagranicznej. Ł. Wordliczek jest autorem, redaktorem lub współredaktorem siedmiu książek, a także autorem szeregu artykułów oraz wystąpień konferencyjnych w jęz. polskim i angielskim. Członkostwo obejmuje m.in. następujące organizacje: International Studies Association, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, International Political Science Association, European Consortium for Political Research (w latach 2008-2012 oficjalny przedstawiciel Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ), Central European International Studies Association, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Ł. Wordliczek jest promotorem i recenzentem ponad 200 prac licencjackich i magisterskich oraz dwukrotnym laureatem nagrody indywidualnej Rektora UJ.

Funkcje:

 • Rada Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji
 • redaktor naczelny „Ad Americam: Journal of American Studies" (od 2017)
 • kierownik studiów niestacjonarnych w IAiSP w latach 2005-2016
 • sekretarz redakcji „Ad Americam: Journal of American Studies" (od 1999 roku)

Zainteresowania naukowe: 

 • mechanizmy kontynuacji i zmiany w polityce
 • funkcjonowania zasady reprezentacji
 • polityka zagraniczna USA: mechanizmy i kierunki
 • podmioty niepaństwowe w stosunkach międzynarodowych
 • prywatyzacja przestrzeni międzynarodowej
 • metodologia badań społecznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

2020, Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w badaniach politologicznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 252.

2013, Mechanizmy kontynuacji/zmiany polityki zagranicznej na przykładzie USA po II wojnie światowej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 216.

2003, Kształtowanie się uprawnień prezydenta USA w polityce zagranicznej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 210.

2022, Długi cień smoka: stosunki USA-Chiny w XXI wieku [w:] Chiny w polityce międzynarodowej, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, ss. 77-100.

2016, Zasada podziału władzy w USA: między literą a duchem konstytucji [w:] Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne, red. Robert Kłosowicz, Beata Kosowska-Gąstoł, Grzegorz Kowalski, Tomasz Wieciech, Łukasz Jakubiak, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, ss. 769-779.

2013, Czy polska politologia potrzebuje podejścia ilościowego? [w:] Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce, red. Barbara Krauz-Mozer, Paweł Ścigaj, Kraków: Księgarnia Akademicka, ss. 425-432.

2010, Polityka zagraniczna UE w XXI wieku a stosunki transatlantyckie w latach 2001-2008: między ignorancją a arogancją oraz perspektywy na przyszłość, [w:] Unia Europejska w XXI wieku. Polityczno-prawna wspólnota interesów, red. Rafał Riedel, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 364-383.

2009, Czy nowy prezydent USA prowadzi nową politykę zagraniczną i dlaczego nie?, [w:] Amerykomania. Księga jubileuszowa Profesora dra hab. Andrzeja Mani, tom 1, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 233-246.

2009, Kontynuacja i zmiana w polityce zagranicznej: studium przypadku na podstawie polityki zagranicznej USA, [w:] Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, red. Andrzej Antoszewski, Andrzej Dumała, Barbara Krauz-Mozer, Katarzyna Radzik, Lublin: Wydawnictwo UMCS, ss. 369-378.

2008, Podstawowe zasady demokracji amerykańskiej: teoria i praktyka na szczeblu federalnym, [w:] Ameryka: społeczeństwo, kultura, polityka, red. Tomasz Płudowski, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa: Collegium Civitas Press, ss. 17-47.

2007, The Impact of Public Opinion on Foreign Policy in Poland and the United States. The Case of War in Iraq, [w:] The Media and International Communication, red. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Tomasz Płudowski, Dolores Valencia Tanno, Frankfurt am Main: Peter Lang, ss. 71-79.

2007, Wizja dobrego państwa jako źródło cierpień współczesnej politologii, [w:] Wizje dobrego państwa. Idee i teorie, red. Alicja Lisowska, Andrzej W. Jabłoński, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 27-44.

2007, Continuity or Change? A Doctrinal Facet of the U.S. Foreign Policy, [w:] U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, Practice, red. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Łukasz Wordliczek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, ss. 53-62.

2005, Representativeness and Separation of Powers: Pork Barrel Legislation and Private Bills, [w:] Theory and Practice in English Studies, red. Jan Chovanec, Brno: Masarykova Univerzita, ss. 277-283.

2005, Executive Privilege: Who Possesses, and in Which Manner, Information in the Contemporary US Political System?, [w:] United States and Europe. Conflict versus Collaboration, red. Andrzej Mania, Paweł Laidler, Katarzyna Spiechlanin, Łukasz Wordliczek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 153-157.

2004, Badanie przywództwa politycznego prezydenta USA na przykładzie polityki zagranicznej, [w:] Zrozumieć politykę. Główne problemy teorii polityki i współczesnej myśli politycznej, red. Roman Bäcker, Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Modrzyńska, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 57-65.

2004, „Nowa Europa" jako narzędzie analityczne polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych na przykładzie interwencji w Iraku, [w:] Polska i społeczeństwo w XXI wieku. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, ss. 255-266.

2023, Mate Akos, Miklós Sebők, Lukasz Wordliczek, Dariusz Stolicki, Ádám Feldmann: Machine Translation As an Underrated Ingredient? Solving Classification Tasks With Large Language Models for Comparative Research, „Computational Communication Research”, Vol. 5 (2), ss. 1-34, https://doi.org/10.5117/CCR2023.2.6.MATE

2023, Neural Networks and Political Science: Testing the Methodological Frontiers, „EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales”, Vol. 57, ss. 37-62

2021, Between incrementalism and punctuated equilibrium: the case of budget in Poland, 1995–2018. „Central European Journal of Public Policy", Vol. 15, Nr 2, ss. 14-30

2016, La Via Campesina i zjawisko food sovereignty: między obietnica a jej spełnieniem w przestrzeni transnarodowej. „Stosunki Międzynarodowe-International Relations", Vol. 52, Nr 2, ss. 343-353

2016, The Ukrainian/Crimean Crisis and its Perception by Polish Think Tanks: Conceptualizing Public/Private Actors in Foreign Policy. „Political Science Almanac", Vol. 19, ss. 61-71

2015, "Security, Inc.": Privatizing internal security in the post-communist Poland. „Central European Journal of International and Security Studies ", Vol. 9, Issue 1, ss. 76-90

2013, Polityka zagraniczna pierwszych czterech lat prezydentury Baracka Obamy: kontynuacja czy zmiana?, „Politeja", nr 1, ss. 129-153.

2008, Does a New President Mean a New Foreign Policy - and Why Not?, „Politeja", nr 10/2008, ss. 343-352.

2007, Problem ustawodawstwa prywatnego w USA, „Przegląd Sejmowy", nr 1, ss. 65-86.

2005, Finansowanie wyborów w USA: (jeszcze) wybór osobowości i programu czy (już) dyktat sponsorów?, „Politeja", nr 3, ss. 62-68.

2005, Stosunki transatlantyckie w świetle wyników badań opinii publicznej w USA i wybranych krajach europejskich, „Przegląd Politologiczny", nr 1, ss. 7-13.

2005, U.S. Presidential Power in Foreign Policy and Military Interventions. Case Study of the Selected Examples, 1958-Present, „Polish Political Science Yearbook", vol. XXXIV, ss. 111-130.

2004, War Powers Resolution – bilans trzydziestolecia, „Przegląd Sejmowy", nr 1, ss. 133-138.

2004, Węzeł iracki, „Studia Międzynarodowe", nr 3.

2003, Rozpoczynanie działań wojennych w porządku prawnym Stanów Zjednoczonych, „Państwo i Prawo", nr 3, ss. 83-91.

2003, Struggling for Presidential Prerogatives in Foreign Policy: The Curtiss-Wright Case, „Ad Americam", vol. 4, ss. 68-76.

2000, Politics or Tyranny? Reaction to the Vietnam War in the United States, „Ad Americam", vol. 1, ss. 55-63.

2009, The United States and the World: from Imitation to Challenge, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 362, (współredaktor: Andrzej Mania).

2007, U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, Practice, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 565, (współredaktorzy: Andrzej Mania, Paweł Laidler).

2005, Basic American Documents. U.S. Foreign Policy: Substance and Procedure, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 188.

2005, United States and Europe. Conflict versus Collaboration, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 157, (współredaktorzy: Andrzej Mania, Paweł Laidler, Katarzyna Spiechlanin).

2004, Słownik wiedzy o społeczeństwie. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, ss. 348 (autor: Jerzy Pilikowski).

2003, Nowa encyklopedia powszechna, Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, ss. 1056 [konsultacja naukowa i recenzja]

2003, Nowa encyklopedia powszechna, Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa:

 • autorstwo ok. 100 haseł.

Recenzje tekstów m.in. dla: "European Journal of Political Research", "International Studies Perspectives", "Politeja", "Przegląd Zachodni".

2022, 7-8 kwietnia, workshop Promoting and resisting the European Union’s role in the internationalization of public policies, organizatorzy: Cergy Paris Université oraz Groupe de recherche sur l’Union européenne (GrUE), Cergy/Paris

2021, 4-5 listopada, X ogólnopolska konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych „Dynamika zmian stosunków międzynarodowych: Nowe wyzwania i transformacje", Lublin.

2019, 4-7 września, ECPR General Conference, Wrocław.

2019, 6-8 czerwca, 12th annual Comparative Agendas Project Conference, Budapest, Węgry.

2018, 18-20 września, IV Ogólnopolski Kongres Politologii „Państwo w czasach zmiany”, Lublin.

2017, 1 grudnia, IV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych Oddziału Łódzkiego „Zmiany w polityce zagranicznej państw w dobie nowej administracji Stanów Zjednoczonych”, Łódź.

2017, 9-12 listopada, American Studies Association Annual Meeting, Chicago, USA2016, 9-10 listopada, VI ogólnopolska konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych "Badanie polityki zagranicznej państwa", Łódź.

2016, 22-23 kwietnia, 70th annual conference, New York State Political Science Association, State University of New York, New Paltz (NY), USA.

2015, 12-13 listopada, V ogólnopolska konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych „Liberalizm i neoliberalizm w nauce o stosunkach międzynarodowych", Gdańsk.

2015, 22-24 września, III Ogólnopolski Kongres Politologii „Odsłony polityki", Kraków.

2015, 18-20 czerwca, konferencja międzynarodowa „Interdisciplinary Approaches to Security in the Changing World", Kraków.

2015, 18-21 lutego, 56th International Studies Association Annual Convention, New Orleans, USA

2014, 28 listopada, konferencja międzynarodowa „Privatization of Security: PMSCs and Beyond", Metropolitan University Prague

2014, 14-15 listopada, IV ogólnopolska konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych „Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych", Wrocław

2014, 12-13 czerwca, annual workshop „Non-State Actors and Emergency Policies: Assessing the Impact of NGOs and the Media", Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Catania, Catania

2013, 18-20 września, 8th Pan-European Conference on International Relations, Warszawa.

2012, 10 listopada, II Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Lublin.

2012, 20-22 września, Central and Eastern European International Studies Association Congress, Kraków.

2012, 1-4 kwietnia, International Studies Association Annual Congress, San Diego, USA.

2011, 16-19 marca, International Studies Association Annual Congress, Montreal, Kanada.

2011, 16-19 lutego, International Political Science Association (IPSA) oraz European Consortium for Political Research (ECPR) General Conference, Sao Paulo, Brazylia.

2010, 16-17 września, „Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce", Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Kraków.

2010, 8-10 września, XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Kraków.

2010, 22-25 kwietnia, doroczna konferencja Midwest Political Science Association, Chicago, USA.

2009, 22-24 września, I Ogólnopolski Kongres Politologii, Warszawa.

2009, 10-12 września, European Consortium for Political Research (ECPR) General Conference, Poczdam, Niemcy.

2008, 22-24 października, „The Past in the Present: The American Uses of History", Polish Association for American Studies, Warszawa.
 
2008, 17-18 czerwca, „Metodologia badań politologicznych w Polsce", Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Lublin.

2008, 18-19 kwietnia, „Amerykański mit w kulturze polskiej. Konstrukcja. Rekonstrukcja. Dekonstrukcja", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2008.

2007, 7-9 grudnia, „Quo Vadis America?", Collegium Civitas, Warszawa.

2007, 19-20 października, „220 lat Konstytucji USA", Uniwersytet Łódzki, Łódź.

2007, 19-21 września, „Demokracja w Polsce, Europie i na świecie w XXI w. Zagrożenia, uwarunkowania oraz perspektywy rozwoju", Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Poznań.

2007, 6-8 września, European Consortium for Political Research (ECPR) General Conference, Piza, Włochy.

2007, 22-23 czerwca, European Political Science Network (epsNet), Ljubljana, Słowenia.

2007, 25-27 maja, „U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms and Practice", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 
2006, 21-22 września, „Wizje dobrego państwa", Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Wrocław.

2006, 18-19 maja, Central European Political Studies Association Regional Conference, Bratysława, Słowacja.

2005, 9-11 grudnia, „Amerykańska demokracja w XXI wieku", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2005, 30 maja, Mediacom International Conference, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź.

2005, 2-4 lutego, „The 8th Conference on English, American and Canadian Studies", Masaryk University, Brno, Czechy.

2004, 20-21 listopada, „United States and Europe. Conflict vs. Collaboration", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2004, 12 września, konferencja Obywatelskiej Inicjatywy na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2004, 30 maja-1 czerwca, „Państwo i społeczeństwo w XXI wieku", Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza-Modrzewskiego [Krakowska Akademia], Kraków.

2003, 12-14 listopada, „American Politics Forum", Uniwersytet Łódzki, Łódź.

2003, 15-17 maja, „Polskie badania politologiczne", Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Toruń.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze

 • 2020: Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim, Priorytetowy Obszar Badawczy DigiWorld 2020, projekt: Budowa bazy danych w ramach polskiego oddziału Comparative Agendas Project.
 • 2015-2018: grant NCN w ramach konkursu OPUS 8 "Wykorzystanie sieci neuronowych w badaniach politologicznych"
 • 2015-: projekt własny (prywatyzacja przestrzeni międzynarodowej)
 • 2015-2016: projekt własny (suwerenność żywnościowa na świecie, publikacja artykułu)
 • 2010-2013: grant badawczy habilitacyjny MNiSW Nr N N116 324239 „Mechanizmy kontynuacji i zmiany w polityce zagranicznej USA po II wojnie światowej"
 • 2011-2012: udział w projekcie UE Atomium Culture – publikacja w „El Pais” (7.XI.2013) i „Il Sole 24 Ore” (7.XI.2013)
 • 2006-2007: projekt własny (ustawodawstwo prywatne w USA, publikacja artykułu)
 • 2000-2003: projekt własny (ewolucja uprawnień prezydenta USA w polityce zagranicznej po II wojnie światowej, publikacja książkowa)
 • 2000: stypendium i projekt badawczy w USA (The Ryoichi Sasakawa Young Leaders' Fellowship Fund)